Скачать презентацию A KÜLFÖLDIEK MINT ELLENSÉGEK ÉS AZ EGYSÉGES BELSŐ Скачать презентацию A KÜLFÖLDIEK MINT ELLENSÉGEK ÉS AZ EGYSÉGES BELSŐ

1d79a206363fce17c69912e9367e51c1.ppt

  • Количество слайдов: 7

A A "KÜLFÖLDIEK", MINT ELLENSÉGEK, ÉS AZ EGYSÉGES BELSŐ PIAC Ziegler Dezső Tamás 2016. április 13. 1

Lehetséges gyökerek • Király/császár: joga van meghatározni a kereskedelem kereteit • Forradalmak: külső ellenség Lehetséges gyökerek • Király/császár: joga van meghatározni a kereskedelem kereteit • Forradalmak: külső ellenség ellen: Bécs, Moszkva • Etnicizáló nacionalizmus és autoriter jobboldal összefonódása (különösen a két háború között): Mi-Ti logika • Nagy államok megbízhatatlanok: Trianon: külföldi mesterkedés (antiszemita elem is megjelenik) • Autoriter rendszerek öndefiníciója: a humánumot védik • Vallási megerősítés: bálványimádó tőke • Kommunizmus: globális kapitalizmus gyűlölete • Összeesküvés-elméletek • EU: államok tradicionális kereskedelmi jogait elvonja • Orbán: EU szabadságharc, parazitázás, stb. 2

EU • Erős kereskedelmi liberalizáció (egységes belső piac: áruk, személyek, szolgáltatások, tőke szabad mozgása EU • Erős kereskedelmi liberalizáció (egységes belső piac: áruk, személyek, szolgáltatások, tőke szabad mozgása – tagállamok között tiltott minden diszkriminatív adó, importot vagy exportot érintő mennyiségi korlátozás hasonló intézkedés (EUMsz. 34 -35. cikk) – egy tagállampolgárainak egy másik tagállam területén való szabad letelepedését érintő korlátozások tiltottak (EUMSz 49. cikk) – Valamely tagállam jogszabályai alapján létrehozott társaság, ugyanolyan elbánásban részesül, mint azok a természetes személyek, akik a tagállamok állampolgárai. – Tőke szabadon behozható és felhasználható • Versenyjog: verseny és állami támogatás kontrolált/limitált: monopol helyzetek kizártak: nincs „kedvenc” cég • Nem EU: Befektetésvédelmi szabályok: pl. villanyoszlop-reklámok 3

Magyar helyzet • Nacionalista gazdaságpolitika vs. Pareto hatékonyság • GDP 75%-át és az export Magyar helyzet • Nacionalista gazdaságpolitika vs. Pareto hatékonyság • GDP 75%-át és az export 80%-át külföldi vállalatok termelik meg az országban • Oligarchizálódás: a gazdasági nacionalizmus sokszor korrupcióhoz vezet • State capture – de fordítva is igaz: kormányzathoz kötődő cégek befolyásolása • Erős befolyás a bankpiacon és az élelmiszerláncok piacán: előre bekalkulált büntetések • Inverz Luxemburg gondolkodásmód: vonzani v. taszítani? 4

Példa - bevásárlóközpontok • A nyereséget nem realizáló élelmiszer-áruházak bezárása: külföldi befektetés tilalma? • Példa - bevásárlóközpontok • A nyereséget nem realizáló élelmiszer-áruházak bezárása: külföldi befektetés tilalma? • A vasárnapi kereskedelmi tevékenység betiltása (majd visszahozatala) • Utalványrendszer (a hazai élelmiszer és a hazai élelmiszer-áruházak propagálása): kezdetben adódiszkrimináció (5/51%) + a felhasznélható boltokat nem nyitották meg külföldieknek egy darabig + monopolizálás • Franchiseokat preferáló - diszkrimináló adórendszer (ld. CBA kontra Spar) • Kötelezettségszegéssel kapcsolatos ügyek: pl. SZÉP kártya (C‑ 179/14): „Az Európai Unió bírósága szerint a magyar cafeteriaszabályok akadályozzák a letelepedés szabadságát és a szolgáltatásnyújtás szabadságát, hátrányosan megkülönböztették más tagállamok cégeit, amelyek ezzel kiszorultak a magyar cafeteriapiacról” (HVG. hu) • ICSID + ICC választottbíróság: Szintén ügyek – befektetésvédelem alapján 5 •

Lehetséges előnyök - hátrányok • Működőtőke-beáramlás (FDI): csökkenés: vitatott Moon – híre megy a Lehetséges előnyök - hátrányok • Működőtőke-beáramlás (FDI): csökkenés: vitatott Moon – híre megy a diszkriminációnak: banki feltőkésítés kérdése • „A hazai befektetők külföldi vagyona 2014 -ben 16, 4%kal, a külföldi befektetők Magyarországi vagyona azonban csupán 2, 8%-kal gyarapodott”. (portfolio. hu) • Hasonló beavatkozáspárti gazdaságpolitkának elvileg lehet létalapja: ld. pl USA esetén a Buy American programokat • Az EU a hasznos mozgástér egy részét: magyar cégek fejlesztése lgitim igény lenne • Olyan államokban, melyek 36 évet, vagy annál többet töltöttek el autoriter vezetés alatt, átlagosan 25%-kal alacsonyabb volt a GDP úgy, hogy minden egyéb 6 körülmény hasonló maradt: a piac butul

Köszönöm a figyelmet! Köszönöm a figyelmet!