Скачать презентацию АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕР Орындаған Исмаилов Ғабит Қарасаев Асқар Тексерген Скачать презентацию АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕР Орындаған Исмаилов Ғабит Қарасаев Асқар Тексерген

1_A_1179_paratty_1179_zh_1199_ye_negizderi.ppt

  • Количество слайдов: 11

АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕР Орындаған: Исмаилов Ғабит Қарасаев Асқар Тексерген: Қарғабаева С. Т АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕР Орындаған: Исмаилов Ғабит Қарасаев Асқар Тексерген: Қарғабаева С. Т

1. ГЛОССАРИЙ Бұл ОӘМ-да келесі терминдер және оларға түсініктемелер қолданылған: Ақпараттық жүйе – қойылған 1. ГЛОССАРИЙ Бұл ОӘМ-да келесі терминдер және оларға түсініктемелер қолданылған: Ақпараттық жүйе – қойылған мақсатқа жету үшін ақпараттарды сақтау, өңдеу және беруге пайдаланатын әдістер мен қызметші әдістердің өзара байланысқан жиынтығы. Жүйе» түсінігі – бұл абстрактілі ұғым, оның көптеген анықтамалары бар. Жүйе біздің миымызда, объективті өмірде бар. Олар сонымен қатар адамдармен құрылуы мүмкін. Мысалы, математика абстрактілі ғылыми жүйе болып табылады Подсистема – қандай да бір белгі бойынша ерекшеленген жүйе бөлігі. Ақпараттық технология - құбылыстардың немесе процестердің, обьектілердің жағдайы туралы жаңа сапалы ақпарат алу үшін қажетті өңдеудің, жинаудың және таратудың әдіс-тәсілдерінің жиынтығын пайдаланатын процесс. Жүйелік үйлесім – бұл ауыр жүйелерді зерттеу, жобалау және ұйымдастыруға арналған жүйенің жалпы теориясының негізгі жағдайын пайдалану әдісі. Жүйелік анализ – бұл жүйелік үйлесім арқылы пәндік облысты зерттеу әдісі. Прототип – бұл алдағы құрылатын жүйенің жұмыс істейтін моделі. Жобалау - бұл ақпараттық жүйені жоспарлау. Өндіру – бұл жобаны программа мен физикалық жүйеге айналдыру процесі. Тестілеу – бұл ақпараттық жүйедегі қателіктерді іздеу.

 Қателік – бұл бар немесе болуы керек ақпараттың сәйкессіздігі. Қорғаныс – бұл әрбір Қателік – бұл бар немесе болуы керек ақпараттың сәйкессіздігі. Қорғаныс – бұл әрбір қателік бағасының есебімен есептелген уақыттың қандайда бір периодында жұмыс істеу ықтималдығы. Отладка – бұл табылған қателіктерді түзету. Ақпараттық технология – объектінің, үрдістің немесе құбылыстың жағдайы туралы жаңа сападағы ақпараттар алу үшін мәліметтерді (алғашқы ақпаратты) жинау, өңдеу және жеткізу құралдары мен әдістер жинағын қолданатын процесс. Жаңа ақпаратық технология – дербес компьютерді және телекоммуникациялық құралдарды пайдаланып қолданушының «достық» интерфейсті жұмысының ақпараттық технологиясы. Экономикалық ақпараттық жүйе – бұл экономикалық объектінің тікелей және кері ақпараттық байланыстарының сыртқы және ішкі ағымдарының, ақпаратты өңдеу және басқару шешімдерін табу барысына қатысатын әдістердің, құралдардың, мамандардың жиыны. Автоматтандырылған ақпараттық жүйе - ақпаратты өңдеу және басқару шешімдерін қабылдауға арналған ақпарат, экономикалық – математикалық модельдер мен әдістер, техникалық, программалық, технологиялық құралдар мен мамандар жиынын білдіреді. Телекоммуникациялар – компьютерлік желілер мен қазіргі техникалық байланыс құралдары негізінде мәліметтерді дистанционды жеткізу. Ақпараттандыру – ақпараттық технологияларда жеке және заңды тұлғалардың ақпараттық қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында пайдалану негізінде ақпараттық ресурстарды, ақпараттық жүйелерді қалыптастыруға және дамытуғабағытталған ұйымдық әлеуметтікэкономикалық және ғылыми - техникалық процесс

Дәріс жоспары: Ақпараттық жүйелер түсінігі Ақпараттық жүйелердің даму сатылары Ақпараттық жүйелердегі процестер Дәріс жоспары: Ақпараттық жүйелер түсінігі Ақпараттық жүйелердің даму сатылары Ақпараттық жүйелердегі процестер

Ақпараттық жүйелер түсінігі «Ақпараттық жүйелерінің негізі» курсында ақпараттық үрдістердің негізгі модельдерімен танысу, ақпараттық үрдістерді Ақпараттық жүйелер түсінігі «Ақпараттық жүйелерінің негізі» курсында ақпараттық үрдістердің негізгі модельдерімен танысу, ақпараттық үрдістерді физикалық және арна деңгейінде ұйымдастыру, әр түрлі ақпараттық жүйелерді құрастырудың қазіргі әдістері мен модельдері қарастырылады. Пәннің мақсаты әртүрлі класты және әртүрлі міндет атқаратын ақпараттық жүйелерді құру бағытында модельдер мен әдістерлі жасаудың арнайы білімдерін қалыптастыру болып табылады. Жүйе болып кез келген объект түсініледі. Ол бір бүтін сияқты, сонымен қатар әр тектес элементтер жиынтығының қойылған мақсатына жету негізіне біріктірілген болып қарастырылады. Жүйе құрамы бойынша да, басты мақсаты бойынша да бір-бірінен ерекшеленеді.

Мысал. Әр түрлі элементтерден тұратын бірнеше жүйелерді қарастырайық. Жүйе элементтері Фирма Жүйенің басты мақсаты Мысал. Әр түрлі элементтерден тұратын бірнеше жүйелерді қарастырайық. Жүйе элементтері Фирма Жүйенің басты мақсаты Адамдар, құрал-жабдықтар, Тауарларды өңдіру материалдар, ғимараттар және т. б. Компьютер Электрондық және электромеханикалық элементтер, байланыс линиялары және т. б. Мәліметтерді өңдеу Телекоммуникациялық жүйе Компьютерлер, модемдер, Ақпаратты беру кабельдер, желілік программалық қамтамасыз ету және т. б. Ақпараттық жүйе Компьютерлер, компьютерлік желілер, адамдар, аппараттық және программалық қамтамасыз ету Профессионалды ақпаратты өндіру

 «Жүйе» түсінігіне «ақпараттық» сөзінің қосылуы оның құрылу және жұмыс істеу мақсатын көрсетеді. Ақпараттық «Жүйе» түсінігіне «ақпараттық» сөзінің қосылуы оның құрылу және жұмыс істеу мақсатын көрсетеді. Ақпараттық жүйелер есептерді шешуде шешім қабылдау процесіне қажетті ақпараттарды жинау, сақтау, өңдеу, іздеу, беруді қамтамасыз етеді. Олар мәселелерді анализдеуге және жаңа өнімдер құруға көмектеседі. Ақпараттық жүйе – қойылған мақсатқа жету үшін ақпараттарды сақтау, өңдеу және беруге пайдаланатын әдістер мен қызметші әдістердің өзара байланысқан жиынтығы. Ақпараттық жүйенің қазіргі түсінігі дербес компьютердің ақпараттарды қайта өңдеудің негізгі техникалық әдістері ретінде пайдалануды қамтамасыз етеді. Ірі өндірістерде дербес компьютерлермен қатар ақпараттық жүйенің техникалық қоры құрамына мэйнфрейм немесе супер. ЭЕМ кіреді.

Ақпараттық жүйелердің даму сатылары Бірінші ақпараттық жүйелер 50 -ші жж. пайда болды. Бұл жылдары Ақпараттық жүйелердің даму сатылары Бірінші ақпараттық жүйелер 50 -ші жж. пайда болды. Бұл жылдары олар есептерді өңдеуге және еңбек ақыны есептеуге арналған болатын. 60 -шы жылдар ақпараттық жүйелерге деген көзқарастың өзгеруімен ерекшеленеді. Бұл жылдары алынған ақпарат көптеген пара метрлері бойынша периодтық есеп беру үшін қолданыла бастады. Ол үшін көптеген функцияларға қызмет көрсете алатын мүмкіндігі бар компьютерлік жабдық қажет болды. 70 -ші жж. мен 80 -ші жж. басында ақпараттық жүйелер шешім қабылдау процесін жеделдететін және қолдайтын басқарушы бақылауының әдісі ретінде кеңінен пайдалана бастады. 80 -ші жж. аяғында ақпараттық жүйелерді пайдалану концепциясы тағы да өзгеріске ұшырады. Бұл кезеңнің ақпараттық жүйелері дер кезінде ақпаратты беру арқылы өндірістерге табыс әкелуге, тауарлар мен қызметтер құруға, өтімділіктің жаңа нарығын табуғы, өзіне теңдес серікті қамтамасыз етуге, төмен бағамен өнімді шығаруды қамтамасыз ету және т. б. көмектесті.

Ақпараттық жүйелердегі процестер Ақпараттық жүйенің жұмысын қамтамасыз ететін процестерді схема (1 -сурет) түрінде көрсетуге Ақпараттық жүйелердегі процестер Ақпараттық жүйенің жұмысын қамтамасыз ететін процестерді схема (1 -сурет) түрінде көрсетуге болады, олар бірнеше блоктардан тұрады: Ақпараттық жүйенің аппараттық және программалық бөлігі Ақпаратты енгізу өңдеу шығару Кері байланыс өндіріс персоналы немесе басқа ақпаратты қ жүйе 1 -сурет. Ақпараттық жүйелердегі процестер

Ақпараттық жүйе келесі қасиеттермен анықталады: кез келген ақпараттық жүйені анализдеу, құру және жүйені құрудың Ақпараттық жүйе келесі қасиеттермен анықталады: кез келген ақпараттық жүйені анализдеу, құру және жүйені құрудың жалпы принциптері негізінде басқарылуы мүмкін; ақпараттық жүйе динамикалық және дамыған болып табылады; ақпараттық жүйені құру кезінде жүйелік үйлесімді пайдалану қажет; ақпараттық жүйенің өнімі ақпарат болып табылады. Қазіргі уақытта ақпараттық жүйені компьютерлік техника көмегімен дамыды деген ой қалыптасты. Ақпараттық жүйе жұмысын түсіну үшін оларды шешетін мәселелердің мәнмағынасын, сонымен қатар өндірістік процестерді түсіну қажет. Ақпараттық жүйелерді ендіруден нені күтуге болады Ақпараттық жүйелерді ендіруде келесілерді алуға мүмкіндік береді: математикалық әдістер мен интеллектуалдық жүйелер және т. б. ендіруден басқару есептерін шешудің рационалды нұсқаларын алу; жұмысшыларды оны автоматтандыруда көптеген жұмыстардан босату; ақпараттың нақтылығын қамтамасыз ету; мәліметтерді қағаздық тасымалдағыштардан магниттік дискілер немесе ленталарға ауыстыру, ол компьютерде ақпаратты қайта өңдеудің рационалды ұйымдастырылуына және қағазда құжаттар көлемінің азаюына әкеледі; фирмада құжатайналым жүйесі мен ақпарат ағымының құрылымын жаңарту; тағамдар мен қызметтерді өндіруде шығынның азаюы; тұтынушыларға әмбебап қызмет көрсету.

 Дәріс № 1 -2 Өзін-өзі тексеру сұрақтары АЖ түрлері АЖ классификациясы АЖ процестерінің Дәріс № 1 -2 Өзін-өзі тексеру сұрақтары АЖ түрлері АЖ классификациясы АЖ процестерінің сипаттамалары