8 К Л А С Т Е

Скачать презентацию 8 К Л А С Т Е Скачать презентацию 8 К Л А С Т Е

analіz_muz.tvoru_sheherezada_ghovtneviy_r-n_strelynik.pptx

 • Размер: 35.3 Мб
 • Автор: Наталья Береснева
 • Количество слайдов: 29

Описание презентации 8 К Л А С Т Е по слайдам

8 К Л А С Т Е М А С Е М8 К Л А С Т Е М А С Е М Е С Т Р У : МУЗИКА В ДІАЛОЗІ ІЗ СУЧАСНІСТЮ

 вчитель музичного мистецтва та художньої культури Запорізької ЗОШ № 5 Стрельник Стелла Степанівна. вчитель музичного мистецтва та художньої культури Запорізької ЗОШ № 5 Стрельник Стелла Степанівна. К А З К О В И Й С В І Т М У З И К И М. Р И М С Ь К О Г О – К О Р С А К О В А. Підготувала:

М Е Т А З А В Д А Н Н Я М Е Т А З А В Д А Н Н Я : ПОГЛИБЛЮВАТИ ЗНАННЯ УЧНІВ ПРО ТВОРЧІСТЬ М. РИМСЬКОГО – КОРСАКОВА НА ПРИКЛАДІ СИМФОНІЧНОЇ СЮЇТИ «ШЕХЕРЕЗАДА» ; ЗАЛУЧИТИ ДО СПРИЙНЯТТЯ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ГУМАНІСТИЧНО СПРЯМОВАНОГО ТВОРУ, ЩО ОСПІВУЄ КРАСУ І ГАРМОНІЮ ЛЮДИНИ Й ПРИРОДИ, ПОТЯГ ДО СВІТЛИХ ПОЧУТТІВ І ПРЕКРАСНОГО В ЖИТТІ, ПІДНЕСЕНО ТА РОМАНТИЧНО ЗМАЛЬОВУЄ ЖИТТЯ НАРОДУ І ЙОГО ГЕРОЇВ; ЗАКРІПЛЮВАТИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ «ПРОГРАМНА МУЗИКА» , «СИМФОНІЧНА СЮЇТА» ; ВИХОВУВАТИ МУЗИЧНИЙ СМАК УЧНІВ, ПОТЯГ ДО ПРЕКРАСНОГО.

П Л А Н ЖИТТЄВИЙ ТА ТВОРЧИЙ ШЛЯХ   М.П Л А Н ЖИТТЄВИЙ ТА ТВОРЧИЙ ШЛЯХ М. РИМСЬКОГО – КОРСАКОВА; ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ СИМФОНІЧНОЇ СЮЇТИ «ШЕХЕРЕЗАДА» ; КОМПОЗИЦІЯ, СЮЖЕТ ТА ОБРАЗИ СЮЇТИ.

Андрій Петрович Софія Василівна БАТЬКИ МИКОЛИ АНДРІЙОВИЧА Андрій Петрович Софія Василівна БАТЬКИ МИКОЛИ АНДРІЙОВИЧА

Микола Андрійович Римський-Корсаков народився 18 березня 1844 року, в Тихвині. Освіту здобув вМикола Андрійович Римський-Корсаков народився 18 березня 1844 року, в Тихвині. Освіту здобув в Морському кадетському корпусі в 1862 р, в чині гардемарина. До травня 1865 року — плавання на кліпері «Алмаз» , в званні офіцерського чину мічмана.

Після прибуття кліпера «Алмаз» у травні 1865 року призначений на берегову службу в Петербурзі.Після прибуття кліпера «Алмаз» у травні 1865 року призначений на берегову службу в Петербурзі. Відвідував Балакіревський гурток. Дружба з А. П. Бородіним та іншими членами «Могутньої купки» . У 70 -ті роки – професор Петербурзької консерваторії, інспектор духових оркестрів Морського відомства(1873 -1884), диригент симфонічних концертів, оперних вистав, громадська діяльність. Створив два чудових симфонічних твори – «Іспанське капричіо» та «Шехерезада» — казка в музиці.

МИКОЛА РИМСЬКИЙ – КОРСАКОВ 1844 - 1908 Микола Андрійович Римський-Корсаков - російський композитор, педагог,МИКОЛА РИМСЬКИЙ – КОРСАКОВ 1844 — 1908 Микола Андрійович Римський-Корсаков — російський композитор, педагог, диригент, громадський діяч, музичний критик; представник «Могутньої купки» , автор 15 опер, 3 симфоній, симфонічних творів, інструментальних концертів, кантат, камерно-інструментальної, вокальної та духовної музики. Вершинні твори Римського-Корсакова для оркестру — «Іспанське капричіо» (1887) і симфонічна сюїта «Шехерезада» (1888). Істотне місце у творчій спадщині Римського-Корсакова займає камерно-вокальна лірика. Написав 79 романсів, у тому числі вокальні цикли «Навесні» , «Поетові» , «Біля моря» .

На сюжети казок написані найкращі опери композитора – «СНІГУРОНЬКА» На сюжети казок написані найкращі опери композитора – «СНІГУРОНЬКА»

 «САДКО» «САДКО»

 «ЗОЛОТИЙ ПІВНИК» «ЗОЛОТИЙ ПІВНИК»

 «ЧАХЛИК НЕВМИРУЩИЙ» «ЧАХЛИК НЕВМИРУЩИЙ»

 «КАЗКА ПРО ЦАРЯ САЛТАНА» «КАЗКА ПРО ЦАРЯ САЛТАНА»

Також із захопленням звертався до сюжетів на казково – фантастичну тематику різних країн світу,Також із захопленням звертався до сюжетів на казково – фантастичну тематику різних країн світу, розуміючи особливості музичної культури інших народів, що сприяло створенню оркестрових творів «Іспанське капричіо» та «Шехерезада» .

Римський – Корсаков творчий шлях почав зі створення симфонії. Проте надалі він волів складатиРимський – Корсаков творчий шлях почав зі створення симфонії. Проте надалі він волів складати програмні одночастинні і циклічні твори, а також твори на народні теми.

Програмна музика - академічна музика, що не включає в себе словесного тексту (тобто чистоПрограмна музика — академічна музика, що не включає в себе словесного тексту (тобто чисто інструментальна), проте супроводжувана словесним зазначенням на своє утримання. Головне у програмному творі симфонічна сюїта «ШЕХЕРЕЗАДА» – загальний поетичний дух музики, яскравий світ східних казок « 1000 й 1 ніч» .

Симфонічна сюїта - Римський-Корсаков предпослав твору коротку програму: «Султан Шахріар, переконаний вСимфонічна сюїта — Римський-Корсаков предпослав твору коротку програму: «Султан Шахріар, переконаний в підступності і невірності жінок, дав зарік страчувати кожну з своїх дружин після першої ночі; але султанша Шехеразада врятувала своє життя тим, що зуміла зайняти його казками, розповідаючи їх йому в продовження 1001 ночі, так що, спонукований цікавістю, Шахріар постійно відкладав її страту і нарешті зовсім залишив свій намір. Багато чудес розповіла йому Шехеразада, приводячи вірші поетів і слова пісень, вплітаючи казку в казку і розповідь в розповідь » . музичний твір, що складається з самостійних п’єс, об’єднаних загальним задумом.

Симфонічна сюїта складається з 4 частин: 1. Море і Синдбада корабель - сонатна Симфонічна сюїта складається з 4 частин: 1. Море і Синдбада корабель — сонатна форма зі вступом і кодою. 2. Розповідь царевича Календера — складна трехчастная форма з вступом і кодою. 3. Царевич і царівна — сонатная форма з кодою без вступу і розробки. 4. Свято в Багдаді — Рондо.

Перша частина «Море і Синдбада корабель» починається з повільного вступу і будуєтьсяПерша частина «Море і Синдбада корабель» починається з повільного вступу і будується на двох контрастних темах: султана Шахріара, яку виконують в унісон мідні духові та струнні інструменти і звучить грізно і велично. Тема султана Шахріара

Друга тема Тема Шехеразади, доручена солюючої скрипці, яку підтримують акорди арфи. Її гнучка іДруга тема Тема Шехеразади, доручена солюючої скрипці, яку підтримують акорди арфи. Її гнучка і плавна мелодія нагадує вишуканий східний орнамент: Обидві теми є не просто лейтмотивами, об’єднуючими всі твір: на їх основі Римський-Корсаков, використовуючи варіаційні прийоми музичного розвитку, створює різні образи, даруючи слухачеві справжні чарівні перетворення. тема Шехеразади

Головна партія За вступом звучить основний розділ, написаний в сонатної формі без розробки. Головна партія За вступом звучить основний розділ, написаний в сонатної формі без розробки. Головна партія (мі мажор), побудована на темі Шахріара, малює спокійний і величний морський пейзаж.

Мальовничість головної партії підкреслюють уривчасті акорди в закінченнях фраз у духових і піццикато струнних,Мальовничість головної партії підкреслюють уривчасті акорди в закінченнях фраз у духових і піццикато струнних, а також широкі фігурації супроводу у альтів і віолончелей.

П О Б І Ч Н А П А Р Т І ЯП О Б І Ч Н А П А Р Т І Я С К Л А Д А Є Т Ь С Я І З Д В О Х Т Е М. П Е Р Ш А Т Е М А ( Д О М А — Ж О Р ) С Т В О Р Ю Є В У Я В І С Л У Х А Ч А К А Р Т И Н У С П О К І Й Н О П Л И В У Ч О Г О К О Р А Б Л Я С И Н Д Б А Д А , Щ О П Е Р Е Д А Є Т Ь С Я Т И Х И М И С В І Т Л И М И А К О Р Д А М И Д Е Р Е В ‘ Я Н И Х Д У Х О В И Х І Н С Т Р У М Е Н Т І В. Д Р У Г А Т Е М А ( С І М І Н О Р ) В И Н И К А Є У С О Л Ю Ю Ч О Ї С К Р И П К И ; В О Н А Р О Д Ж У Є Т Ь С Я З Л Е Й Т М О Т И В У Ш Е Х Е Р А З А Д И , А Л Е Т Е П Е Р Ц Е Б А Р В И С Т А П А Н О Р А М А М О Р Я , Щ О Х В И Л Ю Є Т Ь С Я. П О С Т У П О В О З В У Ч Н І С Т Ь П О С И Л Ю Є Т Ь С Я , І В М О М Е Н Т К У Л Ь М І Н А Ц І Ї П О Ч И Н А Є Т Ь С Я Р Е П Р И З А. У К О Д І П Р О Х О Д И Т Ь Т Е М А М О Р Я , Я К А З М І Н Ю Є Т Ь С Я В І Д Б У Р Х Л И В О Г О Д О С В І Т Л О Г О , Т И Х О Г О , С П О К І Й Н О Г О

 « А Й В А З О В С Ь К И Й « А Й В А З О В С Ь К И Й В М У З И Ц І » . Образ моря назавжди увійшов до творчості Римського – Корсакова, тому його називали «Айвазовським в музиці» . Творчість Миколи Андрійовича стала прикрасою російської музичної культури, а музика, сповнена радості світла, віри у перемогу добра і краси, зачаровує слухачів. Ð èìñêèé-Êîðñàêîâ Øåõåðåçàäà 1. mp

Ш Е Х Е Р Е З А Д А - Шехерезада -Ш Е Х Е Р Е З А Д А — Шехерезада — одне з найпопулярніших творів Римського-Корсакова. Вона не тільки виповнюється академічними музикантами, але і пережила багато обробок естрадними артистами. • Англійська рок-група Deep Purple опрацювала першу частину «Шехерезади» у вигляді електроорган композиції «Medley: Prelude to Happiness» , соло на органі Хаммонда виконав Джон Лорд. Композиція увійшла до альбому 1968 Shades of Deep Purple. • Обробка сюїти входить в альбом Konvergencie 1971 словацької групи Collegium Musicum • Симфонічний духовий оркестр Мерліна Паттерсона створив незвичайну обробку «Шехерезади» для духових інструментів, представлену в 2005 році. Фрагмент «Шехерезади» використаний у фільмі «Кавказька полонянка»

Симфонічна сюїта “Шехерезада” Симфонічна сюїта “Шехерезада”

1. М. Римський – Корсаков є: . Творцем яскравих музичних образів казок; . Композитором1. М. Римський – Корсаков є: . Творцем яскравих музичних образів казок; . Композитором – імпресіоністом; . Автором барвистої музичної картини Далекого Сходу; . Композитором – авангардистом. 2. У Симфонічній сюїті «Шехерезада» майстерно зображено: . Барвистий світ східних казок; . Пейзажі Далекого Сходу; . Традиції та звичаї моряків субмарини; . Яскравий світ олімпійських богів. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

3. Симфонічна сюїта «Шехерезада» містить: 3 частини; 4 частини; 5 частин;3. Симфонічна сюїта «Шехерезада» містить: 3 частини; 4 частини; 5 частин; 6 частин. 4. Хто така Шехерезада? Чарівна шахрайка; Героїня арабських казок «Тисяча и одна ніч» ; Героїня російської билини; Чарівна володарка моря.

ДЯКУЮ!!! ДО ПОБАЧЕННЯ!!! Література: 1. Російська музична література ДМШ 6 -7 клас; 2. РозробкаДЯКУЮ!!! ДО ПОБАЧЕННЯ!!! Література: 1. Російська музична література ДМШ 6 -7 клас; 2. Розробка уроків О. Золотарьова 8 клас 3. Підручник “Музичне мистецтво” 8 клас 4. Вікіпедія 5. Відео з інтернетресурсів