Скачать презентацию 8 12 2015 MOBILITY DAY Praktická stáž Erasmus Скачать презентацию 8 12 2015 MOBILITY DAY Praktická stáž Erasmus

f1f74e22375107fc7ea1f8320e56ecc6.ppt

  • Количество слайдов: 20

8. 12. 2015 MOBILITY DAY Praktická stáž Erasmus+ Ing. Bohdana Čechová 8. 12. 2015 MOBILITY DAY Praktická stáž Erasmus+ Ing. Bohdana Čechová

CHANGING LIVES. OPENING MINDS. + CHANGING LIVES. OPENING MINDS. +

Erasmus+ praktické stáže l možnost vycestování do států EU a do partnerských zemí (Island, Erasmus+ praktické stáže l možnost vycestování do států EU a do partnerských zemí (Island, Lichtenštejnsko, Makedonie, Norsko, Turecko; Švýcarsko NE!) l možnost opakovaných výjezdů l celková délka mobilit v jednotlivých stupních studia, včetně absolventských stáží, nesmí překročit 12 měsíců l nutno realizovat v období 01. 06. 2016– 30. 09. 2017 l práce na plný úvazek – obvyklé v zemi přijímající organizace

Přijímající organizace l student si praxi zajišťuje sám nebo pomocí agentur Přijímající organizace: l Přijímající organizace l student si praxi zajišťuje sám nebo pomocí agentur Přijímající organizace: l l l musí mít právní subjektivitu může být: firma, výzkumný ústav, nezisková organizace, nemocnice, vysoká škola (pouze za předpokladu, že student pracuje!) s i bez EUC Např. Česká centra, Zastoupení krajů, Zastupitelské úřady ČR

Přijímající organizace: l nemohou být: instituce EU a další EU orgány, vč. specializovaných agentur; Přijímající organizace: l nemohou být: instituce EU a další EU orgány, vč. specializovaných agentur; organizace spravující programy EU; organizace financovaná z projektových peněz EU

Podmínky stáže l student VŠ (po celou dobu stáže) l délka: 2 -12 měsíců Podmínky stáže l student VŠ (po celou dobu stáže) l délka: 2 -12 měsíců l grant na 2 měsíce, delší pobyt jako zero-grant l za stáž mohou být studentovi uděleny ECTS kredity l výběrové řízení organizují fakultní ZO, finanční záležitosti zastřešuje OMVI REK

Jak na stáž? l přihlásit se do výběrového řízení (odevzdání přihlášek včetně příloh dle Jak na stáž? l přihlásit se do výběrového řízení (odevzdání přihlášek včetně příloh dle zvyklostí fakulty; obvykle v období leden-únor) l úspěšně vykonat testy z cizího jazyka (písemná, ústní část; popř. požádat u uznání dříve vykonané zkoušky/certifikátu) l dodat Traineeship Agreement (originál potvrzený zaměstnavatelem, fakultou a podepsaný studentem)

Jak na stáž? l povinnost zřízení eurového účtu u KB (zvýhodněný balíček) l vyplnit Jak na stáž? l povinnost zřízení eurového účtu u KB (zvýhodněný balíček) l vyplnit číslo účtu do UISu l v UISu vyplnit a na fakultě nechat schválit Návrh na vyslání, na jehož základě Vám zadá fakultní referent ZO stáž do UISu

Jak na stáž? l uhradit pojistné na pokladně univerzity (více informací: www. mendelu. cz Jak na stáž? l uhradit pojistné na pokladně univerzity (více informací: www. mendelu. cz → Intranet → Zahraniční aktivity → Cestovní pojištění výjezdů do zahraničí) l podstoupit vstupní on-line testování úrovně znalosti pracovního jazyka

Jak na stáž? l přinést na OMVI doklad o zaplacení pojištění na pokladně MENDELU Jak na stáž? l přinést na OMVI doklad o zaplacení pojištění na pokladně MENDELU a výsledek on-line testování l podepsat Finanční dohodu

Povinnosti po návratu l student podstoupí závěrečné on-line testování znalostí pracovního jazyka l student Povinnosti po návratu l student podstoupí závěrečné on-line testování znalostí pracovního jazyka l student vyplní závěrečnou zprávu v UISu l student vyplní závěrečnou zprávu na stránkách Mobility Tool+ (EU Survey)

Povinnosti po návratu l ohlásí návrat na příslušném oddělení fakulty l odevzdá potvrzení o Povinnosti po návratu l ohlásí návrat na příslušném oddělení fakulty l odevzdá potvrzení o vykonané stáži (Traineeship Certificate)

Zrušení pobytu l pouze závažné důvody l nutné podat oznámení o zrušení stáže l Zrušení pobytu l pouze závažné důvody l nutné podat oznámení o zrušení stáže l administrativně vyřešit s přijímající organizací

Stáže pro absolventy l zahájení od 01. 06. 2015 l přihlásit a administrativně vyřešit Stáže pro absolventy l zahájení od 01. 06. 2015 l přihlásit a administrativně vyřešit ještě v době, kdy jste studentem l celou stáž realizovat do 12 měsíců po ukončení studia (vždy v rámci 1 akademického roku!)

Stáže pro absolventy l l l podmínky shodné jako u studentských stáží grant ze Stáže pro absolventy l l l podmínky shodné jako u studentských stáží grant ze zdrojů EK pouze na 2 měsíce sociální a zdravotní pojištění si student hradí sám!

Informace http: //zo. stud. mendelu. cz/cz/prakticka_staz/erasmus www. naep. cz http: //erasmusintern. org/ Informace http: //zo. stud. mendelu. cz/cz/prakticka_staz/erasmus www. naep. cz http: //erasmusintern. org/

Kontakty Praktické stáže: bohdana. cechova@mendelu. cz Absolventské stáže: veronika. antosova@mendelu. cz Kontakty Praktické stáže: bohdana. [email protected] cz Absolventské stáže: veronika. [email protected] cz