Скачать презентацию 7 b Privatizace v transformačních ekonomikách 1 2 Скачать презентацию 7 b Privatizace v transformačních ekonomikách 1 2

ab776495b8a32fdbca65cb24fafbfcd7.ppt

  • Количество слайдов: 17

7 b. Privatizace v transformačních ekonomikách 1. 2. 3. Co je privatizace a její 7 b. Privatizace v transformačních ekonomikách 1. 2. 3. Co je privatizace a její výhody a nevýhody Základní typy privatizace a jejich vlastnosti Privatizace v některých zemích 1

1. Co je privatizace, její výhody a nevýhody 1. 1. Privatizace - prodej státní/veřejné 1. Co je privatizace, její výhody a nevýhody 1. 1. Privatizace - prodej státní/veřejné firmy do soukromých rukou může být - částečná - úplná 2

1. 2. Privatizace – její výhody • • • Nalezení investora (strategického nebo finančního) 1. 2. Privatizace – její výhody • • • Nalezení investora (strategického nebo finančního) / investorů (portfoliových) Restrukturalizace a dosažení ziskovosti firmy Přínos kapitálu – další rozvoj Přínos technologií Přístup na nové trhy 3

1. 3. Privatizace – rizika - - Částečná či úplná ztráta kontroly nad firmou 1. 3. Privatizace – rizika - - Částečná či úplná ztráta kontroly nad firmou a její budoucností (investor může firmu restrukturalizovat, stabilizovat a zajistit její rozvoj, ale také utlumit, uzavřít nebo nechat zkrachovat) Riziko pro zaměstnanost Ztráta přínosu případných zisků z veřejných rozpočtů 4

2. Základní typy privatizace - Prodej strategickému partnerovi Prodej finančnímu investorovi (fondu rizikového kapitálu, 2. Základní typy privatizace - Prodej strategickému partnerovi Prodej finančnímu investorovi (fondu rizikového kapitálu, private equity) Rozprodání na burze Bezúplatné nabídnutí obyvatelstvu Bezúplatný převod místním vládám (města, obce. . . ) - Formou aukce/veřejné soutěže Nabídka od kupujícího Převod na soukromý typ společnosti (a. s. ) Sloučením (např. s polostátní firmou) Kupónová privatizace 5

2. 1. Prodej strategickému partnerovi - Ze stejného sektoru (horizontální integrace) Z komplementárního sektoru 2. 1. Prodej strategickému partnerovi - Ze stejného sektoru (horizontální integrace) Z komplementárního sektoru (vertikální integrace) Finanční investor (větší riziko dalšího odprodeje bez ovlivnění výběru kupujícího) Zlatá akcie Odliv zisků, problém reinvestic Příklad: Škoda Auto / Volkswagen 6

2. 1. Prodej finančnímu investorovi - Finanční investor kupuje podnik za účelem zisku z 2. 1. Prodej finančnímu investorovi - Finanční investor kupuje podnik za účelem zisku z jeho restrukturalizace a následného prodeje Větší riziko dalšího odprodeje bez ovlivnění výběru kupujícího Odliv zisků, problém reinvestic Příklad: Gramofonové závody / Winslow Partners 7

2. 2. Prodej strategickému partnerovi na úvěr (leveraged /management/ buy-out) - - Malá firma, 2. 2. Prodej strategickému partnerovi na úvěr (leveraged /management/ buy-out) - - Malá firma, někdy management V podstatě se prodá na dluh Riziko splácení dluhu z majetku koupeného podniku namísto u jeho výnosů nebo přílišné výše dluhové služby v poměru k výnosům podniku – riziko položení bankrotu podniku nebo jeho džusování (asset-stripping) Podobný efekt i u firem koupených s dluhem - Příklad: Union Banka 8

2. 3. Rozprodání na burze - Větší množství vlastníků – relativní možnost zachování částečné 2. 3. Rozprodání na burze - Větší množství vlastníků – relativní možnost zachování částečné kontroly Větší nárůst hodnoty firmy, větší příjem (? ) Riziko spekulace Nelze ovlivnit výběr kupujícího Odliv zisků, problém reinvestic Příklad: bývalé státní podniky v Číně (China Petrol), Polsku 9

2. 4. Nabídnutí obyvatelstvu - - Velké množství vlastníků – problémy s rozhodováním (corporate 2. 4. Nabídnutí obyvatelstvu - - Velké množství vlastníků – problémy s rozhodováním (corporate governance) či částečné zachování vlivu státu Později na burze Riziko spekulace od obyvatel Demokratické řešení Slabý přínos kapitálu Žádný přínos technologií Větší zainteresovanost obyvatel – spotřeba a zaměstnanost 10 Příklad: ČR, Slovinsko, Rusko

3. Průběh privatizace v některých zemích - Česká republika - Slovinsko - Rusko 11 3. Průběh privatizace v některých zemích - Česká republika - Slovinsko - Rusko 11

3. 1 Česká republika Kupónová privatizace – experiment opravovaný v běhu - Dvě vlny 3. 1 Česká republika Kupónová privatizace – experiment opravovaný v běhu - Dvě vlny KP - Investiční fondy - - Koncentrace do menšího počtu vlastníků Možnost skupovat od podílníků Tvorba zákonů za chodu Riziko: neprůhlednost fondů, neznalost firem Přímá privatizace - Další firmy RM-Systém Neznalost firem, spekulativní charakter Přílišné rozmělnění vlastníků 12

Část odprodána strategickým partnerům (pozdější fáze) - Odprodej zahraničním firmám - - Rychlá restrukturalizace Část odprodána strategickým partnerům (pozdější fáze) - Odprodej zahraničním firmám - - Rychlá restrukturalizace podle západních typů firem Repatriace zisků, riziko Technologie, trhy Škoda Auto Odprodej českým subjektům - Znalost firmy, dlouhodobá stabilita a Skoupení manažery Převod na soukromou společnost a postupné odprodání (burza, investoři) - - SPT Telekom (dlouho ponechána jako soukromá firma s povinností veřejné služby) Odprodej ve výběrové řízení - Riziko neznalosti kupujícího a jeho kroků (Poldi Kladno) 13

3. 2 Slovinsko - Kupónová privatizace - Motivace pro investice do vlastních podniků (plus 3. 2 Slovinsko - Kupónová privatizace - Motivace pro investice do vlastních podniků (plus zájem) Menší ekonomika Zájem o rozvoj vlastněných firem - - Menší tlaky na mzdy Znalost daných firem Menší tlaky na firmy (platy apod. ) Menší část zahraničním vlastníkům – více reinvestic Větší stabilita ekonomiky (slabší tlaky) 14

3. 3 Rusko - Kupónová privatizace - - Menší zájem obyvatelstva Skoupení manažery Silná 3. 3 Rusko - Kupónová privatizace - - Menší zájem obyvatelstva Skoupení manažery Silná koncentrace kapitálu a bohatství v malém počtu obyvatelstva Silné napojení na politiku – silné postavení firem i po privatizaci Menší část zahraničním vlastníkům - Postupné otevírání se zahraničnímu kapitálu (pozdější období) 15

3. 4 Čína - Stabilizace firem na chráněném trhu - Ochrana firem a systému 3. 4 Čína - Stabilizace firem na chráněném trhu - Ochrana firem a systému před zahraniční konkurencí - - Postupné otevírání se investorům - - Cla i 400 % Bránění systému, nízká kontrola Slabá měna Umožnění zakládání joint-venture a nových podniků Podobné prostředí jako pro státní firmy (ochrana, ale bez podpory jako v Evropě) Otevření burzy (menší regulace trhu) Silné a konsolidované firmy na burzu - Díky velikosti trhu, postavení na trhu, ochraně a spekulacím – silné 16 zhodnocení akcií (3 x za jeden den)

Doporučená literatura k Tématu 7 Kouba, K. , Vyhodil, O. , Roberts, J. . Doporučená literatura k Tématu 7 Kouba, K. , Vyhodil, O. , Roberts, J. . : Privatizace bez kapitálu. Studie Národohospodářského ústavu J. Hlávky 4/2004 www. worldbank. org - working papers www. imf. org - working papers 17