5 Типи алгоритмів За новою програмою Урок 1901

Скачать презентацию 5 Типи алгоритмів За новою програмою Урок 1901 Скачать презентацию 5 Типи алгоритмів За новою програмою Урок 1901

5_klas_urok_19.pptx

 • Размер: 3.0 Мб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 25

Описание презентации 5 Типи алгоритмів За новою програмою Урок 1901 по слайдам

5 Типи алгоритмів За новою програмою Урок 1901 5 Типи алгоритмів За новою програмою Урок

5 © Вивчаємо інформатику  teach-inf. at. ua. Розгадайте кросворд Розділ 4 §5 © Вивчаємо інформатику teach-inf. at. ua. Розгадайте кросворд Розділ 4 § 19 1 1. Середовище учня. К л а С 2 2. Середовище дресирувальника. Ц и р к 3 3. Середовище світлофора. П е р е х р е с т я 4 4. Середовище дельфіна. М о р е 5 5. Середовище пілота. Л і т а к 6 6. Середовище моряка-підводника. Ч о в е н Далі

5 © Вивчаємо інформатику  teach-inf. at. ua. Типи алгоритмів При розв'язуванні прикладних5 © Вивчаємо інформатику teach-inf. at. ua. Типи алгоритмів При розв’язуванні прикладних задач із різних предметних галузей часто створюють алгоритми. При цьому кожну задачу S можна подати у вигляді послідовності окремих підзадач. Розділ 4 §

5 © Вивчаємо інформатику  teach-inf. at. ua. Типи алгоритмів І таку деталізацію5 © Вивчаємо інформатику teach-inf. at. ua. Типи алгоритмів І таку деталізацію окремих підзадач можна продовжувати, поки буде одержано набір вказівок, кожну з яких зможе виконати обраний виконавець. Розділ 4 § 19 У такому разі говорять, що при розв’язуванні задачі використовується метод уточнення алгоритму зверху вниз.

5 © Вивчаємо інформатику  teach-inf. at. ua. Типи алгоритмів Опис кожної підзадачі5 © Вивчаємо інформатику teach-inf. at. ua. Типи алгоритмів Опис кожної підзадачі здійснюється з використанням трьох базових алгоритмічних структур: Розділ 4 § 19 Слідування Розгалуження Повторення За їх допомогою можна подати будь-який алгоритм.

5 © Вивчаємо інформатику  teach-inf. at. ua. Типи алгоритмів Структура слідування 5 © Вивчаємо інформатику teach-inf. at. ua. Типи алгоритмів Структура слідування використовується в лінійних алгоритмах. Структура слідування графічно подається у вигляді послідовності кількох вказівок і передбачає, що для виконання заданої вказівки S необхідно послідовно виконати деякі дві простіші вказівки W 1 і W 2, кожна з яких, у свою чергу може бути також уточнена. Розділ 4 §

5 © Вивчаємо інформатику  teach-inf. at. ua. Типи алгоритмів Часто при розв'язуванні5 © Вивчаємо інформатику teach-inf. at. ua. Типи алгоритмів Часто при розв’язуванні задач деякі вказівки можуть повторюватися кілька разів, і тоді алгоритми їх розв’язування передбачають використання структури повторення. Розділ 4 §

5 © Вивчаємо інформатику  teach-inf. at. ua. Типи алгоритмів Якщо задача має5 © Вивчаємо інформатику teach-inf. at. ua. Типи алгоритмів Якщо задача має кілька варіантів реалізації залежно від виконання деякої умови, то для її розв’язування використовують алгоритми з розгалуженням. Розділ 4 §

5 © Вивчаємо інформатику  teach-inf. at. ua. Типи алгоритмів Структури повторення та5 © Вивчаємо інформатику teach-inf. at. ua. Типи алгоритмів Структури повторення та розгалуження мають відповідне графічне подання, з яким ми ознайомимося під час вивчення матеріалу цього розділу. Але в загальному вигляді їх також можна подати у вигляді окремої підзадачі. Розділ 4 § 19 Для запису умов в алгоритмах з повторенням та розгалуженням використовують висловлювання.

5 © Вивчаємо інформатику  teach-inf. at. ua. Типи алгоритмів Розділ 4 §5 © Вивчаємо інформатику teach-inf. at. ua. Типи алгоритмів Розділ 4 § 19 Висловлювання — це твердження, яке може бути істинним або хибним.

5 © Вивчаємо інформатику  teach-inf. at. ua. Типи алгоритмів В описі алгоритмів5 © Вивчаємо інформатику teach-inf. at. ua. Типи алгоритмів В описі алгоритмів з повторенням і розгалуженням для запису умов використовуються висловлювання, які графічно подаються, як показано на малюнку. Розділ 4 §

5 © Вивчаємо інформатику  teach-inf. at. ua. Типи алгоритмів Розрізняють прості та5 © Вивчаємо інформатику teach-inf. at. ua. Типи алгоритмів Розрізняють прості та складені висловлювання. Прикладами простих висловлювань є: Розділ 4 § 19 Польща межує з Україною. Власні назви пишуться з великої літери. Периметр чотирикутника дорівнює сумі довжин усіх сторін. Число 126 ділиться на 9. Прості висловлювання можна записувати як словесно, так і за допомогою знаків відношень >, <, =.

5 © Вивчаємо інформатику  teach-inf. at. ua. Типи алгоритмів Складені висловлювання утворюються5 © Вивчаємо інформатику teach-inf. at. ua. Типи алгоритмів Складені висловлювання утворюються із простих за допомогою сполучників І , АБО , НЕ. Прикладами складених висловлювань є: Розділ 4 § 19 (велосипед справний) І (в мене є вільний час); (після дзвінка у школі розпочинається урок) АБО (після дзвінка у школі розпочинається перерва); НЕ (натиснуто клавішу Пропуск).

5 © Вивчаємо інформатику  teach-inf. at. ua. Типи алгоритмів Побудову складених висловлювань5 © Вивчаємо інформатику teach-inf. at. ua. Типи алгоритмів Побудову складених висловлювань уперше розглянуто 1845 р. в книзі англійського математика Дж. Буля (G. Boole) «The Laws of Truth» . Розділ 4 §

5 © Вивчаємо інформатику  teach-inf. at. ua. Типи алгоритмів Складене висловлювання, 5 © Вивчаємо інформатику teach-inf. at. ua. Типи алгоритмів Складене висловлювання, що утворюється за допомогою сполучника І , буде істинним лише в тому разі, якщо всі прості висловлювання, що входять до його складу, будуть істинними. Наприклад, складене висловлювання: Розділ 4 § 19 (велосипед справний) І (в мене є вільний час) складається із двох: «велосипед справний» та «в мене є вільний час» . Якщо хоча б одне із простих висловлювань не є істинним, то не буде істинним і складене висловлювання.

5 © Вивчаємо інформатику  teach-inf. at. ua. Типи алгоритмів Складене висловлювання, 5 © Вивчаємо інформатику teach-inf. at. ua. Типи алгоритмів Складене висловлювання, що утворюється за допомогою сполучника АБО , буде хибним у тому разі, коли хоча б одне із його складових висловлювань буде хибним. Наприклад, висловлювання: Розділ 4 § 19 «Іван займається спортом на уроках фізкультури в школі або у спортивній секції» буде хибним лише у випадку, коли Іван не відвідує спортивні секції та звільнений від уроків фізкультури в школі.

5 © Вивчаємо інформатику  teach-inf. at. ua. Типи алгоритмів За допомогою сполучника5 © Вивчаємо інформатику teach-inf. at. ua. Типи алгоритмів За допомогою сполучника НЕ можна утворити протилежне за змістом висловлювання. Наприклад, якщо висловлювання: Розділ 4 § 19 «натиснуто клавішу Пропуск» у процесі виконання алгоритму стало істинним, то висловлювання НЕ (натиснуто клавішу Пропуск) є хибним.

5 © Вивчаємо інформатику  teach-inf. at. ua. Типи алгоритмів Крім того, 5 © Вивчаємо інформатику teach-inf. at. ua. Типи алгоритмів Крім того, розглядають складені висловлювання, які утворюються із простих за допомогою сполучників якщо і то та встановлюють, що одна подія чи стан є підставою або умовою для іншої події чи стану. Наприклад: Розділ 4 § 19 « Якщо горить червоне світлофора, то дорогу переходити не можна» .

5 © Вивчаємо інформатику  teach-inf. at. ua. Типи алгоритмів Це складене висловлювання5 © Вивчаємо інформатику teach-inf. at. ua. Типи алгоритмів Це складене висловлювання складається з двох простих: засновку — « Якщо горить червоне світлофора» та висновку — « то дорогу переходити не можна» . Розділ 4 § 19 Таке висловлювання називається висловлюванням з логічним слідуванням , або умовним висловлюванням.

5 © Вивчаємо інформатику  teach-inf. at. ua. Типи алгоритмів Два умовні висловлювання5 © Вивчаємо інформатику teach-inf. at. ua. Типи алгоритмів Два умовні висловлювання можна подати у вигляді « Якщо — то — інакше » . Наприклад, висловлювання: Розділ 4 § 19 « якщо на світлофорі горить зелене світло, то можна переходити дорогу» та « якщо на світлофорі не горить зелене світло, то не можна переходити дорогу» можна об’єднати в одне складене умовне висловлювання « якщо на світлофорі горить зелене світло, то можна переходити дорогу, інакше — не можна переходити дорогу» .

5 © Вивчаємо інформатику  teach-inf. at. ua. Повторюємо Розглянь схему та доповни5 © Вивчаємо інформатику teach-inf. at. ua. Повторюємо Розглянь схему та доповни її прикладами висловлювань. Розділ 4 § 19 Висловлювання Прості Складні Висловлювання з логічними сполучниками І АБО НЕ Умовні висловлювання Якщо – то — інакше

5 © Вивчаємо інформатику  teach-inf. at. ua. Дайте відповіді на запитання 1.5 © Вивчаємо інформатику teach-inf. at. ua. Дайте відповіді на запитання 1. Як створюються алгоритми? 2. Які ви знаєте типи алгоритмів? 3. Наведіть приклади лінійних алгоритмів. 4. Наведіть приклади алгоритмів з повторенням. 5. Наведіть приклади алгоритмів з розгалуженням. Розділ 4 § 19 6. Що таке висловлювання? 7. Наведіть приклади істинних і хибних висловлювань.

5 © Вивчаємо інформатику  teach-inf. at. ua. Розгадайте ребус Висловлення «Ребуси українською»5 © Вивчаємо інформатику teach-inf. at. ua. Розгадайте ребус Висловлення «Ребуси українською» © rebus 1. com. Розділ 4 § 19 ВЛЕ М=НН И

5 © Вивчаємо інформатику  teach-inf. at. ua. Працюємо за комп’ютером Розділ 45 © Вивчаємо інформатику teach-inf. at. ua. Працюємо за комп’ютером Розділ 4 §

5 Дякую за увагу! За новою програмою Урок 1901 5 Дякую за увагу! За новою програмою Урок