5 Реалізація алгоритмів з розгалуженням у середовищі Скретч

Скачать презентацию 5 Реалізація алгоритмів з розгалуженням у середовищі Скретч Скачать презентацию 5 Реалізація алгоритмів з розгалуженням у середовищі Скретч

5_klas_urok_28(22).pptx

 • Размер: 2.1 Мб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 20

Описание презентации 5 Реалізація алгоритмів з розгалуженням у середовищі Скретч по слайдам

5 Реалізація алгоритмів з розгалуженням у середовищі Скретч За новою програмою Урок 2801 5 Реалізація алгоритмів з розгалуженням у середовищі Скретч За новою програмою Урок

5 © Вивчаємо інформатику  teach-inf. at. ua. Реалізація алгоритмів з розгалуженням. Розділ5 © Вивчаємо інформатику teach-inf. at. ua. Реалізація алгоритмів з розгалуженням. Розділ 4 § 28 Коли при складанні алгоритмів у середовищі Скретч використовують числові величини Як у середовищі Скретч задати випадкову величину Як у середовищі Скретч пов’язати дії різних об’єктів

5 © Вивчаємо інформатику  teach-inf. at. ua. Розгадайте кросворд 1 1. Алгоритм,5 © Вивчаємо інформатику teach-inf. at. ua. Розгадайте кросворд 1 1. Алгоритм, створений у програмі Скретч. С к Р и п т2 2. Команда, коли дії виконавця можуть бути різними залежно від того, виконується умова чи ні. Р О з г а л у ж е н н я 3 3. Послідовність команд, виконуючи які отримаємо необхідний результат. А л г о р и т м 4 4. Частина команди у розгалуженні. І н а к ш е 5 5. Команда в програмі Скретч, яка вкаже виконавцеві на те, що дію потрібно виконувати не одразу. Ч е к а т и 6 6. Об’єкт, що виконує команди. В и к о н а в е ц ь 7 7. Наказ виконати певні дії. К о м а н д а ДаліРозділ 4 §

5 © Вивчаємо інформатику  teach-inf. at. ua. Числові величини в середовищі Скретч5 © Вивчаємо інформатику teach-inf. at. ua. Числові величини в середовищі Скретч При складанні алгоритмів із розгалуженням у середовищі Скретч для того, щоб, наприклад, управляти рухом виконавців на сцені чи визначати відстань до вказаного об’єкта, можна використовувати числові величини, значення яких можуть змінюватись або задаватись. Розділ 4 §

5 © Вивчаємо інформатику  teach-inf. at. ua. Числові величини в середовищі Скретч5 © Вивчаємо інформатику teach-inf. at. ua. Числові величини в середовищі Скретч Оскільки сцену середовища Скретч можна вважати координатною площиною. Розділ 4 §

5 © Вивчаємо інформатику  teach-inf. at. ua. Числові величини в середовищі Скретч5 © Вивчаємо інформатику teach-inf. at. ua. Числові величини в середовищі Скретч Для того, щоб під час виконання програми визначити положення деякого об’єкта (координати х та у ), можна скористатись відповідними величинами: Розділ 4 § 28 Значення величини, яка є координатою х об’єкта (у межах від -240 до 240) Значення величини, яка є координатою у об’єкта (у межах від-180 до 180)

5 © Вивчаємо інформатику  teach-inf. at. ua. Числові величини в середовищі Скретч5 © Вивчаємо інформатику teach-inf. at. ua. Числові величини в середовищі Скретч Крім величин, що визначають місце розташування об’єкта на сцені, при створенні проектів у середовищі Скретч використовують й інші величини. Розділ 4 § 28 вказує на відстань до обраного об’єкта чи вказівника миші розмір об’єкта у відсотках до початкового величина гучності звуку Такі команди передають у проект числові дані — значення відповідних величин.

5 © Вивчаємо інформатику  teach-inf. at. ua. Числові величини в середовищі Скретч5 © Вивчаємо інформатику teach-inf. at. ua. Числові величини в середовищі Скретч Числові величини можна використовувати як при формулюванні умов розгалуження, так і наслідків — відповідних дій виконавців алгоритму. Наприклад, при використанні числових величин в умовіРозділ 4 § 28 можна визначити, чи знаходиться об’єкт у «лівій половині сцени» , оскільки центр сцени має координати (0, 0). При перевірці істинності зазначеної умови визначається поточне значення координати х — позиції розміщення об’єкта на сцені, та порівнюється із вказаним в умові — у даному випадку 0.

5 © Вивчаємо інформатику  teach-inf. at. ua. Як у середовищі Скретч задати5 © Вивчаємо інформатику teach-inf. at. ua. Як у середовищі Скретч задати випадкову величину? У середовищі Скретч можна задати випадкове значення параметрів деяких команд у процесі виконання програми. З випадковими величинами ти вже ознайомився в курсі математики. Наприклад, при підкиданні грального кубика цілком випадково може випасти число від 1 до 6. Розділ 4 §

5 © Вивчаємо інформатику  teach-inf. at. ua. Як у середовищі Скретч задати5 © Вивчаємо інформатику teach-inf. at. ua. Як у середовищі Скретч задати випадкову величину? У середовищі Скретч випадкову величину отримують із певного числового діапазону, вказавши її найменше та найбільше з можливих значень. Наприклад, команда Розділ 4 § 28 задає деяке число, значення якого більше або дорівнює числу — 50 та менше або дорівнює числу 50.

5 © Вивчаємо інформатику  teach-inf. at. ua. Як у середовищі Скретч задати5 © Вивчаємо інформатику teach-inf. at. ua. Як у середовищі Скретч задати випадкову величину? Розглянемо, наприклад, проект Бджола, у якому бджола переміщується ліворуч або праворуч у точку, значення координати х якої задається випадково. Після чого повертається праворуч, якщо отримане число додатне, а якщо навпаки — ліворуч. Розділ 4 §

5 © Вивчаємо інформатику  teach-inf. at. ua. Як у середовищі Скретч задати5 © Вивчаємо інформатику teach-inf. at. ua. Як у середовищі Скретч задати випадкову величину? Фрагмент програми в середовищі Скретч матиме вигляд: Розділ 4 §

5 © Вивчаємо інформатику  teach-inf. at. ua. Як у середовищі Скретч пов'язати5 © Вивчаємо інформатику teach-inf. at. ua. Як у середовищі Скретч пов’язати дії різних об’єктів? У середовищі Скретч можна створити проект, у якому декілька виконавців виконують свою програму незалежно одне від одного. Наприклад, можна створити проект Дитячий майданчик , де дівчинка стрибатиме через скакалку, а хлопчик підкидатиме м’яч, і при цьому вони не будуть взаємодіяти. Розділ 4 § 28 Але можна створити і проект, у якому буде передбачено взаємодію кількох об’єктів.

5 © Вивчаємо інформатику  teach-inf. at. ua. Як у середовищі Скретч пов'язати5 © Вивчаємо інформатику teach-inf. at. ua. Як у середовищі Скретч пов’язати дїї різних об’єктів? Розглянемо засоби, які дають змогу виконати пов’язані дії кількох об’єктів: коли виконання події з одним об’єктом викликає деяку дію іншого об’єкта. Розділ 4 § 28 Потяг, що рухається залізничним полотном із регульованим шлагбаумом, Шлагбаум Л, Шлагбаум П. Для цього у програмі має з’являтися повідомлення про цю подію. Наприклад, нехай у проекті Шлагбаум беруть участь такі три об’єкти:

5 © Вивчаємо інформатику  teach-inf. at. ua. Як у середовищі Скретч пов'язати5 © Вивчаємо інформатику teach-inf. at. ua. Як у середовищі Скретч пов’язати дїї різних об’єктів? У проекті передбачено дві події: Розділ 4 § 28 Коли натиснути на Шлагбаум Л , потяг рухатиметься ліворуч, а коли на Шлагбаум П — праворуч. Лівий шлагбаум передає повідомлення потягу — рухатися ліворуч, а правий — рухатися праворуч. Для побудови програми зазначеного руху потягу в проекті Скретч можна скористатися спеціальною командою яка передає появу відповідного повідомлення.

5 © Вивчаємо інформатику  teach-inf. at. ua. Як у середовищі Скретч пов'язати5 © Вивчаємо інформатику teach-inf. at. ua. Як у середовищі Скретч пов’язати дїї різних об’єктів? Розділ 4 § 28 Команда дає змогу після отримання повідомлення розпочати виконання команд, що слідують за нею. Для створення нового повідомлення або вибору з уже існуючих натискають Отримують нове повідомлення

5 © Вивчаємо інформатику  teach-inf. at. ua. Як у середовищі Скретч пов'язати5 © Вивчаємо інформатику teach-inf. at. ua. Як у середовищі Скретч пов’язати дїї різних об’єктів? Або обирають раніше створене. Розділ 4 § 28 Нове повідомлення можна створити у вікні

5 © Вивчаємо інформатику  teach-inf. at. ua. Як у середовищі Скретч пов'язати5 © Вивчаємо інформатику teach-inf. at. ua. Як у середовищі Скретч пов’язати дїї різних об’єктів? Програми для взаємодії об’єктів: Розділ 4 § 28 Шлагбаум Л Шлагбаум ППотяг

5 © Вивчаємо інформатику  teach-inf. at. ua. Працюємо за комп’ютером Розділ 45 © Вивчаємо інформатику teach-inf. at. ua. Працюємо за комп’ютером Розділ 4 §

5 Дякую за увагу! За новою програмою Урок 2801 5 Дякую за увагу! За новою програмою Урок