Скачать презентацию 3891 Rachel Giladi Four Flags Tel Hai Скачать презентацию 3891 Rachel Giladi Four Flags Tel Hai

d6272e2a68df4ae5b2cab8c09f02214d.ppt

  • Количество слайдов: 42

 3891 Rachel Giladi, Four Flags, Tel Hai אמהות ולאומיות: קולן של נשים אמניות 3891 Rachel Giladi, Four Flags, Tel Hai אמהות ולאומיות: קולן של נשים אמניות בשיח השכול וההנצחה. ד"ד יעל גילעת, המכון לאמנות, המכללה האקדמית אורנים, 1102

Shosan Brosh Waitz, The Silence of the Washerwomen, 2007 Colored dryer-machine residual, Shosan Brosh Waitz, The Silence of the Washerwomen, 2007 Colored dryer-machine residual,

Yehudith Matzkel, “Skirt on the way” Givati Project, 1996 -2000 Yehudith Matzkel, “Skirt on the way” Givati Project, 1996 -2000

Yehudith Matzkel, Born Dead, 1999 Yehudith Matzkel, Born Dead, 1999

 Counter Memory )זיכרון נגדי-זיכרון מתנגד( הנו המושג שהתפתח מתוך עימות עם הזיכרון הקולקטיבי Counter Memory )זיכרון נגדי-זיכרון מתנגד( הנו המושג שהתפתח מתוך עימות עם הזיכרון הקולקטיבי אשר במהותו משכיח או מדחיק זיכרון פרטי או כזה שאינו 'מתיישר' עם הזיכרון של הקבוצות ההגמוניות. הזיכרון הנגדי מערער על הלגיטימיות של הנרטיב ההיסטורי המכונן על ידי הזיכרון הקולקטיבי ומבקש ייצוג סימבולי בהיסטוריה.

 Counter Memorial הוא מושג הדן בהנצחה פרדוקסלית, הנצחה המסרבת להשלים עם מעגל האובדן Counter Memorial הוא מושג הדן בהנצחה פרדוקסלית, הנצחה המסרבת להשלים עם מעגל האובדן וההנצחה הצבאיים. באתרי ההנצחה קיים כישלון מובנה של סימון ההיעדר על ידי ה'יש' המונומנטלי. Counter memorials הם לא אתרים של התפייסות קולקטיבית עם האובדן אלא אתרי קונפליקט וסתירה, סירוב והתנגדות. אלה באו לידי ביטוי בשורה של אסטרטגיות ומאפיינים סגנוניים: בהיעדר הרואיות והיצמדות לזיכרון חי, אישי, חיוני; בהדגשת הריק; בהתמקדות בפרטי ובאישי תוך הבאתו למרחב הציבורי ; במינוריות ובשפת היום-יום; באימה המגולמת במוכר והטריוויאלי ובפוטנציאל ההרס שבו. James Young, ‘Memory and Counter Memory

 אורה טוענת שהיא לא מ אורה טוענת שהיא לא מ"האמהות האלו השולחות לקרב, לא מהשושלות האלה, לא מאום ג'וני ולא מבית אלפא, לא מבית השיטה ולא מכפר גלעדי ובכל זאת מסתבר לה לתימהונה, שזה בדיוק מה שהיא' דויד גרוסמן, אשה בורחת מבשורה, , עמ' 511

 • משבר בקונסנזוס הלאומי 3791, 2891, 7891, 3991, 7991, 0002, 4002. . • • משבר בקונסנזוס הלאומי 3791, 2891, 7891, 3991, 7991, 0002, 4002. . • מאי-מהות לאמהות , Judith Butler- Julia Kristeva שקופית 9 Sara Ruddick, Carol Gilligan, Betty Reardon and others • אקטיביזם נשי מחסום , watch נשים בשחור, ארבע אמהות, קואליציית נשים למען השלום, אמהות נגד שתיקה, שובי, זוכרות ועוד שקופית 01

Ariane Littman-Cohen, Virgin of Israel and Her Daughters, 1994 Drora Dominey, Wash-Tub with Memorial Ariane Littman-Cohen, Virgin of Israel and Her Daughters, 1994 Drora Dominey, Wash-Tub with Memorial Monument (Gigit im andarta) 1990 8 שקופית Yehudith Matzkel, Mother’s soldier, 1998

 המקום הנשי באנדרטאות הנופלים המקום הנשי באנדרטאות הנופלים

Francois Rude, La Marseillaise on the Arch of Triumph Francois Rude, La Marseillaise on the Arch of Triumph

The upper inscription reads The upper inscription reads "agreement". Shown are the female personifications of France, Russia, and Britain, the "Triple Entente" allies in the first World War. In center, Russia holds aloft an Orthodox Cross. In the background is a battle scene, with men fighting with guns and swords, some on horseback. Above them is an exploding shell, an early aeroplane, and an airship Russian Poster, 1914

 Motherland, Yevgeny Vuchetich, 1981, Motherland, Kiev, Ucrania, 62 mt. Motherland Is Calling, Mamayev Motherland, Yevgeny Vuchetich, 1981, Motherland, Kiev, Ucrania, 62 mt. Motherland Is Calling, Mamayev Kurgan, Volvograd, 1960 85 mt.

Alexander Vasiliev, Motherland, Piskarevskoye Memorial Cemetery, 1960 Alexander Vasiliev, Motherland, Piskarevskoye Memorial Cemetery, 1960

David Polus, Ramat Rachel, 1949 Natan Rappaport, Negva, 1953 Aharon Priver, Tel Yosef, 1952 David Polus, Ramat Rachel, 1949 Natan Rappaport, Negva, 1953 Aharon Priver, Tel Yosef, 1952 Natan Rappaport, Beer Tuvia , 1957

E. DELACROIX, 1836, GREECE ON THE RUINS OF MISSOLONGHI David Polus, 1952, Memorial Dying E. DELACROIX, 1836, GREECE ON THE RUINS OF MISSOLONGHI David Polus, 1952, Memorial Dying Gaul, 230 BC Pergamon Altar, first half of the 2 nd century BC, East Frieze.

Batya Lishansky, Kfar Yehoshua, 1953 Dalia Meiri, Moledet, 1986 Batya Lishansky Bet Keshet (1956– Batya Lishansky, Kfar Yehoshua, 1953 Dalia Meiri, Moledet, 1986 Batya Lishansky Bet Keshet (1956– 1958)

 "באמנות הישראלית, בטרם הייתה האם, אם ביולוגית הייתה אם לאומית. . . האם הגיעה הקץ לארכטיפ האם הלאומית והחל תהליך הפרטתה. . . ? " גדעון עפרת, 0102

Drora Dominey France Lebee-Nadav Everywhere Landscape and Memory in Israel Drora Dominey France Lebee-Nadav Everywhere Landscape and Memory in Israel

Drora Dominey, Wash-Tub with Memorial Monument (Gigit im andarta) 1990 Drora Dominey, Wash-Tub with Memorial Monument (Gigit im andarta) 1990

Drora Dominey France Lebee-Nadav, 2002 Everywhere Landscape and Memory in Israel Drora Dominey France Lebee-Nadav, 2002 Everywhere Landscape and Memory in Israel

 אמא של חייל/ אבא חייל אמא של חייל/ אבא חייל

 איור לספרה של חני מן שליו, מאולטרסאונד ועד הגיוס, 1002 איור לספרה של חני מן שליו, מאולטרסאונד ועד הגיוס, 1002

Yehudith Matzkel, “Skirt on the way” Givati Project, 1996 -2000 Yehudith Matzkel, “Skirt on the way” Givati Project, 1996 -2000

Yehudith Matzkel, “Skirt on the way” Givati Project, 1996 -2000 Yehudith Matzkel, “Skirt on the way” Givati Project, 1996 -2000

Yehudith Matzkel, Mother’s soldier, 1998 Yehudith Matzkel, Mother’s soldier, 1998

Yehudith Matzkel, Born Dead, 1999 Yehudith Matzkel, Born Dead, 1999

Yehudith Matzkel, Born Dead, 1999 Yehudith Matzkel, Born Dead, 1999

Yehudith Matzkel, Born Dead, 1999 Yehudith Matzkel, Born Dead, 1999

 דקלה גביש, שמיכת תינוק, 5002, מידות: 87ס דקלה גביש, שמיכת תינוק, 5002, מידות: 87ס"מ 501 x ס"מ, חומרים: גרביים צבאיות, טכניקה: חיתוך ותפירה ידנית

 דקלה גביש, מדי תינוק, 5002, בד טריכו, דרגות, תפירה ידנית. דקלה גביש, מדי תינוק, 5002, בד טריכו, דרגות, תפירה ידנית.

 מרים כהן ברוק, גרב צבאית, 6991, גבריים צבאיות תפורות, 8. 2 1. 8 מרים כהן ברוק, גרב צבאית, 6991, גבריים צבאיות תפורות, 8. 2 1. 8 X מטר

Sima Levin, Olive Green, 2010, oil on canvas Sima Levin, Olive Green, 2010, oil on canvas

 Vered Kaminsky, Jewellery, 2004 , bullets, copper. Vered Kaminsky, Jewellery, 2004 , bullets, copper.

Shosan Brosh Waitz, The Silence of the Washerwomen, 2007 Colored dryer-machine residual, Shosan Brosh Waitz, The Silence of the Washerwomen, 2007 Colored dryer-machine residual,

. . ארץ אוכלת בניה Motherland Motherhood . . ארץ אוכלת בניה Motherland Motherhood

Ariane Littman-Cohen, Virgin of Israel and Her Daughters, 1994 Ariane Litmman-Cohen, Israel Milk, 1996 Ariane Littman-Cohen, Virgin of Israel and Her Daughters, 1994 Ariane Litmman-Cohen, Israel Milk, 1996

Rachel Giladi, Rachel’s tears, 1996 Rachel Giladi, Sterile, 1996 Rachel Giladi, Rachel’s tears, 1996 Rachel Giladi, Sterile, 1996

 בין אמהות ובנים בין אמהות ובנים

 ארז ישראלי, ללא כותרת, פרט מתוך וידאו, פסקול, 5. 4 דקות, 6002 ארז ישראלי, ללא כותרת, פרט מתוך וידאו, פסקול, 5. 4 דקות, 6002

 ארז ישראלי, ללא כותרת, צילומים מתוך לופ וידיאו, -פסקול 6002 אם המנסה לאחוז ארז ישראלי, ללא כותרת, צילומים מתוך לופ וידיאו, -פסקול 6002 אם המנסה לאחוז בבנה לצליל תפילת "אל מלא רחמים"

 אוהד מטלון, ללא כותרת, 7002 אוהד מטלון, ללא כותרת, 7002