Скачать презентацию 25 listopadu 2013 Praha Žofín Kvalita potravin Скачать презентацию 25 listopadu 2013 Praha Žofín Kvalita potravin

0e8cec07459ef001528a30e5b2d50b35.ppt

  • Количество слайдов: 13

25. listopadu 2013 ; Praha Žofín Kvalita potravin, příležitost pro české produkty Ing. Martin 25. listopadu 2013 ; Praha Žofín Kvalita potravin, příležitost pro české produkty Ing. Martin Klanica Ústřední ředitel Státní zemědělská a potravinářská inspekce Česká republika

Co je kvalita? u u Význam slova „kvalita“ Kvalita = Jakost Kvalita čili jakost Co je kvalita? u u Význam slova „kvalita“ Kvalita = Jakost Kvalita čili jakost je údaj o vlastnosti nějaké věci, je to soubor vlastností objektu z hlediska možného užitku (přeneseně) dobré vlastnosti objektu z hlediska možného užitku Ottův naučný slovník 25. 11. 2013 Žofínské fórum 2

Možné parametry kvality Původ potraviny Senzorické vlastnosti Další Bezpečnost Označení 25. 11. 2013 Obal Možné parametry kvality Původ potraviny Senzorické vlastnosti Další Bezpečnost Označení 25. 11. 2013 Obal „Analytické“ složení potraviny Žofínské fórum Další 3

Úhel pohledu : u u u výrobce potravin obchodníka – prodejce spotřebitele oboru (zbožíznalství Úhel pohledu : u u u výrobce potravin obchodníka – prodejce spotřebitele oboru (zbožíznalství potravinářských komodit) tradice legislativy - právní předpisy 25. 11. 2013 Žofínské fórum 4

Principy evropské kontroly Vize: • • kontrola tuzemské produkce („každý by si měl zamést Principy evropské kontroly Vize: • • kontrola tuzemské produkce („každý by si měl zamést před vlastním prahem“) kontrola dovozových potravin (primárně dovozové potraviny, které vstupují na společný trh prostřednictvím ČR) Realita • : Nutnost kontrol potravin z jiných členských zemí 25. 11. 2013 Žofínské fórum 5

Dlouhodobé výsledky úředních kontrol ukazují, že: • • Bezpečnost potravin (zdravotní nezávadnost) - relativně Dlouhodobé výsledky úředních kontrol ukazují, že: • • Bezpečnost potravin (zdravotní nezávadnost) - relativně vysoká úroveň v ČR i EU Falšování potravin (klamání spotřebitelů) - problém s velkým negativním potenciálem 25. 11. 2013 Žofínské fórum 6

Cena × Kvalita × Právní předpisy • Spotřebitel • preference co nejnižší ceny („kvalita“ Cena × Kvalita × Právní předpisy • Spotřebitel • preference co nejnižší ceny („kvalita“ za rozumnou cenu) • slabá preference tuzemských potravin • Prodejce • silná konkurence • obava ze ztráty zákazníků • tlak na dodavatele (výrobce) • Výrobce (dovozce) • často ekonomické až existenční problémy • uchýlení se k nekalým praktikám 25. 11. 2013 Žofínské fórum 7

bezpe 25. 11. 2013 Žofínské fórum 8 bezpe 25. 11. 2013 Žofínské fórum 8

SZPI • Lidské zdroje – více než 400 zaměstnanců, z toho • • • SZPI • Lidské zdroje – více než 400 zaměstnanců, z toho • • • cca ½ inspektoři Ročně provedeno 35 – 38 000 kontrol Počet evidovaných provozoven celkem 47 726 Kontroly – inspekce; audit Mobilní kancelář inspektorů 2 vysoce specializované akreditované laboratoře SZPI je od roku 2005 držitelem certifikátu ISO 9001: 2008 (již dvakrát recertifikováno) 25. 11. 2013 Žofínské fórum 9

Kompetence Státní zemědělské a potravinářské inspekce 25. 11. 2013 Žofínské fórum 10 Kompetence Státní zemědělské a potravinářské inspekce 25. 11. 2013 Žofínské fórum 10

Nástroje SZPI k nápravě zjištěných nedostatků • Cílem úředních kontrol je ověření stavu u Nástroje SZPI k nápravě zjištěných nedostatků • Cílem úředních kontrol je ověření stavu u PPP v kontextu požadavků právních předpisů 1. Opatření 2. Pravomocné pokuty uložené ve správním řízení 3. Medializace 25. 11. 2013 Žofínské fórum 11

Závěr u. Kvalita, v nejširším slova smyslu se nedá „vykontrolovat“, musí se „vyrobit“ a Závěr u. Kvalita, v nejširším slova smyslu se nedá „vykontrolovat“, musí se „vyrobit“ a nepoškozená „prodat“ 25. 11. 2013 Žofínské fórum 12

Děkuji za pozornost Děkuji za pozornost