Скачать презентацию 2016 Присъединяване от една държава Предимствата на глобализацията Скачать презентацию 2016 Присъединяване от една държава Предимствата на глобализацията

e5a17d9634c8459311969f12c78c1b2a.ppt

  • Количество слайдов: 20

2016 Присъединяване от една държава, Предимствата на глобализацията 2016 Присъединяване от една държава, Предимствата на глобализацията

Трета вълна на развитие, за да се постигне целта Трета вълна на развитие, за да се постигне целта "Китай на първо място, първи в света"! Компанията ТИЕНС използва глобални ресурси, събрани от първите 10 най-големи и най-бързо развиващи се бизнес компании от повече от 100 държави. След като компанията направи анализ, оптимизации и иновации на селекцията, получи най-конкурентния, найатрактивен и най-човечен Компенсационен план, който е не само перспективен, но и служи като безкрайно мощен стимулиращ двигател с мощ от 1000 конски сили за ТИЕНС. Този план окрилява бизнес партньорите да се изкачват все по-нагоре в развитието си по една безкрайна бърза спирала, водеща към нови, все по-високи постижения. 2

Нов модел за развитие на бизнеса 1. Праволинеен директен модел на навлизане на фирмата: Нов модел за развитие на бизнеса 1. Праволинеен директен модел на навлизане на фирмата: В световен мащаб разполагаме с екипи за разработване на нови пазари. Екипите се състоят от най-малко петима души, като следва да се подберат най-добрите ресурси от мрежата, да се използват подходите и техниката на компанията и да се разработи мрежа към нови международни пазари. Да се разработят най-малко 12 мрежи в нови страни, при ограничени ресурси, с цел завладяване на пазари, всеки един се бори за по-висока позиция, високи стимули и атрактивност, ползи и награди за присъединяване и създаване на мрежи. 2. Cветовен мрежови модел/Световна мрежа: Въпреки че държавите са различни, технологиите и политиките на компаниите са различни, компанията има за цел използването на съвременни технологии и политики за разработване на световна мрежа. В много страни по света има политически пречки, търговски бариери и така нататък, на нашият високо развит бизнес мозел може да премине тези бариери, за да постигне целта: без граници, без бариери, глобална мрежа, единен счетоводен модел, многонационално, многостранно сдружаване, глобалeн диференциран бонус, бонус за глобално лидерство, глобален почетен дивидент! 3

Нов модел за развитие на бизнеса 3. Модел за преход в рангове: Основната привилегия Нов модел за развитие на бизнеса 3. Модел за преход в рангове: Основната привилегия на развитата глобализация: запазване същия ранг в различни страни, продължава израстването в ранг, силно диференцирани бонуси, по-висок бонус лидерство, всяка страна става "Златен триъгълник", неограничени глобални доходи! 4. Модел на Франчайзинг Магазини на държавно ниво: ТИЕНС се надява да постигне взеимноизгодно сътрудничество с екипите дистрибутори, като използва модела на Франчайзинг Магазини на държавно ниво за разработване на новите пазари, при който с помощта на страни с развити клонове по системата"една страна поддържа две нови страни" се разработват и подкрепят Франчайзинг Магазини на държавно ниво. По този начин всичко е предвидено, и има кой са отговори на всички въпроси. Франчайзинг магазина на ниво държава не само може да осигури по-добри услуги на местните дистрибутори, също така може да се реализират повече комисионни. 4

Предимства на развитието при Глобализация 1. Присъединете се в една държава, споделете глобалните ползи Предимства на развитието при Глобализация 1. Присъединете се в една държава, споделете глобалните ползи и предимства 2. Глобална мрежа, споделяне на ресурсите 3. Запазване на Ранг – възможно е повишение в ранг 4. Възползвайте се от директното навлизане, много атрактивни предложения 5. Tри номера в една страна, глобално неограничени операции 6. Франчайзингов магазин, ваимно изгодно сътрудничество 7. Плътна подкрепа, подпомагане на развитието на бизнеса 8. Бонуси продажби, допълнителни приходи 5

Предимства на развитието при Глобализация 1. Присъединете се в една държава, споделете глобалните ползи Предимства на развитието при Глобализация 1. Присъединете се в една държава, споделете глобалните ползи и предимства: Присъединете се в една държава, направете кариера в друга държава, не е необходима нова или пре-регистрация. 6

Предимства на развитието при Глобализация u 2. Глобална млежа, споделяне на ресурсите Изчисляване на Предимства на развитието при Глобализация u 2. Глобална млежа, споделяне на ресурсите Изчисляване на бонуси в рамките на глобалната мрежа, отчитане на продажбите на глобалните низходящи нива, многонационални, многостранни сдружавания. Максимално споделяне на ресурсите. ВИЕ Вашата страна A 1 M BV Отвъдморски B 100 k BV Платинен Отвъдморски C Отвъдморски …… 40 k BV Разработване на нови пазари, повече бонуси присъединяване Разработвате B и C отвъдморски клонове; B и C седмично правят продажби съответно от : 100 k BV, и 40 k BV. Изчисляване на бонуса за включване в тлобална мрежа: 100 k*11%=$11, 000 (Макс. бонус $5, 000) 40 k*12%=$4, 800 Печалба $9, 800 Бонус за включване 7

Предимства на развитието при Глобализация u 3. Запазване ранга на Дистрибутора, единствено повишаване в Предимства на развитието при Глобализация u 3. Запазване ранга на Дистрибутора, единствено повишаване в ранг е възможно Развитие на екипа; използвайки принципа на повишаване от начален ранг, определяне нов ранг според новите политики на Компанията, СР. В глобален мащаб рангът на дистрибутора може само да нараства. Вие Oтвъдморски A 8* Продажби на дребно 100 k BV China's active Silver Lion 1. Вие сте активният Сребърен лъв на Китай, имате двама 8 -има-звездни низходящи дистибутора (старши мениджър). Всеки ATNPV 300 k RMB според новите международни политики на Компанията, вие сте ранг Международен 7 -звезди. Според принципите за превеждане на ранга, бонусът се изчислява като за ранг Сребърен лъв на нов пазар. (Изискване TNPV за китайски 8 -звезден ранг: 300 k RMB; TNPV изискване за Глобален 8 -звезден ранг TNPV: 100 k USD 2. Този месец, вашият низходящ отвъдокеански дистибутор A (8 -звезден) реализира продажби на дребно от 100 k TNPV BV. Според старата система: за разлика нула, могат да получат само бонуса за лидерство; Според новата система: освен Лидерски / Leadership/ бонус, прекият/косвен бонус е 100 k * 5% = $ 5000. 8 Бележка Дистрибуторите с ТИЕНС разрешение да разработват отвъдмордси пазари могат да се възролзват от този бонус.

Предимства на развитието при Глобализация u u u 4. Възползвайте се от праволинейното директно Предимства на развитието при Глобализация u u u 4. Възползвайте се от праволинейното директно навлизане на ТИЕНС, много атрактивни предложения В съответствие със стратегията на компанията ТИЕНС, откриваме 6 директни мрежи в страните където TИЕНC вече развива бизнес, и ще откриваме други 12 директни мрежи в 37 нови страни. Ограничаване на ресурси, заемане пазарна позиция, всеки се бори за по-висока позиция, висока атрактивност, ползи при включване ! 9

Предимства на развитието при Глобализация u 5. Tри номера в една страна, глобално неограничени Предимства на развитието при Глобализация u 5. Tри номера в една страна, глобално неограничени операции В съответствие с новия бизнес модел, един дистрибутор може да открие два номера във всяка държава. Като добавим новите два към прехвърления номер, общо той/тя има три номера. “Златен триъгълник във всяка страна, глобално неограничен, неограничени доходи. Забележка:Oткриването на нови точки трябва да се съобразява с местното законодателство 10

Предимства на развитието при Глобализация 6. Франчайзингов магазин, ваимно изгодно сътрудничество üДружеството ще даде Предимства на развитието при Глобализация 6. Франчайзингов магазин, ваимно изгодно сътрудничество üДружеството ще даде комисионна за Франчайзинг Магазини на държавно ниво за новите пазари, които нямат клон - Взаимно изгодно сътрудничество. Франчайзинг магазина на ниво държава не само може да осигури по-добри услуги на местните дистрибутори, също така може да се реализират повече комисионни. Страни които вече имат клонове, използват системата "една страна поддържа две нови страни" да поддържат франчайзингови магазини на ниво държава. По този начин всичко е познато и предвидено, и има кой да даде съвет и да отговори на всички въпроси. ① Няма изисквания за класиране на кандидатите, целта е поръчителят трябва да бъде с почетен ранг или по-горен, а средният месечен бонус е от $ 5000 или по-висок. ② 8% от месечните продажби BV, както комисионна ; ③ След постигане на средни месечни продажби от $ 50 k или повече през шест последователни месеца, и след одобрение на молбата за кандидатстване, 10% от месечните продажби BV се заплащат като комисионна. 11

Предимства на развитието при Глобализация u 7. Плътна и Непoсредствена подкрепа, подпомагане на развитието Предимства на развитието при Глобализация u 7. Плътна и Непoсредствена подкрепа, подпомагане на развитието Когато екип на дистрибутора развива нови пазари, присъствието на и подкрепата на професионален управленски оперативен екип са изключително важни. От момента на регистрация на фирма, регистрация на продукта, изграждане на информационна система и обработване на виза, компанията предоставя на партньорите-дистрибутори непосредствена подкрепа и помага на вашия екип да се развива в глобален мащаб. üКомпанията ТИЕНС е отговорна за Регистрация на фирмите на нови пазари, за проверка на продуктите, както и за разрешаване на всички проблеми и притеснения на дистрибуторите относно развитието на новите пазари. üКомпанията е отговорна за подпомагане при издаване на виза, и за предоставяне на непосредствена помощ на дистрибуторите üКомпанията отговаря за разработване на информационната система за нов пазар, а също така и за изграждане на BТОВ и BTOC системите, за постигане /увеличаване на интернет скоростта. 12

Предимства на развитието при Глобализация u 8. Бонус Продажби, допълнителни доходи Дружеството е партньор Предимства на развитието при Глобализация u 8. Бонус Продажби, допълнителни доходи Дружеството е партньор на всеки дистрибутор и предоставя солидна подкрепа за развитие на глобализацията. Компанията насърчава работата в екип като печеливша стратегия, и дава парична награда за всяка мрежа, която постигне съответната сума от продажби. ü Ако продажбите са над 20 k USD за два последователни месеца, дистрибуторите ще получат 2, 000 USD еднократно като стимул; üАко продажбите са над 50 k USD за два последователни месеца, дистрибуторите ще получат 5000 долара еднократен стимул; üАко продажбите са над 200 k USD за два последователни месеца, дистрибуторите ще получат 20 k USD еднократен стимул. Забележка: оценката на развитието в рамките на една година се брои от датата на стратиране развитието на нов пазар от дистрибуторите, и се отчита само за одобрените от Дружеството дистрибутори 13

Oперативни модели при развитие на процеса на глобализацията През следващата половина на тази година, Oперативни модели при развитие на процеса на глобализацията През следващата половина на тази година, реформата на страните на старите пазари спорeд новите политики на компанията (СР) за запазване същия ранг в различни страни) трябва да бъде завършена и също така трябва да бъдат отворени 37 нови пазари в различни страни. Политиката на всяка държава, икономиката, обществото, както и културната среда са различни, но компанията ТИЕНС във връзка с глобализацията е обобщила 4 оперативни модели, за да помогне за добрата и правилна комбинация от клонове, франчайзинг магазин (и) на ниво държава; BТОB и BTOC – като по този начин може да обхване всички действителните изисквания на всички страни в света. Ние трябва да стигнем до всяка страна в света, никоя държава не може да липсва при процеса на глобализацията 14

Four Operation Models of Globalization Клон на дружеството +BTOB +BTOC A Условия за стратиране Four Operation Models of Globalization Клон на дружеството +BTOB +BTOC A Условия за стратиране Разработен позар за зир. Прозажби или местните ТИЕНС продажби надхвърлят определен размер, добра местна система за е-плащания и логистични ресурси. environment Ресурси за подпомагане t Регистрация клон, регистрация на продукта, административен персонал, оперативно помещение, доставка на продукти, . образование и обучение, BТОB и BTOC онлайн Клон на дружеството +BTOB B Разработен дир. Продажби пазар или местни ТИЕНС продажби надхвърлят определен обем, недобри местна инграструктура за еплащания и логистика environment. Регистрация клон, регистрация на продукта, админ. персонал, оперативно помещение, доставка продукти, образование и обучение, BТОB онлайн Фрнчайзинг магазин на ниво страна +BTOB +BTOC Франчайзинг магазин на ниво страна +BTOB C D Неразвит пазар дир. Продажби, пазарът има определен мащаб, добра инфраструктура за е-плащания и логистика. Регистрация дъщерно дружество, регистрация на продукта, доставка на продуктар , BTOB и BTOC oнлайн. Неразвит дир. Плащания пазар, дир. Продажби имат определен мащаб, недобра инфраструктура за еплащания и логистика. Регистрация на дъщерно дружество, регистрация на продукта, доставка на продукта, BTOB oнлайн. 15 15

Начален график за отркриване на клонове от типа Нови пазари (14 държави и региони) Начален график за отркриване на клонове от типа Нови пазари (14 държави и региони) Испания (започва да оперира под ръководството на клон Германия Aвгуст Италия (започва да оперира под ръководството на клон Германия) Франция (започва да оперира под ръководството на клон Германия) Oктомври Шри Ланка Испания (клон) Taйван Kорея Обединени Арабски емирства Nоември САЩ Tyрция Камерунon Бряг на Слоновата кост, Франция ( откриване клон) ) Италия (Окриване клон ), Канада Aвстралия Бразилия Deкември 16

Начален график за откриване на Франчайзинг магадини тип Нови пазари (23 държави) Сингапур Никарагуа Начален график за откриване на Франчайзинг магадини тип Нови пазари (23 държави) Сингапур Никарагуа Чили Лаос Камбоджа Tуркмениста н Сирия Ливан 2016 Q 3 Филипините Aфганистан Uругвай Moлдова Паргавай Панама Mароко Израел Aржентина Конго Зимбабве Iрак Нова Зеландия Непал Египет 2016 Q 4 17

План за нови навлизаве на старите пазари Mианмар Юни 26 Южна Африка Перу Украйна План за нови навлизаве на старите пазари Mианмар Юни 26 Южна Африка Перу Украйна Испания Малайзия Юли 26 Тайланд Боливия Aвгуст 26 Район Европа Район Америка Цялостен старт Старт в Район Африка Нигерия Keния старт Сертември 26 Oктомври 26 Тихоокеански район на Азия Цялостен старт Ноември 26 Район Eвразия Русия Южна Азия Цялостен старт Deкември 26 18

 • При развитието на третата вълна, с 12 директни праволинейни модела на развитие • При развитието на третата вълна, с 12 директни праволинейни модела на развитие като ударна силова мощ; четири оперативни модела като гаранция; привлекателността на глобалната мрежа и запазването на ранг при преместване; осем предимства като привлекателни страни ; по този начин световният двигател ще бъде ангажиран с пълна сила, на пълна газ, зареждане на турбокомпресора, постигнете ваксимални бонуси всяка седмица, отговорете на върховия момент-пик. Китай на първо място, Първата в света ! 19

Благодаря Ви 20 Благодаря Ви 20