Скачать презентацию 2010 цената на компромисите Кратък Скачать презентацию 2010 цената на компромисите Кратък

2efc9e1cb43e6d1f03bebcd19ec5a6da.ppt

  • Количество слайдов: 26

2010 – цената на компромисите. . . Кратък преглед на българския рекламен пазар през 2010 – цената на компромисите. . . Кратък преглед на българския рекламен пазар през 2010 г. март 2011

България Макроикономически показатели 2006 2007 2008 2009 2010 БВП в мил. лева 49 361. България Макроикономически показатели 2006 2007 2008 2009 2010 БВП в мил. лева 49 361. 00 56 520 66 728 66 190 70 474. 30 /+6. 5%/ Ръст на БВП, % 6. 3% 6. 2% 6% -5. 1% 0. 2% 7 679 290 7 640 238 7 606 551 7 563 710 БВП на глава от населението в лева 6 428 7 398 8 734 8 702 9 362 Брутни разходи за реклама на глава от населението в лева. 103. 50 128. 47 157. 74 136. 31 131. 4 Нетни разходи за реклама на глава от населението в лева. 48. 34 62. 03 68. 88 52. 44 43. 5 /-17%/ Инфлация 7. 3% 12. 5% 8. 0% 0. 6% 4. 5% Население Източник: НСИ, Пиеро 97

Реализирани рекламни бюджети 2007 – 2010 БРУТНИ стойности Източник: Piero 97, TV Plan/TNS Реализирани рекламни бюджети 2007 – 2010 БРУТНИ стойности Източник: Piero 97, TV Plan/TNS

Изменение на рекламните бюджети по години и медии - БРУТНИ стойности Източник: Piero 97, Изменение на рекламните бюджети по години и медии - БРУТНИ стойности Източник: Piero 97, TV Plan/TNS

Брутни рекламни бюджети по медии Източник: Piero 97, TV Plan/TNS Брутни рекламни бюджети по медии Източник: Piero 97, TV Plan/TNS

Нетни бюджети и ръст на нетния рекламен пазар Източник: Piero 97, TV Plan/TNS Нетни бюджети и ръст на нетния рекламен пазар Източник: Piero 97, TV Plan/TNS

ТОП 20 рекламодатели 2009 % 2010 % 1 Nestle Blg 4. 60% 1 Nestle ТОП 20 рекламодатели 2009 % 2010 % 1 Nestle Blg 4. 60% 1 Nestle Blg 4. 72% 2 Мобилтел 3. 94% 2 Procter & Gamble 4. 49% 3 Procter & gamble 3. 21% 3 Мобилтел 3. 82% 4 Фикосота синтез 3. 17% 4 Henkel 2. 68% 5 L'oreal 2. 76% 5 Globul 2. 66% 6 Henkel 2. 59% 6 Крафт Фуудс 2. 57% 7 Globul 2. 58% 7 L'OREAL 2. 57% 8 Крафт фуудс 1. 99% 8 Фикосота синтез 2. 45% 9 coca cola co. 1. 74% 9 Vivacom 1. 84% 10 Вестникарска група българия 1. 59% 10 Coca Cola co. 1. 73% 11 Vivacom/бтк 1. 56% 11 Вестникарска група България 1. 46% 12 Данон-Сердика ад 1. 39% 12 Actavis 1. 40% 13 Reckitt Benckiser 1. 37% 13 Bella Bulgaria AD 1. 21% 14 Beiersdorf 1. 30% 14 Reckitt Benckiser 1. 16% 15 OK sms 1. 05% 15 Beiersdorf 1. 13% 16 Unilever 1. 05% 16 1. 10% 17 Bella Bulgaria ad 1. 00% 17 18 Natur Product 0. 97% 18 Данон-Сердика АД Germanos /верига магазини за мобилни телефони и аксесоари/ Inter Snacks 19 Винпром Пещера 0. 93% 19 Unilever 0. 83% 20 Italfood 0. 87% 20 Italfood 0. 82% Данните не включват Интернет и Външна реклама. Данните за радио са за 9 радио станции. 1. 04% 1. 00%

Топ 10 бранша Източник: TV Plan/TNS Топ 10 бранша Източник: TV Plan/TNS

Телевизията през 2010 Телевизията през 2010

ТВ оператори Национални телевизионни мрежи (ефирно разпространение на национално ниво) 6 БНТ 1 (Канал ТВ оператори Национални телевизионни мрежи (ефирно разпространение на национално ниво) 6 БНТ 1 (Канал 1), b. TV, MTG & Diema Group, PRO. BG, TV 7, M-SAT Ефирни телевизионни мрежи и регионални ефирни телевизионни канали 14 98 Регионални кабелни телевизонни канали 125 Източник: www. predavatel. com Спътникови и кабелни телевизионни канали на национално ниво

ТВ Рекламни бюджeти Пазарни дялове Източник: TV Plan/TNS Източник: TNS/TV Plan ТВ Рекламни бюджeти Пазарни дялове Източник: TV Plan/TNS Източник: TNS/TV Plan

Телевизията през 2010 Отчетен спад според TV Plan/TNS в брутни стойности - 0. 2% Телевизията през 2010 Отчетен спад според TV Plan/TNS в брутни стойности - 0. 2% Реален спад /според прогнозни изчисления/ в НЕТНИ стойности -10. 5% Основните тенденции през годината: • Над 90% от бюджетите на големите рекламодатели са в национални ТВ. • Основните ТВ намалиха цените си през 2010 г. в рамки до 5%. • Останалите ТВ канали се бореха за сделки с все по-намаляващи стойности. • Тенденцията от 2009 г. за намаляване на цените и “изстискване” на все повече отстъпки продължи с пълна сила.

Телевизията през 2010 Промени в ТВ медиите през 2010: • Телевизия ММ прекрати излъчване Телевизията през 2010 Промени в ТВ медиите през 2010: • Телевизия ММ прекрати излъчване в края на април 2010. • На нейно място се появи спортният канал на MTG Group - Нова Спорт. • От юни 2010 започна да се излъчва Discovery Channel България • През октомври стартира в български вариант още един канал на Discovery Networks – дамски ориентираният TLC. • От декeмври 2010 Pro. bg прекрати националното си ефирно разпространение и от края на януари 2011 се преформатира в b. TV Action Прогноза за за 2011 През първите два месеца на 2011 наблюдаваме известно увеличение на ТВ рекламата спрямо нивата от началото на 2010. Очакваното увеличение на телевизионните рекламни инвестиции на годишна база предвиждаме да бъде между 7% и 10%.

Пресата през 2010 Отчетен спад според TV Plan/TNS в брутни стойности -11% Реален спад Пресата през 2010 Отчетен спад според TV Plan/TNS в брутни стойности -11% Реален спад /според прогнозни изчисления/ в НЕТНИ стойности - 32% Вестниците са почти два пъти по-засегнати от списанията. • Автомобили, финансови институции, телекомуникации, модни марки, недвижими имоти продължават да намаляват бюджетите си за преса. • Съмнение в ефективността – все така липса на прозрачност по отношение на обявените тиражите. • Делът на пресата от общия рекламен сплит спада от 2 до 4% на година, от 2007 до 2010 г. • През 2009 г. пресата заема 17 % от общият рекламен пазар, докато през 2010 г. този дял е 16 %.

Пресата през 2010 Отпаднали заглавия сп. FHM, Madame Figaro, Penthouse, English Manager, Мама, Бебе, Пресата през 2010 Отпаднали заглавия сп. FHM, Madame Figaro, Penthouse, English Manager, Мама, Бебе, НЕЯ, Бон Апети, Мач Магазин, Вокруг света. От януари т. г. спря изданието на БТА, сп. Паралели – издание с 47 години история. Нови заглавия за 2010 г. сп. Forbes и сп. HELLO! Списания, които отново не успяха да стартират: Esquire, GQ, Dove, Shape

Радиото през 2010 • Приблизителен спад в БРУТНИ стойности - около 3% • Реален Радиото през 2010 • Приблизителен спад в БРУТНИ стойности - около 3% • Реален спад в НЕТНИ стойности - 10, 6% • Продължава окрупняването на радиостанциите. • Радиопазарът демонстрира стабилен дял - между 7 и 8% от 2007 до сега. • И радиостанциите масово предлагат допълнителни бонусни излъчвания към заявените, бартерни сделки, специални извънтарифни отстъпки. • Сериозен проблем - липсата на ефективен метод за измерване на стойностите на рекламата на радиопазара.

Очаквания за преса и радио 2011 • Непосилна или последна за някои печатни издания. Очаквания за преса и радио 2011 • Непосилна или последна за някои печатни издания. • Радиото има всички предпоставки да запази добрата си позиция. • По данни на TV Plan за първите два месеца на 2011 г. - спад от 19% в брутните бюджети за преса, но това е нещо характерно за началото на всяка година.

Външната реклама през 2010 Спад на брутните рекламни бюджети– с около 12%, на НЕТНИТЕ Външната реклама през 2010 Спад на брутните рекламни бюджети– с около 12%, на НЕТНИТЕ с 9% Ръст в запълването на капацитета на различните съоръжения – около 5% Заетост на рекламните съоръжения: през 2009 г. – 57% - 60% през 2010 г. – около 62% Причини за спада: • Намаление на цените на страна/период с около 10% - 15%, спрямо цените през 2009 г. • Основната причина за спада в рекламата с около 9% е намалението с около 50% на рекламните бюджети на големите рекламодатели (мобилни оператори, банки и т. н. ).

Външната реклама през 2010 • Големите медии, притиснати от кризата, намаляват цените с около Външната реклама през 2010 • Големите медии, притиснати от кризата, намаляват цените с около 15% спрямо 2009. • По-малките фирми се съгласяваха на всяка цена, която клиентът е склонен да плати. • Повечето общини повишиха наемните цени към собствениците на рекламни съоръжения. Едно приятно изключение беше община Силистра, която намали наемните цени. • Появата на множество малки фирми и посредници, предлагащи на пазара нереално ниски цени – под себестойността, създаде впечатление за възможност за безкрайно намаляване на цените.

Външната реклама през 2010 • Ръст в обема на закупените страни на рекламните съоръжения Външната реклама през 2010 • Ръст в обема на закупените страни на рекламните съоръжения от около 5%, спрямо общия спад на бюжетите от 9%. Рекламодателите, които запазиха нивото на бюджетите си през 2010 г. , увеличиха броя на закупените рекламни лица в резултат на намалените цени. • Бири, тютюневи изделия, безалкохолни напитки, хранителни продукти и хипермаркети запазиха нивото на рекламните си бюджети. • Броят на рекламните съоръжения падна до “санитарния минимум” в помалките населени места. Очакване за 2011 Януари и февруари бюджетите са под нивата от началото на 2010. През годината очакваме увеличение на рекламните инвестиции с около 5%.

Интернет рекламата през 2010 спрямо 2009: увеличение на БРУТНИТЕ бюджети с 10. 75% и Интернет рекламата през 2010 спрямо 2009: увеличение на БРУТНИТЕ бюджети с 10. 75% и около 5% увеличение на НЕТНИТЕ • Интернет е последен в медийния микс с 4% дял за 2010 г. • Интернет е единствения медиен канал с ръст – 11%. • Рекламата във Фейсбук е нарастнала 4 пъти спрямо 2009 г. Водещите браншове в Интернет рекламата: 1. Финансовите институции 2. Телекомуникации 3. Хобита, мода и спорт. следват Автомобили, Напитки, Хранителни стоки, Фармацевтика, Магазинна мрежа

Интернет рекламата през 2010 Тип онлайн кампании • Дисплейната реклама е с най-голям дял Интернет рекламата през 2010 Тип онлайн кампании • Дисплейната реклама е с най-голям дял – над 80%. • Рекламата на клик е само с 10% дял. • Най-голяма част от рекламните бюджети отиват в новинарските сайтове. • Фейсбук привлича повече от половината активни Интернет потребители и не малко рекламни пари. Ползва се от близо 2 милиона българи. • Гугъл остава с лидерска позиция при търсенето по ключови думи с 98% дял.

Интернет рекламата през 2010 Агенциите трупат опит - ръстът в Интернет рекламата на техните Интернет рекламата през 2010 Агенциите трупат опит - ръстът в Интернет рекламата на техните клиенти води и до нови и много интересни и ефективни кампании. Рекламодателите все още подхождат с недоверие, защото не познават достатъчно Интернет и възможностите му като рекламен канал. AD serving системите – през 2010 около 15% от кампаниите се измерваха за ефективност - достигането до реални потребители, направените уникални кликове, брой излъчвания на банерите, кой криейтив е донесъл най-много кликове (ако е имало няколко в кампанията) от кой сайт са дошли потребителите, какви действия са предприели в него и т. н. Източник: IAB Bulgaria

Очаквания за Интернет рекламата 2011 Прогнози за 2011 г. - Ръст от 10% на Очаквания за Интернет рекламата 2011 Прогнози за 2011 г. - Ръст от 10% на нетните рекламни бюджети. Дял в общия рекламен пазар до 6%. • Поява на нови медийни групи. • Много офлайн медии ще инвестират по-сериозно в интернет сайтове. • Клиентите ще търсят по-прецизно таргетиране на по-ниска цена. • Осезателно увеличаване на видео съдържанието в сайтовете, ще увеличи “телевизионните” рекламодатели. Рекламата на мобилни платформи ще се активизира и у нас • • Януари и февруари 2011 са едни от най-силните в историята на продажбите на Интернет реклама в България!

Обобщено за рекламния пазар 2010 Намаляване на общия обем БРУТНИ рекламни бюджети с 2. Обобщено за рекламния пазар 2010 Намаляване на общия обем БРУТНИ рекламни бюджети с 2. 6% Намаляване на общия обем НЕТНИ рекламни бюджети с 13. 9% ТВ: БРУТНИТЕ обеми в телевизия са на ниво 2009. НЕТНИТЕ са намалели с 10. 5% Преса: намаление на БРУТНИТЕ обеми 11%, намаление на НЕТНИТЕ с 32% Радио: намаление на БРУТНИТЕ бюджети с 3%, намаление на НЕТНИТЕ с 10. 6%, Външна реклама: намаление на БРУТНИТЕ обеми във външна реклама с 12%, намаление на НЕТНИТЕ с 9%, Интернет: увеличение на БРУТНИТЕ обеми в с 11%, увеличение на НЕТНИТЕ с 5%,

Цената на компромисите. . Цената на компромисите. .