Скачать презентацию 2 tema Segmentavimas ir tikslinės rinkos parinkimas A Скачать презентацию 2 tema Segmentavimas ir tikslinės rinkos parinkimas A

74c457672b858d414f624d5eb3697b1d.ppt

  • Количество слайдов: 94

2 tema Segmentavimas ir tikslinės rinkos parinkimas A. Bakanauskas VARTOTOJŲ ELGSENA 1 2 tema Segmentavimas ir tikslinės rinkos parinkimas A. Bakanauskas VARTOTOJŲ ELGSENA 1

Kas yra rinka? • Rinka - tai visuma esamų ir potencialių vartotojų konkrečiam produktui. Kas yra rinka? • Rinka - tai visuma esamų ir potencialių vartotojų konkrečiam produktui. Tiksliau, … • Rinka yra visuma individų ar organizacijų, kurie nori įsigyti siūlomus pardavimui gaminius ar paslaugas. Tačiau jie turi tenkinti tris papildomas sąlygas 2

Būtinos papildomos sąlygos, kurias turi tenkinti rinka Turi turėti pirkimo galią, kad galėtų nusipirkti Būtinos papildomos sąlygos, kurias turi tenkinti rinka Turi turėti pirkimo galią, kad galėtų nusipirkti siūlomą produktą Individai ar organizacijos Turi turėti norą išleisti pinigus ar mainyti ką nors kitą vertingą, kad įsigyti produktą Turi turėti įgaliojimus/teisę daryti šias išlaidas Individai ar organizacijos, kurie nori įsigyti siūlomus produktus, bet neturi bent vienos iš šių 3 charakteristikų, nėra rinka. 3

Požiūrio į rinką evoliucija Masinis marketingas – vieno produkto visiems vartotojams masinė gamyba ir Požiūrio į rinką evoliucija Masinis marketingas – vieno produkto visiems vartotojams masinė gamyba ir masinis paskirstymas Produkto įvairovės marketingas – siūlymas įvairių produktų vartotojams, o ne skirtingiems rinkos segmentams 2 ar daugiau produktų su skirtingomis savybėmis Šiais atvejais rinkos segmentavimo nėra Tikslinis marketingas – sukūrimas produktų ir marketingo komplekso specifiniams rinkos segmentams Segmentai 1 ar >, produktai kiekvienam Šiuo atveju galimi trys segmentavimo lygiai

Tikslinis marketingas. Trys segmentavimo lygiai Segmentų marketingas Skirtingi produktai skirtingiems rinkos segmentams Nišų (Niche) Tikslinis marketingas. Trys segmentavimo lygiai Segmentų marketingas Skirtingi produktai skirtingiems rinkos segmentams Nišų (Niche) marketingas Skirtingi produktai atskiroms grupėms segmentų viduje Vartotojo marketingas Produktai atskirų individų poreikių patenkinimui

Kas yra rinkos segmentas? Rinkos segmentas – tai rinkos dalis, kurioje vartotojai pasižymi panašiais Kas yra rinkos segmentas? Rinkos segmentas – tai rinkos dalis, kurioje vartotojai pasižymi panašiais poreikiais, norais, vertybėmis bei pirkimo elgsena. 6

Koks skirtumas tarp segmento ir nišos? Segmentas Visi segmento nariai laikomi identiškais Niša Koncentruojamasi Koks skirtumas tarp segmento ir nišos? Segmentas Visi segmento nariai laikomi identiškais Niša Koncentruojamasi į individų grupes segmento viduje 7

Segmentation Hierarchy — From Mass Market Strategies to Mass Customization Niche A 1 Market Segmentation Hierarchy — From Mass Market Strategies to Mass Customization Niche A 1 Market Demand Segment A Custom A 1 Custom A 2 Custom A 3 Custom B 1 Segment B Segment C Mass Market Approach Target Market Segment B Segment C Multisegment Strategy Single Segment Strategy Custom B 2 Custom C 1 Segment Niche Strategy Mass Customization 8

Tikslinis marketingas -trys pagrindiniai žingsniai (STP Model) Rinkos segmentavimas 1. Apibrėžti produkto rinką. 2. Tikslinis marketingas -trys pagrindiniai žingsniai (STP Model) Rinkos segmentavimas 1. Apibrėžti produkto rinką. 2. Identifikuoti segmentavimo požymius. 3. Segmentuoti rinką. Tikslinės rinkos parinkimas 4. Įvertinti galimą sėkmę kiekviename segmente. 5. Pasirinkti tikslinius segmentus. 6. Sudaryti marketingo kompleksą. Pozicionavimas 7. Identifikuoti galimas pozicionavimo koncepcijas kiekvienam rinkos segmentui. 8. Pasirinkti, sukurti ir vykdyti pasirinktąją pozicionavimo koncepciją. 9

Rinkos segmentavimas 10 Rinkos segmentavimas 10

Kas yra rinkos segmentavimas? Rinkos segmentavimas tai rinkos skaidymas į dalis, kuriose vienodai ar Kas yra rinkos segmentavimas? Rinkos segmentavimas tai rinkos skaidymas į dalis, kuriose vienodai ar panašiai (homogeniškai) reaguojama į marketingo veiksmus Rinkos segmentavimo alternatyva vadinama agreguota rinka arba masiniu marketingu 11

Segmentavimo Dilema MASINIS MARKETINGAS Masto ekonomija VARTOTOJO MARKETINGAS Kiekvienas nori ko nors skirtingo 12 Segmentavimo Dilema MASINIS MARKETINGAS Masto ekonomija VARTOTOJO MARKETINGAS Kiekvienas nori ko nors skirtingo 12

Su segmentavimu susiję marketingo sprendimai Pilnas agregavimas Pilnas individualizavimas Žemi kaštai Aukšti kaštai Žemas Su segmentavimu susiję marketingo sprendimai Pilnas agregavimas Pilnas individualizavimas Žemi kaštai Aukšti kaštai Žemas efektyvumas A. Bakanauskas VARTOTOJŲ ELGSENA Aukštas 13 efektyvumas

Kodėl segmentuojama rinka? • Rinka segmentuojama, kadangi vartotojai rinkoje turi: – Skirtingus poreikius ir Kodėl segmentuojama rinka? • Rinka segmentuojama, kadangi vartotojai rinkoje turi: – Skirtingus poreikius ir norus. – Skirtingas pinigines pajamas. – Skirtingus pirmenybės teikimus. – Skirtingą pirkimo elgesį – …. ir pan. 14

Kodėl segmentuojama rinka? Rinka segmentuojama, kadangi: • organizacija negali patenkinti visos rinkos vartotojų poreikių; Kodėl segmentuojama rinka? Rinka segmentuojama, kadangi: • organizacija negali patenkinti visos rinkos vartotojų poreikių; • organizacijos turi skirtingus stiprumus ir konkurencinius pranašumus; • reikia sutelkti dėmesį į tai, ką gali padaryti geriausiai; • tai labiau pelninga. 15

Rinkos segmentavimas leidžia organizacijoms: • Išsiaiškinti savo būsimus vartotojus, kuriems bus kuriamas marketingo kompleksas. Rinkos segmentavimas leidžia organizacijoms: • Išsiaiškinti savo būsimus vartotojus, kuriems bus kuriamas marketingo kompleksas. • Pritaikyti produktus konkrečių vartotojų poreikiams ir norams. • Sutelkti organizacijos išteklius vienam ar keliems rinkos segmentams - tikslinėms rinkoms. 16

Rinkos segmentavimas • Pagrindiniai dalykai, kuriuos reikia atsiminti segmentuojant rinką: • Pirkėjai nėra panašūs. Rinkos segmentavimas • Pagrindiniai dalykai, kuriuos reikia atsiminti segmentuojant rinką: • Pirkėjai nėra panašūs. • Grupes žmonių su panašiu elgesiu, vertybėmis galima identifikuoti. • Šios grupės bus labiau vienalytės (homogeniškos) nei visa rinka. • Yra lengviau patenkinti panašių vartotojų mažesnes grupes nei, kad nepanašių vartotojų dideles grupes. 17

Rinkos segmentavimas yra efektyvus, kai tenkinamos šios sąlygos: Išmatavimo Skirtingumo Pastovumo Veiksmingumo Pasiekiamumo Svarbumo Rinkos segmentavimas yra efektyvus, kai tenkinamos šios sąlygos: Išmatavimo Skirtingumo Pastovumo Veiksmingumo Pasiekiamumo Svarbumo 18

Rinkos segmentavimas yra efektyvus, kai tenkinamos šios sąlygos: • Išmatavimo - vartotojų kategorizavimui naudojamas Rinkos segmentavimas yra efektyvus, kai tenkinamos šios sąlygos: • Išmatavimo - vartotojų kategorizavimui naudojamas charakteristikas (pvz. , segmento dydis, pirkimo galia) galima nustatyti ir išmatuoti. • Pastovumo - segmentas išlaiko pastovias charakteristikas, kurios atskiria jį nuo visos rinkos. • Pasiekiamumo - segmentą galima efektyviai pasiekti ir aptarnauti. 19

Rinkos segmentavimas yra efektyvus, kai tenkinamos šios sąlygos: • Svarbumo - segmentas yra pakankamai Rinkos segmentavimas yra efektyvus, kai tenkinamos šios sąlygos: • Svarbumo - segmentas yra pakankamai didelis ir/ar pelningas, kad pateisinti jo poreikių tenkinimą. • Veiksmingumo - segmentui galima sukurti efektyvias aptarnavimo programas. • Skirtingumo - segmentai skirtingai reaguoja į skirtingus marketingo komplekso elementus. 20

Rinkos segmentų įvertinimas • Kiek patrauklus yra rinkos segmentas? • Segmento dydis ir augimas Rinkos segmentų įvertinimas • Kiek patrauklus yra rinkos segmentas? • Segmento dydis ir augimas • Konkurentai aptarnaujantys segmentą – Kiek jų? – Kokio jie dydžio/stiprumo? • Segmento struktūra – kokie yra produkto pakaitalai rinkoje • Segmento atitikimas organizacijos tikslams • Segmento atitikimas organizacijos stipriosioms pusėms: – ištekliai – sugebėjimai – įgūdžiai – konkurenciniai pranašumai 21

Pats “grubiausias” segmentavimas padalina rinką į: Vartotojų rinką Pavieniai asmenys ir šeimos, perkantys produktus Pats “grubiausias” segmentavimas padalina rinką į: Vartotojų rinką Pavieniai asmenys ir šeimos, perkantys produktus asmeniniam vartojimui Įmonių rinką Asmenys arba organizacijos, perkantys produktus gamybiniam naudojimui arba perpardavimui 22

Trys segmentavimo pagrindai (lygiai) Individualios charakteristikos Norimos naudos Elgesys Pastaba: Šie lygiai “dengia” vienas Trys segmentavimo pagrindai (lygiai) Individualios charakteristikos Norimos naudos Elgesys Pastaba: Šie lygiai “dengia” vienas kitą. Todėl nėra būtina griežtai laikytis tokio klasifikavimo. 23

Kas yra segmentavimo pagrindas (segmentation base, level, descriptions)? Individų, grupių ar organizacijų charakteristikos, kurios Kas yra segmentavimo pagrindas (segmentation base, level, descriptions)? Individų, grupių ar organizacijų charakteristikos, kurios naudojamos rinkos skaidymui į segmentus. 24

1 segmentavimo pagrindas (lygis) Individualios charakteristikos Demografija Gyvenimo stilius/ Psichografija Gyvenamoji vieta 25 1 segmentavimo pagrindas (lygis) Individualios charakteristikos Demografija Gyvenimo stilius/ Psichografija Gyvenamoji vieta 25

Demografinis segmentavimas • Demografinis segmentavimas naudoja statistinius duomenis, kurie apibūdina populiaciją. Tai dažniausiai yra Demografinis segmentavimas • Demografinis segmentavimas naudoja statistinius duomenis, kurie apibūdina populiaciją. Tai dažniausiai yra duomenys apie: • Amžių • Lytį (galima ir pagal seksualinę orientaciją) • Socialinę klasę • Šeimyninį statusą • Pajamas • Išsilavinimą 26

Paaugliai Pirkimo galia Skirtingi norai Unikali kultūra 27 Paaugliai Pirkimo galia Skirtingi norai Unikali kultūra 27

Teens show surprising similarity no matter where in the world they live. For instance, Teens show surprising similarity no matter where in the world they live. For instance, this teen could live almost anywhere. Thus, many companies target teenagers with worldwide marketing campaigns. 28

Šeimyninis statusas Didelis skyrybų skaičius Vedę be vaikų “Tradicinė” šeima Vieniši suaugę Gyvenimas kartu Šeimyninis statusas Didelis skyrybų skaičius Vedę be vaikų “Tradicinė” šeima Vieniši suaugę Gyvenimas kartu nevedus 29

Psichografinis segmentavimas • Psichografinis segmentavimas apima požymius susijusius su tuo kaip asmuo galvoja, jaučia Psichografinis segmentavimas • Psichografinis segmentavimas apima požymius susijusius su tuo kaip asmuo galvoja, jaučia ir elgiasi. Tipiniai požiūriai grindžiami: • Asmenybės charakteristikomis. • Gyvenimo stiliumi veiklos, hobis, nuomonės. • Vertybėmis. 30

Segmentavimas pagal gyvenamąją vietą - GEOGRAFINIS • Segmentavimas pagal gyvenamąją vietą padalina rinką remiantis Segmentavimas pagal gyvenamąją vietą - GEOGRAFINIS • Segmentavimas pagal gyvenamąją vietą padalina rinką remiantis geografiniu populiacijos pasiskirstymu. Pagrindiniai požiūriai yra: • Regioninis pasiskirstymas, nes žmonės skirtinguose regionuose turi skirtingas vertybes ir gyvenimo stilių. • Pasiskirstymas pagal miestus, priemiesčius, kaimus, klimatines sąlygas.

The PRIZM System • 60 consumer measures within zip code area • 36, 000 The PRIZM System • 60 consumer measures within zip code area • 36, 000 zip code areas • Statistical methods used to find areas containing relatively consumers ---> 60 segments • Geodemography: combines geography with demographics • Geocoding: Customizes Web advertising so people who log on in different places see ad banners for local businesses 32

2 segmentavimo pagrindas (lygis) Norimos naudos (Benefits Sought) • Grindžiama – Esminiais skonio skirtumais 2 segmentavimo pagrindas (lygis) Norimos naudos (Benefits Sought) • Grindžiama – Esminiais skonio skirtumais (gazuotasnegazuotas vanduo) – Alternatyvomis (skoniskalorijos) – Vartojimo situacija (kava poilsiui gamtoje (tirpi) – aukštos Vartotojas ieško kokybės (namuose) naudų 33

3 segmentavimo pagrindas (lygis) Elgesys (Behavior) Tipiniai požiūriai grindžiami: • Produkto naudojimo intensyvumu. • 3 segmentavimo pagrindas (lygis) Elgesys (Behavior) Tipiniai požiūriai grindžiami: • Produkto naudojimo intensyvumu. • Parduotuvės tipu. • Pirkimo laiku. • Pirkimo kiekiu. • Pirkimo dažnumu. • Lojalumu produktui. • Jautrumu kainai 34

Segmentavimas vartotojo (individo) lygyje - Tiesioginis marketingas • Pajamos • Pirkimai praeityje • Kredito Segmentavimas vartotojo (individo) lygyje - Tiesioginis marketingas • Pajamos • Pirkimai praeityje • Kredito istorija • Hobis/pomėgiai (Prenumeruoja mų leidinių sąrašas) 35

Segmentavimo vartotojo lygyje informacijos šaltiniai • Telefonų knygos – pateikiama ir pavardės ir adresai. Segmentavimo vartotojo lygyje informacijos šaltiniai • Telefonų knygos – pateikiama ir pavardės ir adresai. • Valstybinės registracijos (automobilių, vairuotojų teisių) • Pirkimai praeityje • Profesiniai ir mokymo įstaigų sąrašai • Prenumeruojamų leidinių sąrašas 36

Segmentavimo pagrindų (lygių) pavyzdžiai Gyvenamoji vieta: Regionas Miesto ar rajono dydis Miestas - kaimas Segmentavimo pagrindų (lygių) pavyzdžiai Gyvenamoji vieta: Regionas Miesto ar rajono dydis Miestas - kaimas Klimatas Demografinis Pajamos … Amžius Lytis Statusas Socialinė klasė Žemaitija, Suvalkija. Mažiau 25000; 25001 -100000 ir t. t. Miestas, priemestis, kaimas Šalta, karšta, lietinga, sausa Mažiau 10, 000 Lt; 10, 001 -25, 000; virš 50, 000 Lt Mažiau 6, 6 -12, . . . 65 ir daugiau Vyras, moteris Vedęs, išsiskyręs, bevaikis ir pan. žemutinė, žemutinė vidurinė, A. Bakanauskas 37 viršutinėELGSENA vidurinė ir t. t. VARTOTOJŲ

Segmentavimo pagrindų (lygių) pavyzdžiai (tęsinys) Demografinis (tęsinys): Išsilavinimas Vidurinis, techninis, universitetinis Pareigos Vadovas, vadybininkai, Segmentavimo pagrindų (lygių) pavyzdžiai (tęsinys) Demografinis (tęsinys): Išsilavinimas Vidurinis, techninis, universitetinis Pareigos Vadovas, vadybininkai, studentai, bedarbiai Tautybė Rasė Psichografinis: Asmenybės požymiai Gyvenimo stilius Vertybės Lietuvis, rusas Baltaodis, juodaodis Komunikabilumas, savarankiškumas, agresyvumas Veiklos (tenisas), hobis (jūros A. Bakanauskas 38 kiaulytės) VARTOTOJŲ ELGSENA Tikėjimas, laisvė

Segmentavimo pagrindų (lygių) pavyzdžiai (tęsinys) Norima nauda Elgesys: Vartojimo intensyvumas Pvz. , dantų pasta Segmentavimo pagrindų (lygių) pavyzdžiai (tęsinys) Norima nauda Elgesys: Vartojimo intensyvumas Pvz. , dantų pasta - skonis, poveikio laikas, poveikio pobūdis ir pan. retai, dažnai. Pvz. , cigaretės - iki 10 per dieną, pakelis į dieną, 2 pakeliai į dieną. (Heavy users, moderate users, light users, A. Bakanauskas 39 nonusers) VARTOTOJŲ ELGSENA

The Importance of Heavy Users (A Behavioristic Segmentation Variable) • Soft Drinks: 39% of The Importance of Heavy Users (A Behavioristic Segmentation Variable) • Soft Drinks: 39% of US Households consume 90% of all soft drinks • Bourbon: 21% of US Households consume 89% of all bourbon • Beer: 17% of US Households consume 88% of all beer • Dog Food 17% of US Households consume 87% of all dog food

Heavy Users (Continued) • Paper Towels: 33% of US Households consume 83% of all Heavy Users (Continued) • Paper Towels: 33% of US Households consume 83% of all paper towels • Bacon: 47% of US Households consume 82% of all bacon • Toilet Tissue: 49% of US Households consume 74% of all toilet tissue A. Bakanauskas VARTOTOJŲ ELGSENA 41

Heavy Users (Continued) • Beer: 67% of US Households consume none • Bourbon: 59% Heavy Users (Continued) • Beer: 67% of US Households consume none • Bourbon: 59% of US Households consume none • Paper Towels: 34% of US Households consume none • Toilet Tissue: 49% of US Households consume none A. Bakanauskas VARTOTOJŲ ELGSENA 42

Vartotojų dalis Segmentavimo pagrindų parinkimas Tinkamas parinkimas High Low Education 20% 80% Likelihood of Vartotojų dalis Segmentavimo pagrindų parinkimas Tinkamas parinkimas High Low Education 20% 80% Likelihood of Smoking Low-Tar Cigarettes given Smoker Netinkamas parinkimas Own Microwave Do Not Own Microwave 30% 40% Likelihood of Smoking Low-Tar Cigarettes given Smoker

Dviejų stadijų demografinis segmentavimas 1 Stadija 2 Stadija Amžius Pajamos Lytis A. Bakanauskas VARTOTOJŲ Dviejų stadijų demografinis segmentavimas 1 Stadija 2 Stadija Amžius Pajamos Lytis A. Bakanauskas VARTOTOJŲ ELGSENA 44

Skirtingas rinkos segmentavimas Nėra segmentų Rinkos segmentavimas pagal lytį Pilnas rinkos segmentavimas Rinkos segmentavimas Skirtingas rinkos segmentavimas Nėra segmentų Rinkos segmentavimas pagal lytį Pilnas rinkos segmentavimas Rinkos segmentavimas pagal amžių Rinkos segmentavimas pagal lytį-amžių

Dimensions Commonly Used for Segmentation of Narrow Product-Markets into Potential Target-Markets for Individual Consumers Dimensions Commonly Used for Segmentation of Narrow Product-Markets into Potential Target-Markets for Individual Consumers Illustrative Example Bicycle-Riders Product-Market Geographic Domestic International Various Possibilities for Potential Target Markets Demographic Younger Riders Older Riders For Example: Behavioral Exercisers Adventurers Transportation Riders Socializers Environmentalists 1. Domestic, Younger, Environmentalists 2. Domestic. Younger, Socializers

Tikslinės rinkos parinkimas A. Bakanauskas VARTOTOJŲ ELGSENA 47 Tikslinės rinkos parinkimas A. Bakanauskas VARTOTOJŲ ELGSENA 47

Organizacijos dažnai sugeba indentifikuoti daug joms patrauklių rinkos dalių • Tačiau, organizacija negali apimti Organizacijos dažnai sugeba indentifikuoti daug joms patrauklių rinkos dalių • Tačiau, organizacija negali apimti visus galimus rinkos segmentus. Kodėl? • Dažniausiai labiausiai patrauklūs segmentai jau yra gerai patenkinami ir juos aptarnauja daug konkurentų – sunku įeiti į tuos segmentus. A. Bakanauskas VARTOTOJŲ ELGSENA 48

Tikslinės rinkos dilema SEGMENTO PATRAUKLUMAS KONKURENCIJA 49 Tikslinės rinkos dilema SEGMENTO PATRAUKLUMAS KONKURENCIJA 49

 • Organizacijos paprastai pasirenka vieną ar kelis segmentus – tikslines rinkas. Tada organizacija • Organizacijos paprastai pasirenka vieną ar kelis segmentus – tikslines rinkas. Tada organizacija koncentruojasi į šių tikslinių rinkų patenkinimą geriau nei konkurentai 50

Tikslinės rinkos parinkimas Tikslinė rinka Specifinis rinkos segmentas, turintis panašių bruožų, į kuriuos orientuodamasi Tikslinės rinkos parinkimas Tikslinė rinka Specifinis rinkos segmentas, turintis panašių bruožų, į kuriuos orientuodamasi organizacija kuria marketingo kompleksą 51

Tikslinės rinkos parinkimo kriterijai • Tikslinė rinka turi būti suderinama su organizacijos tikslais. • Tikslinės rinkos parinkimo kriterijai • Tikslinė rinka turi būti suderinama su organizacijos tikslais. • Rinka turi atitikti organizacijos išteklius. • Organizacija turi pasirinkti tą rinką kuri užtikrins pelną. • Organizacija turi ieškoti kuriame rinkos segmente yra minimalus konkurentų skaičius ir dydis. 52

Nediferencijuotas marketingas Keturios tikslinės rinkos Vartotojo Koncentruotas aprėpties marketingas strategijos Diferencijuotas marketingas Nediferencijuotas marketingas Keturios tikslinės rinkos Vartotojo Koncentruotas aprėpties marketingas strategijos Diferencijuotas marketingas

1 Strategija -Nediferencijuotas marketingas Nediferencijuotas Rinkos aprėpties strategija, kai organizacija marketingas visai rinkai įvaldyti 1 Strategija -Nediferencijuotas marketingas Nediferencijuotas Rinkos aprėpties strategija, kai organizacija marketingas visai rinkai įvaldyti naudoja vieną universalų marketingo kompleksą Marketingo veiksmai nenukreipti į specifinį rinkos segmentą, bet į visus vartotojus - visi yra potencialūs vartotojai. Pavyzdžiui: druska, šiukšlių kibirai. 54

Nediferencijuotas marketingas Privalumai: u Santykinai maži kaštai gamybai ir marketingui Trūkumai: u Didelė konkurencija Nediferencijuotas marketingas Privalumai: u Santykinai maži kaštai gamybai ir marketingui Trūkumai: u Didelė konkurencija u Mažas vartotojų pasitenkinimas 55

2 Strategija -Koncentruotas marketingas Rinkos aprėpties Koncentruotas strategija, kai organizacija marketingas visas pastangas stengiasi 2 Strategija -Koncentruotas marketingas Rinkos aprėpties Koncentruotas strategija, kai organizacija marketingas visas pastangas stengiasi sutelkti tik į vieną tikslinę rinką ir jai įvaldyti naudoja specialiai pritaikytą marketingo kompleksą Pavyzdžiui: Radijo stotis M 1 plius 56

Koncentruotas marketingas z …jo atveju įmonė koncentruoja savo veiklą ties konkrečiu rinkos segmentu ir Koncentruotas marketingas z …jo atveju įmonė koncentruoja savo veiklą ties konkrečiu rinkos segmentu ir siekia ko geriau patenkinti jo poreikius. z Ši strategija ilgą laiką buvo laikoma tinkamesne mažoms įmonėms, nes jos gali gauti pakankamą pelną iš santykinai mažų rinkos segmentų. z Bet kartais negausūs, tačiau daug vartojantys ir perkantys segmentai domina ir didesnes firmas. z Šiais atvejai įmonės sėkmė priklauso nuo sugebėjimo pastebėti ir tinkamai patenkinti specifinius to segmento poreikius. 57

80/20 Pareto principas z Koncentravimasis į vieną segmentą yra dažnai labiau patrauklus, kai žinoma, 80/20 Pareto principas z Koncentravimasis į vieną segmentą yra dažnai labiau patrauklus, kai žinoma, kad procentaliai mažas vartotojų kiekis nuperka didžiąją produkto dalį. 58

80/20 Principas z 80/20 Principas: 80% pardavimų tenka 20% pirkėjų. Vartotojai Pardavimai 20% 80% 80/20 Principas z 80/20 Principas: 80% pardavimų tenka 20% pirkėjų. Vartotojai Pardavimai 20% 80% z. Esmė - identifikuoti tuos 20%. A. Bakanauskas VARTOTOJŲ ELGSENA 59

3 Strategija – Diferencijuotas marketingas Rinkos aprėpties strategija, kai organizacija dviem arba daugiau tikslinėms 3 Strategija – Diferencijuotas marketingas Rinkos aprėpties strategija, kai organizacija dviem arba daugiau tikslinėms rinkoms įvaldyti naudoja skirtingus, specialiai joms pritaikytus marketingo kompleksus Kitas naudojamas terminas – Multisegmentinis marketingas 60

Diferencijuotas Marketingas: z … jo atveju skirtingi dalykai yra siūlomi skirtingoms tikslinėms rinkoms. z Diferencijuotas Marketingas: z … jo atveju skirtingi dalykai yra siūlomi skirtingoms tikslinėms rinkoms. z Paprastai daugiau ar mažiau skiriasi visi marketingo komplekso elementai: a) parduodama kitokia (dažnai turinti kitą prekės pavadinimą) prekė; b) skiriasi jos kaina; z c) ji parduodama skirtingose vietose ir kitokiais būdais; d) prekė kitaip reklamuojama ir siūloma. z Diferencijuoto marketingo strategija atitinka pačią marketingo koncepciją, bet: 1. Reikalauja daug lėšų; 2. Sunku nuosekliai įgyvendinti; 61 z Todėl dažniau įgyvendinama didelių firmų. `

Diferencijuotas marketingas Privalumai: u Kiekvienam segmentui unikalus marketingo kompleksas u Padidėję pardavimai u Didesnis Diferencijuotas marketingas Privalumai: u Kiekvienam segmentui unikalus marketingo kompleksas u Padidėję pardavimai u Didesnis pelnas Trūkumai: u Santykinai dideli kaštai u Sunku nuosekliai įgyvendinti 62

Countersegmentation A strategy in which a company combines two or more segments into a Countersegmentation A strategy in which a company combines two or more segments into a single segment to be targeted with an individually tailored product or promotion campaign. 63

4 strategija – Vartotojo marketingas Rinkos aprėpties strategija, kai organizacija stengiasi patenkinti kiekvieno vartotojo 4 strategija – Vartotojo marketingas Rinkos aprėpties strategija, kai organizacija stengiasi patenkinti kiekvieno vartotojo unikalius poreikius. To pasėkoje - kiekvienas vartotojas yra individualus rinkos segmentas Pavyzdžiui: gydytojų, teisininkų paslaugos 64

Tikslinės rinkos keturios marketingo strategijos N e d i fe r e n c Tikslinės rinkos keturios marketingo strategijos N e d i fe r e n c i j u o ta s m a r k e ti n g a s Marketingo kompleksas Rinka D i fe r e n c i j u o ta s m a r k e ti n g a s 1 Marketingo kompleksas 1 Segmentas 2 Marketingo kompleksas 2 Segmentas 3 Marketingo kompleksas 3 Segmentas K o n c e n tr u o ta s m a r k e ti n g a s Marketingo kompleksas 1 Segmentas 2 Segmentas 3 Segmentas 65

Tikslinės rinkos keturios marketingo strategijos (tęsinys) Vartotojo marketingas 1 Marketingo kompleksas 1 Vartotojas 2 Tikslinės rinkos keturios marketingo strategijos (tęsinys) Vartotojo marketingas 1 Marketingo kompleksas 1 Vartotojas 2 Marketingo kompleksas 2 Vartotojas 3 Marketingo kompleksas 3 Vartotojas 66

Small Business (Community Writing Company) Nediferencijuotas marketingas Marketing Mix 1 Product: Price: Promotion: Distribution: Small Business (Community Writing Company) Nediferencijuotas marketingas Marketing Mix 1 Product: Price: Promotion: Distribution: Lead Pencil $0. 79 Television Extensive Market All Potential Users of a Writing Instrument

Small Business (Community Writing Company) Marketing Mix 2 Marketing Mix 1 Marketing Mix 3 Small Business (Community Writing Company) Marketing Mix 2 Marketing Mix 1 Marketing Mix 3 Product: Felt-Tip Pen Product: Gold Fountain Pen Price: $1. 00 Price: $0. 49 Price: $50. 00 Promotion: Professional Magazines Promotion: Campus Newspapers Promotion: Distribution: Direct from Factory Distribution: Bookstores Distribution: Department Stores Market Segment A Students Market Segment B Professors Diferencijuotas marketingas Market Segment C Executives Personal Selling

Small Business (Community Writing Company) Koncentruotas marketingas Marketing Mix 1 Product: Price: Promotion: Distribution: Small Business (Community Writing Company) Koncentruotas marketingas Marketing Mix 1 Product: Price: Promotion: Distribution: Felt-Tip Pen $0. 49 Campus Newspapers Bookstores Market Segment A Students Market Segment B Professors Market Segment C Executives

Kuo nediferencijuota marketingo strategija iš esmės skiriasi nuo kitų trijų marketingo strategijų? Rinka nesegmentuojama Kuo nediferencijuota marketingo strategija iš esmės skiriasi nuo kitų trijų marketingo strategijų? Rinka nesegmentuojama 70

Tikslinės rinkos marketingo strategijos parinkimas priklauso nuo: 1. Organizacijos išteklių: kuo mažesni organizacijos ištekliai, Tikslinės rinkos marketingo strategijos parinkimas priklauso nuo: 1. Organizacijos išteklių: kuo mažesni organizacijos ištekliai, tuo geriau tinka koncentruotas marketingas (strategija). 2. Produkto išskirtinumo: kuo didesni produkto skirtumai lyginant su konkurentų, tuo geriau tinka diferencijuotas arba koncentruotas marketingas (strategija). 3. Rinkos vientisumo: kuo didesnis vartotojų panašumas, tuo geriau tinka nediferencijuotas marketingas (strategija). 4. Konkurentų strategijų: galima naudoti tokias pat arba skirtingas strategijas 71

PAPILDOMI SKAITINIAI 72 PAPILDOMI SKAITINIAI 72

VALS – Values and lifestile metodas • VALS metode vartotojai grupuojami pagal gyvenimo stilių VALS – Values and lifestile metodas • VALS metode vartotojai grupuojami pagal gyvenimo stilių ir vertybes. Jie apsprendžia pirkimo elgseną. A. Bakanauskas VARTOTOJŲ ELGSENA 73

SRI Consulting’s Values and Lifestyle System (VALSTM) ACTUALIZERS High Resources Principle Oriented Status Oriented SRI Consulting’s Values and Lifestyle System (VALSTM) ACTUALIZERS High Resources Principle Oriented Status Oriented Action Oriented FULFILLEDS BELIEVERS ACHIEVERS EXPERIENCERS STRIVERS STRUGGLERS A. Bakanauskas VARTOTOJŲ ELGSENA MAKERS Low Resources 74

A. Bakanauskas VARTOTOJŲ ELGSENA 75 A. Bakanauskas VARTOTOJŲ ELGSENA 75

Actualizers Enjoy the “finer things” Receptive to new products, technologies, distribution Skeptical of advertising Actualizers Enjoy the “finer things” Receptive to new products, technologies, distribution Skeptical of advertising Frequent readers of a wide variety of publications , light TV viewers

Fulfilleds Little interest in image or prestige Above-average consumers of products for the home, Fulfilleds Little interest in image or prestige Above-average consumers of products for the home, like educational and public affairs programming, read widely and often

Achievers Attracted to premium products Prime target for variety of new products Average TV Achievers Attracted to premium products Prime target for variety of new products Average TV watchers, read business, news, and self-help publications

Experiencers Follow fashion and fads Enjoy socializing Buy on impulse Attend to advertising Listen Experiencers Follow fashion and fads Enjoy socializing Buy on impulse Attend to advertising Listen to rock music

Believers Prefer “American made” Slow to change habits Look for bargains Watch TV more Believers Prefer “American made” Slow to change habits Look for bargains Watch TV more than average Read retirement, home and garden, and general interest magazines

Strivers Image conscious, aware of limited discretionary income, but carry credit balances Spend on Strivers Image conscious, aware of limited discretionary income, but carry credit balances Spend on clothing and personal care products, prefer TV to reading

Makers Shop for comfort, durability, value Unimpressed by luxuries Buy the basics Listen to Makers Shop for comfort, durability, value Unimpressed by luxuries Buy the basics Listen to the radio Read auto, home mechanics, fishing, outdoors magazines

Strugglers Brand loyal, trust advertising Use coupons and watch for sales Watch TV often Strugglers Brand loyal, trust advertising Use coupons and watch for sales Watch TV often Read tabloids and Trust advertising women’s magazines

Table 3. 4 Selected Psychographic/Demographic Characteristics of the PC Magazine Subscriber DEMOGRAPHICS SEX (BASE Table 3. 4 Selected Psychographic/Demographic Characteristics of the PC Magazine Subscriber DEMOGRAPHICS SEX (BASE 990) Men Women AGE Under 25 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 65 or older Mean age Percent 86 13 5 18 29 31 12 5 44. 1 PSYCHOGRAPHICS Percent USE A COMPUTER 100 At home 96 At work 89 On vacation/traveling 46 SELECTED USE OF COMPUTER Word Processing 96 Connect to Internet 86 E-mail 84 For work 80 Accounting/record keeping 75 Reference 68 Recreation/games 66 A. Bakanauskas VARTOTOJŲ ELGSENA 84

Table 3. 4 continued DEMOGRAPHICS EDUCATION Some college or less Graduate college Education beyond Table 3. 4 continued DEMOGRAPHICS EDUCATION Some college or less Graduate college Education beyond college graduate Percent 27 27 46 EMPLOYMENT STATUS Employed by someone else 68 Self-employed 21 Other 11 PSYCHOGRAPHICS Percent PORTABLE DEVICES USES WHEN TRAVELING ON BUSINESS Laptop/notebook computer 57 Cellular phone 47 Beeper or pager 30 Personal Digital Assistant/ electronic organizer 14 A. Bakanauskas VARTOTOJŲ ELGSENA 85

Table 3. 4 continued DEMOGRAPHICS Percent OCCUPATION/BUSINESS DEPT. Computer relatedprofessional 22 Senior or corporate Table 3. 4 continued DEMOGRAPHICS Percent OCCUPATION/BUSINESS DEPT. Computer relatedprofessional 22 Senior or corporate management 16 Engineering-related professional 13 Administrative/ manufacturing, accounting, finance, purchasing, advertising, marketing, sales 26 Others 23 PSYCHOGRAPHICS Percent TRAVEL FOR BUSINESS/PLEASURE Business Travel 5 or more days per month 31 5 or more nights away from home per month 17 Pleasure/Vacation Travel 15 or more days per year 37 Mean number of days per year 15. 5 MEMBER OF FREQUENT FLYER PROGRAMS A. Bakanauskas VARTOTOJŲ ELGSENA 90 86

Table 3. 4 continued DEMOGRAPHICS Percent INCOME Under $30, 000 7 $30, 000 - Table 3. 4 continued DEMOGRAPHICS Percent INCOME Under $30, 000 7 $30, 000 - $49, 999 15 $50, 000 - $74, 999 24 $75, 000 - $99, 999 19 $100, 000 or more 24 Mean income $87, 700 PRIMARY RESIDENCE Own 74 Rent 18 Other 3 No answer 5 PSYCHOGRAPHICS Percent FINANCIAL SERVICES Currently own Mutual funds 48 Stocks 44 Bonds 24 Life insurance/annuities 44 Currently use Brokerage services 36 On-line investment services 16 Retirement/financial planning 41 A. Bakanauskas VARTOTOJŲ ELGSENA 87

Table 3. 4 continued RESPONSE OF SELECTED CONSUMER PSYCHOGRAPHIC SPORTS/ACTIVITES STATEMENTS Percent PLAYED/PARTICIPATED IN Table 3. 4 continued RESPONSE OF SELECTED CONSUMER PSYCHOGRAPHIC SPORTS/ACTIVITES STATEMENTS Percent PLAYED/PARTICIPATED IN Research before choose brand of new product to buy Other people ask my opinion about which computer products to buy Usually buy products based on quality, not price Prefer products that are latest in new technology Among group I am one of first to try new product 41 41 26 26 PAST YEAR Percent Walking/running/jogging 63 Exercise/fitness/weight training 44 Bicycling 7 Swimming 37 Golf 27 Fishing 23 Boating/sailing 19 Skiing 19 Tennis 14 19 A. Bakanauskas VARTOTOJŲ ELGSENA 88

Table 3. 4 continued HOBBIES/OTHER ACTIVITIES PARTICIPATED IN Percent Listen to music Reading Going Table 3. 4 continued HOBBIES/OTHER ACTIVITIES PARTICIPATED IN Percent Listen to music Reading Going to movies Surfing the Internet Games-videos on computer Gardening Going to theater Cooking Photography Collecting stamps/coins Sewing needlecraft 77 61 60 50 48 32 32 30 30 11 6 Source: 1997 Lifestyles Study, PC Magazine Subscriber Study, Ziff-Davis, A. Bakanauskas Inc. , June 1997. VARTOTOJŲ ELGSENA 89

Table 3. 5 Sample Geodemographic Clusters BLUE BLOOD ESTATES • 0. 8% of United Table 3. 5 Sample Geodemographic Clusters BLUE BLOOD ESTATES • 0. 8% of United States households • Predominant employment: Professional • Elite super-rich families • Key education level: College grads • Adult age range: 35 -44, 45 -54, 55 -64 Characteristics: America’s wealthiest suburbs are populated by established executives, professional, and heirs to “old money. ” These people are accustomed to privilege and live in luxury, often surrounded by servants. A tenth of this group are multimillionaires. The next level of affluence is a sharp drop from this pinnacle. Blue blood estate people belong to a country club, own mutual funds ($10, 000+), purchase a car phone, watch TV golf, and read business magazines. A. Bakanauskas VARTOTOJŲ ELGSENA 90

Table 3. 5 continued MID-CITY MIX • 1. 3% of United States households • Table 3. 5 continued MID-CITY MIX • 1. 3% of United States households • Predominant employment: Service, white-collar • African American Singles and families • Key educational level: High school, some college • Adult age range: 35 -54 Characteristics: These individuals and families are geographically centered in the Northeast and Great Lakes regions. They are above average ethnic diversity and a mix of white- and blue-collar employment. These rowhouse neighborhoods on the urban fringe are two-thirds black and have a high incidence of college enrollment. They go to pro basketball games, have veterans life insurance, eat canned hashes, listen to religious/gospel music, and read fashion/sports magazines. A. Bakanauskas VARTOTOJŲ ELGSENA 91

Table 3. 5 continued GRAY COLLARS • 2. 1% of United States households • Table 3. 5 continued GRAY COLLARS • 2. 1% of United States households • Adult age range: 55 -64, 65+ • Median household income: $31, 400 • Aging couples in inner suburbs Characteristics: For nearly two decades, we read about the decline of the Great Lakes industrial “Rust Belt, ” Decimated by foreign takeovers in the steel and automobile industries, the area lost a million jobs. Although most of the kids left, their highly skilled parents stayed and are now benefiting from a major U. S. industrial resurgence. They buy 1950’s nostalgia, own CDs, eat canned cooked hams, listen to radio football, and read health/fitness magazines. A. Bakanauskas VARTOTOJŲ ELGSENA 92

Table 3. 5 continued YOUNG INFLUENTIALS • 1. 1% of United States households • Table 3. 5 continued YOUNG INFLUENTIALS • 1. 1% of United States households • Predominant employment: Professional, white-collar • Upwardly mobile singles and couples • Key education level: College grads • Adult age range: 24, 25 -34 Characteristics: This cluster is dubbed the “Young Urban Professional. ” Before getting married they were the educated, high-tech, metropolitan sophisticates, the “swingers” and childless live-in couples, whose double incomes bought the good life in Boomtown U. S. A. They are the last of the Yuppies. They go to college basketball games, have an American Express card, often drink imported beer, listen to progressive rock radio, and read style/fashion magazines. A. Bakanauskas VARTOTOJŲ ELGSENA 93

Table 3. 5 continued SHOTGUNS AND PICKUPS • 1. 6% of United States households Table 3. 5 continued SHOTGUNS AND PICKUPS • 1. 6% of United States households • Predominant employment: Blue-collar, farm • Rural blue-collar workers and families • Key education level: High school grade school • Adult age range: 35 -44, 45 -54 Characteristics: The least affluent of the “Country Families” clusters, members of this group are found in the Northeast, the Southeast, in the Great Lakes and Piedmont industrial regions. They lead the “Country Families” group in blue-collar jobs; the majority are married with schoolage children. They are church-goers who also enjoy bowling, hunting, sewing, and attending auto races, smoke pipe tobacco, have medical loss of income insurance, drink Canadian whisky, listen to country radio, and read hunting/car & truck magazines. Source: Courtesy of Claritas Inc. (PRIZM and 62 Cluster nicknames are registered A. Bakanauskas trademarks of Claritas Inc. ). Reprinted by permission. VARTOTOJŲ ELGSENA 94