15/12/16 доцент кафедри МО та ЗЄД Чер чик

Скачать презентацию 15/12/16 доцент кафедри МО та ЗЄД Чер чик Скачать презентацию 15/12/16 доцент кафедри МО та ЗЄД Чер чик

tema_4.1.ppt

  • Размер: 140.0 Кб
  • Автор:
  • Количество слайдов: 26

Описание презентации 15/12/16 доцент кафедри МО та ЗЄД Чер чик по слайдам

15/12/16 доцент кафедри МО та ЗЄД Чер чик О. М. 1 Тема : 4.15/12/16 доцент кафедри МО та ЗЄД Чер чик О. М. 1 Тема : 4. 1 Функція менеджменту – організація

15/12/16 доцент кафедри МО та ЗЄ Д Черчик О. М. 2 П лан 1.15/12/16 доцент кафедри МО та ЗЄ Д Черчик О. М. 2 П лан 1. Основи проектування організації. 2. Організаційні структури управління. 3. Класифікація організаційних структур управління.

15/12/16 доцент кафедри МО та ЗЄ Д Черчик О. М. 3 Рисунок 1 -15/12/16 доцент кафедри МО та ЗЄ Д Черчик О. М. 3 Рисунок 1 — Функції менеджменту ПЛАНУВАННЯ Визначення цілей організації і як їх досягти ОРГАНІЗАЦІЯ Визначення, як краще згрупувати заходи, ресурси КОНТРОЛЬ Спостереження і коригування заходів, що виконуються МОТИВАЦІЯ Керівництво людьми і створення умов для роботи

15/12/16 доцент кафедри МО та ЗЄ Д Черчик О. М. 4 Організація – це15/12/16 доцент кафедри МО та ЗЄ Д Черчик О. М. 4 Організація – це процес створення структури підприємства шляхом визначення видів діяльності, необхідних для досягнення цілей підприємства і кожного його підрозділу, групування цих видів діяльності, закріплення сформованих груп за певними управляючими, делегування повноважень і інформаційних зв’язків по горизонталях і вертикалях організаційної структури

15/12/16 доцент кафедри МО та ЗЄ Д Черчик О. М. 5 Рисунок 2 -15/12/16 доцент кафедри МО та ЗЄ Д Черчик О. М. 5 Рисунок 2 — Загальна системна модель організації

15/12/16 доцент кафедри МО та ЗЄ Д Черчик О. М. 6 Рисунок 3 -15/12/16 доцент кафедри МО та ЗЄ Д Черчик О. М. 6 Рисунок 3 — Взаємозв’язок внутрішніх змінних організації Технологія Люди Структура Задачі Цілі

15/12/16 доцент кафедри МО та ЗЄ Д Черчик О. М. 7 Організація – процес15/12/16 доцент кафедри МО та ЗЄ Д Черчик О. М. 7 Організація – процес поділу, групування та координації робіт, видів діяльності і ресурсів для досягнення поставлених цілей

15/12/16 доцент кафедри МО та ЗЄ Д Черчик О. М. 8 Організаційна діяльність –15/12/16 доцент кафедри МО та ЗЄ Д Черчик О. М. 8 Організаційна діяльність – процес усунення керівником невизначеності між людьми щодо роботи або повноважень і створення середовища, придатного для їх спільної діяльності

15/12/16 доцент кафедри МО та ЗЄ Д Черчик О. М. 9 15/12/16 доцент кафедри МО та ЗЄ Д Черчик О. М.

15/12/16 доцент кафедри МО та ЗЄ Д Черчик О. М. 10 Основні складові організаційного15/12/16 доцент кафедри МО та ЗЄ Д Черчик О. М. 10 Основні складові організаційного процесу (організаційної діяльності): а) поділ праці — поділ загальної роботи на окремі складові частини, достатні для виконання окремим працівником відповідно до його кваліфікації та здібностей; б) департаменталізація — групування робіт та видів діяльності у певні блоки (підрозділи: групи, відділи, сектори, цехи, виробництва тощо); в) делегування повноважень — підпорядкування кожного такого підрозділу керівникові, який отримує необхідні повноваження; г) встановлення діапазону контролю — визначення кількості працівників, безпосередньо підлеглих даному менеджерові; д) створення механізмів координації — забезпечення вертикальної та горизонтальної координації робіт та видів діяльності

15/12/16 доцент кафедри МО та ЗЄ Д Черчик О. М. 11 Рисунок 4. -15/12/16 доцент кафедри МО та ЗЄ Д Черчик О. М. 11 Рисунок 4. — Діапазони рішень в процесі організаційної діяльності

15/12/16 доцент кафедри МО та ЗЄ Д Черчик О. М. 12 За критерієм часу15/12/16 доцент кафедри МО та ЗЄ Д Черчик О. М. 12 За критерієм часу в розвитку теорії організації виділяють: класичну (ієрархічну) теорію організації; неокласичну (поведінкову) теорію організації; сучасну (ситуаційну) теорію організації.

15/12/16 доцент кафедри МО та ЗЄ Д Черчик О. М. 13 Таблиця 1. -15/12/16 доцент кафедри МО та ЗЄ Д Черчик О. М. 13 Таблиця 1. — Системи управління організацією за Р. Лайкертом

15/12/16 доцент кафедри МО та ЗЄ Д Черчик О. М. 14 Таблиця 2. -15/12/16 доцент кафедри МО та ЗЄ Д Черчик О. М. 14 Таблиця 2. — Вплив типу технології на вибір організаційної структури за Дж. Вудворд

15/12/16 доцент кафедри МО та ЗЄ Д Черчик О. М. 15 Таблиця 3. -15/12/16 доцент кафедри МО та ЗЄ Д Черчик О. М. 15 Таблиця 3. — Вплив розміру організації на її організаційну структуру

15/12/16 доцент кафедри МО та ЗЄ Д Черчик О. М. 16 Рисунок 5. Базові15/12/16 доцент кафедри МО та ЗЄ Д Черчик О. М. 16 Рисунок 5. Базові схеми департаменталізації

15/12/16 доцент кафедри МО та ЗЄ Д Черчик О. М. 17 Рисунок 6. Порівняльна15/12/16 доцент кафедри МО та ЗЄ Д Черчик О. М. 17 Рисунок 6. Порівняльна характеристика високої та плоскої структур організації

15/12/16 доцент кафедри МО та ЗЄ Д Черчик О. М. 18 Рисунок 7. Механізми15/12/16 доцент кафедри МО та ЗЄ Д Черчик О. М. 18 Рисунок 7. Механізми координації діяльності організації

15/12/16 доцент кафедри МО та ЗЄ Д Черчик О. М. 19 Рисунок 8. Схема15/12/16 доцент кафедри МО та ЗЄ Д Черчик О. М. 19 Рисунок 8. Схема лінійної організаційної структури

15/12/16 доцент кафедри МО та ЗЄ Д Черчик О. М. 20 Рисунок 9. Схема15/12/16 доцент кафедри МО та ЗЄ Д Черчик О. М. 20 Рисунок 9. Схема лінійно-штабної організаційної структури

15/12/16 доцент кафедри МО та ЗЄ Д Черчик О. М. 21 Рисунок 10. Схема15/12/16 доцент кафедри МО та ЗЄ Д Черчик О. М. 21 Рисунок 10. Схема функціональної організаційної структури

15/12/16 доцент кафедри МО та ЗЄ Д Черчик О. М. 22 Рисунок 11. Схема15/12/16 доцент кафедри МО та ЗЄ Д Черчик О. М. 22 Рисунок 11. Схема лінійно-функціональної організаційної структури

15/12/16 доцент кафедри МО та ЗЄ Д Черчик О. М. 23 Рисунок 12. Схема15/12/16 доцент кафедри МО та ЗЄ Д Черчик О. М. 23 Рисунок 12. Схема дивізіональної організаційної структури

15/12/16 доцент кафедри МО та ЗЄ Д Черчик О. М. 24 Рисунок 13. Схема15/12/16 доцент кафедри МО та ЗЄ Д Черчик О. М. 24 Рисунок 13. Схема матричної організаційної структури

Перерва Тест-менеджмент Перерва Тест-менеджмент

15/12/16 доцент кафедри МО та ЗЄ Д Черчик О. М. 26 Лекцію закінчено!!! Дякую15/12/16 доцент кафедри МО та ЗЄ Д Черчик О. М. 26 Лекцію закінчено!!! Дякую всім за увагу!!!