Скачать презентацию 12 — umumiy o rta ta lim maktabi matematika- informatika Скачать презентацию 12 — umumiy o rta ta lim maktabi matematika- informatika

08a5ed0963de2bee37a27b506b8b1221.ppt

  • Количество слайдов: 19

12 - umumiy o’rta ta’lim maktabi matematika- informatika fani o’qituvchisi Turg’unova Sayyora Uralovna 12 - umumiy o’rta ta’lim maktabi matematika- informatika fani o’qituvchisi Turg’unova Sayyora Uralovna

Dars shiori: Ilm ko’kka yetkazar, Hunar esa, ko’pga dars maqsadi Ta’limiy maqsad: O’quvchilarga kompyuter Dars shiori: Ilm ko’kka yetkazar, Hunar esa, ko’pga dars maqsadi Ta’limiy maqsad: O’quvchilarga kompyuter qurilmalari ularning vazifalari haqida asosiy tushunchalarni tushuntirish, qurilmalarda ishlash orqali bilim, ko’nikma, malakalar hosil q. Ilish Tarbiyaviy maqsad: O’quvchilarni bilim olishga bo’lgan qiziqishlarini o’rttitish, estetik tarbiyani shakllantirish, kompyuterda ishlashda tartib-Intizomli bo’lishga o’rgatish milliy qadriyatlarimizni hurmat qilishga o’rgatish; Rivojlantiruvchi : Darsda o’quvchilar faolligini , kompyuter savodxonligini oshirish, fanga qiziqtirish, mustaqil bilim olishga, fikrlashga o’rgatish

Dars tipi: Mustahkamlash Dars uslubi : Ma’ruza , ko’rgazmali, amaliy Dars usuli : Guruhlarda Dars tipi: Mustahkamlash Dars uslubi : Ma’ruza , ko’rgazmali, amaliy Dars usuli : Guruhlarda ishlash , Salyd, tayanch signallar , Ha yoki yo’q interfaol usul Darsning jihozi: Kompyuter texnika vositalar mavzuga oid plakatlar, ko’rgazmalar, elektron darslik , krossvord , buklet, proyektor, ekran Nazorat shakli: Savol-javob, kuzatish Baholash: 5 ballik reyting tizimi.

Dars rejasi: I Tashkiliy qism: a)Salomlashish; b) O’quvchilarning tayyorgarligi; d)Xavfsizlik texnikasining nazorati; e)Davomat; f)Psixologik Dars rejasi: I Tashkiliy qism: a)Salomlashish; b) O’quvchilarning tayyorgarligi; d)Xavfsizlik texnikasining nazorati; e)Davomat; f)Psixologik muhit. II Asosiy qism: 1. O’tilgam mavzuni mutahkamlash; 2. Uy ishini tekshirish, konspekt daftarlarining nazorati; 3. Yangi mavzuning yoritilishi; 4. Kompyuter qurilmalarida ishlash; 5. Mavzuni mustahkamlash; 6. Dars yakuni, o’quvchilarni baholash; 7. Uyga vazifa berish.

Darsning borishi : O’tilgan mavzuni mustahkamlash: 1. Informatika fani nimani o’rganadi? 2. Axborot nima? Darsning borishi : O’tilgan mavzuni mustahkamlash: 1. Informatika fani nimani o’rganadi? 2. Axborot nima? 3. Kompyuterda axborot qanday ko’rinishlarda bo’ladi? 4. Axborot saqlovchi vositalarni bilasizmi? 5. Axborot tashuvchi texnik vositalarga nimalar kiradi?

Kompyuter qurilmalari haqida dastlabki tushunchalar Kompyuter(inglizcha hisoblovchi inson ma’nosini anglatadi) turli hajmdagi, har xil Kompyuter qurilmalari haqida dastlabki tushunchalar Kompyuter(inglizcha hisoblovchi inson ma’nosini anglatadi) turli hajmdagi, har xil korinishdagi axborotlarni tezlik bilan ishlab berishni ta’minlovchi avtomatik qurilmadir. Kompyuterning texnik qurilmalari – Hardware deb ataladi.

Kompyuterning asosiy qurilmalari Klaviatura Monitor Sistema bloki Kompyuterning asosiy qurilmalari Klaviatura Monitor Sistema bloki

Monitor ¡ Monitorlar uch xil bo’ladi : ¡ 1. Plazmali. ¡ 2. Suyuq kristalli Monitor ¡ Monitorlar uch xil bo’ladi : ¡ 1. Plazmali. ¡ 2. Suyuq kristalli (LCD). ¡ 3. Elektron nurli trubkali.

Sistema bloki ¡ Himoya g’ilofiga o’ralgan elektron sxemalar va qurilmalardan iborat bo’lgan qism – Sistema bloki ¡ Himoya g’ilofiga o’ralgan elektron sxemalar va qurilmalardan iborat bo’lgan qism – Sistema bloki deyiladi

Klaviaturaustiga harf, son va boshqa belgilar yozilgan klavishlar majmui, uning yordamida kompyuterga turli ma’lumot Klaviaturaustiga harf, son va boshqa belgilar yozilgan klavishlar majmui, uning yordamida kompyuterga turli ma’lumot va buyruqlar kiritiladi.

Kompyuterni nima boshqaradi? ¡ Kompyuterni Mikroprotsessor boshqaradi. U asosiy plataning chap qismiga o’rnatiladi. Kompyuterni nima boshqaradi? ¡ Kompyuterni Mikroprotsessor boshqaradi. U asosiy plataning chap qismiga o’rnatiladi.

Qo’shimcha qurilmalar Kompyuterni qulay usilda boshqarish, ba’zi ishlarni osongina bajarish uchun mo’ljallangan qurilma Qo’shimcha qurilmalar Kompyuterni qulay usilda boshqarish, ba’zi ishlarni osongina bajarish uchun mo’ljallangan qurilma

Kompyuterdagi tovushni eshitish uchun mo’ljallangan qurilmalar Kompyuterdagi tovushni eshitish uchun mo’ljallangan qurilmalar

Ignali Lazerli Purkagichli Kompyuterdagi axborotlarni qog’ozga chop etish uchun mo’ljallangan qurilma Ignali Lazerli Purkagichli Kompyuterdagi axborotlarni qog’ozga chop etish uchun mo’ljallangan qurilma

Kompyuterdagi axborotlarni telefon tarmog’I orqali boshga kompyuterlarga uzatishshga mo’ljallangan qurilma Fotosurat, grafik va matn Kompyuterdagi axborotlarni telefon tarmog’I orqali boshga kompyuterlarga uzatishshga mo’ljallangan qurilma Fotosurat, grafik va matn shaklidagi axborotlarni kompyuterda kiritish uchun mo’ljallangan qurilma.

Mavzuni mustahkamlash: I. Kompyuter qurilmalarining ishlashi to’grisida videolavhalar qo’yib berish II. Kompyuterda ishlash 1. Mavzuni mustahkamlash: I. Kompyuter qurilmalarining ishlashi to’grisida videolavhalar qo’yib berish II. Kompyuterda ishlash 1. Sichqoncha kursorini Word piktogrammadi ustiga olib kelib chap tugmasini ikki marta bosing. 2. Klaviatura yordamida ismingizni yozing. 3. buyrug’I yodamida papakadan chiqing

Kompyuter qurilmalarining nomini ayting Dars yakunida o’quvchilarni baholash Uyga vazifa : 5 - sinf Kompyuter qurilmalarining nomini ayting Dars yakunida o’quvchilarni baholash Uyga vazifa : 5 - sinf darsligi 8 -12 betlarini o’qish