Скачать презентацию 1 ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ФІНАНСОВУ Скачать презентацию 1 ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ФІНАНСОВУ

28deff0cd9f1032e149d89fd8bc87f81.ppt

  • Количество слайдов: 27

1. ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ В УКРАЇНІ» 2. ГОТІВКОВИЙ ОБІГ 1. ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ В УКРАЇНІ» 2. ГОТІВКОВИЙ ОБІГ 2018

1. ЗАКОН ПРО БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК 1. 1. Класифікація підприємств по новому закону: нове визначення 1. ЗАКОН ПРО БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК 1. 1. Класифікація підприємств по новому закону: нове визначення малого та середнього бізнесу 1. 2. Підприємства, що становлять суспільний інтерес: інновації у введенні обліку (нове поняття в обліку)

1. ЗАКОН ПРО БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК КЛАСИФІКАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ ПО НОВОМУ ЗАКОНУ: НОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ МАЛОГО ТА 1. ЗАКОН ПРО БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК КЛАСИФІКАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ ПО НОВОМУ ЗАКОНУ: НОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

Критерії класифікації Балансова вартість підприємств активів Мікропідприємство Чистий дохід від реалізації 23 246 268 Критерії класифікації Балансова вартість підприємств активів Мікропідприємство Чистий дохід від реалізації 23 246 268 грн. * до 4 млн. євро до 8 млн. євро 132 835 816 грн. * Середнє підприємство до 700 тис. євро 11 623 134 грн. * Мале підприємство до 350 тис. євро 265 671 632 грн. * до 20 млн. євро до 40 млн. євро 664 179 080 грн. * Середня кількість працівників до 10 осіб 1 328 358 160 грн. * до 50 осіб до 250 осіб Велике підприємство понад 20 млн. євро понад 40 млн. євро понад 250 осіб 664 179 080 грн. * 1 328 358 160 грн. * Класифікація підприємств відбувається за показниками на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному і якщо вони відповідають щонайменше двом із наведених вище критеріїв * Курс євро станом на 12. 02. 2018 року 33, 208954

Звіт про управління (нове у законодавстві) Фінансова звітність Оприлюднення фінансової звітності та аудиторського висновку Звіт про управління (нове у законодавстві) Фінансова звітність Оприлюднення фінансової звітності та аудиторського висновку Стандарти обліку Ведення бухгалтерськог о обліку Мікропідприє мство Визначає самостійно, спрощений облік Скорочена (1 -мс, 2 -мс) Не оприлюднює Не складає Мале підприємство Визначає самостійно, спрощений облік Скорочена (1 -м, 2 -м) Не оприлюднює Не складає Середнє підприємство Визначає самостійно Повна До 01 червня починаючи зі звітного періоду 2019 року Складає, але не відображає нефінансову інформацію Велике підприємство Бухгалтерська служба на чолі з Головним бухгалтером Міжнародні стандарти Повна До 30 квітня починаючи зі звітного періоду 2018 року (є емітентом ЦП) АБО до 01 червня починаючи зі звітного періоду 2019 року Складає Вимоги Закону щодо *Дана інформація наведена без урахування форми підприємства та його віднесення до підприємств, що становлять суспільний інтерес

1. ЗАКОН ПРО БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ПІДПРИЄМСТВА, ЩО СТАНОВЛЯТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС: НОВАЦІЇ У ВЕДЕНІ ОБЛІКУ 1. ЗАКОН ПРО БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ПІДПРИЄМСТВА, ЩО СТАНОВЛЯТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС: НОВАЦІЇ У ВЕДЕНІ ОБЛІКУ (НОВЕ ПОНЯТТЯ В ОБЛІКУ)

1. ЗАКОН ПРО БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ДО ПІДПРИЄМСТВ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ СУПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС ВІДНОСТЯТЬСЯ • Підприємства 1. ЗАКОН ПРО БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ДО ПІДПРИЄМСТВ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ СУПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС ВІДНОСТЯТЬСЯ • Підприємства - емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до біржових торгів • Банки • Страховики • Недержавні пенсійні фонди (крім мікропідприємств • Інші фінансові установи та малих підприємств) • Великі підприємства

1. ЗАКОН ПРО БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ВИМОГИ ДО ПІДПРИЄМСТВ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС • Бухгалтерська 1. ЗАКОН ПРО БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ВИМОГИ ДО ПІДПРИЄМСТВ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС • Бухгалтерська служба на чолі з Головним бухгалтером (не менше двох осіб) • Подання фінансової звітності за міжнародними стандартами • До 30 квітня оприлюднювати свою фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїх веб-сторінках ТА у інший спосіб у випадках, визначених законодавством ВИКЛЮЧЕННЯ • Не стосується недержавних пенсійних фондів та інститутів спільного інвестування • Не стосується великих підприємств, що не є емітентами цінних паперів. Для них до 1 червня •

1. ЗАКОН ПРО БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР НА ПІДПРИЄМСТВІ, ЩО СТАНОВИТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС – 1. ЗАКОН ПРО БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР НА ПІДПРИЄМСТВІ, ЩО СТАНОВИТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС – ЦЕ ОСОБА, ЩО • має повну вищу економічну освіту • стаж роботи у сфері фінансів, бухгалтерського обліку та оподаткування не менше 3 -х років • не має непогашеної або незнятої судимості за вчинення злочину проти власності та у сфері господарської діяльності • інші вимоги можуть бути визначені законом

1. ЗАКОН ПРО БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК Набрав чинності з 1 січня 2018 року, крім вимог 1. ЗАКОН ПРО БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК Набрав чинності з 1 січня 2018 року, крім вимог щодо оприлюднення фінансової звітності разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці великими підприємствами, які не є емітентами цінних паперів - такі зміни набирають чинності з 1 січня 2019 року.

ГОТІВКОВИЙ ОБІГ 2018 2. Новації в касовій дисципліні. Постанова НБУ № 148 від 29. ГОТІВКОВИЙ ОБІГ 2018 2. Новації в касовій дисципліні. Постанова НБУ № 148 від 29. 12. 2017: зміни на які потрібно звернути увагу 3. Проект від КМУ: обов’язкове застосування pos-терміналів з 01. 07. 2018 року

2. КАСОВА ДИСЦИПЛІНА 2018 НОВАЦІЇ В КАСОВІЙ ДИСЦИПЛІНІ. ПОСТАНОВА НБУ № 148 ВІД 29. 2. КАСОВА ДИСЦИПЛІНА 2018 НОВАЦІЇ В КАСОВІЙ ДИСЦИПЛІНІ. ПОСТАНОВА НБУ № 148 ВІД 29. 12. 2017: ЗМІНИ НА ЯКІ ПОТРІБНО ЗВЕРНУТИ УВАГУ

2. КАСОВА ДИСЦИПЛІНА 2018 Постанова НБУ № 148 від 29. 12. 2017 року набрала 2. КАСОВА ДИСЦИПЛІНА 2018 Постанова НБУ № 148 від 29. 12. 2017 року набрала чинності з 05. 01. 2018 року

2. КАСОВА ДИСЦИПЛІНА 2018 Суб'єкти господарювання мають право здійснювати розрахунки готівкою протягом одного дня: 2. КАСОВА ДИСЦИПЛІНА 2018 Суб'єкти господарювання мають право здійснювати розрахунки готівкою протягом одного дня: • між собою - у розмірі до 10 000 гривень; • з фізичними особами - у розмірі до 50 000 (п'ятдесяти тисяч) гривень. Обмеження, установлене в пункті 6 розділу II цього Положення, стосується також розрахунків під час оплати за товари, придбані на виробничі (господарські) потреби за рахунок готівки, одержаної за допомогою електронного платіжного засобу.

2. КАСОВА ДИСЦИПЛІНА 2018 CASH BACK – можливе в Україні? «Підприємство/фізична особа-підприємець, яке відповідно 2. КАСОВА ДИСЦИПЛІНА 2018 CASH BACK – можливе в Україні? «Підприємство/фізична особа-підприємець, яке відповідно до законодавства України приймає до обслуговування електронні платіжні засоби з метою проведення оплати вартості товарів чи послуг і оснащене платіжним терміналом [у тому числі з'єднаним чи поєднаним з реєстратором розрахункових операцій], має право за рахунок готівкової виручки або готівки, отриманої з банку, надавати держателю електронного платіжного засобу (якщо така послуга передбачена правилами відповідної платіжної системи) послуги з видачі готівки з друкуванням квитанції платіжного термінала (або розрахункового документа) та відображенням таких операцій у книзі обліку розрахункових операцій або розрахунковій книжці. »

2. КАСОВА ДИСЦИПЛІНА 2018 З 05. 01. 2018 року застосовуються нові форми Прибуткового та 2. КАСОВА ДИСЦИПЛІНА 2018 З 05. 01. 2018 року застосовуються нові форми Прибуткового та Видаткового касових ордерів

2. КАСОВА ДИСЦИПЛІНА 2018 Використання печатки установою / підприємством не є обов'язковим. 2. КАСОВА ДИСЦИПЛІНА 2018 Використання печатки установою / підприємством не є обов'язковим.

2. КАСОВА ДИСЦИПЛІНА 2018 Керівник підприємства для здійснення функцій касира може залучити сторонню особу 2. КАСОВА ДИСЦИПЛІНА 2018 Керівник підприємства для здійснення функцій касира може залучити сторонню особу (аутстафінг). В угоді обов'язково зазначається вимога про повну матеріальну відповідальність такого працівника.

2. КАСОВА ДИСЦИПЛІНА 2018 РОЗРАХУНОК ЛІМІТУ КАСИ Для розрахунку ліміту каси підприємству/установі потрібно (п. 2. КАСОВА ДИСЦИПЛІНА 2018 РОЗРАХУНОК ЛІМІТУ КАСИ Для розрахунку ліміту каси підприємству/установі потрібно (п. 50 Постанови № 148): 1. Розробити та затвердити Наказом порядок розрахунку ліміту каси, де врахувати: 2. • строк здавання готівкової виручки (готівки) в банк • порядок розрахунку середньоденного надходження готівки до каси або її середньоденної видачі з каси Зробити обґрунтований розрахунок ліміту каси у довільній формі та затвердити його Наказом УВАГА Ліміт каси вважається нульовим, якщо підприємством його не встановлено (незалежно від причин такого невстановлення)

2. КАСОВА ДИСЦИПЛІНА 2018 ПОРЯДОК ОПРИБУТКУВАННЯ ГОТІВКИ В КАСУ Відповідно до п. 12 Постанови 2. КАСОВА ДИСЦИПЛІНА 2018 ПОРЯДОК ОПРИБУТКУВАННЯ ГОТІВКИ В КАСУ Відповідно до п. 12 Постанови № 148 підприємство зобов’язане розробити та затвердити Наказом Порядок оприбуткування готівки в касу з максимальним урахуванням: • внутрішнього трудового розпорядку; • режиму роботи; • графіку змінності; • порядок та особливості здавання готівкової виручки (готівки) до банку.

Правопорушення Фінансова відповідальність Розмір штрафу Перевищення встановлених лімітів залишку готівки в касах Неоприбуткування (неповне Правопорушення Фінансова відповідальність Розмір штрафу Перевищення встановлених лімітів залишку готівки в касах Неоприбуткування (неповне та/або несвоєчасне) оприбуткування у касах готівки Перевищення встановлених строків використання виданої під звіт готівки. Видача готівкових коштів під звіт без повного звітування Здавання виручки з порушенням термінів Підстава двократний розмір суми виявленої понадлімітної готівки за кожний день Ст. 1 Указу № 436/95 у разі вчинення правопорушен ня вперше у разі повторного вчинення протягом року від 8 до 15 нмдг (від 136 грн до 255 грн. ) від 10 до 20 нмдг (від 170 грн до 340 грн) Підстава Ст. 1 Указу № 436/95 п'ятикратний розмір неоприбуткованої суми Адміністративна відповідальність, штраф 25 % виданих під звіт сум - Ст. 164 -2 Кп. АПУ Ст. 1 Указу № 436/95 - від 17 до 88 нмдг (від 289 грн до 1796 грн. ) від 43 до 175 нмдг (від 731 грн до 2975 грн) Ст. 164 -4 Кп. АПУ

3. POS - ТЕРМІНАЛИ ПРОЕКТ ВІД КМУ: ОБОВ’ЯЗКОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ POS-ТЕРМІНАЛІВ З 01. 07. 2018 3. POS - ТЕРМІНАЛИ ПРОЕКТ ВІД КМУ: ОБОВ’ЯЗКОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ POS-ТЕРМІНАЛІВ З 01. 07. 2018 РОКУ

3. POS - ТЕРМІНАЛИ ПРОЕКТ ПОСТАНОВИ КМУ “ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ВИМОГ ДО СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЩОДО 3. POS - ТЕРМІНАЛИ ПРОЕКТ ПОСТАНОВИ КМУ “ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ВИМОГ ДО СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЩОДО ПРИЙМАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТІЖНИХ ЗАСОБІВ В ОПЛАТУ ЗА ПРОДАНІ НИМИ ТОВАРИ (ПОСЛУГИ)” 11. 01. 2018 року на сайті КМУ було оприлюднено для обговорення проект Постанови. Кожен суб’єкт господарювання, що здійснює продаж товарів (надання послуг), зобов’язаний забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків за продані ними товари (надані послуги) з використанням електронних платіжних засобів за допомогою платіжних пристроїв та/або сервісів

3. POS - ТЕРМІНАЛИ ТЕРМІНИ ВПРОВАДЖЕННЯ ОБОВ’ЯЗКОВОГО ВИКОРИСТАННЯ POS-ТЕРМІНАЛІВ • з 01. 07. 2018 3. POS - ТЕРМІНАЛИ ТЕРМІНИ ВПРОВАДЖЕННЯ ОБОВ’ЯЗКОВОГО ВИКОРИСТАННЯ POS-ТЕРМІНАЛІВ • з 01. 07. 2018 року суб’єкти господарювання – загальносистемники та платники єдиного податку 4 групи; • з 01. 2019 року суб’єкти господарювання – платники єдиного податку 2 та 3 груп з торговельною площею понад 20 кв. метрів, які здійснюють господарську діяльність у населених пунктах, що мають статус міста; • з 01. 07. 2019 року суб’єкти господарювання – платники єдиного податку 2 і 3 груп з торговельною площею до 20 кв. метрів; • З 01. 2020 року суб’єкти господарювання – платники єдиного податку 1 групи.

3. POS - ТЕРМІНАЛИ ПРИЄМНИЙ БОНУС Проектом Постанови передбачено, що суб’єкт господарювання має право 3. POS - ТЕРМІНАЛИ ПРИЄМНИЙ БОНУС Проектом Постанови передбачено, що суб’єкт господарювання має право використовувати платіжний пристрій для приймання електронних платіжних засобів спільно з іншими суб’єктами господарювання за умови забезпечення кожним суб’єктом господарювання окремого обліку своїх операцій.

Контакти • ЮЛІЯ КАПУСТІНА • М. +38 067 502 4233 • Е: julia@account. ua Контакти • ЮЛІЯ КАПУСТІНА • М. +38 067 502 4233 • Е: [email protected] ua • З питань аудиту, бухгалтерського та податкового обліку, оподаткування, міжнародної звітності, консультування і т. ін.