Скачать презентацию 1 Вибір теми дослідження обґрунтування актуальності постановка завдання Скачать презентацию 1 Вибір теми дослідження обґрунтування актуальності постановка завдання

Kursova_z_pedagogiki.pptx

  • Количество слайдов: 8

1. Вибір теми дослідження, обґрунтування актуальності, постановка завдання. 2. Структура курсової роботи. 3. Розробка 1. Вибір теми дослідження, обґрунтування актуальності, постановка завдання. 2. Структура курсової роботи. 3. Розробка програми дослідження. 4. Виконання поставлених завдань. 5. Аналіз та узагальнення отриманих результатів. 6. Оформлення курсової роботи. 7. Захист курсової роботи.

Актуальність дослідження. Розкрити важливість дослідження даної проблеми. Вказати провідних науковців-дослідників цієї проблеми. Виділити протиріччя, Актуальність дослідження. Розкрити важливість дослідження даної проблеми. Вказати провідних науковців-дослідників цієї проблеми. Виділити протиріччя, які існують у вивченні та вирішенні цієї проблеми. Визначення об'єкта дослідження у цій проблемі. Визначення предмета дослідження. Формулювання мети та завдання дослідження. Вибір системи методів дослідження. Теоретичне та практичне значення курсового дослідження

Експериментального дослідження На основі аналізу теоретичних основ та педагогічного досвіду визначити педагогічні умови, ефективні Експериментального дослідження На основі аналізу теоретичних основ та педагогічного досвіду визначити педагогічні умови, ефективні методи, форми, технології формування, вирішення проблеми Історико-педагогічного дослідження Здійснити історикопедагогічний аналіз становлення і розвитку системи освіти і виховання (навчального закладу, педагогічних ідей видатного педагога) конкретного історичного періоду

Завдання дослідження Експериментального 1. Здійснити аналіз проблеми ………. . в науковій педагогічній літературі. 2. Завдання дослідження Експериментального 1. Здійснити аналіз проблеми ………. . в науковій педагогічній літературі. 2. Дослідити сутність основних базових понять дослідження. 3. Розкрити вікові особливості прояву проблеми ……… у школярів …. . . віку. 4. Дослідити ефективні методи, форми роботи вчителя, направлені на формування (подолання, вирішення) проблеми …. . Історико-педагогічного 1. Здійснити аналіз проблеми …… в науковій педагогічній літературі. 2. Дослідити передумови виникнення (становлення) системи освіти, навчального закладу, пед. ідей педагога 3. Проаналізувати етапи … та виділити основні тенденції цього періоду. 4. Розкрити основні педагогічні погляди провідних педагогів визначеного історичного періоду.

Складання плану курсової роботи План повинен містити: v. Вступ, vтеоретична частина (І розділ) – Складання плану курсової роботи План повинен містити: v. Вступ, vтеоретична частина (І розділ) – висвітлення результатів вивчення наукової літератури, її аналіз – містить 2 -3 параграфи; vпрактична частина (ІІ розділ) – подається практичний матеріал, тобто педагогічний досвід розв'язання досліджуваної проблеми – 1 -2 параграфи. v Висновки, v. Список використаних джерел, додатки. Для історико-педагогічних досліджень у практичній частині висвітлюють застосування прогресивних ідей видатних педагогів чи стародавньої системи освіти і виховання у сучасній теорії і практиці навчально-виховного процесу

Вступ Розділ І. Теоретичні основи проблеми …… 1. 1 Аналіз проблеми…. . у науковій Вступ Розділ І. Теоретичні основи проблеми …… 1. 1 Аналіз проблеми…. . у науковій педагогічній літературі. 1. 2 Сутнісна характеристика основних базових понять дослідження. 1. 3 Психолого-педагогічні основи розвитку (певних особистісних якостей , рис, якостей, взаємин, явищ). Розділ ІІ. Шляхи формування (певних якостей чи корекція, адаптація) у професійній діяльності вчителя. 2. 1 Організаційно-педагогічні умови формування, навчання, виховання (певних особистісних якостей , рис, якостей, взаємин, явищ). 2. 2 Ефективні методи і форми умови формування, навчання, виховання (певних особистісних якостей , рис, якостей, взаємин, явищ). Висновки Список використаних джерел Додатки

 Загальний обсяг курсової роботи – 30 -35 сторінок друкованого тексту, шрифт 14, полуторний Загальний обсяг курсової роботи – 30 -35 сторінок друкованого тексту, шрифт 14, полуторний інтервал. Вгорі, знизу, зліва – 2 см, справа – 1, 5 см. Заголовки всіх структурних частин роботи – ЗМІСТ, ВСТУП, НАЗВИ РОЗДІЛІВ, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, ДОДАТКИ. Посилання на літературу здійснюється так - [ 4, с. 11], або [ 4; 17; 23]. Список літератури подається таким способом: алфавітним, за чергою посилання, хронологічний (за роком видання), найчастіше використовують алфавітний. Кількість джерел – від 40 і більше. Посилання на додатки – Див. Додаток А (за алфавітом).

Житомирський державний університет імені Івана Франка Кафедра педагогіки Курсова робота на тему: __________________________________ Виконавець: Житомирський державний університет імені Івана Франка Кафедра педагогіки Курсова робота на тему: __________________________________ Виконавець: студент ___ курсу ____ групи ________ факультету Прізвище, ім'я та по батькові Науковий керівник: посада, вчений ступінь, прізвище, ім'я, по батькові Житомир - 2012