Скачать презентацию 1 Създаване на мрежа от услуги и Скачать презентацию 1 Създаване на мрежа от услуги и

c3e19441ffacd435ac18120dbb1e5443.ppt

  • Количество слайдов: 7

1 1

Създаване на мрежа от услуги и закриване на ДМСГД - Шумен 1. Превенция на Създаване на мрежа от услуги и закриване на ДМСГД - Шумен 1. Превенция на изоставянето на ниво родилен дом Услугите за превенция на изоставянето на бебета и малки деца се предоставят от специализиран екип в КСУДС – гр. Шумен Дейности: q интензивна социална работа; q придружаване и консултиране; q включване в групова работа; q ограничен обем материална подкрепа за осигуряване на базови условия за отглеждане на бебето в неговото родно семейство Резултати: Информирани и консултирани майки – 96 Предотвратено изоставяне – 59 Подкрепа на семействата – 23 2

Създаване на мрежа от услуги и закриване на ДМСГД - Шумен Приемна грижа ОЦПГ- Създаване на мрежа от услуги и закриване на ДМСГД - Шумен Приемна грижа ОЦПГ- Шумен и ЦОП – Нови пазар v Кампания за набиране на приемни семейства за новородени деца и бебета; v Кампания за набиране на приемни семейства за деца с увреждания; v Създаден модел на сътрудничество – превенция на изоставянето на ниво родилен дом и приемна грижа; v Новородени бебета, настанени от родилно отделение в приемни семейства – 38 деца. 3

СЪЗДАВАНЕ НА МРЕЖА ОТ УСЛУГИ И ЗАКРИВАНЕ НА ДМСГД - ШУМЕН Дейности в ДМСГД СЪЗДАВАНЕ НА МРЕЖА ОТ УСЛУГИ И ЗАКРИВАНЕ НА ДМСГД - ШУМЕН Дейности в ДМСГД • Оценка на децата и изготване на План за всяко дете; • Оценка на семействата; • Подобряване грижата за децата чрез обучение на персонала и специализирани консултации • Подкрепа на персонала и ежемесечна супервизия Резултатите: • Октомври – 2010 година – 107 деца • Декември – 2012 година – 22 деца Децата: • В родното семейство – 21 • Роднини и близки – 3 • Осиновяване – 31 • Приемна грижа – 68 • Общо за периода деца изведени от ДМСГД – 123 4

Създаване на семейно – консултативни центрове Разкриване на СКЦ – Шумен, Нови Пазар и Създаване на семейно – консултативни центрове Разкриване на СКЦ – Шумен, Нови Пазар и Велики Преслав Подбор и формиране на екипите Ø Екипи – 27 човека Ø Въвеждащо и поддържащо обучение, супервизия Подходи на работа Ø Програмен подход Ø Мобилност на услугите Ø Проактивен подход в подкрепата за индивидуалните случаи Ø Предоставяне на междусекторни услуги Ø Партньорство и координация 5

УСЛУГИ В СЕМЕЙНО – КОНСУЛТАТИВНИТЕ ЦЕНТРОВЕ Картографиране на рисковите общности; Оценка на потребностите; Разработване УСЛУГИ В СЕМЕЙНО – КОНСУЛТАТИВНИТЕ ЦЕНТРОВЕ Картографиране на рисковите общности; Оценка на потребностите; Разработване и изпълнение на програми: Превенция на изоставянето; Ателиета за деца и родители; Повишаване на здравната грамотност; Семейно планиране; Посредничество 6

СЕМЕЙНО – КОНСУЛТАТИВНИ ЦЕНТРОВЕ Резултати: Картографиране § Шумен – 754 семейства; § Нови пазар СЕМЕЙНО – КОНСУЛТАТИВНИ ЦЕНТРОВЕ Резултати: Картографиране § Шумен – 754 семейства; § Нови пазар – 894 семейства § Велики Преслав – 231 семейства; Превенция на изоставянето • Шумен – 22 деца • Нови пазар – 25 деца • Велики Преслав – 7 деца 7