1 СПІН-СПІНОВА ВЗАЄМОДІЯ В СПЕКТРАХ ЯМР 2

Скачать презентацию 1 СПІН-СПІНОВА ВЗАЄМОДІЯ В СПЕКТРАХ ЯМР  2 Скачать презентацию 1 СПІН-СПІНОВА ВЗАЄМОДІЯ В СПЕКТРАХ ЯМР 2

nmr4.ppt

  • Размер: 1.3 Мб
  • Автор:
  • Количество слайдов: 17

Описание презентации 1 СПІН-СПІНОВА ВЗАЄМОДІЯ В СПЕКТРАХ ЯМР 2 по слайдам

 1 СПІН-СПІНОВА ВЗАЄМОДІЯ В СПЕКТРАХ ЯМР 1 СПІН-СПІНОВА ВЗАЄМОДІЯ В СПЕКТРАХ ЯМР

 2 СПІН-СПІНОВА ВЗАЄМОДІЯ В СПЕКТРАХ ЯМР - зумовлює розщеплення сигналів ЯМР в мультиплети 2 СПІН-СПІНОВА ВЗАЄМОДІЯ В СПЕКТРАХ ЯМР — зумовлює розщеплення сигналів ЯМР в мультиплети Один з перших 1 Н-ЯМР спектрів етанолу

 3 СПІН-СПІНОВА ВЗАЄМОДІЯ В СПЕКТРАХ ЯМР спектр 1 Н-ЯМР етанолу, знятий на приладі 3 СПІН-СПІНОВА ВЗАЄМОДІЯ В СПЕКТРАХ ЯМР спектр 1 Н-ЯМР етанолу, знятий на приладі з низькою роздільною здатністю спектр 1 Н-ЯМР етанолу, знятий на приладі з високою роздільною здатністю

 4 РОЗДІЛЬНА ЗДАТНІСТЬ СПЕКТРОМЕТРІВ ЯМР - експериментально визначається на спектрах еталонних зразків (у 4 РОЗДІЛЬНА ЗДАТНІСТЬ СПЕКТРОМЕТРІВ ЯМР — експериментально визначається на спектрах еталонних зразків (у 1 Н-ЯМР спектроскопії – о-дихлорбензол)- характеризує можливість спостереження в спектрі ЯМР двох чи більше сигналів окремо — роздільна здатність спектрометрів ЯМР залежить, в першу чергу, від однорідності зовнішнього магнітного поля однорідне поле-вузькі лінії-висока роздільна здатність неоднорідне поле-широкі лінії-низька роздільна здатність

 5 РОЗДІЛЬНА ЗДАТНІСТЬ СПЕКТРОМЕТРІВ ЯМР Спеціальні прийоми підвищення роздільної здатності: - шимування - 5 РОЗДІЛЬНА ЗДАТНІСТЬ СПЕКТРОМЕТРІВ ЯМР Спеціальні прийоми підвищення роздільної здатності: — шимування — обертання зразка 1 Н-ЯМР спектр метилкетону

 6 РОЗДІЛЬНА ЗДАТНІСТЬ СПЕКТРОМЕТРІВ ЯМР Спеціальні прийоми підвищення роздільної здатності: - Помноження кривої 6 РОЗДІЛЬНА ЗДАТНІСТЬ СПЕКТРОМЕТРІВ ЯМР Спеціальні прийоми підвищення роздільної здатності: — Помноження кривої СВІ на функцію Гауса (аподизація)

 7 СПІН-СПІНОВА ВЗАЄМОДІЯ В СПЕКТРАХ ЯМРHD ядро зі спіном ½ Два стани в 7 СПІН-СПІНОВА ВЗАЄМОДІЯ В СПЕКТРАХ ЯМРHD ядро зі спіном ½ Два стани в маг-нітному полі: і Сигнал у спектрі ЯМР на ядрах дейтерію (дублет)

 8 СПІН-СПІНОВА ВЗАЄМОДІЯ В СПЕКТРАХ ЯМРHD ядро зі спіном 1 три стани в 8 СПІН-СПІНОВА ВЗАЄМОДІЯ В СПЕКТРАХ ЯМРHD ядро зі спіном 1 три стани в маг-нітному полі Сигнал у спектрі 1 Н-ЯМР (триплет)

 9 СПІН-СПІНОВА ВЗАЄМОДІЯ В СПЕКТРАХ ЯМРCH 2 CH 3 Три різні значення сумарного 9 СПІН-СПІНОВА ВЗАЄМОДІЯ В СПЕКТРАХ ЯМРCH 2 CH 3 Три різні значення сумарного спіну: Триплет сигналу метильної групи чотири різні значення сумарного спіну: квартет сигналу метиленової групи

 10 СПІН-СПІНОВА ВЗАЄМОДІЯ В СПЕКТРАХ ЯМРCH 2 CH 3 10 СПІН-СПІНОВА ВЗАЄМОДІЯ В СПЕКТРАХ ЯМРCH 2 CH

 11  кількість  компонентів = 2 n I + 1  в 11 кількість компонентів = 2 n I + 1 в мультиплеті n – кількість сусідніх ядер І — спін цих ядер. СПІН-СПІНОВА ВЗАЄМОДІЯ В СПЕКТРАХ ЯМР Правило “ (n + 1)” діє для ядер зі спіном 1/

 12 СПІН-СПІНОВА ВЗАЄМОДІЯ В СПЕКТРАХ ЯМР Відносна інтенсивність компонентів в мультиплетах – трикутник 12 СПІН-СПІНОВА ВЗАЄМОДІЯ В СПЕКТРАХ ЯМР Відносна інтенсивність компонентів в мультиплетах – трикутник Паскаля (для ядер зі спіном 1 /2)

 13 СПІН-СПІНОВА ВЗАЄМОДІЯ В СПЕКТРАХ ЯМР константа спін-спінової взаємодії J – відстань між 13 СПІН-СПІНОВА ВЗАЄМОДІЯ В СПЕКТРАХ ЯМР константа спін-спінової взаємодії J – відстань між компонентами мультиплетів в Гц

 14 КОНСТАНТИ СПІН-СПІНОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ (КССВ)Г Е М І Н А Л Ь Н 14 КОНСТАНТИ СПІН-СПІНОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ (КССВ)Г Е М І Н А Л Ь Н І (2 J) В І ЦИ Н А Л Ь Н І (3 J) ДА Л Ь Н І (>3 J) C H 4 C H 3 C l C H 3 F -1 2. 5 -1 0. 8 -9. 6 H -C -C -H усе р е д н е на го ш- т р а н с- 6 -9 2 -7 5 -1 4 HCCCH 0 -3 H H-1 4 HH 6 -8 HCCCH -2 OH H-8 H H 1 0 -19 HCCCC 1. 3 H O O H H 1 H H ± 3 H H 7 -8 HH 1 -3 N H H 1 0 N H H 5 -6 H 0 -1. 5 H O H H 4 2 N H H 7 —

 15 - 1 0 - 5 0 3 0 6 0 9 0 15 — 1 0 — 5 0 3 0 6 0 9 0 1 2 0 1 5 0 1 8 0 C C CH H ЗАЛЕЖНІСТЬ ГЕМІНАЛЬНОЇ КССВ ВІД КУТА МІЖ ЗВ ’ ЯЗКАМИ

 16051 01 5 9 0 o 1 8 0 o C CX X 16051 01 5 9 0 o 1 8 0 o C CX X 3 J ЗАЛЕЖНІСТЬ ВІЦИНАЛЬНОЇ КССВ ВІД ДІЕДРАЛЬНОГО КУТА 3 J H-H = A + B cos + C cos 2 Для вуглеводнів А = 7 Гц, В = -1 Гц, С = -5 Гц

 17 СПІН-СПІНОВА ВЗАЄМОДІЯ В СПЕКТРАХ ЯМР 17 СПІН-СПІНОВА ВЗАЄМОДІЯ В СПЕКТРАХ ЯМР