Скачать презентацию 1 Promyšlená síť aktivit prováděných při specifikaci Скачать презентацию 1 Promyšlená síť aktivit prováděných při specifikaci

d04e2788535f40f8d2aab81b32a04685.ppt

  • Количество слайдов: 86

1 1

Promyšlená síť aktivit prováděných při specifikaci požadavků, návrhu, implementaci, testování (a údržbě) softwarových systémů Promyšlená síť aktivit prováděných při specifikaci požadavků, návrhu, implementaci, testování (a údržbě) softwarových systémů 2

3 3

Vodopád je jen někdy užitečný, je tedy nutné ho modifikovat 4 Vodopád je jen někdy užitečný, je tedy nutné ho modifikovat 4

5 5

6 6

Závislost procesu na typu řešení Závislost procesu na typu řešení

10 10

11 11

Typy prototypů 12 Typy prototypů 12

Typy prototypů 13 Typy prototypů 13

14 14

15 15

Spirálový model 16 Spirálový model 16

Spirálový model 17 Spirálový model 17

Použití prototypu 18 Použití prototypu 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

Inkrementální agilní vývoj 26 Inkrementální agilní vývoj 26

Co je rozhodující 27 Co je rozhodující 27

Pojmy SWprocesů 28 Pojmy SWprocesů 28

Process engineering 29 Process engineering 29

Process engineering 30 Process engineering 30

Životní cyklus procesu 31 Životní cyklus procesu 31

Životní cyklus procesu 32 Životní cyklus procesu 32

Vlastnosti modelů – vize cílů 33 Vlastnosti modelů – vize cílů 33

34 34

35 35

Podobnost s jinými typy procesů 36 Podobnost s jinými typy procesů 36

Schéma vývoje procesu 37 Schéma vývoje procesu 37

Schéma vývoje procesu Instanciace procesu Modifikace modelu Enactment procesu Modifikace procesu Zkušenosti s provedením Schéma vývoje procesu Instanciace procesu Modifikace modelu Enactment procesu Modifikace procesu Zkušenosti s provedením 38

Použití procesů 39 Použití procesů 39

Použití procesů 40 Použití procesů 40

Výše uvedené schéma lze použít i pro byznys procesy 41 Výše uvedené schéma lze použít i pro byznys procesy 41

Prostředky popisu procesů 42 Prostředky popisu procesů 42

43 43

44 44

45 45

46 46

1. Počáteční úroveň 47 1. Počáteční úroveň 47

2. Opakovatelnost 48 2. Opakovatelnost 48

3. Definovanost 49 3. Definovanost 49

3. Definovanost 50 3. Definovanost 50

51 51

52 52

53 53

54 54

2. Opakovatelnost 55 2. Opakovatelnost 55

2. Definovanost 56 2. Definovanost 56

57 57

58 58

59 59

CMMI, COBIT, ITIL 60 CMMI, COBIT, ITIL 60

61 61

Hlavní zásady, agile manifesto 62 Hlavní zásady, agile manifesto 62

Zásady práce 63 Zásady práce 63

Zásady práce 64 Zásady práce 64

Zásady práce 65 Zásady práce 65

Hlavní principy agilního vývoje 66 Hlavní principy agilního vývoje 66

Agilní vývoj omezuje rizika 67 Agilní vývoj omezuje rizika 67

Tým při agilním vývoji 68 Tým při agilním vývoji 68

Průzkum 69 Průzkum 69

Průzkum 70 Průzkum 70

Implementace 71 Implementace 71

72 72

73 73

Práce ve dvojici je často výhodná 74 Práce ve dvojici je často výhodná 74

75 75

76 76

Výhrady k agilnímu vývoji 77 Výhrady k agilnímu vývoji 77

Kdy to nejde 78 Kdy to nejde 78

ISO normy pro SW procesy 79 ISO normy pro SW procesy 79

ISO 20000 2005 80 ISO 20000 2005 80

81 81

82 82

83 83

84 84

85 85

86 86