Скачать презентацию 1 Een patiënt op de SEH van het Скачать презентацию 1 Een patiënt op de SEH van het

5fd43f720c49f0e9456075fc3c754811.ppt

  • Количество слайдов: 20

1 Een patiënt op de SEH van het MCH, verhalen uit de ziekenhuispraktijk Ivette 1 Een patiënt op de SEH van het MCH, verhalen uit de ziekenhuispraktijk Ivette Janssen, gezondheidsjurist Frans de Voeght, zorgmanager SEH

2 2

3 3

4 4

5 Meestal gaat het goed! 5 Meestal gaat het goed!

6 Informatie uit dossier Politie vraagt je om informatie over een patiënt. Wat doe 6 Informatie uit dossier Politie vraagt je om informatie over een patiënt. Wat doe je? - geven want niet medisch - valt onder beroepsgeheim

7 Beroepsgeheim • Omvang beroepsgeheim: alles wat je bij de uitoefening van je beroep 7 Beroepsgeheim • Omvang beroepsgeheim: alles wat je bij de uitoefening van je beroep te weten bent gekomen over de patiënt. • Politie / OM dient ook een openbaar belang. Bij uitoefening kans op strijd met belang van onbelemmerde toegang tot gezondheidszorg. • Verschillende doelen onderscheiden: – Hulpverlening • Informatie verstrekken voor zover noodzakelijk. – Opsporing • Beroepsgeheim gaat voor, tenzij…. . • Patiënt dader of slachtoffer? • Toestemming patiënt of vertegenwoordiger • Veronderstelde toestemming • Aanvraagformulier medische informatie

8 Bolletjesslikker Patiënt meldt zich op de SEH met buikpijn. Je vermoedt dat zich 8 Bolletjesslikker Patiënt meldt zich op de SEH met buikpijn. Je vermoedt dat zich verdovende middelen in darmen bevinden. Hoe handel je?

9 Verdovende middelen • Licht patiënt in over gang van zaken. • Tellen om 9 Verdovende middelen • Licht patiënt in over gang van zaken. • Tellen om hoeveel bolletjes het gaat. • Binnen instelling achter slot en grendel bewaren. • Overdragen aan politie zonder vermelding persoonsgegevens en medische gegevens patiënt. • Je krijgt een ontvangstbewijs.

1 0 Gewetensnood? Bij het verlaten van de SEH geeft patiënt na mishandeling aan 1 0 Gewetensnood? Bij het verlaten van de SEH geeft patiënt na mishandeling aan dat hij verhaal gaat halen bij de dader. Wat doe je? - niets want beroepsgeheim - politie inlichten

1 1 Conflict van plichten • Alles in het werk gesteld om toestemming te 1 1 Conflict van plichten • Alles in het werk gesteld om toestemming te krijgen. • Arts verkeert in gewetensnood door handhaving van zwijgplicht. • Het niet doorbreken van beroepsgeheim levert voor patiënt of een ander ernstige schade op. • Doorbreking van het beroepsgeheim lijkt enige mogelijkheid om probleem op te lossen (subsidiariteit). • Door doorbreking kan die schade vrijwel zeker worden voorkomen of beperkt. • Indien beroepsgeheim wordt doorbroken dan alleen die informatie geven die noodzakelijk is (proportionaliteit).

1 2 Wapen Bij onderzoek tref je een wapen aan bij patiënt. Hoe handel 1 2 Wapen Bij onderzoek tref je een wapen aan bij patiënt. Hoe handel je?

1 3 Wapens • Wapens: – Beveiliging inschakelen + politie. – Overdragen aan politie 1 3 Wapens • Wapens: – Beveiliging inschakelen + politie. – Overdragen aan politie zonder vermelding persoonsgegevens en medische gegevens patiënt. – Uitzondering als wapen is meegenomen om te gebruiken tegen de hulpverlener. In dat geval is aangifte mogelijk. • Gevaarlijke voorwerpen: – In bewaring geven bij beveiliging.

1 4 Aanhouden patiënt • Patiënt wordt gearresteerd in behandelkamer. Mag dit? 1 4 Aanhouden patiënt • Patiënt wordt gearresteerd in behandelkamer. Mag dit?

1 5 Binnentreden • Onderscheid in ruimtes: • (Openbare) wachtruimte – I. h. k. 1 5 Binnentreden • Onderscheid in ruimtes: • (Openbare) wachtruimte – I. h. k. v. hulpverlening altijd binnentreden. – I. h. k. v. opsporing altijd binnentreden. • Behandelkamer – I. h. k. v. acute hulpverleningssituatie binnentreden – I. h. k. v. opsporing alleen met » toestemming patiënt » tenzij arts bezwaar maakt (bijv. bij infectiegevaar) • Patiëntenkamer / verpleegafdeling – I. h. k. v. hulpverlening binnentreden (acute situatie). – I. h. k. v. opsporing alleen met » toestemming patiënt, of » machtiging van (hulp)Officier van Justitie

1 6 Aanhouden • Aanhouden (patiënt verdachte): voor het aanhouden van een patiënt mag 1 6 Aanhouden • Aanhouden (patiënt verdachte): voor het aanhouden van een patiënt mag de politie overal binnentreden en is geen toestemming van de patiënt nodig. Politie neemt indien mogelijk eerst contact op met de behandelend arts. • Voor aanhouding is een redelijk vermoeden van strafbaar feit nodig.

1 7 Verpleegkundige als getuige Politie vraagt om informatie te geven over hetgeen opgenomen 1 7 Verpleegkundige als getuige Politie vraagt om informatie te geven over hetgeen opgenomen patiënt zou hebben gezegd tijdens de opvang en de kleding die hij droeg af te geven. Wat doe je?

1 8 Verschoningsrecht • Verschoningsrecht, geen spreekplicht • Geen verschijnplicht bij politie • Wél 1 8 Verschoningsrecht • Verschoningsrecht, geen spreekplicht • Geen verschijnplicht bij politie • Wél verschijnplicht bij rechter(commissaris)

1 9 Beslag • In principe een beslagverbod voor medisch dossier (ook digitale dossier, 1 9 Beslag • In principe een beslagverbod voor medisch dossier (ook digitale dossier, CT-scans etc. ). • Uitzondering op beslagverbod medisch dossier indien: – Toestemming arts. Arts kan alleen toestemming geven als: • Patiënt toestemming heeft gegeven, of • Arts in een ‘conflict van plichten’ verkeert (zeer uitzonderlijke omstandigheden waarin waarheidsvinding voor beroepsgeheim gaat)

2 0 Tips • Laat je niet onder druk zetten. Er is vrijwel altijd 2 0 Tips • Laat je niet onder druk zetten. Er is vrijwel altijd voor overleg. • Laat senior verpleegkundige of arts met politie overleggen. • Ga op rustige plek (weg van andere patiënten en personeel) met politie in gesprek. • Vraag om legitimatie en naar reden van verzoek (hulpverlening / opsporing). • Vraag evt. naar schriftelijke machtiging. • Geef altijd gerichte informatie. • Zorg voor praktische handleiding convenant bij balie. • Kom je er niet uit schakel intern contactpersoon of jurist in.