Скачать презентацию 1 czerwca 2010 Możliwości wykorzystania finansowania z rynków Скачать презентацию 1 czerwca 2010 Możliwości wykorzystania finansowania z rynków

7d52a5da1eceb8d5bfdc06e1d1362c34.ppt

  • Количество слайдов: 36

1 czerwca 2010 Możliwości wykorzystania finansowania z rynków międzynarodowych dla wspierania przez ARP S. 1 czerwca 2010 Możliwości wykorzystania finansowania z rynków międzynarodowych dla wspierania przez ARP S. A. polskich przedsiębiorstw Dr Krzysztof Kalicki, Mirosław Urbański Deutsche Bank Polska S. A.

Spis treści 1. Aktualny stan rynków finansowych 2. Prognozy sytuacji makroekonomicznej i dynamiki rynków Spis treści 1. Aktualny stan rynków finansowych 2. Prognozy sytuacji makroekonomicznej i dynamiki rynków 3. Międzynarodowe rynki finansowe – potencjalne źródło kapitału 4. Zaangażowanie Deutsche Bank na polskim rynku 2

Aktualny stan rynków finansowych Aktualny stan rynków finansowych

Zmienny sentyment rynków n Rynek odnotował znaczne zacieśnienie marż kredytowych od szczytowych poziomów na Zmienny sentyment rynków n Rynek odnotował znaczne zacieśnienie marż kredytowych od szczytowych poziomów na wiosnę ubiegłego roku, n Jednak nastroje inwestorów pozostają w dalszym ciągu zmienne i rynek reaguje bardzo nerwowo na każdą złą wiadomość , co natychmiast przekłada się na przesunięcie popytu w kierunku mniej ryzykownych aktywów i wzrost marż kredytowych, n Niepewność związana z „casusem Grecji” spowodowała wzrost marż kredytowych o ok. 50 bps w ostatnim czasie, n Popyt na bardziej ryzykowne aktywa wraca bardzo wolno, n Zmienny sentyment rynku będzie utrzymywać się w dalszym ciągu, przez co najmniej 1 – 2 lata. Tendencja rynkowa będzie pozytywna, jednak nerwowość inwestorów powodować będzie okresowe zachwiania rynku, n Prawdopodobieństwo powrotu okresu „taniego i łatwego pieniądza” w dającej się przewidzieć perspektywie jest krańcowo niskie. 4

Spready znacząco spadły, ale pozostają pod presją negatywnych zdarzeń (5 letni CDS) 5 Spready znacząco spadły, ale pozostają pod presją negatywnych zdarzeń (5 letni CDS) 5

Grecja pociągnęła za sobą inne kraje 6 Grecja pociągnęła za sobą inne kraje 6

Prognozy sytuacji makroekonomicznej 7 Prognozy sytuacji makroekonomicznej 7

8 Źródło: Deutsche Bank 8 Źródło: Deutsche Bank

Rosnące deficyty fiskalne i dług publiczny – główne wyzwanie dla krajów rozwiniętych POL 9 Rosnące deficyty fiskalne i dług publiczny – główne wyzwanie dla krajów rozwiniętych POL 9

Rosnący dług publiczny będzie coraz większym obciążeniem dla krajów rozwiniętych Relacja długu publicznego do Rosnący dług publiczny będzie coraz większym obciążeniem dla krajów rozwiniętych Relacja długu publicznego do PKB silnie wzrośnie w krajach rozwiniętych Źródło: DB Global Markets Research 10 Co jest częściowo uwzględnione w wycenie kosztu ubezpieczenia ryzyka długu państwowego Źródło: Bloomberg, DB Global Markets Research

Mimo spadających stóp procentowych wzrost gospodarczy jest wciąż za niski, aby zmniejszać dług Efektywne Mimo spadających stóp procentowych wzrost gospodarczy jest wciąż za niski, aby zmniejszać dług Efektywne stopy procentowe zmniejszają się wraz z upływem czasu… Źródło: CBO, Komisja Europejska, OECD, DB Global Markets Research 11 …ale stopy procentowe są wciąż wyższe niż wzrost PKB Źródło: CBO, Komisja Europejska, OECD, DB Global Markets Research

Kraje CEE - nie ma powrotu do lat „boomu” ale rozwój szybszy niż strefy Kraje CEE - nie ma powrotu do lat „boomu” ale rozwój szybszy niż strefy euro Dużo głębsze spadki z powodu większej nierównowagi gospodarek Brak rezerw zmusza banki centralne, regulatorów i polityków do realnego przeciwdziałania – Poprawa będzie płytsza niż w innych gospodarkach wschodzących gdyż konsumpcja, eksport i inwestycje nie wrócą szybko do poziomu sprzed kryzysu – Sources: National sources, DB Research – – Nadchodzi płytka poprawa Poprawa większa niż w strefie euro

CEE – zróżnicowana poprawa GDP wzrost % w kwartałach Nieliczne kraje jeszcze w recesji… CEE – zróżnicowana poprawa GDP wzrost % w kwartałach Nieliczne kraje jeszcze w recesji… Sources: Eurostat, Nat. authorities, DB Research . . . większość powróciła na ścieżkę wzrostu

Mocny wzrost „gospodarek wschodzących” do 4 Q 2008 r…. . CEE & CIS: Gwiazdy Mocny wzrost „gospodarek wschodzących” do 4 Q 2008 r…. . CEE & CIS: Gwiazdy wzrostu w ubiegłych latach ■ Nałożenie się kilku czynników spowodowało boom: – Oczekiwania konwergencji z UE(CEE) – Rosnąca gospodarka światowa(CEE + CIS) – Nadpłynność globalnych rynków(CEE + CIS) CEE + CIS Sources: IMF, national sources, DB Research ■ Większość rozwijających się gospodarek europejskich wzrastała powyżej tempa potencjalnego, co powodowało nadmierny optymizm

… napędzany przez dopływ kapitału prywatnego i mocny wzrost kredytu FDI netto per capita … napędzany przez dopływ kapitału prywatnego i mocny wzrost kredytu FDI netto per capita (US$) w 2006 r Napływ kapitału prywatnego netto 2007 r (mld $) Sources: National central banks, DB Research Wzrost kredytu, przyspieszenie: 2004 -2008

Słabości: deficyt rachunku obrotów bieżących i specyficzny model wzrostu Chronic current account deficits in Słabości: deficyt rachunku obrotów bieżących i specyficzny model wzrostu Chronic current account deficits in CEE ■ Kraje CEE miały model wzrostu polegający na: – Niskich oszczędnościach, – Relatywnie wysokich oczekiwaniach konsumpcyjnych napędzanych akcesją do UE, – Dużej zależności od finansowania zewnętrznego, – „Zakotwiczeniu” w UE i otwartości na gospodarki Europy Zachodniej ■ Kraje CEE przez długi czas miały najwyższy deficyt CA spośród „gospodarek wschodzących” * * ASEAN-5: Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand & Philippines Sources: IMF, DB Research

Niższa akcja kredytowa banków jest głównym ograniczeniem wzrostu Stopniowa odbudowa źródeł finansowania, z wyjątkiem Niższa akcja kredytowa banków jest głównym ograniczeniem wzrostu Stopniowa odbudowa źródeł finansowania, z wyjątkiem finansowania bankowego Sources: IIF, Deutsche Bank Research Napływ kapitału do krajów europejskich będzie wolniejszy niż do innych gospodarek”rozwijających się”

Słabości: wpływ potencjalnego wycofania się inwestorów zagranicznych Udział inwestorów zagranicznych w długu Sources: IMF, Słabości: wpływ potencjalnego wycofania się inwestorów zagranicznych Udział inwestorów zagranicznych w długu Sources: IMF, Bloomberg, WFE, DB Research Udział inwestorów zagranicznych w akcjach

EMEA: Deprecjacja walut pomogła zmniejszyć nierównowagę obrotów bieżących. Nierównowaga obrotów bieżących silnie się zmniejszyła EMEA: Deprecjacja walut pomogła zmniejszyć nierównowagę obrotów bieżących. Nierównowaga obrotów bieżących silnie się zmniejszyła w krajach wschodzących Europy i Afryki Dzięki osłabieniu walut w regionie aprecjacja deprecjacja Źródło: Deutsche Bank GMR 19

EM: Złoty jest w pobliżu równowagi w ujęciu realnego efektywnego kursu walutowego Źródło: Deutsche EM: Złoty jest w pobliżu równowagi w ujęciu realnego efektywnego kursu walutowego Źródło: Deutsche Bank 20

Dolar jest niedowartościowany w ujęciu parytetu siły nabywczej PLN/EUR EUR/PLN Źródło: DB FX Research Dolar jest niedowartościowany w ujęciu parytetu siły nabywczej PLN/EUR EUR/PLN Źródło: DB FX Research 21

EUR i CHF są przewartościowane PLN/EUR EUR/PLN Źródło: DB FX Research 22 EUR i CHF są przewartościowane PLN/EUR EUR/PLN Źródło: DB FX Research 22

Prognozy kursów walut oraz stóp procentowych Źródło: Deutsche Bank 23 Prognozy kursów walut oraz stóp procentowych Źródło: Deutsche Bank 23

Międzynarodowe rynki finansowe – potencjalne źródło kapitału Międzynarodowe rynki finansowe – potencjalne źródło kapitału

Rynki kapitałowe: DCM 2005 2006 2007 2008 2009 Przeciętna transakcja w mln euro Niemcy Rynki kapitałowe: DCM 2005 2006 2007 2008 2009 Przeciętna transakcja w mln euro Niemcy 145 188 204 186 CEE* 458 440 391 471 798 * Including Turkey, Israel; excluding Russia Source: Dealogic, January 2010 CEE* (lhs) CEE* (rhs) Germany (lhs) Germany (rhs)

Nowe emisje obligacji w EUR Wybrane nowe emisje obligacji spółek i SSA (kraje, podmioty Nowe emisje obligacji w EUR Wybrane nowe emisje obligacji spółek i SSA (kraje, podmioty międzyn. i agencje) w EUR, od początku roku 2010 Data 10 -Mar-10 09 -Mar-10 Emitent Edison Alstom Deutsche Tele Finance ACEA Spa Rating Baa 1/BBB+ NR/A- 09 -Mar-10 08 -Mar-10 02 -Mar-10 25 -Feb-10 23 -Feb-10 19 -Feb-10 17 -Feb-10 03 -Feb-10 02 -Feb-10 29 -Jan-10 27 -Jan-10 26 -Jan-10 21 -Jan-10 14 -Jan-10 13 -Jan-10 12 -Jan-10 12 -Jan-10 11 -Jan-10 Iberdrola Finance EDP Finance Telefonica EMIS EC Unibail Rodamco GECC Land Hessen Spain ICO OMV AG Tennet Holdings Urenco Finance Bouygues SA Greece Volkswagen Ireland Vodafone Group Daimler Gas Natural Belgium Kf. W BMW Finance A 3/ABaa 1/AAaa/AAA A 3/A Aa 2/AA+ NR/NR Aaa/AA+ A 3/AA 2/ANR/AA 2/BBB+ A 3/AAa 1/AA Baa 1/AA 3/BBB+ Baa 2/BBB+ NR/AA+ Aaa/AAA A 3/A- Note: SSA - sovereign, supranational and agencies Termin wykupu – od 2009 Termin wykupu Mar-15 Mar-20 Mar-15 May-19 Mar-15 Feb-17 Jul-25 Feb-15 Feb-20 Feb-15 Feb-22 May-17 Feb-18 Aug-15 Jul-14 Oct-20 Jan-22 Jul-13 Jan-17 Jan-15 Jan-18 Jan-20 Sep-20 Jan-17 Apr-13 Kwota (mln) 500 500 Spread (pb) MS+85 MS+118 MS+100 MS+120 Kupon 3. 250% 4. 500% 4. 125% 4. 500% Sektor Utility & Energy TMT Utility & Energy 500 750 1400 1500 1000 500 500 500 8000 1000 5000 1250 1000 650 700 850 5000 1500 1000 MS+95 MS+93 MS+20 MS+105 MS+140 MS+10 MS+85 MS+65 MS+105 MS+70 MS+100 MS+93 MS+88 MS+350 MS+90 MS+150 MS+100 MS+85 MS+110 MS+80 MS+100 MS+110 MS+30 MS+18 MS+90 MS+68 4. 125% 3. 250% 3. 406% 3. 375% 4. 250% 3. 500% 4. 650% 3. 250% 4. 375% 3. 250% 4. 500% 4. 000% 6. 100% 3. 375% 5. 000% 4. 650% 3. 000% 4. 125% 3. 375% 4. 125% 4. 500% 3. 750% 3. 625% 3. 875% 2. 875% Utility & Energy TMT SSA Real Estate & REITS Industrials SSA SSA Oil & Gas Utility & Energy Building & Construction SSA Automobiles & Components SSA TMT Automobiles & Components Utility & Energy SSA Automobiles & Components Rating – od 2009 EUR New Issue Market 26 Źródło: Bloomberg; Deutsche Bank; 15 marca 2010 r. Note: Deals in bold indicate DB-led issues,

Rynki Kapitalowe - Główne obszary niepewności: Kryzys finansów państwowych będzie w 2010 rzutował na Rynki Kapitalowe - Główne obszary niepewności: Kryzys finansów państwowych będzie w 2010 rzutował na na rynki globalne Największym zagrożeniem w tym momencie jest Grecja, ale „ryzyko zarażenia” może mieć dużo bardziej daleko idące konsekwencje ■ Potencjalna restrukturyzacja długu ■ System bankowy ■ Zmienność rynków ■ Rynki kredytowe ■ Rynki walutowe ■ Wzrost gospodarczy

Alternatyne zrodla finansowania - Dostępna platforma produktowa Debt Capital Markets / Rynek Dłuzny (wzrost Alternatyne zrodla finansowania - Dostępna platforma produktowa Debt Capital Markets / Rynek Dłuzny (wzrost aktywności jako konsekwencja kryzysu 2008 -2009) n Eurobligacja - Emisje publiczne (pod programem EMTN lub one-off) n Private Placement / Emisje Prywatne n Structured Private Placement (zazwyczaj powiązane z inflacją – najbardziej popularne w Europie Zachodniej ( Niemcy, Francja ) n Emisje typu ‘Schuldschein’ – transferowalny kredyt pod prawem niemieckim lub Registered Bond n Obligacje Zamienne (powiązane z equity) n Finansowanie typu Pre-IPO Loan Markets / Rynek Kredytowy (ograniczony apetyt bankow / selektywność jakości aktywów) n Pożyczki syndykowane n Club deals n Kredyty bilateralne Finansowanie na bazie ‘project finance’ n Klasyczna struktura typu ‘project finance” z proporcją debt to equity 30 /70 n Monetyzacja przyszlych strumieni finansowych 28

Rola Deutsche Bank w programie rządowym „Wspieranie przez ARP S. A. inicjatyw pobudzających polską Rola Deutsche Bank w programie rządowym „Wspieranie przez ARP S. A. inicjatyw pobudzających polską gospodarkę n DB finansuje Program (wspólnie z PKO BP S. A. ) poprzez pozyskanie na rzecz ARP S. A. długoterminowego, taniego finansowania z rynków międzynarodowych. n Dzięki mechanizmowi gwarancji Skarbu Państwa dla finansowania Programu możliwe jest wykorzystanie tej samej grupy inwestorów (głównie z rynku niemieckiego), która kupiła emisję „registered bonds” w prywatnej plasacji zorganizowanej przez DB dla Ministerstwa Finansów w grudniu ubiegłego roku. n MF uplasowało poprzez Deutsche Bank ok. . 1 miliarda euro 10/15 letnich „registered bonds”, stwarzając poprzez te emisję dogodny benchmark dla następnych emitentów, których ryzyko kredytowe oceniane jest jako zbliżone do ryzyka suwerennego. n Inwestorzy gotowi są kupić nawet do 200 mln euro długu ARP S. A. w formacie „schuldschein/registered bonds”, o zapadalności 5 -7 -10 lat z umiarkowaną premią ponad rentowność obligacji SP, co skutkuje obniżeniem kosztów odsetkowych w porównaniu do alternatywnych instrumentów wycenianych na bazie „mid swapu” n Najbardziej preferowana platformą jest finansowanie w formacie powiązanym z inflacją szeroko akceptowane przez inwestorów dla emitentów publicznych i dające oszczędności emitentom, n Inwestorzy gotowi są zaakceptować różne konstrukcje długu (spłata jednorazowa albo amortyzacja) i instrumenty (np. obligacje zerokuponowe, obligacje powiązane z inflacją) co gwarantuje perfekcyjne dopasowanie do przepływów finansowych wynikających z Programu. 29

Porównanie finansowania w formacie Schuldschein vs. obligacji „plain vanilla” Obligacja w euro Schuldschein/Registered Bond Porównanie finansowania w formacie Schuldschein vs. obligacji „plain vanilla” Obligacja w euro Schuldschein/Registered Bond Produkt standardowy Wysoka elastyczność, dopasowane do konkretnych potrzeb umowy kredytowe Pośrednictwo banków, płynny rynek wtórny Pośrednictwo banków, stosunkowo płynny rynek wtórny Standardowe minimalne nominały, min EUR 100 MM Wieksza elastycznosc nominalu EUR 50 – 150 MM W obrocie znajdują się wyłącznie duże kwoty (przynajmniej 1 mln EUR) Średnia wielkość transakcji (szeroka gama – od bardzo małych do bardzo dużych) Koszty nowych emisji, koszt przygotowania i druku oficjalnego prospektu emisyjnego, opłaty za uzyskanie zezwoleń dot. emisji publicznej Standardowa dokumentacja Brak bezposrednich kosztów nowych emisji, brak kosztu przygotowania i druku oficjalnego prospektu emisyjnego, Opłaty za uzyskanie zezwoleń dot. emisji publicznej, Bardzo uproszczona dokumentacja 30

Porównanie finansowania powiązanego z inflacją z obligacjami typu Vanilla (5 -7 -15 Y) Zadłużenie Porównanie finansowania powiązanego z inflacją z obligacjami typu Vanilla (5 -7 -15 Y) Zadłużenie powiązane z inflacją Zadłużenie typu Vanilla Porównanie do obligacji Vanilla Wzrost kapitału i oczekiwane kupony Kapitał (w mln EUR) 120 5. 00% 100 4. 00% 80 3. 00% 60 7. 00% 6. 00% 100 5. 00% 80 4. 00% 60 3. 00% 40 2. 00% 1. 00% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 20 0. 00% 20 Stopa procentowa 6. 00% Kapitał (w mln EUR) 140 120 7. 00% Stopa procentowa 160 0 1. 00% 0. 00% 1 2 3 4 5 6 7 8 Rok 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Rok Założenia: cel inflacyjny w strefie Euro – 2, 00% Bieżące stopy forward Euribor IRR Obligacji – 6, 25% IRR Obligacji – 5, 50% 31

Zaangażowanie Deutsche Bank na polskim rynku Zaangażowanie Deutsche Bank na polskim rynku

Deutsche Bank jest obecny w 12 out z 30 krajów CEE Onshore business operations Deutsche Bank jest obecny w 12 out z 30 krajów CEE Onshore business operations Greece Hungary Russia Czech Rep. Poland Ukraine Representative offices Kazakhstan Serbia & Montenegro Romania 2 nd CEE Financial Center Meeting · page 33 Turkmenistan Bulgaria Croatia

Zaangażowanie Deutsche Bank w Polsce ■ Obecny od 1991 r. ■ Zespół profesjonalistów skupionych Zaangażowanie Deutsche Bank w Polsce ■ Obecny od 1991 r. ■ Zespół profesjonalistów skupionych w Warszawie i Krakowie ■ Ok. 2, 500 pracowników w – Bankowości inwestycyjnej – Bankowości korporacyjnej – Bankowości detalicznej ■ Główne spółki to; – Deutsche Bank Polska SA – Deutsche Bank PBC SA – DB Securities SA ■ Długoterminowa perspektywa działania ■ Doskonały dostęp do rynku poprzez sieć ponad 200 placówek ■ Klienci to duże, polskie przedsiębiorstwa, spółki-córki firm międzynarodowych, duża grupa średnich przedsiębiorstw i klienci indywidualni, ■ Deutsche Bank od wielu lat sponsoruje znaczące wydarzenia kulturalne w Polsce

Przykłady transakcji z polskimi podmiotami 2009/2010 Przykłady transakcji z polskimi podmiotami 2009/2010

Zastrzeżenie Deutsche Bank Polska S. A. ( Zastrzeżenie Deutsche Bank Polska S. A. (" Bank") oświadcza, ze dane oraz informacje zawarte w niniejszej prezentacji maja charakter wyłącznie informacyjny, a niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Bank dołożył należytej staranności w celu zweryfikowania i zaktualizowania informacji zamieszczonych powyżej, jednak w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za ich dokładność ani kompletność, jak również za jakąkolwiek szkodę, jaką klient może ponieść w wyniku decyzji podjętych w oparciu o informacje zawarte w niniejszej prezentacji. Bank oświadcza, ze informacje zawarte powyżej w żadnym przypadku nie powinny być traktowane przez klienta jako rekomendacja ani doradztwo. Bank zwraca uwagę, że przed podjęciem decyzji o zawarciu transakcji klient powinien we własnym zakresie ocenić ryzyko ekonomiczne transakcji, jej charakter podatkowy, księgowy oraz prawne konsekwencje mogące z niej wynikać. Niniejsza prezentacja i jej treść stanowią własność Banku. Kopiowanie i rozpowszechnianie niniejszego dokumentu w części lub w całości możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Banku. 36