Скачать презентацию 1 června 2016 Příklad dobré praxe Začlenění Скачать презентацию 1 června 2016 Příklad dobré praxe Začlenění

ce05ed1237635fcbb9858383640478b4.ppt

  • Количество слайдов: 27

1. června 2016 1. června 2016

Příklad dobré praxe Začlenění rozšířeného vstupního školení řidičů do výuky Příklad dobré praxe Začlenění rozšířeného vstupního školení řidičů do výuky

Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15 Tel. : 485 151 099, Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15 Tel. : 485 151 099, 775 759 999 E-mail: [email protected] cz www. ssams. cz

Informace o škole Počet žáků a dětí: 639 + 28 n Počet tříd: 26 Informace o škole Počet žáků a dětí: 639 + 28 n Počet tříd: 26 + 1 MŠ n n Systém kvality řízení ISO 9001: 2008

Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15 Tříleté obory Mechanik opravář motorových Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15 Tříleté obory Mechanik opravář motorových vozidel Autoelektrikář Elektrikář – slaboproud, elektronika, zabezpečovací technika Elektrikář silnoproud – rozvodná zařízení Elektromechanik pro zařízení a přístroje - výtahář 6

Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15 Maturitní obory Mechanik elektrotechnik zabezpečovací Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15 Maturitní obory Mechanik elektrotechnik zabezpečovací systémy, řídicí systémy Dopravní prostředky automobilní diagnostika Nástavbové studium Mechanik elektrotechnik Autotronik 7

Na co jsme zaměřeni n n n n Automobilní obory – počítačová diagnostika Elektrotechnické Na co jsme zaměřeni n n n n Automobilní obory – počítačová diagnostika Elektrotechnické obory Zabezpečovací technika Programování průmyslových robotů Výpočetní a řídící technika Solární systémy a alternativní zdroje energie Jazyková vybavenost

Spolupráce školy se sociálními partnery Spolupráce školy se sociálními partnery

Dopravní organizace n n n ČESMAD BOHEMIA Litra s. r. o. ČSAD Liberec, a. Dopravní organizace n n n ČESMAD BOHEMIA Litra s. r. o. ČSAD Liberec, a. s. Autocentrum Nord, a. s. UMBRELLA Services s. r. o. Excellent trans services s. r. o.

Umzüege Binsch Žitava Umzüege Binsch Žitava

Návaznost na terciární vzdělávání Fakultní pracoviště Technické univerzity v Liberci Fakulta strojní Katedra vozidel Návaznost na terciární vzdělávání Fakultní pracoviště Technické univerzity v Liberci Fakulta strojní Katedra vozidel a motorů Fakulta mechatroniky – programování robotů

Autoškola „Od mopedu po autobus“ Jako povinný předmět ve výuce: Mechanik opravář motorových vozidel Autoškola „Od mopedu po autobus“ Jako povinný předmět ve výuce: Mechanik opravář motorových vozidel Dopravní prostředky – skupina B, C Autoelektrikář – skupina B Pro žáky i veřejnost: Řidičské oprávnění AM, A 1, A, B, C, E, D Školení profesionálních řidičů

Profesní vzdělávání řidičů n n vstupní požadavky na uchazeče Držitel řidičského oprávnění C 1, Profesní vzdělávání řidičů n n vstupní požadavky na uchazeče Držitel řidičského oprávnění C 1, C 1+E 1, C, C+E podmínky zdravotní způsobilosti forma studia Prezenční délka studia 140 vyučovacích hodin

Profesní vzdělávání řidičů n n způsob ukončení Závěrečná zkouška dle Zákona č. 247/2000 Sb. Profesní vzdělávání řidičů n n způsob ukončení Závěrečná zkouška dle Zákona č. 247/2000 Sb. a prováděcí Vyhlášky č. 156/2008 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) získaná kvalifikace Odborná způsobilost k řízení motorových vozidel (Zákon č. 247/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Profesní vzdělávání řidičů n certifikát Průkaz profesní způsobilosti (DRIVER QUALIFICATION CARD) vydaný odborem dopravy Profesní vzdělávání řidičů n certifikát Průkaz profesní způsobilosti (DRIVER QUALIFICATION CARD) vydaný odborem dopravy Magistrátu města, případně obecním úřadem obce s rozšířenou pravomocí

Projekt řidiči Projekt řidiči

Realizace projektu n n n Obory vzdělávání: Mechanik opravář pro motorová vozidla Dopravní prostředky Realizace projektu n n n Obory vzdělávání: Mechanik opravář pro motorová vozidla Dopravní prostředky Získání ŘO skupiny B, C Využití vhodných vyučovacích předmětů

Realizace projektu n n Vyučující Akreditované školící středisko Autoškola Vnitrostátní autodoprava Realizace projektu n n Vyučující Akreditované školící středisko Autoškola Vnitrostátní autodoprava

Výsledek projektu n n Vyškolených 152 řidičů v rámci projektu – potvrzení o absolvování Výsledek projektu n n Vyškolených 152 řidičů v rámci projektu – potvrzení o absolvování kurzu Připravené ŠVP a učební plány pro odpolední vyučování Vyškolení vyučující Přesvědčení, že to jde. Spokojení žáci

Problémy n n n Financování odpolední výuky Větší zatížení vyučujících Administrativní náročnost Nechuť žáků Problémy n n n Financování odpolední výuky Větší zatížení vyučujících Administrativní náročnost Nechuť žáků přijít odpoledne Zkoušky AŠ praktická jízda Nábor do automobilních (technických) profesí

Výhody zvolených oborů n n n V rámci odborného výcviku umějí nákladní vozidla opravovat Výhody zvolených oborů n n n V rámci odborného výcviku umějí nákladní vozidla opravovat Všestranné využití absolventů Pracovní návyky Praxe ve firmách AŠ na C ne C 1

Proč nejsou řidiči n n n Vysoké náklady na získání kvalifikace Přesně řízená práce Proč nejsou řidiči n n n Vysoké náklady na získání kvalifikace Přesně řízená práce ze strany dopravců Nízké platy – úspory pro výběrová řízení Mediálně nepopulární práce Psychická i fyzická zátěž Žádná perspektiva - vzdělávání

Dílny pro ZŠ Dílny pro ZŠ

Technická mateřská škola Technická mateřská škola

Ing. Zdeněk Krabs, Ph. D. krabs@seznam. cz Ing. Zdeněk Krabs, Ph. D. krab[email protected] cz

Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15 Tel. : 485 151 099, Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15 Tel. : 485 151 099, 775 759 999 E-mail: [email protected] cz www. ssams. cz Ing. Zdeněk Krabs, Ph. D. [email protected] cz