Скачать презентацию 06 11 2014 Одеська національна академія харчових технологій Скачать презентацию 06 11 2014 Одеська національна академія харчових технологій

2ad502e2525026a3fc79a26ce1a0c852.ppt

  • Количество слайдов: 20

06. 11. 2014 Одеська національна академія харчових технологій “Європейські цінності та освітні програми ЄС 06. 11. 2014 Одеська національна академія харчових технологій “Європейські цінності та освітні програми ЄС в Україні” Білоус Олена Інформаційний центр ЄС при ОНЕУ

Чому Європейський Союз? • • • Місія Європейського Союзу в XXI столітті полягає в Чому Європейський Союз? • • • Місія Європейського Союзу в XXI столітті полягає в наступному: підтримувати та розбудовувати встановлені між державами членами мирні відносини; об’єднувати європейські країни через практичне співробітництво; створювати безпечні умови життя громадян Європи; сприяти економічній та соціальній солідарності; зберігати європейські самобутність та розмаїття у глобалізованому світі; відстоювати цінності, які поділяють європейці.

I. МИР • • • До того як стати реальною політичною метою, ідея об’єднання I. МИР • • • До того як стати реальною політичною метою, ідея об’єднання Європи тривалий час була лише в головах філософів та мрійників. Однак такі мрії було розбито кривавими вій нами, що спустошили континент у першій половині ХХ століття. Нова надія постала з під уламків Другої світової війни. Народи, які під час неї чинили опір тоталітаризму, були сповнені рішучості покласти край міжнародній ненависті й суперництву в Європі та створити умови для тривалого миру. Між 1945 і 1950 роками низка державних діячів, включаючи Робера Шумана, Конрада Аденауера, Альчіде де Гаспері та Уїнстона Черчілля, почала діяти, переконуючи свої народи вступити в нову еру. Міністр закордонних справ Франції Робер Шуман офіційно озвучив ідею, що належала Жану Моне, і 9 травня 1950 року запропонував створити Європейське об’єднання вугілля та сталі. Тобто у країнах, які колись воювали між собою, виробництвом цієї продукції мав управляти спільний наднаціональний орган. II. ОБ’ЄДНАННЯ ЄВРОПИ • • • Європейський Союз сприяв об’єднанню Німеччини після падіння Берлінської стіни 1989 року. У 2004 році членами ЄС стали Польща, Угорщина, Чеська республіка, Словаччина, Словенія, Кіпр, Мальта, Естонія, Литва, Латвія. У 2007 – Болгарія і Румунія. Процес розширення ЄС триває і нині. У 2005 році розпочалися переговори про приєднання до Союзу Туреччини. Ісландія подала заявку на вступ 2009 року, кілька бал канських країн прямують дорогою, яка одного дня приведе їх до членства в ЄС. Хорватія стала 28 державою – членом Європейського Союзу 1 липня 2013 року. III. БЕЗПЕКА • • У XXI столітті актуальними для Європи продовжують бути питання безпеки. ЄС має вживати ефективних заходів задля гарантування її своїм членам. Євросоюз повинен конструктивно співпрацювати з регіонами, що межують з його кордонами: з Балканами, Північною Африкою, Кавказом та Близь. Ким Сходом. Він має також захищати свої військові та стратегічні інтереси, взаємодіючи з союзниками, а також розробляючи реальну спільну європейську політику безпеки та оборони. Створення в межах ЄС «території свободи, безпеки та справедливості» , де кожен громадянин захищений законом і всі рівні перед правосуддям – це новий виклик, який потребує тісної співпраці урядів.

IV. ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА СОЛІДАРНІСТЬ • • • Для розширення масштабів виробництва та пошуку IV. ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА СОЛІДАРНІСТЬ • • • Для розширення масштабів виробництва та пошуку нових споживачів європейські компанії повинні мати ширший спектр можливостей, аніж лише національний внутрішній ринок. Цю проблему вирішує єдиний європейський ринок, який об’єднує понад півмільярда споживачів. ЄС постійно прагне усунути перешкоди на шляху торгівлі й працює над вивільненням підприємств від непотрібних бюрократичних перепон. Проте загальноєвропейська вільна конкуренція має урівноважуватися загальноєвропейською солідарністю. Це дає очевидні переваги громадянам Європи: коли вони стають жертвами повені або іншого стихійного лиха, то отримують допомогу з бюджету ЄС. Керовані Європейською Комісією структурні фонди заохочують і доповнюють зусилля національних та регіональних органів влади ЄС з подолання нерівномірності розвитку різних регіонів Європи. Кошти з бюджету ЄС та позики Європейського інвестиційного банку використовуються для покращення транспортної інфраструктури в Європі, що забезпечує кращий доступ до віддалених районів та стимулює транс’європейську торгівлю. У 2008 році світова фінансова криза спричинила найрізкіший економічний спад в історії ЄС. Європейський Союз надав фінансову допомогу найбільше потерпілим від кризи країнам. На явність єдиної валюти допомогла захистити зону євро від спекуляцій та девальвації. Потім, у 2010 році, ЄС та його держави члени вжили узгоджених заходів зі скорочення державного боргу. . V. ЄВРОПЕЙСЬКІ САМОБУТНІСТЬ І РОЗМАЇТТЯ • • • Європейські суспільства стають дедалі складнішими. Хоча рівень життя громадян постійно зростає, різниця між заможними та бідними залишається. Вона може збільшуватися через такі фактори як економічний спад, передислокація промисловості, старіння населення і проблеми з державним фінансуванням. Важливо, щоб країни – члени ЄС об’єднали зусилля для розв’язання цих проблем. Однак спільна праця зовсім не означає розмивання культурних відмінностей та мовної ідентичності кожної окремої країни. Навпаки, численні заходи ЄС допомагають підтримувати специфіку регіонів та багате розмаїття традицій і культур. Понад 60 років європейської інтеграції продемонстрували, що Євросоюз як єдине ціле є значно більшим, ніж проста сума його складових. Він справляє набагато більший економічний, соціальний, технологічний, комерційний і політичний вплив, аніж його держави члени у разі, коли б діяли самостійно. Спільні дії та спільні заяви від імені Європейського Союзу продукують додану вартість.

Політичні відносини Україна – ЄС • • • З моменту набуття Україною незалежності у Політичні відносини Україна – ЄС • • • З моменту набуття Україною незалежності у 1991 році Європейський Союз та Україна динамічно розвивають відносини один з одним. Україна це держава, яка є пріоритетним партнером ЄС у рамках European Neighbourhood Policy (Європейської політики сусідства (ЄПС)) та Східного партнерства. Правові засади відносин ЄС Україна ґрунтуються на Partnership and Co operation Agreement (PCA) (Угоді про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС (УПС)). Амбіції ЄС та України щодо посилення відносин один з одним створили можливість вийти за межі співпраці й сягнути поступової економічної інтеграції та поглиблення політичного співробітництва. Таким чином, у березні 2007 року почалися перемовини щодо нової Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Вони завершились у грудні 2011. Нова Угода передбачає політичну асоціацію та економічну інтеграцію України з ЄС. 21 березня 2014 року, глави держав та урядів Європейського Союзу та Прем'єр міністр України, Й. В. Арсеній Яценюк, підписали політичні положення Угоди про Асоціацію між ЄС та Україною. Угода про асоціацію між ЄС та Україною була підписана 27 червня 2014 року головами держав або урядів Європейського Союзу та Президентом України Петром Порошенком у Брюсселі. 16 вересня 2014 року Угода про асоціацію була одночасно ратифікована Верховною Радою та Європейським парламентом. Стаття 4 Угоди про асоціацію – у котрій йдеться про встановлення Поглибленої та Всеосяжної Зони Вільної Торгівлі (ПВЗВТ) – має вступити у силу 31 грудня 2015 року. Для підтримки українських експортерів, ЄС продовжить час дії автономних торгівельних преференцій до того ж самого дня.

Що міститься в Угоді про асоціацію? • • • Угода про асоціацію є новаторським Що міститься в Угоді про асоціацію? • • • Угода про асоціацію є новаторським документом і першою угодою, що ґрунтується на політичній асоціації між ЄС та будь якою з країн учасниць Східного партнерства. Також ця Угода є безпрецедентною з точки зору свого обсягу (низки сфер, які вона охоплює) і глибини (детальності зобов’язань і часових рамок їх виконання). Основні частини Угоди присвячені ключовим реформам, економічному відновленню та зростанню, а також урядуванню та секторальній співпраці у сферах енергетики, транспорту, охорони довкілля, промисловості, соціального розвитку і соціального захисту, рівності прав, захисту споживачів, освіти, молоді та культури. Також Угода приділяє особливу увагу цінностям і принципам: демократії та верховенству права, повазі до прав людини та засадничих свобод, належному урядуванню, ринковій економіці та збалансованому розвитку. Документ передбачає зміцнення співпраці у зовнішній та безпековій політиках, а також в енергетичній сфері. Він також містить у собі положення про глибоку та всеохопну зону вільної торгівлі. Вони йдуть набагато далі, ніж класичні угоди про вільну торгівлю, адже передбачають як взаємне відкриття ринків, так і стимуляцію конкурентоздатності та інші кроки, потрібні для досягнення відповідності стандартам Євросоюзу і торгівлі на ринках ЄС. Окрім того, в Угоді будуть відображені питання правосуддя, свободи і безпеки, а також положення про мобільність.

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ ЄС • • Європейський Союз вважає освіту та професійне навчання життєво важливими ОСВІТНІ ПРОГРАМИ ЄС • • Європейський Союз вважає освіту та професійне навчання життєво важливими для розвитку сучасного суспільства й економіки. Тому він сприяє налагодженню між країнами освітньої співпраці та обміну знаннями. 19 червня 1999 року міністри освіти 29 європейських країн підписали Болонську декларацію. Нею було започатковано так званий Болонський процес, націлений на створення європейського простору вищої освіти. Це загальноєвропейська стратегія, метою якої є забезпечення широкого доступу до якісної вищої освіти, базованої на принципах демократії та незалежності університетів, їхньої наукової і дослідницької самостійності. Болонський процес також сприяє активізації мобільності студентів і науково педагогічних кадрів, підготовці молоді до активного життя в демократичному суспільстві, закладенні підвалин для професійної кар’єри й особистісного розвитку. Стратегія ЄС щодо освіти та навчання отримала новий поштовх для розвитку після ухвалення у березні 2000 року так званої Лісабонської стратегії, спрямованої на підвищення глобальної конкурентоспроможності ЄС через економічне оновлення, вдосконалення соціальної сфери та охорону довкілля. На заміну їй прийшла у березні 2010 року стратегія «Європа 2020» , у якій також приділено багато уваги освіті. Зокрема, одним із трьох пріоритетів Євросоюзу і рушійною силою зростання названо «розумний розвиток» . Досягти його державичлени мають намір через сприяння поширенню знань, інноваціям, освіті та цифровому суспільству. Більше інформації: http: //ec. europa. eu/education/index_en. htm

ПРОГРАМИ ДОПОМОГИ ЄС У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ • • • У рамках програм зовнішньої ПРОГРАМИ ДОПОМОГИ ЄС У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ • • • У рамках програм зовнішньої допомоги Європейський Союз здійснює низку заходів у сфері освіти, які доповнюють внутрішні програми ЄС і мають на меті: надання підтримки країнам партнерам у сфері реформування систем вищої освіти; популяризацію спільних цінностей і більш глибокого порозуміння між людьми та культурами; розвиток Європейського Союзу як світового центру вдосконалення освіти та підготовки, що сприятиме підвищенню добробуту Європи та економічному зростанню; поліпшення якості послуг і людських ресурсів в ЄС через спільне навчання та обмін досвідом. Нині Україна бере участь в освітніх програмах Євросоюзу Темпус, Еразмус Мундус та Жана Моне.

ТЕМПУС • • • Програма Темпус – це освітня програма, яка підтримує модернізацію системи ТЕМПУС • • • Програма Темпус – це освітня програма, яка підтримує модернізацію системи вищої освіти і створює простір для співпраці в країнах – партнерах ЄС. Вона фінансує міжуніверситетське співробітництво у таких сферах як розробка навчальних програм, управління університетами, взаємодія освітян та громадянського суспільства, партнерство освіти й бізнесу, здійснення структурних реформ в системі вищої освіти. Програму Темпус було розпочато 1990 року й нині триває четвертий етап її реалізації. Темпус IV має три основні напрями реформування у сфері вищої освіти: • модернізація навчальних програм; • удосконалення процесів управління та врядування в системі вищої освіти; • зміцнення зв’язків між освітою та суспільством (громадянським суспільством, ринком праці тощо). Україна приєдналася до програми Темпус 1993 року. Протягом 1993 2012 років понад 120 українських вищих навчальних закладів взяли участь у близько 200 проектах програми. У рамках четвертого етапу програми Темпус (2007 2013) з 2007 по 2012 роки реалізовувалося і наразі триває 94 проекти за участі понад 100 українських вищих навчальних закладів. Поточні проекти Темпус IV спрямовані на розроблення та запровадження навчальних програм із соціальної роботи, інтелектуальної власності, космічних технологій, екологічного менеджменту, енергозбереження, туризму, інженерії, автоматики (мехатроніки), соціального партнерства, управління земельними ресурсами; створення освітніх центрів сучасних технологій, педагогічної мережі, розробка сучасної моделі Докторської школи, співпраця університетів і бізнесу, забезпечення якості управління університетами, посилення трикутника знань: освіта, дослідження, інновації тощо. Протягом наступних двох трьох років українські університети працюватимуть над модернізацією існуючих та створенням нових навчальних програм у сфері медицини, архітектури та дизайну, зелених комунікацій, журналістики, над створенням галузевої рамки кваліфікацій з інформатики та менеджменту, покращенням ефективності студентських послуг, запровадженням інновацій у вищій освіті, просуванням студентських інновацій, підприємництва та креативної інженерної освіти, втіленням інтегрованої системи університетського врядування тощо. Національний Темпус-офіс: http: //tempus. org. ua/ Програма Темпус. Виконавче агентство з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури: http: //eacea. ec. europa. eu/tempus/

ЕРАЗМУС+ • • • Це нова програма Європейського Союзу, направлена на підтримку проектів, співробітництва, ЕРАЗМУС+ • • • Це нова програма Європейського Союзу, направлена на підтримку проектів, співробітництва, мобільності й діалогу в сфері освіти, молоді та спорту. Програма є міжнародно орієнтованою, завдяки чому багато вищих навчальних закладів відкриють свої двері для заявників з країн членів Європейської політики сусідства. Основною цільовою аудиторією програми є вищі навчальні заклади, студенти, працівники університетів, випускники або державні службовці Міністерства освіти. «Еразмус+» об’єднує сім попередніх програм ЄС в сфері освіти, підготовки та роботи з молоддю. «Еразмус+» замінив Програму «Навчання протягом життя» (Lifelong Learning Programme), «Молодь в дії» (Youth in Action), «Еразмус Мундус» , «Альфа» , «Темпус» , «Edulink» та двосторонні програми кооперації з індустріальними країнами. Об’єднана програма «Еразмус+» пропонує більше можливостей співпраці. Очікується, що вона стане більш доступною, ніж попередні, та матиме простіші правила надання фінансування. У міжнародному вимірі «Еразмус+» зосереджується на вищій освіті (наприклад, співпраця та програми мобільності з країнам членами Європейської політики сусідства), хоча й не виключає певні можливості кооперації в молодіжній сфері. У вищій освіті, два компоненти (спільні магістерські програми та програма «Жан Моне» (Jean Monnet)) фінансуються з бюджету ЄС, тоді як два інші компоненти – із зовнішніх джерел (Європейського інструменту сусідства (ENI), Інструмент допомоги попереднього членства (IPA), Інструмент розвитку співпраці (DCI) та Інструмент партнерства (РІ). Фінансування з Європейського фонду розвитку (EDF) буде вирішено пізніше. Молодіжна співпрацяз країнами членами Європейської політики сусідства (проекти мобільності для молоді та молодих працівників, а також нарощування потенціалу молоді) зараз фінансується з бюджету ЄС.

1) Три міжнародні компоненти для вищої освіти відкриті для співпраці з країнам-членами Європейської політики 1) Три міжнародні компоненти для вищої освіти відкриті для співпраці з країнам-членами Європейської політики сусідства: 1. Credit mobility ( «Кредитна мобільність» ) – це відома програма Еразмус, яка вперше відкривається для вищих навчальних закладів, студентів та співробітників з країн партнерів. «Еразмус+» фінансує «Кредитну мобільність» , наприклад, мобільність студента від 3 до 12 місяців (в обох напрямках) на усіх рівнях вищої освіти, за якої він має змогу заробити кредити в приймаючому університеті, та які зарахуються йому в університеті навчання на постійній основі. Цей компонент також фінансує мобільність співробітників в обох напрямках, що відіграє важливу роль, адже працівники університетів забезпечують обмін досвідом та зміни в своїх ВНЗ. Стипендії надаються на основі угод між університетами з країн партнерів та країн членів програми. Цей компонент – децентралізований та координується Національними Агенціями «Еразмус+» у країнах членах програми. Університети з країн членів програми самі вирішують, чи надсилати заявку на фінансування до Національних Агенцій. 2. Degree mobility: спільні магістерські курси пропонують консорціуми ВНЗ з ЄС (обов’язково) та поза його меж (необов’язково). Це є продовженням Компоненту 1 програми «Еразмус Мундус» , що довела свою успішність на практиці та принесла світову відомість ВНЗ учасникам. Програма надає висококласні стипендії на участь у спільних магістерських курсах відмінним студентами та співробітникам з усього світу. Студенти повинні провести частину свого навчання в принаймні двох університетах в двох європейських країнах. Цим компонентом централізовано керує Виконавче агентство (ЕАСЕА). Колишні спільні кандидатські програми «Еразмус Мундус» зараз включені в «Дії Марії Склодовської Кюрі» ( «Горизонт 2020» ). 3. Capacity building ( «Нарощування потенціалу» ) замінить компоненти, що фінансувалися в рамках програм «Темпус» , «Альфа» та «Edulink» а саме: спільні проекти на основі багатостороннього партнерства, що фінансували розробку та модернізацію навчальних програм, нових напрямів підготовки; сучасні методики викладання; оновлення приміщень та обладнання; покращення університетського управління та зв’язків ВНЗ зі світом праці. Цей компонент також фінансуватиме проекти направлені на те, щоб вплинути на національні системи освіти через залучення національних урядів та ВНЗ. Компонентом керує Виконавче агентство. Проект відкритий для усіх країн світу, крім індустріальних розвинених країн.

2) Програма «Жан Моне» • • • Програма «Жан Моне» заохочує викладання та дослідження 2) Програма «Жан Моне» • • • Програма «Жан Моне» заохочує викладання та дослідження дисциплін пов’язаних з Європейським Союзом та сприяє діалогу між науковцями та державними службовцями в ЄС та поза його межами. Модератори (chairs), модулі та Центри передового досвіду (Centres of Excellence) в основному сприяють викладанню та дослідженням. Мережі та проекти збирають інформацію, накопичують знання та підтримують процес європейської інтеграції. Конференції, тематичні групи та асоціації роблять внесок у взаємодію між вченими, політиками та громадянським суспільством. Вищі навчальні заклади, організації та асоціації з усього світу можуть надсилати заявки для участі у програмі «Жан Моне» .

3) Молодіжна співпраця • • «Еразмус+» пропонує можливості співпраці з країнами партнерами у сфері 3) Молодіжна співпраця • • «Еразмус+» пропонує можливості співпраці з країнами партнерами у сфері неформальної освіти: 1. Мобільність молодіта молодих працівників: ці компоненти мобільності, які координуються Національними Агенціями «Еразмус+» у країнах членах програми, є відкритими до співпраці з країнами членами Європейської політики сусідства: А. Молодіжні обміни надають можливість групам молодих людей з різних країн працювати разом до 21 дня над соціально значущими темами, а також розвивати свої міжкультурні здібності та навички; Б. Європейська волонтерська служба (EVS) залучає молодих людей віком від 17 до 30 років до неоплачуваної добровільної роботи з повною занятістю, що триває до 12 місяців за кордоном. В рамках програми молоді люди можуть зробити свій внесок в щоденну роботу молодіжних організацій, діяльність направлену на включення неблагополучної молоді, підвищення медіа грамотності, поширення інформації значущої для молоді, залучення у громадські рухи чи соціальну допомогу; В. Мобільність та підготовка молодих працівників направлена на підтримку розвитку молодих працівників через участь у семінарах, тренінгах, заходах для налагодження контактів, навчальних візитах або робочих тренінгах (наприклад, "job shadowing"). 2. Нарощування потенціалу молоді: цей компонент керується Виконавчим агентством (EACEA), сприяє співпраці та обміну в молодіжній сфері між країнами учасниками програми та країнами партнерами з різних куточків світу (країн АКТ, Азії, Латинської Америки та індустріальних країн). Ці проекти можуть включати інтегрований компонент мобільності (наприклад, молодіжні обміни, ЄВС та мобільність молодих працівників) як частину нарощування потенціалу молоді. 3. "Структурний діалог": зустрічі молодих людей з політиками. Цей компонент, що координується Національними Агенціями "Еразмус +", сприяє активній участі молодих людей в демократичному житті. Програма відкрита для організацій та учасників з країн учасників програми та країн членів Європейської політики сусідства. Більш детальну інформацію, а також контактну інформацію, можна знайти за посиланням (англійською мовою): http: //ec. europa. eu/youth/

Терміни конкурсів проектних пропозицій «Еразмус+» • • Перший конкурс проектних пропозицій «Еразмус+» був відкритий Терміни конкурсів проектних пропозицій «Еразмус+» • • Перший конкурс проектних пропозицій «Еразмус+» був відкритий у грудні 2013 року (EAC/S 11/13). Оскільки, поза бюджетна підтримка (з зовнішніх джерел DCI, PI, IPA, ENI) була на той час ще недоступною, то конкурс охоплював компоненти, направлені тільки на країни члени Європейськох політики сусідства, а саме: спільні магістерські програми, програму "Жан Моне", мобільність молоді та молодих співробітників, нарощування потенціалу та проекти "Структурного діалогу", орієнтовані на молодь. Наступний конкурс "Еразмус+" розпочнеться в вересні 2014 року та охоплюватиме усі міжнародні компоненти. Деякі оціночні показники участі України в програмі "Еразмус+" • • • В рамках нової програми "Еразмус+", ЄС надасть українцям більше можливостей скористатися грантами студентської мобільності, академічної співпраці та молодіжних обмінів. Очікується, що більше 4000 молодих українців візьмуть участь в університетських обмінах в рамках програми "Еразмус+", в той час як співробітники також отримають гранти на підготовку та навчання за кордоном. Крім того, українські студенти та університети отримають право на стипендії для участі у спільних магістерських програмах, що пропонує консорціум європейських університетів. Більш ніж 7000 українців отримають підтримку ЄС для участі в молодіжних обмінах, в Європейській волонтерській службі чи через фінансування мобільності молодих працівників. Підтримка ЄС для заходів нарощування потенціалу буде запропонована українським університетам для модернізації навчальних програм, практик, оновлення приміщень, а також покращення управління. Веб-сайт: http: //ec. europa. eu/programmes/erasmus plus/index_en. htm Facebook: https: //www. facebook. com/EUErasmus. Plus. Programme

Навчайся в Європі! Практичні поради Починайте заздалегідь • • • Якщо ви вже ствердилися Навчайся в Європі! Практичні поради Починайте заздалегідь • • • Якщо ви вже ствердилися в своїх планах отримати стипендію на навчання в Європейському Союзі, майте на увазі кілька речей. Зазвичай заявки до європейських вищих навчальних закладів приймають у перші місяці року. Саме ж навчання (у разі позитивного рішення щодо заявки) розпочинається з вересня. Проте слід пам’ятати: процес визначення університету, програми, пошук супервайзера, підготовка пропозиції, з якою ви звернетеся до обраного вищого навчального закладу все це займає багато місяців. Що раніше до часу подачі заявки ви почнете до цього готуватися, збирати інформацію про цікаві для вас стипендіальні програми, то більшими є ваші шанси на успіх. Виберіть кілька програм, які становлять для вас потенційний інтерес з точки зору вашої спеціаль ності та кар’єрних перспектив після завершення навчання. Ознайомтеся з описом кожної, напри клад через її веб сайт. Особливу увагу варто приділити змісту програми (він повинен відповідати вашим інтересам і очікуванням) та вимогам до кандидатів. Зазвичай шанси на отримання стипендії високі, якщо ви: не змінюєте кардинально свою спеціалізацію, тобто подаєте документи на відповідну вашій попередній освіті програму; успішні у навчанні; добре володієте іноземними мовами; пишете дипломну роботу або досліджуєте актуальні наукові теми; отримані в Європі знання сприятимуть розвитку культурних, економічних або політичних відносин між країнами ЄС та Україною.

Пошук університетів та програм • • • • Інтернет. Більшість університетів та інститутів мають Пошук університетів та програм • • • • Інтернет. Більшість університетів та інститутів мають власні веб сайти з інформацією про навчальні курси та можливості навчання на них для іноземних студентів. Зазвичай на цих сайтах можна за вантажити й відповідні рекламні проспекти. Друзі та знайомі. Так зване „народне радіо” є одним із цінних джерел інформації про той чи інший університет чи програму, плюси та мінуси навчання там. Сміливіше використовуйте соціальні ме режі: на заклик про консультації зазвичай охоче відгукуються. Особистий візит. Якщо випаде нагода, обов’язково завітайте до університету чи інституту, який по передньо відібрали. Інформація з перших рук завжди найнадійніша. Асоціації випускників. Існують асоціації чи клуби випускників освітніх програм або вищих навчальних закладів тої чи іншої країни. Вони також можуть бути джерелом практичної інформації. Наприклад: Асоціація студентів та випускників Еразмус Мундус http: //www. em a. eu Асоціація випускників вищих навчальних закладів Німеччини http: //www. alumniportal deutschland. org/en/start page. html Портал для випускників вищих навчальних закладів Австрії http: //www. oead. at/welcome_to_austria/scholars_alumni/oead_alumni/EN Щодо власне пошуку потрібного університету та програми, то є низка веб сайтів із відповідними пошуковими системами. Ось деякі з них: Магістерські курси Еразмус Мундус http: //eacea. ec. europa. eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_master_courses_en. php Докторантські курси Еразмус Мундус http: //eacea. ec. europa. eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_joint_doctorates_en. php Програми для здобуття ступеню бакалавра http: //www. bachelorsportal. eu/ Програми для здобуття ступеню магістра http: //www. mastersportal. eu/ Програми для здобуття ступеню доктора http: //www. phdportal. eu/ Короткотермінові навчальні курси http: //www. shortcoursesportal. eu/

Ретельно аналізуйте зібрану інформацію • • Отже, ви провели попередній аналіз освітнього ринку ЄС Ретельно аналізуйте зібрану інформацію • • Отже, ви провели попередній аналіз освітнього ринку ЄС на предмет відповідності вашим потребам. Після цього варто зосередитися на низці університетів і програм, які вас зацікавили – можна відібрати шість вісім. Далі провести детальне дослідження кожної програми. На цьому етапі слід напряму зконтактувати з університетами чи інститутами. Зазвичай вони мають підрозділи, що пра цюють з потенційними іноземними студентами. Ретельно порівнюйте відібрані програми – вони можуть мати однакову назву, проте суттєво від різнятися за змістом. Шукайте якомога більше інформації, пов’язаної з можливим навчанням: обов’язкові та факультативні дисципліни, час викладання кожної, кваліфікація викладачів тощо. Дізнайтеся про академічну підтримку, на яку можете розраховувати в тому чи іншому навчальному закладі: бібліотечні ресурси, доступ до Інтернет, наявність інституту наставників, розмір стипендій або відсоток плати на навчання, який там відшкодовують. Уточнюйте питання щодо мови, розрахуйте принаймні приблизну вартість перебування на навчан ні, оцінюйте плюси та мінуси географічного розташування університету. Проаналізуйте курс чи програму на предмет цінності їх для продовження вашої кар’єри.

Орієнтовний перелік документів Належним чином подані документи та їхня якість є найважливішими критеріями для Орієнтовний перелік документів Належним чином подані документи та їхня якість є найважливішими критеріями для ухвалення позитивного рішення щодо вашої заявки. Кожен вищий навчальний заклад має свої вимоги щодо цього, проте в головному вони тотожні. Нижче подаємо орієнтовний перелік документів, потрібних для заявки на навчання у європейських вищіх навчальних закладах. 1. Копія диплому про вищу освіту з додатком або академічна довідка прослухані курси та отримані оцінки. Ці документи мають бути перекладені на відповідну іноземну мову й нотаріально завірені. Можливо, потрібно буде переклад резюме вашої дипломної роботи. 2. CV (резюме). Воно має містити вашу контактну інформацію, короткі відомості про отриману освіту, професійний досвід, знання іноземних мов і так далі. Зазвичай вимоги до змісту CV є на сайті програми. Якщо ні, то потрібну форму можна знайти в Інтернет або проконсультуватися щодо неї з компетентними в цьому людьми. Не насичуйте резюме незначною інформацією – вказуйте те вагоме, що справді може представити вас з кращого боку й відповідає вимогам кандидата на стипендію. 3. Есе (мотиваційний лист). Цьому документу приймальна комісія надає великого значення. Стан дартний розмір листа – 500 слів. У ньому слід вказати свої академічні або професійні досягнення, після чого викласти аргументи на користь вашої участі в програмі. А саме: чому хочете навчатися у вибраній країні /університеті чи інституті; що конкретно бажаєте вивчати; як і де маєте намір за стосувати отримані знання. Мотиваційний лист повинен засвідчити ваше вміння пояснювати, роз мірковувати, переконувати та наводити аргументи. За ним має проглядатися ваша особистість. 4. Офіційне підтвердження знання іноземної мови. Наприклад IELTS або TOEFL для англійської, TCF / DELF / DALF – для французької тощо. 5. Рекомендації від викладачів по профільних предметах (одну дві). Їх треба перекласти на іно земну мову, вони мають бути підписані викладачем із зазначенням його наукових ступенів, контак тного телефону та адреси електронної пошти. 6. Копія закордонного паспорту, який повинен мати достатній термін дії (три місяці після передбачу ваної дати завершення перебування в країні ЄС); 7. Інші важливі документи: підтвердження професійних стажувань, участі та перемог в наукових олімпіадах тощо.

Інформаційні центри ЄС • • Інформаційні центри ЄС створюються Представництвами Європейського Союзу для сприяння Інформаційні центри ЄС • • Інформаційні центри ЄС створюються Представництвами Європейського Союзу для сприяння освіті та дослідженням з питань європейської інтеграції. Ці установи надають усім бажаючим необхідну інформацію про історію виникнення та принципи формування Європейського Союзу, спільні здобутки держав членів ЄС, аспекти діяльності та стратегію подальшого розвитку європейської спільноти. Перші Інформаційні центри ЄС були створені у 1963 році. Сьогодні в світі діє більше 600 центрів, які відкрито переважно при університетах, національних бібліотеках та дослідницьких центрах. Сьогодні в Україні діє 17 інформаційних центрів ЄС. Центри розташовані у вищих навчальних закладах 15 міст України: Дніпропетровськ, Київ, Луцьк, Севастополь, Сімферополь, Тернопіль, Харків, Херсон, Чернівці, Суми, Одеса, Донецьк, Біла Церква, Вінниця та Львів. Основна мета діяльності Інформаційних центрів ЄС • • • поширення інформації про Європейський Союз та його політику; інформування про розвиток та розширення відносин між Україною та ЄС; інформування слухачів, аспірантів, докторантів програми та діяльність ЄС; надання інформаційної допомоги у підготовці наукових та дослідницьких робіт з питань європейської інтеграції; сприяння участі слухачів, аспірантів та працівників у заходах та дебатах з питань діяльності ЄС.

Інформаційний центр ЄС при ОНЕУ • • • 23 листопада 2012 року Голова Представництва Інформаційний центр ЄС при ОНЕУ • • • 23 листопада 2012 року Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Ян Томбінські урочисто відкрив перший в Одесі «Інформаційний центр Європейського Союзу» (ЄСі) при Одеському національному економічному університеті. Інформаційний центр ЄС при ОНЕУ пропонує усім бажаючим (студентам, вчителям викладачам та усім мешканцям міста Одеса та області) доступ до інформаційних матеріалів: книжок, буклетів, довідників, Євробюлетнів. До ваших послуг література, в якій ви зможете знайти інформацію про Європейський Союз, Європейський Парламент, Європейську Раду, Представництво Європейського Союзу в Україні, країни члени ЄС та країни кандидати на вступ до ЄС, відносини ЄС та України, програми технічної допомоги ЄС в Україні, різні інформаційні джерела про ЄС, Євробюлетні, Дні Європи, ключові факти Європи та європейців та безліч іншої корисної інформації. Література подана на українській, російській, англійській, німецькій мовах. Матеріали постійно оновлюються Представництвом ЄС в Україні, Київ та Європейською Комісією, Брюссель. Запрошуємо викладачів та студентів відвідати наш Центр! Наша адреса: м. Одеса, вул. Преображенська, 8 (1 корпус ОНЕУ), к. 210. Е-mail: [email protected] edu. ua Телефон: 8 (048) 723 03 78 Часи роботи: з 8: 30 до 12: 30.