04: 31 1 Поліграфічні процеси 2. Етап

Скачать презентацию 04: 31 1 Поліграфічні процеси 2. Етап Скачать презентацию 04: 31 1 Поліграфічні процеси 2. Етап

public-2.ppt

 • Размер: 10.8 Mегабайта
 • Количество слайдов: 25

Описание презентации 04: 31 1 Поліграфічні процеси 2. Етап по слайдам

04: 31 1 Поліграфічні процеси 2. Етап Premedia 1. Процес виготовлення  друкованої продукції04: 31 1 Поліграфічні процеси 2. Етап Premedia 1. Процес виготовлення друкованої продукції

04: 31 2 Мета: ознайомитись з загальним порядком створення друкованої продукції 1. Гельмут Киппхан. 04: 31 2 Мета: ознайомитись з загальним порядком створення друкованої продукції 1. Гельмут Киппхан. Энциклопедия по печатным средствам информации; Технологии и способы производства Springer — МГУП — HEIDELBERG, 2003, Русский, 1280 стр.

04: 31 3 Засоби інформації Комерційна продукція Періодичні видання Книги Журнали Газети. Брошури Упаковка Електронні засоби04: 31 3 Засоби інформації Комерційна продукція Періодичні видання Книги Журнали Газети. Брошури Упаковка Електронні засоби інформації

04: 31 4 Виготовлення друкованої продукції 04: 31 4 Виготовлення друкованої продукції

04: 31 5 Поліграфічні процеси • Додрукова підготовка • Друкові процеси • Післядрукова обробка 04: 31 5 Поліграфічні процеси • Додрукова підготовка • Друкові процеси • Післядрукова обробка

04: 31 6 Додрукова підготовка • розробка концепції оформлення, • підготовка текстового наповнення, •04: 31 6 Додрукова підготовка • розробка концепції оформлення, • підготовка текстового наповнення, • підготовка графіки та образотворчих оригіналів, • створення друкових форм для друку тиражу.

04: 31 7 Premedia • Редакційний процес містить в собі креативну частину видавничого процесу – задум04: 31 7 Premedia • Редакційний процес містить в собі креативну частину видавничого процесу – задум видання, створення, підбір та редагування тексту та ілюстративних матеріалів, проект оформлення (розробка структури видання). • Додрукові процеси – всі стадії поліграфічної технології, пов’язані з підготовкою видання до друку (набір, кольороділення, обробка тексту та зображень, верстка смуг видання, монтаж та розкладка смуг на друкованому аркуші), до виготовлення друкованої форми включно.

04: 31 8 Планування • Визначення кругу читачів. • Бюджет видання. • Концепція видання.04: 31 8 Планування • Визначення кругу читачів. • Бюджет видання. • Концепція видання. • Затвердження плану видання. • Вибір типографії. Етап Premedia

04: 31 9 Стратегічне планування • Вибір типографії • Створення план-проекту • Розміри • Тираж •04: 31 9 Стратегічне планування • Вибір типографії • Створення план-проекту • Розміри • Тираж • Кольори та фарби • Папір • Види обробки • Вибір способу друку • Контрольний екземпляр • Термін виконання замовлення • Доставка Етап Premedia

04: 31 10 Підготовка рукопису • Перевірка фактичної достовірності матеріалу; • Встановлення власника авторських04: 31 10 Підготовка рукопису • Перевірка фактичної достовірності матеріалу; • Встановлення власника авторських прав та отримання дозволу на видання; • Переробка невдалих або сумнівних місць в тексті, щоб робота постала перед читачем в ясному і чіткому вигляді; • Застосування особливості стилю, прийнятого для даного типу видань; • Визначення структурної організації тексту, виділення заголовків і характерних місць, підбір місця для ілюстрацій і т. д. для додання виданню привабливого вигляду.

04: 31 11 Додрукова підготовка • набор ; • репродуціювання ; • монтаж та04: 31 11 Додрукова підготовка • набор ; • репродуціювання ; • монтаж та виготовлення друкових форм.

04: 31 12 Традиційні додрукові процеси • Наборні процеси • Виведення тексту для виготовлення фотоформи04: 31 12 Традиційні додрукові процеси • Наборні процеси • Виведення тексту для виготовлення фотоформи або печатної форми • Фотомеханічні процеси обробки зображень та виготовлення репродукцій • Монтаж • Коректура/пробний друк • Виготовлення друкових форм і контроль якості • Управління кольором

04: 31 13 Наборні процеси Рукопис Вичитка Введення тексту Прийом документів Мовне введення. Клавіатурне введення Оптичні04: 31 13 Наборні процеси Рукопис Вичитка Введення тексту Прийом документів Мовне введення. Клавіатурне введення Оптичні методи ( OCR )

04: 31 14 Побудова вивідних пристроїв 04: 31 14 Побудова вивідних пристроїв

04: 31 15 Підготовка ілюстрацій 04: 31 15 Підготовка ілюстрацій

04: 31 16 Цифрові додрукові процеси 04: 31 16 Цифрові додрукові процеси

04: 31 17 Типові засоби верстки 04: 31 17 Типові засоби верстки

04: 31 18 Виготовлення друкованої продукції можна представити як систему обробки інформації, в якій вона змінюється04: 31 18 Виготовлення друкованої продукції можна представити як систему обробки інформації, в якій вона змінюється та має різні носії — слайд, негатив на плівці, цифровий файл, плівка, друкова форма, відбиток, друкований аркуш, кінцевий продукт. Друк в типографії Безконтактний друк (без друкових форм)Іонограф ія Е лектроф отограф ія Порошковий тонер Рідкий тонер М агнітограф ія Магнітний тонер Рідка фарба Термофарба Крапельно- струменева. Безперервна Струменевий друк Спеціальні шари Ф отограф ія. Термографія Сублімація Термоперенос Носій фарби стрічка/фольга. Традиційний друк (з друкових форм) Траф аретний друк В и со ки й д р ук Оф сет без зволоження Гл ибокий д рук Плоский друк о ф сет фарба процес виробництва Додруковані процеси Друковані процеси Післядрукова обробка. Оригінал Друкований продукт. Листовий чи рулонний друкований матеріал

04: 31 19 Технологія Computer-to-Plate 04: 31 19 Технологія Computer-to-Plate

04: 31 20 Технології друку з друкових форм 04: 31 20 Технології друку з друкових форм

04: 31 21 Післядрукові процеси • Обрізка • Фальцовка • Підборка чи комплектовка • Склеювання чи04: 31 21 Післядрукові процеси • Обрізка • Фальцовка • Підборка чи комплектовка • Склеювання чи зшивання • Тристороння обрізка • Упаковка • Доставка

04: 31 22 Верстка • підготовка компонентів публікації: тексту и малюнків, коректура тексту; •04: 31 22 Верстка • підготовка компонентів публікації: тексту и малюнків, коректура тексту; • визначення структури публікації; • компоновка тексту і графіки; • доводка, спеціальні ефекти, кольорове оформлення; • створення змісту та предметного покажчика; • вивід підписної коректури.

04: 31 23 Додрукова підготовка макету • Сканування; • Трепінг; • Кольороділення; 04: 31 23 Додрукова підготовка макету • Сканування; • Трепінг; • Кольороділення; • Вивід плівок на фотонабірному автоматі; • Кольоропроби і т. і.

04: 31 24 Друк в типографії • Спуск смуг. • Пробні відбитки. • Друк04: 31 24 Друк в типографії • Спуск смуг. • Пробні відбитки. • Друк тиражу.

04: 31 25 Комп'ютерна видавнича система – сукупність апаратних і програмних засобів для підготовки та04: 31 25 Комп’ютерна видавнича система – сукупність апаратних і програмних засобів для підготовки та створення готового для тиражування зразка друкованої продукції — книги, брошури, наукової статті, проспекту, рекламної об’яви, фірмового бланку, конверта, візитної картки. Програма верстки – комп’ютерна програма, здатна форматувати смуги видання та розташовувати текст і графіку, взяті з різних джерел.