Скачать презентацию 001 — EL RENAIXEMENT Ser conscients de qui Скачать презентацию 001 — EL RENAIXEMENT Ser conscients de qui

001- El Renaixement Quattrocento.pptx

  • Количество слайдов: 61

001 - EL RENAIXEMENT Ser conscients de qui son 001 - EL RENAIXEMENT Ser conscients de qui son

L’EDAT MODERNA: EL RENAIXEMENT q Aproximació a una Definició q Períodes: Quattrocento i Cinquecento. L’EDAT MODERNA: EL RENAIXEMENT q Aproximació a una Definició q Períodes: Quattrocento i Cinquecento. q Manifestacions: Arquitectura Escultura Pintura q Marc Geogràfic: Itàlia i Països Baixos

EL RENAIXEMENT Moviment Intel·lectual i estètic dels segles XV i XVI basat en la EL RENAIXEMENT Moviment Intel·lectual i estètic dels segles XV i XVI basat en la reivindicació de la civilització clàssica grecollatina. Implicacions: A. Restitució i interpretació textos clàssics B. Assimilació de valors i idees dels textos C. Afany d’imitar i ambició de superació D. Exaltació de la dignitat del Ser Humà E. Nova Ordenació Laica de la Societat.

PERIODITZACIÓ RENAIXEMENT q Antecedents: Final Gòtic o Transició. q Quattrocento: Florència, segle XV. Milà PERIODITZACIÓ RENAIXEMENT q Antecedents: Final Gòtic o Transició. q Quattrocento: Florència, segle XV. Milà la transició de dos segles /XV i XVI) q Cinquecento: Roma, 1 er quart del segle XVI i finalitzarà amb el Manierisme. https: //www. youtube. com/watch? v=8 Hr. Zv. KRf. UQ (primeres escenes)

CANVIS FONAMENTALS Imprenta Erasmo de Rotterdam Lutero Descobriments Geogràfics Heliocèntric Copèrnic CANVIS FONAMENTALS Imprenta Erasmo de Rotterdam Lutero Descobriments Geogràfics Heliocèntric Copèrnic

CARACTERÍSTIQUES ARQUITECTÒNIQUES http: //www. youtube. com/watch? v=0 JDX 5 zw. J 408 (intro artehistoria CARACTERÍSTIQUES ARQUITECTÒNIQUES http: //www. youtube. com/watch? v=0 JDX 5 zw. J 408 (intro artehistoria q Preocupació domini de l’espai. Introducció elements simples, ordenats i proporcionats. q Importància q Preferència superfícies murals. elements art clàssic. q Us: columnes, arcs mig punt, frontons, cúpules i cornises. q Recerca formes bàsiques: cercles, cubs, esferes, cilindres, etc. q Ajust mides, proporcions, profunditat, equilibri.

CONTEXT ITALIÀ CONTEXT ITALIÀ

FLORÈNCIA, AHIR I AVUI HTTP: //WWW. YOUTUBE. COM/WATCH? V= IF AL 9 IN 2 FLORÈNCIA, AHIR I AVUI HTTP: //WWW. YOUTUBE. COM/WATCH? V= IF AL 9 IN 2 Y UE (INICI)

SANTA MARIA DEL FIORE SANTA MARIA DEL FIORE

IL DUOMO DI FIRENZE SANTA MARIA DEL FIORE http: //www. duomofirenze. it IL DUOMO DI FIRENZE SANTA MARIA DEL FIORE http: //www. duomofirenze. it

SANTA MARIA DEI FIORE SANTA MARIA DEI FIORE

SANTA MARIA DEI FIORE SANTA MARIA DEI FIORE

CAMPANILE GIOTTO CAMPANILE GIOTTO

CAMPANILE GIOTTO CAMPANILE GIOTTO

SANTA MARIA DEL FIORE http: //www. youtube. com/watch? v=6 ec. KKg 1 Rn 1 SANTA MARIA DEL FIORE http: //www. youtube. com/watch? v=6 ec. KKg 1 Rn 1 w (National Geographic. . Bo)

SANTA MARIA DEL FIORE SANTA MARIA DEL FIORE

SANTA MARIA DEL FIORE SANTA MARIA DEL FIORE

SANTA MARIA DEL FIORE SANTA MARIA DEL FIORE

SANTA MARIA DEL FIORE, LA TOMBA DE BRUNELLESCHI SANTA MARIA DEL FIORE, LA TOMBA DE BRUNELLESCHI

BAPTISTERI DE SAN JOAN: BATTISTERO DI SAN GIOVANNI BAPTISTERI DE SAN JOAN: BATTISTERO DI SAN GIOVANNI

BAPTISTERI BAPTISTERI

BAPTISTERI BAPTISTERI

BAPTISTERI http: //www. youtube. com/watch? v=eeu. Azhj 1 qi 8 restauració porta nord BAPTISTERI http: //www. youtube. com/watch? v=eeu. Azhj 1 qi 8 restauració porta nord

BAPTISTERI http: //www. youtube. com/watch? v=C 6 Ab. LI 4 QBAU BAPTISTERI http: //www. youtube. com/watch? v=C 6 Ab. LI 4 QBAU

BAPTISTERI BAPTISTERI

BAPTISTERI BAPTISTERI

ARQUITECTURA q Nom: Chiesa di San Lorenzo q Arquitecte: Brunelleschi q Cronologia: 1421 - ARQUITECTURA q Nom: Chiesa di San Lorenzo q Arquitecte: Brunelleschi q Cronologia: 1421 - 1470 q Localització: Florència q Materials: Pedra q Sistema constructiu: arquitravat i voltat

CHIESA DI SAN LORENZO, PLANTA CHIESA DI SAN LORENZO, PLANTA

CHIESA DI SAN LORENZO CHIESA DI SAN LORENZO

CHIESA DI SAN LORENZO, CAPPELLE MEDICEE CHIESA DI SAN LORENZO, CAPPELLE MEDICEE

CHIESA DI SAN LORENZO, CAPPELLE MEDICEE CHIESA DI SAN LORENZO, CAPPELLE MEDICEE

CHIESA DI SAN LORENZO, CAPPELLE MEDICEE CHIESA DI SAN LORENZO, CAPPELLE MEDICEE

q Nom: Ospedale degli Innocenti q Arquitecte: 1ª fase Brunelleschi q Mecenas: El Gremi q Nom: Ospedale degli Innocenti q Arquitecte: 1ª fase Brunelleschi q Mecenas: El Gremi de la Seda q Cronologia: 1421 -1427 q Localització: Florència q Materials: Pedra i Ceràmica q Sistema constructiu: arquitravat i voltat ARQUITECTURA

OSPEDALE DEGLI INNOCENTI OSPEDALE DEGLI INNOCENTI

ARQUITECTURA q Nom: Cappella dei Pazzi q Arquitecte: 1ª fase Brunelleschi q Mecenas: la ARQUITECTURA q Nom: Cappella dei Pazzi q Arquitecte: 1ª fase Brunelleschi q Mecenas: la Família Pazzi q Cronologia: 1429 q Localització: Florència q Materials: Pedra i Ceràmica q Sistema constructiu: arquitravat i voltat

LA CAPPELLA DEIPAZZI, BASILICA DELLA SANTA CROCE, PLANTA LA CAPPELLA DEIPAZZI, BASILICA DELLA SANTA CROCE, PLANTA

CAPELLA DEI PAZZI, BASILICA DELLA SANTA CROCE CAPELLA DEI PAZZI, BASILICA DELLA SANTA CROCE

ARQUITECTURA q Nom: Basilica di Sant’Andrea, q Arquitecte: Alberti q Mecenas: Luis III Gonzaga ARQUITECTURA q Nom: Basilica di Sant’Andrea, q Arquitecte: Alberti q Mecenas: Luis III Gonzaga q Cronologia: 1462 q Localització: Mantova q Materials: Maó i Estuc q Sistema constructiu: arquitravat i voltat

BASILICA DI SANT’ANDREA BASILICA DI SANT’ANDREA

BASILICA DI SANT’ANDREA BASILICA DI SANT’ANDREA

BASILICA DI SANT’ANDREA BASILICA DI SANT’ANDREA

ARQUITECTURA q Nom: Santa Maria delle Grazie, q Arquitecte: Bramante q Mecenas: Francesco Sforza, ARQUITECTURA q Nom: Santa Maria delle Grazie, q Arquitecte: Bramante q Mecenas: Francesco Sforza, duc de Milà q Cronologia: 1492 -1499 q Localització: Milà q Materials: Maó i pedra q Sistema constructiu: contraforts, voltes de creueria i tambor

SANTA MARIA DELL GRAZIE SANTA MARIA DELL GRAZIE

SANTA MARIA DELLE GRAZIE SANTA MARIA DELLE GRAZIE

3 Etapes en la seva vida q 1 er període el de Formació Obres: 3 Etapes en la seva vida q 1 er període el de Formació Obres: Sant Jordi i Sant Joan Evangelista q 2 on període Assentament Obres: David de marbre i David en Bronce q 3 er període el de Culminació Obres: Magdalena Penitent i Judith i Holofernes DONATELLO

SANT MARC SANT JORDI DONATELLO SANT MARC SANT JORDI DONATELLO

ELS DAVIDS DE DONATELLO ELS DAVIDS DE DONATELLO

ELS DAVIDS DE DONATELLO ELS DAVIDS DE DONATELLO

JUDITH I HOLOFERNES JUDITH I HOLOFERNES

MARIA MAGDALENA PENITENT MARIA MAGDALENA PENITENT

FRA ANGELICO, L’ANUNCIACIÓ https: //www. museodelprado. es/c oleccion/galeria-on-line/galeriaon-line/obra/la-anunciacion FRA ANGELICO, L’ANUNCIACIÓ https: //www. museodelprado. es/c oleccion/galeria-on-line/galeriaon-line/obra/la-anunciacion

FRA ANGELICO, LA MARE DE DÉU DE LA HUMILITAT FRA ANGELICO, LA MARE DE DÉU DE LA HUMILITAT

MASSACIO, LA TRINITÀ MASSACIO, LA TRINITÀ

CHIESA DEL CARMINE: CAPELLA BRANCACCI CHIESA DEL CARMINE: CAPELLA BRANCACCI

CAPELLA BRANCACCI http: //museicivicifiorentini. comune. fi. it/b rancacci/visitamuseo CAPELLA BRANCACCI http: //museicivicifiorentini. comune. fi. it/b rancacci/visitamuseo

CHIESA DEL CARMINE: CAPELLA BRANCACCI CHIESA DEL CARMINE: CAPELLA BRANCACCI

CAPELLA BRANCACCI, EL PAGO DEL TRIBUTO CAPELLA BRANCACCI, EL PAGO DEL TRIBUTO

CHIESA DEL CARMINE: CAPELLA BRANCACCI CHIESA DEL CARMINE: CAPELLA BRANCACCI

BOTICELLI, LA PRIMAVERA BOTICELLI, LA PRIMAVERA

BOTICELLI, LA PRIMAVERA BOTICELLI, LA PRIMAVERA

BOTICELLI, EL NAIXEMENT DE VENUS BOTICELLI, EL NAIXEMENT DE VENUS