Скачать презентацию תשלים עם העובדה שאם כי המון פעמים Скачать презентацию תשלים עם העובדה שאם כי המון פעמים

4a7441f785b7ce2e3e8309e54366707f.ppt

  • Количество слайдов: 20

 תשלים עם העובדה שאם כי המון פעמים אתה צודק, לפעמים אתה עלול לטעות. תשלים עם העובדה שאם כי המון פעמים אתה צודק, לפעמים אתה עלול לטעות.

 תתייחס בכל הכבוד הראוי גם למי שעבודתו מלכלכת את ציפורניו. תתייחס בכל הכבוד הראוי גם למי שעבודתו מלכלכת את ציפורניו.

 דע להבחין בין מעשה שטותי לבין מעשה אמיץ. דע להבחין בין מעשה שטותי לבין מעשה אמיץ.

 הייה אמיץ. ואם אינך אמיץ, העמד פנים. איש לא ירגיש בהבדל. הייה אמיץ. ואם אינך אמיץ, העמד פנים. איש לא ירגיש בהבדל.

 אל תסכים, תתווכח. אך אל תעליב ואל תגרום לאי נעימות. אל תסכים, תתווכח. אך אל תעליב ואל תגרום לאי נעימות.

 כשאתה מפסיד, אל תפסיד את הלקח. כשאתה מפסיד, אל תפסיד את הלקח.

 הצורה בה אתה אומר את הדברים, חשובה בדיוק כמו הדברים שאתה אומר. הצורה בה אתה אומר את הדברים, חשובה בדיוק כמו הדברים שאתה אומר.

 לעולם אל תגזול מאדם את תקוותו. יתכן שזה כל מה שיש לו. לעולם אל תגזול מאדם את תקוותו. יתכן שזה כל מה שיש לו.

 כשאתה תובע את זכויותיך, אל תשכח את חובותיך. כשאתה תובע את זכויותיך, אל תשכח את חובותיך.

 אל תשרוף גשרים. תופתע לדעת שהרבה פעמים יהיה עליך לחצות את אותו נהר. אל תשרוף גשרים. תופתע לדעת שהרבה פעמים יהיה עליך לחצות את אותו נהר.

 תעריך את חבריך לפי גודל ליבם ולא לפי גודל חשבון הבנק שלהם. תעריך את חבריך לפי גודל ליבם ולא לפי גודל חשבון הבנק שלהם.

Remember the three RS: Respect for self. Respect for the others. Responsibility for all Remember the three RS: Respect for self. Respect for the others. Responsibility for all your actions.

 כל אדם שאתה פוגש, יודע משהו שאתה אינך יודע. למד ממנו. כל אדם שאתה פוגש, יודע משהו שאתה אינך יודע. למד ממנו.

 תגנה ותדחה כל דעה קדומה הקשורה לגזע, מין, דת או גיל. תגנה ותדחה כל דעה קדומה הקשורה לגזע, מין, דת או גיל.

 לא כל מה שנכון פופולרי, ולא כל מה שפופולרי הוא נכון. לא כל מה שנכון פופולרי, ולא כל מה שפופולרי הוא נכון.

 כבד כל אדם הטורח לפרנסתו, גם אם עבודתו נחשבת כשולית. כבד כל אדם הטורח לפרנסתו, גם אם עבודתו נחשבת כשולית.

 במשך עשרים וארבע השעות הבאות, המנע מביקורת על מישהו או על משהו. במשך עשרים וארבע השעות הבאות, המנע מביקורת על מישהו או על משהו.

 כדאי שיישארו בחיינו כמה דברים מסתוריים. כדאי שיישארו בחיינו כמה דברים מסתוריים.

 שפוט את מכריך וידידיך ממקום שהם עומדים ולא ממקום שאתה עומד. שפוט את מכריך וידידיך ממקום שהם עומדים ולא ממקום שאתה עומד.

 כשאתה יוצא מכליך וכועס, תתנצל מיד, בעיקר בפני ילדים. שרה כשאתה יוצא מכליך וכועס, תתנצל מיד, בעיקר בפני ילדים. שרה