Скачать презентацию תרבות על הברזלים מדוע נדרשת Скачать презентацию תרבות על הברזלים מדוע נדרשת

e57e0845a2691f2390a2cceae2bdd9eb.ppt

  • Количество слайдов: 14

 תרבות תרבות "על הברזלים"

 מדוע נדרשת תרבות מדוע נדרשת תרבות "על הברזלים? " מציאות עסקית במאה ה-12 מהי למידה? משולש הברמודה בין X ל- Y חווית הלמידה

 המציאות העסקית והארגונית התמודדות עם המשבר הכלכלי התמודדות מול מתחרים אתגרים של מציאות המציאות העסקית והארגונית התמודדות עם המשבר הכלכלי התמודדות מול מתחרים אתגרים של מציאות משתנה השקעה במוצרים ושירותים חדשים מציאות עסקית במאה ה-12

 מהי למידה? 1 עובדים לומדים כל הזמן ביחס של: 51: 1 2 עובדים מהי למידה? 1 עובדים לומדים כל הזמן ביחס של: 51: 1 2 עובדים צורכים מוצרי למידה "יקרים" ביחס של: 3 הלמידה הפורמאלית זולגת 3: 1 מהי למידה?

 בין X ל- Y · דור מתחלף · מאפייני סגנון למידה · מיומנויות בין X ל- Y · דור מתחלף · מאפייני סגנון למידה · מיומנויות דיגיטאליות )מודל פרופ' עשת(: • חשיבה צילומית-חזותית • חשיבת שיעתוק • חשיבת מידע • חשיבה מסתעפת • חשיבה חברתית רגשית • חשיבת זמן אמת · שיתופיות היא הזדמנות ולא איום בין X ל- Y

 חווית למידה או מתי נגמר השיעור? אני לא יכול להתרכז כ חווית למידה או מתי נגמר השיעור? אני לא יכול להתרכז כ"כ הרבה זמן! זה מעייף אותי זה לא קולע! זה לא מעניין אותי! האם זה רלוונטי עבורי? מתי זה כבר יגמר? מ- ש- ע- מ- ם! חווית הלמידה

 משולש הברמודה של הלמידה הארגונית משולש הברמודה משולש הברמודה של הלמידה הארגונית משולש הברמודה

 מדוע נדרשת תרבות מדוע נדרשת תרבות "על הברזלים? " מציאות עסקית במאה ה-12 מהי למידה? משולש הברמודה בין X ל- Y חווית הלמידה

 איזה ארגון יחשב בעל תרבות למידה גבוהה? השקעה • השקעה כספית בלמידה • איזה ארגון יחשב בעל תרבות למידה גבוהה? השקעה • השקעה כספית בלמידה • הקצאת זמן ללמידה תפיסה • לוקחים למידה אישית • בעיה היא הזדמנות למידה • מנהל כמאמן מקצועי • למידה כמסלול קרירה • מחלקת הדרכה ממוצבת טכנולוגיה • תפוצה גבוהה של טכנולוגיות למידה • למידת 0. 2

 מודל תרבות מודל תרבות "על הברזלים" מנהל כמעצים מייצור לאפשור למידה פתרונות מקדמי תרבות יצירת חוויה פתרונות מותאמים XY

 כלי למידה מעודדי תרבות למידה – אנחנו רק הפלטפורמה מעגלי למידה Learnscapes למידת כלי למידה מעודדי תרבות למידה – אנחנו רק הפלטפורמה מעגלי למידה Learnscapes למידת Express Yourself למידת Water Cooler למידה דמוקרטית למידה משובצת ) (Embedded למידה פתוחה למידה ניידת ) (M-learning למידת פורשים

 איך מייצרים תרבות למידה על ברזלים? 1 מגדירים את תפיסת הלמידה מנהלי הדרכה איך מייצרים תרבות למידה על ברזלים? 1 מגדירים את תפיסת הלמידה מנהלי הדרכה 2 מנהלים בארגון יוצרים פלטפורמת למידה טכנולוגית מתודולוגית 3 מגדירים מדיניות סטנדרטים 4 כללי התנהגות משווקים ומתקשרים פנים ארגוני 5 ארגונית חוץ ארגוני מאפשרים ומפקחים

 סיכום – למידת סיכום – למידת "על הברזלים"

 תודה ובהצלחה! תודה ובהצלחה!