Скачать презентацию תל-אביב כעיר עולם ד ר איריס גרייצר מכללת Скачать презентацию תל-אביב כעיר עולם ד ר איריס גרייצר מכללת

db8a38346c92fa7022a093e835eea0ad.ppt

  • Количество слайдов: 51

 תל-אביב כעיר עולם ד תל-אביב כעיר עולם ד"ר איריס גרייצר מכללת בית-ברל ינואר 9002

 מהי גלובליזציה ומהי 'עיר העולם' ? ] [Globalization and Global City תהליך כלל-עולמי מהי גלובליזציה ומהי 'עיר העולם' ? ] [Globalization and Global City תהליך כלל-עולמי שבו אנשים, הון, סחורות, רעיונות ומידע עוברים במהירות ממקום למקום על פני כדור הארץ. כך נוצר שוק גלובאלי שיש לו השפעה על הכלכלה, הפוליטיקה, התרבות והחברה ברוב מדינות העולם.

 מאפייני הגלובליזאציה: • פיזור של הייצור התעשייתי בעולם המתפתח, היום בעיקר במזרח הרחוק, מאפייני הגלובליזאציה: • פיזור של הייצור התעשייתי בעולם המתפתח, היום בעיקר במזרח הרחוק, בקרוב גם באפריקה. • ריכוז של השליטה, המימון, הניהול, הפיתוח והבקרה של כל הייצור התעשייתי במספר קטן של ערים מרכזיות השולטות בכלכלה העולמית= כ- %21 מאוכלוסיית העולם שולטת כלכלית ב- %88 הנותרים. • ערים אלה "משוחחות" ביניהן ] באמצעות העברת הון ומידע [ מעל ראשי המדינות הלאומיות, ונקראות ערי- עולם.

 חשיבות הקשרים בין לונדון לערים אחרות בעולם חשיבות הקשרים בין לונדון לערים אחרות בעולם

 עצמת הקשרים של חברות עתירות ידע הממוקמות בפאריז ובורשה עצמת הקשרים של חברות עתירות ידע הממוקמות בפאריז ובורשה

 מיהן ערי העולם ? והיכן מצויה הליבה הכלכלית של העולם? מיהן ערי העולם ? והיכן מצויה הליבה הכלכלית של העולם?

 עיר עולם פאריז עיר עולם פאריז

 עיר-עולם ניו-יורק עיר-עולם ניו-יורק

 עיר עולם הונג-קונג עיר עולם הונג-קונג

 עיר עולם טוקיו עיר עולם טוקיו

 והיכן תל-אביב? מוגדרת כיום כ והיכן תל-אביב? מוגדרת כיום כ"בעלת עצמה חזקה של עיר עולם בהתהוות" ] עיר-עולם מדרג 4 [ בין: אתונה, דבלין, הלסינקי, לוקסמבורג פילדלפיה, תל-אביב, וינה, בומביי, ניו-דלהי, ריו-דה-ג'נירו

 מהם התיפקודים הכלכליים של עיר-עולם ] על-פי [ 1990 King תיפקודי בקרה עולמיים מהם התיפקודים הכלכליים של עיר-עולם ] על-פי [ 1990 King תיפקודי בקרה עולמיים על כלכלת העולם באמצעות סביבות עתירות-ידע : 1. הנהלות ראשיות של התאגידים הגדולים בעולם ושל הבנקים הבינלאומיים 2. שירותים יצרניים בינלאומיים ] משפטים, כספים, ביטוח, שירותים עסקיים, חשבונאות, נדל"ן, פרסום, ייעוץ כלכלי וכו' [ ולא בייצור. 3. מרכזים להשקעות בינלאומיות של הון, כולל בפיתוח ובניהול מערכות מידע.

 מהן התכונות החברתיות והתרבותיות המשותפות לערי עולם? • • דינאמיות, פתוחות לשינויים משכילות מהן התכונות החברתיות והתרבותיות המשותפות לערי עולם? • • דינאמיות, פתוחות לשינויים משכילות וחילוניות יצרניות וצרכניות תרבות, סובלניות מבחינה חברתית –לזרים ולאורחות חיים. ]קהילות הומו-לסביות, משפחות חד-הוריות , חד-מיניות וכו'[ • שלושת ה- Tolerance, Technology, Talent : T • הקצנה חברתית: אליטות בקצה האחד , מעמד של נחשלות ]עובדים זרים, מהגרים, מובטלים[ בצד האחר.

 האליטות הכלכליות בערי-עולם : • האליטה הבינלאומית – מעמד ההון הבינלאומי, מנהלי ועובדי האליטות הכלכליות בערי-עולם : • האליטה הבינלאומית – מעמד ההון הבינלאומי, מנהלי ועובדי שלוחות מקומיות של חברות ותאגידים בינלאומיים. שכר צמוד מטבע זר. "אזרחי העולם"- ניידים, נאמנות ראשונית לחברה הרב-לאומית בה הם מועסקים ] אינטל, מיקרוסופט, אפל, IBM וכו'[ ופחות למדינה בה הם אזרחים. • האליטה המקומית –בעלי ההון, הידע וההשפעה במשק, בעלי חברות כלכליות מקומיות , שרותים עסקיים ועובדיהם הבכירים. •

 תל-אביב כעיר עולם היא המטרופולין הראשי של ישראל העיר תל-אביב מונה 000, 083 תל-אביב כעיר עולם היא המטרופולין הראשי של ישראל העיר תל-אביב מונה 000, 083 תושבים %3. 5 מאוכלוסיית המדינה מטרופולין תל-אביב מונה מעל 3 מליון תושבים %44 מאוכלוסיית מדינת ישראל

 השינוי התעסוקתי בלונדון , בניו-יורק ובתל-אביב בין 9691 – 9991 בין 0691 ל- השינוי התעסוקתי בלונדון , בניו-יורק ובתל-אביב בין 9691 – 9991 בין 0691 ל- 0991 סקטור השירותים בעולם צמח מ- %6. 05 מהתוצר המקומי הגולמי הכלל עולמי, ל- %4. 26. השינוי בתעסוקה בניו-יורק בלונדון בתל-אביב מקומות עבודה מקומות-עבודה בשירותים בתעשייה %22 + %43 - %74 - %05 - %54 + %05 +

 שינוי בחתך התעסוקה של תל-אביב שינוי בחתך התעסוקה של תל-אביב

 כיצד שולטת תל-אביב, כעיר עולם, בכלכלת מדינת ישראל כיצד שולטת תל-אביב, כעיר עולם, בכלכלת מדינת ישראל "מדינת תל-אביב " ] ארנון סופר, 6002 [

 מקום המגורים של עשירי ישראל ]3002[ אלה שהונם $001 מיליון ויותר= 131 איש מקום המגורים של עשירי ישראל ]3002[ אלה שהונם $001 מיליון ויותר= 131 איש מקור: . (2004) The MARKER פורבס )4002( כל המדגם= 155 איש

 מקום עבודה של בעלי מקצועות יוקרתיים בישראל בתל-אביב ובשאר ישראל מקום עבודה של בעלי מקצועות יוקרתיים בישראל בתל-אביב ובשאר ישראל

 האנשים המשפיעים ביותר במשק לפי סקטור ולפי מיקום מוסדם )011= (n התפלגות ב- האנשים המשפיעים ביותר במשק לפי סקטור ולפי מיקום מוסדם )011= (n התפלגות ב- % של מקומות העיסוק התפלגות מקום העיסוק והענף מספרים מוחלטים 4002 , Source: The. Marker’s 100 most influential people

 הנשים המשפיעות במשק לפי מקום מגורים ומקום עבודה )05= (n עבודה מגורים הנשים המשפיעות במשק לפי מקום מגורים ומקום עבודה )05= (n עבודה מגורים

 תל אביב והמערכת הפוליטית – חברי הכנסת הגרים בתל אביב ובמטרופולין כל חברי תל אביב והמערכת הפוליטית – חברי הכנסת הגרים בתל אביב ובמטרופולין כל חברי הכנסת חברים מהמפלגות החילוניות

 תפרוסת חברות הי-טק לפי אזורים בארץ הענפים המוליכים כל הענפים )1002( Source: 600 תפרוסת חברות הי-טק לפי אזורים בארץ הענפים המוליכים כל הענפים )1002( Source: 600 high Tech Firms in Israel

 המעמד היצירתי בתל-אביב- v ציירים ופסלים )0024= (n מטרופולין תל אביב - אומני המעמד היצירתי בתל-אביב- v ציירים ופסלים )0024= (n מטרופולין תל אביב - אומני הבמה והנלווים אליהם )431, 1 = (n מטרופולין תל אביב v אדריכלים )משרדים( )825, 1 = (n בעיר תל אביב בשאר המטרופולין v רופאים מומחים )973= (n %82 בעיר תל אביב בשאר המטרופולין )4 מרכזים רפואיים( %67 %98 %33 %12 %25 v חברי הקהילה ההומו-לסבית )אומדן ראשוני( בעיר תל אביב בשאר המטרופולין %05 %02

 מיקום משרדים ראשיים של פעילויות כלכליות גלובאליות נבחרות בתל-אביב, במטרופולין ובשאר ישראל בתל-אביב מיקום משרדים ראשיים של פעילויות כלכליות גלובאליות נבחרות בתל-אביב, במטרופולין ובשאר ישראל בתל-אביב %81 חב' תקשורת טכנולוגיות מידע %91 %001 הנהלות בנקים %96 עורכי-דין %68 פרסום שירותים פיננסים %07 %001 חשבונאות במטרופולין %86 %27 %51 %41 - בשאר ישראל %41 %9 %61 -

 מרכזים מע מרכזים מע"ריים ותרבותיים בתל-אביב

 "מנהטן של תל-אביב" המע"ר המטרופוליני או הגלובאלי של תל-אביב, משרדים עסקיים, מלונות עסקים, השקעות נדל"ן

 המע המע"ר המסורתי של תל- אביב

 בשנת 0002 %26 מהחברות במע בשנת 0002 %26 מהחברות במע"ר הגלובאלי ו- %53 מהחברות במע"ר המסורתי של תל-אביב היו בעלות רוב הלקוחות בארצות חוץ. • רוב הבניינים במע"ר הגלובאלי הם שותפות בין יזמים ישראלים ליזמים זרים. • שש החברות הגדולות ביותר של ראיית-חשבון בארץ מצויות בת"א, כולן שייכות לרשתות גלובליות. • מהחברות הממוקמות בתל-אביב, - למעלה מ- %03 מקושרות לרשתות גלובאליות.

 מאפיינים פיזיים של ערי-עולם ]1[: גידול ניכר בשטח משרדים עסקיים: פרויקטים גדולים של מאפיינים פיזיים של ערי-עולם ]1[: גידול ניכר בשטח משרדים עסקיים: פרויקטים גדולים של נדל"ן • מגדלי עזריאלי • חברת השקעות בינלאומית : האחים רייכמן - קנדה אדריכלים בינלאומיים

 מאפיינים פיזים של ערי-עולם ]2[ : מאפיינים פיזים של ערי-עולם ]2[ : "בניינים חכמים" מבחינת טכנולוגיית בנייה, תקשוב ותקשורת פנימית וחיצונית.

 מאפיינים פיזיים של עיר-עולם ]3[: מלונות עסקים המיועדים לאנשי עסקים ולאנשי היי-טק בנסיעות מאפיינים פיזיים של עיר-עולם ]3[: מלונות עסקים המיועדים לאנשי עסקים ולאנשי היי-טק בנסיעות עבודה בינלאומיות בתמונה: מלון שרתון סיטי-טאואר במע"ר הגלובאלי של תל- אביב

 מאפיינים פיזיים של ערי-עולם ]4[ : מגורי-יוקרה לאליטות • מגדלי אקירוב- • חברת מאפיינים פיזיים של ערי-עולם ]4[ : מגורי-יוקרה לאליטות • מגדלי אקירוב- • חברת בנייה בינלאומית על רקע המע"ר הגלובאלי של ת"א

 מתחם מתחם "פארק צמרת", מגדלי , YOO ליד האיילון בתל-אביב ]בבנייה[ מחירי הדירות הגבוהים ביותר בישראל

 סי אנד סאן צפון תל-אביב סי אנד סאן צפון תל-אביב

 מגדלי נאמן בצפון ת מגדלי נאמן בצפון ת"א עיצוב חיצוני האמן יעקב אגם

 מאפיינים פיזיים של ערי-עולם ] 5 [: אדריכלות כלל-עולמית חסרת ייחוד מקומי על-ידי מאפיינים פיזיים של ערי-עולם ] 5 [: אדריכלות כלל-עולמית חסרת ייחוד מקומי על-ידי גדולי האדריכלים בעולם.

 ניו-יורק ארכיטקטורה בינלאומית תל-אביב מקסיקו ניו-יורק ארכיטקטורה בינלאומית תל-אביב מקסיקו

 מאפיינים פיזיים של העיר ] 6[: תהליכי שימור : • שימור הישן למען מאפיינים פיזיים של העיר ] 6[: תהליכי שימור : • שימור הישן למען האדרת המעמד הבינלאומי של העיר. ] תיירות, תרבות, כנסים בינלאומיים[ בתל-אביב רשימה של מאות בתים בעלי סגנונות בנייה ראויים לשימור. בראשה רובע "לב תל-אביב" – 'העיר הלבנה' של תל-אביב, סגנון בנייה בינלאומי ] הבאוהאוס[ 4391– 5491, הוכרזה כאתר מורשת עולמית ע"י אונסק"ו.

 " העיר הלבנה" של תל-אביב הוכרזה כאתר מורשת עולמית ע"י אונסק"ו "העיר הלבנה" של תל-אביב : אתר מורשת עולמית של אונסק"ו

 בניינים לשימור בתל-אביב- ארכיטקטורה אקלקטית- 0291 -5391 בניינים לשימור בתל-אביב- ארכיטקטורה אקלקטית- 0291 -5391

 מתחם המושבה הגרמנית שרונה- בניה חדשה + שימור מתחם המושבה הגרמנית שרונה- בניה חדשה + שימור

 שימור עירוני ביפו- במרכז העיר ובשכונת עג'מי שימור עירוני ביפו- במרכז העיר ובשכונת עג'מי

 שיקום ושימור שכונת נוה-צדק שיקום ושימור שכונת נוה-צדק

 מאפיינים פיזיים של עיר-עולם ]7[ : מאפיינים פיזיים של עיר-עולם ]7[ : "שכונות גדורות"- גבעת אנדרומדה ביפו

 מאפיינים פיזיים של העיר ]8[ : דרום ת מאפיינים פיזיים של העיר ]8[ : דרום ת"א בעל תרבות שלמה של עוני. %51 מאוכלוסיית תל-אביב היא של פועלים זרים ]0002[ מחפשים דיור זול קרוב למקום עבודה סביב מרכז העיר ] ניקיון, תברואה, בנייה, הסעדה, אירוח, טיפול בקשישים וכו' [ הדרום הפך לפסיפס של אוכלוסייה וותיקה חלשה + מהגרים+ עובדים זרים.

 לסיכום – מגמות גלובאליות בתל-אביב המעמד הבינוני בתל-אביב הצטמצם בין 8891 ל-2002 מ- לסיכום – מגמות גלובאליות בתל-אביב המעמד הבינוני בתל-אביב הצטמצם בין 8891 ל-2002 מ- %33 ל- %62 מתושבי העיר. הקיטוב של העיר מושך צעירים. ב- 0991 היו %61 מאוכלוסיית העיר בגילאי 43 -52 , וב- 3002 – %32. תל-אביב לא מהווה מרכז כלכלי לפריפריה הגיאוגרפית שלה ] בתקופות האופטימיות דברו על תל-אביב כלונדון של המזרח התיכון[ תל-אביב נמצאת " בקצה ללא-מוצא של הכלכלה הגלובאלית" ] קיפניס 5002[