Скачать презентацию רשומות זהות ב- RDA אישים Скачать презентацию רשומות זהות ב- RDA אישים

4b474a4d7ea009e6fd4f21dbffaa6855.ppt

  • Количество слайдов: 22

 רשומות זהות ב- : RDA אישים / משפחות הדרכה לעובדי הספרייה הלאומית מרץ רשומות זהות ב- : RDA אישים / משפחות הדרכה לעובדי הספרייה הלאומית מרץ 4102 הכנה ריני גולדסמית

 רשומות זהות ב- : RDA אישים / משפחות o o o הגדרות: מי רשומות זהות ב- : RDA אישים / משפחות o o o הגדרות: מי הוא איש? מה זה משפחה? רכיבי ליבה ברשומת זהות שדות MARC חדשים

Person - אדם (RDA 8. 1. 2) הגדרה An individual or an identity established Person - אדם (RDA 8. 1. 2) הגדרה An individual or an identity established by an individual (either alone or in collaboration with one or more other individuals) Persons include persons named in religious works, fictitious and legendary persons, and real or fictitious non-human entities. (RDA 9. 0)

 דמות דמיונית דמות דמיונית

 ישות בלתי אנושית ישות בלתי אנושית

 משפחות הגדרה: • משפחה – משפחות הגדרה: • משפחה – "שני אנשים או יותר שלהם יש קשר לידה, נישואים, אימוץ או כל קשר משפחתי אחר, או כאלה המציגים עצמם כמשפחה" • משפחה כוללת גם שושלת, בית מלוכה, שבט וכו' לדוגמא: הורדוס )בית מלוכה(, רוטשילד )משפחה( , • RDA 8. 1. 2: The term family refers to two or more persons related by birth, marriage adoption, civil union, or similar legal status, or who otherwise present themselves as a . family • It also includes larger groups such as dynasties, clans, or royal houses משפחות יכולות להיות יוצרות של: ארכיונים, בלוגים , ספרי בישול, עלונים ) (newsletters

RDA זיהוי בפורמט Descriptive Cataloging Rules - 008/10 a-d = earlier rules, including AACR RDA זיהוי בפורמט Descriptive Cataloging Rules - 008/10 a-d = earlier rules, including AACR 2 z= other • • • z : לרשום $ שפה b $ אחרי e rda-040 RDA- 3 - מאפייני ישות ה XX • •

 רכיבי ליבה RDA 8. 3 ( תארי אצולה )מלכותיים, דתיים • Title of רכיבי ליבה RDA 8. 3 ( תארי אצולה )מלכותיים, דתיים • Title of the person (a word or phrase indicative of royalty, nobility, ecclesiastical rank or office, a term of address for a person of religious vocation) בעברית: הכהן, הלוי • • תאריך פטירה • שיוך גיאוגרפי • תחום עיסוק • מגדר • שפת פעילות • מקור המידע תאריך לידה

 תארים בנקודת גישה )עיול( • תארי אצולה )מלכותיים, דתיים( יש לרשום בתת שדה תארים בנקודת גישה )עיול( • תארי אצולה )מלכותיים, דתיים( יש לרשום בתת שדה . c כאשר התוספת ב $c היא חלק אינטגראלי של השם כותבים ללא סוגריים. דוגמא: $a דוד, $c מלך ישראל $a יהודה, $c המכבי $a יהודה, $c הלוי אבל אם התוספת היא מידע נוסף )מקצוע, עיסוק, דמות בדיונית, בעלי חיים( יש לרשום את המידע בסוגריים, ללא פסיק לפני . $c דוגמא: $a דני דין )$c דמות בדיונית( • דמויות דמיוניות או לא-אנושיות יש לרשום בשדות 600 X ולא כפי שהיה עד עכשיו בשדה 056 )0. 9 (RDA 1000 $$a Kermit, $$c the Frog 1001 $$a Holmes, Sherlock

 תאריכים בנקודת גישה )עיול( • שנת לידה ו/או פטירה: יש לרשום עם מקף תאריכים בנקודת גישה )עיול( • שנת לידה ו/או פטירה: יש לרשום עם מקף לפני או אחרי התאריך דוגמא לשנת לידה: $a כהן, יצחק, -1952 $d דוגמא לשנת פטירה: $a כהן, יוסף, 2013 - $d • כאשר שנות החיים של המחבר לא ידועות ויש צורך להבחין בין אנשים: 1. להוסיף טווח שנים משוערות של החיים של האיש בתוספת approximately או בעברית בערך. 3002 approximately 1976 -approximately 7151 בערך-0751 בערך 2. להוסיף שנה/שנות פעילות של האיש active 16 th century פעל במאה ה-51 3. להוסיף מאות 13 th century– 14 th century המאה ה-91 -המאה ה-02

MARC- שדות חדשים ב • • • 046–Special Coded Dates (R) תאריכים 368 - MARC- שדות חדשים ב • • • 046–Special Coded Dates (R) תאריכים 368 - Other Attributes of Person or Corporate Body (R) תיאור 370 - Associated Place (R) שיוך גיאוגרפי 371 - Address (R) כתובת 372 - Field of Activity (R) שדה פעילות 373 - Associated Group (R) קבוצת שיוך 374 - Occupation (R) מקצוע 375 - Gender (R) ( מגדר male/female/ not known or LCSH, e. g. : Transgender people $2 lcsh) 376 - Family Information (R) מידע משפחתי 377 - Associated Language (R) – ( שפת פעילות )קוד השפה לפי רשימת השפות של ספריית הקונגרס 378 - Fuller Form of Personal Name (NR) שם מלא

 640 תאריכים מקודדים Special Coded Dates תוכן השדה הוא מספרי בלבד $f תאריך 640 תאריכים מקודדים Special Coded Dates תוכן השדה הוא מספרי בלבד $f תאריך לידה $g תאריך פטירה תאריך פעילות בן האדם כאשר תאריכי הלידה והפטירה אינם ידועים $s תחילת תקופת פעילות $t סיום תקופת פעילות 3791 046 $f 1886$g or 10213791 046 $f 18861016 $g 1001 $a. Ben-Gurion, David, $d 1886 -1973 $9 lat )3791 670 Wikipedia: (16 October 1886 – 1 December

Associated Place 073 שיוך גיאוגרפי . עדיף לרשום את שמות המקומות באנגלית. אם אינו Associated Place 073 שיוך גיאוגרפי . עדיף לרשום את שמות המקומות באנגלית. אם אינו זמין באנגלית ניתן לרשום בכול שפה F 4 אפשר לשלוף את המקום באמצעות • • $ מקום לידה a $ מקום פטירה b $ מקום מגורים e Do not enclose a larger jurisdiction in parentheses; but instead separate it from the place name by commaspace. Example: Geographic name in LC/NAF: 151 Shiner (Tex. ) Form of name in 370: 370 Shiner, Tex. When recording this attribute for a person, use, e. g. , “U. S. ”, not “United States. ” (9. 8 -11 all say: “Abbreviate the names of countries, states, provinces, territories, etc. , as instructed in appendix B (B. 11), as applicable”)

Field of activity / 273 תחום פעילות For a person: a field of endeavor, Field of activity / 273 תחום פעילות For a person: a field of endeavor, area of expertise, etc. , in which the person is engaged or was engaged. Information can be taken from any source; prefer controlled vocabulary, such as LCSH or Me. SH, record the source in subfield $2. Record as a separate element. For consistency, capitalize the first term in each subfield $a. 1001 $a Kehati, Pinhas 1910 -1977 d$ , קהתי, פינחס בן קהת a$ 1001 372 $a Mishna $$a Banking 374 $a Banker ______________________________________ 1001 $a Frimer, Aryeh A. , $d 1946372 $a Women (Jewish law) 373 $a Bar Ilan University, Department of Chemistry 374 $a Senor lecturer 670 $a Singlet O₂, c 1984: $b CIP t. p. (Aryeh A. Frimer, Ph. D. , senior lecturer, Dept. of Chemistry, Bar-Ilan U. , Ramat-Gan, Israel) data sheet (b. 11/24/46)

 373 קבוצת שיוך Associated Group Name of group/s with which a person is 373 קבוצת שיוך Associated Group Name of group/s with which a person is affiliated or has been affiliated through . employment, membership, cultural identity, etc $a שם קבוצת שיוך $s תחילת תקופת השיוך $t סיום תקופת השיוך עדיף לרשום את התאגיד בצורה מבוקרת ) (controlled vocabulary כפי שהוא מופיע בזהויות. 1001 $a שנאן, אביגדור, $ 1946 - d 373 $ a אוניברסיטה העברית בירושלים $ 1979 s 373 $ a אוניברסיטת בן-גוריון בנגב 373 $ a מכון שכטר ללימודי היהדות )ירושלים( 076 $ a ויקיפדיה: $b במהלך השנים לימד גם באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, באוניברסיטת תל אביב ובמכון שכטר ללימודי היהדות 1001 $ a שנאן, נתאי, $ 1971 - d 373 $a אוניברסיטה העברית בירושלים $ 2011 t$ 2008 s 076 $ a דוא"ל מן המחבר 4102/20.

Occupation 473 מקצוע Information about profession or occupation in which a person works or Occupation 473 מקצוע Information about profession or occupation in which a person works or has worked, including dates applicable. . כדי להגיע לרשימה F 4 - תוכן השדה יירשם באנגלית. נא להשתמש ב (first letter of each occurrence is capitalized) האות הראשונה אות גדולה $a occupation מקצוע a$ $s start period תחילת תקופת העיסוק s$ $t end period סיום תקופת העיסוק t$ $v source of information מקור המידע v$

Gender 573 מגדר . ctrl + F 8 - תוכן השדה יירשם באנגלית. נא Gender 573 מגדר . ctrl + F 8 - תוכן השדה יירשם באנגלית. נא להשתמש ב $a gender male female unknown $s start period $t end period

 773 שפת פעילות Associated Language השפה בה המחבר / יוצר משתמש ביצירותיו תוכן 773 שפת פעילות Associated Language השפה בה המחבר / יוצר משתמש ביצירותיו תוכן השדה יירשם לפי ה- . MARC Code List for Languages אפשר להגיע לרשימת השפות הנפוצות עם 8. ctrl + F

 Derive new record / Expand from template • • השדות החדשים נוספו ל-הפקה Derive new record / Expand from template • • השדות החדשים נוספו ל-הפקה רשומה חדשה / Derive new record אפשר להוסיף את שדות RDA לרשומה קיימת עם : ctrl + e לבחור את התבנית . rda expand יש לתקן את השדה 01/800 באופן ידני. לשנות את ה- c ל-. z

 מתי להוסיף שדות RDA לרשומות זהות • • המידע מופיע בפריט בצורה בולטת מתי להוסיף שדות RDA לרשומות זהות • • המידע מופיע בפריט בצורה בולטת יש צורך להבדיל בין שתי ישויות ) (entities