Скачать презентацию קבוצה החוקרת את הרחוב דניאלה שומר ליאורה Скачать презентацию קבוצה החוקרת את הרחוב דניאלה שומר ליאורה

3fd57a7d754bf866730361514c1ef61c.ppt

  • Количество слайдов: 7

 קבוצה החוקרת את הרחוב: דניאלה שומר, ליאורה ברנשטיין, אור סבג בהנחיית המורה: בלה קבוצה החוקרת את הרחוב: דניאלה שומר, ליאורה ברנשטיין, אור סבג בהנחיית המורה: בלה לנדה כתה ד'1 בית ספר "גוונים"

 רחוב ארלוזורוב המשך רחוב ארלוזורוב המשך

 חיים ארלוזורוב נולד באוקראינה. בעקבות הפוגרומים ב 5091 עברה משפחתו לגרמניה. לאחר שסיים חיים ארלוזורוב נולד באוקראינה. בעקבות הפוגרומים ב 5091 עברה משפחתו לגרמניה. לאחר שסיים את בית הספר התיכון, למד כלכלה באוניברסיטת ברלין ובשנת 4291 קיבל תואר דוקטור. ב 3291, בהיותו בן 42 בלבד, נבחר לחבר בוועד בפועל הציוני. שנה לאחר מכן עלה ארצה. עם הקמת מפא"י היה ארלוזורוב לאחד ממנהיגיה. היה מקורב לחיים וייצמן. בקונגרס הציוני ה-71, ב 1391, נבחר לחבר הנהלת הסוכנות ולמנהל המחלקה המדינית בירושלים. בתחילת 3391, עם עליית היטלר לשלטון, החל ארלוזורוב לעסוק בהעלאת יהודי גרמניה. בליל שבת, 61 ביוני 3391, בטיילו עם רעייתו על שפת ימה של ת"א, נורה ארלוזורוב ונהרג. על שמו נקראים כפר חיים, עיר קריית חיים, קיבוץ גבעת חיים, רחוב ארלוזורוב בעפולה. המשך

 חיים ארלוזורוב נולד באוקראינה. בשנת 9981 ב 5091 עברה משפחתו לגרמניה לאחר שסיים חיים ארלוזורוב נולד באוקראינה. בשנת 9981 ב 5091 עברה משפחתו לגרמניה לאחר שסיים את בית הספר התיכון, למד כלכלה באוניברסיטת ברלין ובשנת 4291 קיבל תואר דוקטור ב 4291 עלה ארצה המשך

 חיים ארלוזורוב וארתור רופין שני נציגים בקונגרס הציוני שנערך בבאזל. ארלוזורוב- מימין צולם חיים ארלוזורוב וארתור רופין שני נציגים בקונגרס הציוני שנערך בבאזל. ארלוזורוב- מימין צולם ב-1391 חיים ארלוזורוב בתקופות שונות בחייו "בנק" הלוואה וחיסכון נורה על שפת הים. חיים ארלוזורוב המשך

http: //www. police. gov. il/persumim/kitvey_et/01_186/01_1 86. asp תמונת רצח- חיים ארלוזורוב http: //www. jajz-ed. http: //www. police. gov. il/persumim/kitvey_et/01_186/01_1 86. asp תמונת רצח- חיים ארלוזורוב http: //www. jajz-ed. org. il/100/hebrew/people/bios/aloz. html ביוגרפיה ותמונה לארלוזרוב, סופר ומדינאי, מראשי תנועת הפועלים בא"י, חבר בהנהלת . הסוכנות ומנהל המחלקה המדינית שלה http: //www. school 4 u. com/israel/works/stuff/htm/ishim. htm ביוגרפיה פוליטית http: //www. edulink. co. il/israel/Browse. Categories. asp? category_id=143 על על רצח חיים ארלוזורוב וקורות חייו http: //www. gfh. org. il/gfhview/add_dic_value. asp? dic=KY תמונות-חיים ארלוזורוב