Скачать презентацию עבודה אקדמית מהי עבודה אקדמית Скачать презентацию עבודה אקדמית מהי עבודה אקדמית

c6af1e0919ae39672efeaca7bb5f7dad.ppt

  • Количество слайдов: 67

 עבודה אקדמית עבודה אקדמית

 מהי עבודה אקדמית? • עבודה אקדמית היא למעשה דרכו של המרצה לבדוק כיצד מהי עבודה אקדמית? • עבודה אקדמית היא למעשה דרכו של המרצה לבדוק כיצד הבנת את החומר הנלמד במהלך הסמסטר, בניגוד למבחן בו עליך לזכור כמות גדולה של חומר. • בהכנת עבודה אקדמית ניתן להיעזר במחברת הקורס, בספרי עזר, באינטרנט ובכל מקור אחר. עבודה אקדמית - דר' נילי פלטי 2

 עבודת סמינריון • היא עבודה רחבה יותר, המכילה בדרך כלל 04 -03 עמודים, עבודת סמינריון • היא עבודה רחבה יותר, המכילה בדרך כלל 04 -03 עמודים, בהתאם להנחיות המרצה. • הכללים לכתיבת הסמינריון זהים לכללי כל עבודה אקדמית אחרת במהלך התואר עבודה אקדמית - דר' נילי פלטי 3

 איך מתחילים לבנות את העבודה? לוח זמנים – יש לשים לב מהו מועד איך מתחילים לבנות את העבודה? לוח זמנים – יש לשים לב מהו מועד ההגשה של העבודה להכין לוח זמנים לגבי אופן ביצוע העבודה או הסמינריון. בעזרת לוח זמנים מסודר באפשרותך לעקוב אחרי התקדמותך בעבודה לצד המטלות הנוספות שלך, וכך לתכנן את הזמן נכון ולהשאיר מספיק ימים חופשיים להתכונן למבחנים השונים ולהכין את העבודות האקדמיות והסמינריונים בזמן. עבודה אקדמית - דר' נילי פלטי 4

 עבודה אקדמית - דר' נילי פלטי 5 עבודה אקדמית - דר' נילי פלטי 5

 בחירת נושא העבודה בדרך כלל עבודה אקדמית קשורה באופן ישיר לקורס האקדמי. במידה בחירת נושא העבודה בדרך כלל עבודה אקדמית קשורה באופן ישיר לקורס האקדמי. במידה וניתנת לך אפשרות בחירת נושא אישי, בחר נושא שמעניין אותך בחר נושא רחב – שתמצא בקלות מאמרים רבים עבודה אקדמית - דר' נילי פלטי 6

 • מומלץ לבחור את נושא העבודה יחד עם המרצה. רוב המרצים לא אוהבים • מומלץ לבחור את נושא העבודה יחד עם המרצה. רוב המרצים לא אוהבים "הפתעות" • וכבר היו מקרים שסטודנטים הגישו עבודות מבלי להתייעץ עם המרצה ועבודותיהם נדחו על הסף בטענה שהן לא עונות על נושא הקורס או לא עומדות בקריטריונים של המרצה. עבודה אקדמית - דר' נילי פלטי 7

 לאחר שהגדרתם את נושא העבודה וקיבלתם את אישור המרצה, גשו לחפש אחר הרשימה לאחר שהגדרתם את נושא העבודה וקיבלתם את אישור המרצה, גשו לחפש אחר הרשימה הביבליוגרפית. • • אל תצלמו כל מאמר שאתם מוצאים על נושא העבודה. קראו את התקצירים וראו אם המאמר מתאים לכם. היעזרו ברשימות הביבליוגרפיות בסוף המאמרים, הן יכולות להפנות אתכם למאמרים נוספים. הקדישו זמן לבחירת המאמרים. זהו הבסיס לעבודה ובעצם חצי הדרך בהכנת העבודה. עבודה אקדמית - דר' נילי פלטי 8

 כאשר אתם מצלמים מאמר • דאגו תמיד לרשום את כל הפרטים הנחוצים כגון: כאשר אתם מצלמים מאמר • דאגו תמיד לרשום את כל הפרטים הנחוצים כגון: שם המאמר, המחבר, ההוצאה וכו’. . . • הפרטים האלו נמצאים בראשית המאמר או הספר והם חיוניים להרכבת הרשימה הביבליוגרפית של העבודה. • חבל שתגיעו הביתה ותגלו שאתם צריכים לחזור לספרייה בשביל זה. עבודה אקדמית - דר' נילי פלטי 9

 בחר נושא הגדר אותו כי הוא הבסיס לעבודה • במרבית המקרים יש לנתח בחר נושא הגדר אותו כי הוא הבסיס לעבודה • במרבית המקרים יש לנתח בעיה מסוימת, להציג שאלה ולחפש לה תשובות. • במקרים אחרים, הכותרת מצביעה על תחום נושאי בלבד ויהיה זה תפקידנו לגלות את הבעיות, או בעיה אפשרית אחת, העומדת מאחורי הכותרת. עבודה אקדמית - דר' נילי פלטי 01

 רשום ראשי הפרקים • יש לפרק את הנושא למרכיביו ההגיוניים. • ראשי הפרקים רשום ראשי הפרקים • יש לפרק את הנושא למרכיביו ההגיוניים. • ראשי הפרקים חייבים לכסות את כל הנושא, ורק את הנושא. • ראשי הפרקים חייבים להיות צמודים באופן הדוק לבעיה המנותחת. עבודה אקדמית - דר' נילי פלטי 11

 הכנת הביבליוגרפיה בשלב מוקדם • • • תיתן לנו תמונה שלמה של הספרות הכנת הביבליוגרפיה בשלב מוקדם • • • תיתן לנו תמונה שלמה של הספרות הקיימת בנושא. תאפשר לתכנן את איסוף החומר ולבצע הכנות נחוצות במועדן. לקרוא ולבחור מה מתאים לנו יש להציב גבולות סבירים לאיסוף, לוותר על פריטים שניתן להעריכם כבלתי משמעותיות או פחותות ערך. לאחר סיום איסוף הביבליוגרפיה והכנת ראשי הפרקים יש להתייעץ עם המרצה. עבודה אקדמית - דר' נילי פלטי 21

 כתיבת ראשונית- טיוטה • רצוי להתחיל לכתוב במישרין את גוף העבודה, ולהשאיר את כתיבת ראשונית- טיוטה • רצוי להתחיל לכתוב במישרין את גוף העבודה, ולהשאיר את הפתיחות למיניהן לשלב מאוחר יותר. • בשלב זה חשוב מאוד שהעבודה תתפתח באופן הגיוני ורצוף, שהמעבר מרעיון לרעיון יהיה ללא שיבושים וללא אובדן המגע עם המכלול הרחב של הרעיונות. • לאחר השלמת הכתיבה הראשונית, יש להכניס בה סדר ולהוסיף תיקונים והשלמות עבודה אקדמית - דר' נילי פלטי 31

 לא למהר למרות הרצון לסיים את העבודה • מוטב להניחה בצד למספר ימים. לא למהר למרות הרצון לסיים את העבודה • מוטב להניחה בצד למספר ימים. • • • מקץ מספר ימים, לקרוא ולתקן פגמים שלא הבחנו בהם קודם. רצוי לתקן ולהשלים את העבודה. חלקים מסוימים של העבודה ודאי יהיה צורך לשכתב. לעתים יהיה צורך לכתוב טיוטות נוספות עד שנגיע לתוצאה הרצויה. לתת לעוד משהו לקרוא את העבודה ולהתייחס להערות. עבודה אקדמית - דר' נילי פלטי 41

 יש לוודא שכל העבודה נכתבה על פי העקרונות של הכתיבה האקדמית • • יש לוודא שכל העבודה נכתבה על פי העקרונות של הכתיבה האקדמית • • • בהירות – לבדוק אם הטקסט מובן. שטף – לבדוק אם הטקסט זורם. מבנה – לבדוק אם המבנה מתאים לצורכי התכנים שלנו, ואם המבנה שקוף לקורא. דיוקים לשוניים. סגנון – לבדוק שהסגנון ענייני ובהיר. עבודה אקדמית - דר' נילי פלטי 51

 • ביבליוגרפיה – לבדוק שכל האזכורים הביבליוגרפיים בגוף הטקסט מופיעים בפרק הביבליוגרפיה, ושכל • ביבליוגרפיה – לבדוק שכל האזכורים הביבליוגרפיים בגוף הטקסט מופיעים בפרק הביבליוגרפיה, ושכל הפריטים בפרק הביבליוגרפיה מופיעים בגוף הטקסט; לערוך את האזכורים הביבליוגרפיים בגוף הטקסט ואת פרק הביבליוגרפיה בהתאם לכללים. עבודה אקדמית - דר' נילי פלטי 61

 • מינוחים – לבדוק אם המונחים מדויקים, שיש שימוש באותם מונחים כשמתכוונים לאותו • מינוחים – לבדוק אם המונחים מדויקים, שיש שימוש באותם מונחים כשמתכוונים לאותו דבר, לבדוק שהמונחים באנגלית מדויקים. • כותרות – לבדוק שכל כותרת משקפת את הרעיון המרכזי של הפרק. • שער – לבדוק ששם העבודה משקף באופן מדויק וענייני את העבודה; לבדוק שכל הפרטים נמצאים. עבודה אקדמית - דר' נילי פלטי 71

 כללים לעריכת העבודה: • • ארגון כללי: קראו את החומר : האם אין כללים לעריכת העבודה: • • ארגון כללי: קראו את החומר : האם אין חפיפות או סתירות בין חלקיה השונים של העבודה? האם כל חלק הוא שלם בפני עצמו ומופיע במקומו המתאים? האם לכל רעיון מתחיל בפסקה ומסתיימת כראוי? האם הקשרים בין משפט למשפט עשויים כהלכה? האם העבודה מציגה קו מחשבה אחיד המתפתח מעניין לעניין בשטף וללא סטיות? עבודה אקדמית - דר' נילי פלטי 81

 ארגון העבודה • • יש להגיש את העבודה מאוגדת/כרוכה בתיקיה כלשהי. יש להדפיס ארגון העבודה • • יש להגיש את העבודה מאוגדת/כרוכה בתיקיה כלשהי. יש להדפיס את העבודה על דפים בגודל 4. A להדפיס רק בצד אחד של הדף ברווח של שורה וחצי. גודל גופן 41 -21. יש להשאיר שוליים מימין משמאל, מלמעלה ומלמטה. עבודה אקדמית - דר' נילי פלטי 91

 • יש לכתוב מספרי עמודים בסדר רץ בכל חלקי העבודה. מס' העמוד יופיע • יש לכתוב מספרי עמודים בסדר רץ בכל חלקי העבודה. מס' העמוד יופיע למטה במרכז. • יש להקפיד על מבנה משפט, לשמור על אחידות זמן הכתיבה –)לכתוב את כל העבודה בלשון עבר(, להקפיד על מבנה ופיסוק נכון של הפסקאות, להשאיר רווח של שורה בין פסקה לפסקה. עבודה אקדמית - דר' נילי פלטי 02

 מבנה העבודה: שער: פרטים על הכותב, המרצה, הקורס, כותרת העבודה ותאריך הגשה. תוכן מבנה העבודה: שער: פרטים על הכותב, המרצה, הקורס, כותרת העבודה ותאריך הגשה. תוכן העניינים: מפורט בהתאם לפרקים, תת-פרקים וסעיפים שבעבודה. מבוא: הצגה כללית של תחום העבודה, נושא העבודה, התיזות המרכזיות והמתודולוגיה. פרקים: פרקים, תתי-פרקים וסעיפים, מאורגנים בהיגיון ובשיטת סימון עקבית. סיכום: מה הושג בעבודה, מסקנות ו/או המלצות. רשימה ביבליוגרפית מלאה וערוכה בעקביות על-פי שיטה אחת. נספחים: מסמכים ותעודות ששימשו בעבודה - על פי הצורך. עבודה אקדמית - דר' נילי פלטי 12

 דף השער • • • • שם המכללה סוג העבודה )עבודה סמינריונית וכד'(; דף השער • • • • שם המכללה סוג העבודה )עבודה סמינריונית וכד'(; נושא העבודה; כותב העבודה, תעודת זהות חוג מסלול שם הקורס; שם המרצה/המנחה; תאריך ההגשה עבודה אקדמית - דר' נילי פלטי 22

 • תוכן העניינים הוא המקום הראשון בו הקורא יכול להתרשם ממבנה העבודה ותוכנה. • תוכן העניינים הוא המקום הראשון בו הקורא יכול להתרשם ממבנה העבודה ותוכנה. חשוב לכלול בתוכן העניינים את כל הכותרות שבעבודה. הכותב המיומן בדרך כלל יכתוב רשימה זו בסיום כתיבת העבודה! עבודה אקדמית - דר' נילי פלטי 32

 דוגמה לתוכן עניינים 1 1. מבוא. . 2 1. 1 שם הנושא 2 דוגמה לתוכן עניינים 1 1. מבוא. . 2 1. 1 שם הנושא 2 2. 1 שאלה עיונית/ מטרת העבודה 3 3. 1 קיצור פרקי העבודה 2. גוף העבודה/ סקירת ספרות 4 1. 2 חינוך ערכי מוסרי 4 2. 2 תפקיד הבית והמשפחה 4 3. 2 בית הספר והחברה 3. סיכום 5 1. 3 סיכום המסקנות 5 2. 3 סיכום ההשלכות 5 3. 3 הצעה להמשך המחקר/ העבודה 6 4. ביבליוגרפיה עבודה אקדמית - דר' נילי פלטי 42

 • הקדמה • ההקדמה היא רשות. זוהי הפינה הפרטית של כותב העבודה ובה • הקדמה • ההקדמה היא רשות. זוהי הפינה הפרטית של כותב העבודה ובה אפשר לדבר על תהליך הכתיבה, על המניעים לבחירת הנושא, להביע תודה למי שסייע בעבודה אקדמית - דר' נילי פלטי 52

 מבוא המבוא מציג את הנושא, מגדיר אותו מציין את השאלות שאותן העבודה מבקשת מבוא המבוא מציג את הנושא, מגדיר אותו מציין את השאלות שאותן העבודה מבקשת לבדוק, את מטרות העבודה, את הרקע ושיטות העבודה. מבנה המבוא: הגדרת הנושא ורקע כללי )תוך הפנייה למקורות במידת הצורך(; שאלה עיונית ומטרות העבודה; קיצור פרקי העבודה. קיצור הסיכום. עבודה אקדמית - דר' נילי פלטי 62

 מבוא • • • • )בדרך כלל עמוד 1 ( כותבים בלשון עתיד. מבוא • • • • )בדרך כלל עמוד 1 ( כותבים בלשון עתיד. ציינו מהו המניע לכתיבת העבודה והגדירו את מטרת העבודה. פתיח המבוא – 4 -3 משפטים על הנושא שבחרתי. עבודה זו תעסוק. . . / אנו נחקור. . /הנחת היסוד שעומדת בבסיס העבודה היא. . . בנוסף, יש לציין את חשיבות למה בעצם אנחנו עושים, מה אנחנו מנסים להוכיח, למה הוא נחוץ ומה ייתן לנו המידע שנקבל. המבוא גם מציג את סקירת שלבים– לדוגמא – "ראשית , נגדיר את תופעת "שנית. . נציג עבודה אקדמית - דר' נילי פלטי 72

 גוף העבודה • גוף העבודה כולל את סקירת הספרות ואת המחקר/הפרוייקט אם הם גוף העבודה • גוף העבודה כולל את סקירת הספרות ואת המחקר/הפרוייקט אם הם חלק מהעבודה. את הפרקים יש למספר לפי אחת הדרכים המקובלות, באופן שיטתי ועקבי. עבודה אקדמית - דר' נילי פלטי 82

 גוף העבודה - פרקי העבודה - תוכן • חלק זה הוא החלק המרכזי גוף העבודה - פרקי העבודה - תוכן • חלק זה הוא החלק המרכזי בעבודה, בו מפתחים את ראשי הפרקים שנקבעו חלק זה כולל את רצף הפרקים המנתחים את נושא העבודה. • רצוי לחלק את הפרקים לפרקי משנה )ראשי פרקים( לפי תוכנם. חלוקה זו מסייעת מאוד למיקוד הדיון ולביסוסו. • כל פרק צריך לעמוד בפני עצמו. כלומר, בכל פרק ייבחן נושא אחד מתוך אלה הנכללים בעבודה אקדמית - דר' נילי פלטי 92

 • • • כל פרק מתחיל בדף חדש. כותרת הפרק נרשמת במלואה. כל • • • כל פרק מתחיל בדף חדש. כותרת הפרק נרשמת במלואה. כל תת-פרק חדש בעמוד חדש. נושא משני הקשור לראש הפרק, יכול להמשיך ברצף, אין צורך להתחיל בדף חדש. תוכן הפרק יהיה ענייני ויהלום את הכותרת שניתנה לו. על הפרק להתמקד בנושא שהוגדר. במהלך העבודה ישמר רצף לוגי בין הפרקים – הם אמורים להמשיך את רצף הנושא. עבודה אקדמית - דר' נילי פלטי 03

 פרק הסיכום • • • בפרק זה יוצגו ויידונו מסקנות העבודה ותינתן תשובה פרק הסיכום • • • בפרק זה יוצגו ויידונו מסקנות העבודה ותינתן תשובה על השאלה שהוצגה במבוא. המסקנה קצרה ונובעת מהדיון ומתוכני הפרקים. הסיום מחייב מחשבה מיוחדת, כי רישומו נשאר אצל הקורא גם אחרי תום קריאת העבודה. הסיום קשור ביתר פרקי העבודה. הסיכום מאיר ומרכז את עיקרי הדברים שנכתבו. בנוסף יש להביא גם סיכום אישי התרשמות מן התהליך שנעשה. עבודה אקדמית - דר' נילי פלטי 13

 נספחים • נספחים יכולים להיות ריאיונות, מפות, צילומים, תמונות, קטעי מקור מצולמים, קטעי נספחים • נספחים יכולים להיות ריאיונות, מפות, צילומים, תמונות, קטעי מקור מצולמים, קטעי עיתונות וכו'. על הנספחים להיות ממוספרים. • אין לכלול נספחים שלא קיימת התייחסות ישירה אליהם במהלך העבודה. • במידת הצורך יש ללוות נספחים בהסבר. עבודה אקדמית - דר' נילי פלטי 23

 ביבליוגרפיה • מטרת הביבליוגרפיה היא להציג את כל החומרים שעליהם מתבססת העבודה. לכן ביבליוגרפיה • מטרת הביבליוגרפיה היא להציג את כל החומרים שעליהם מתבססת העבודה. לכן יש לכלול בה כל ספר, מאמר או מקור אחר ששימש את הכותב בהכנת עבודתו. • אין לכלול בביבליוגרפיה פריטים הקשורים לנושא העבודה, אך לא הייתה כל הסתמכות עליהם או התייחסות אליהם בגוף העבודה: פריטים המופיעים בביבליוגרפיה יהיו רק כאלה שהסטודנט קרא אותם. עבודה אקדמית - דר' נילי פלטי 33

 מראי מקום והערות • מלבד רשימה של כל המקורות הביבליוגרפיים, שעליהם מסתמכת העבודה, מראי מקום והערות • מלבד רשימה של כל המקורות הביבליוגרפיים, שעליהם מסתמכת העבודה, יש לכלול בעבודה מראי מקום בכל פעם שהובא ציטוט ישיר ממקור כלשהו, בכל הפנייה לפריט ביבליוגרפי, ובכל הפנייה למקום אחר בעבודת הגמר עצמה. עבודה אקדמית - דר' נילי פלטי 43

 קיימות שלוש שיטות מומלצות לעריכת הערות אלה: • הצגתן בתחתית העמוד. • הצגתן קיימות שלוש שיטות מומלצות לעריכת הערות אלה: • הצגתן בתחתית העמוד. • הצגתן בסוף העבודה כשהן מסודרות לפי פרקי העבודה. • הצגתן בסוף כל פרק. דוגמה: במהלך כתיבתו מנתח הסטודנט אירוע שדומה לו התרחש גם במקום אחר. אפשר לאזכר את האירוע באמצעות הערת כוכבית קצרה, ואפשר להביאו באריכות כנספח. עבודה אקדמית - דר' נילי פלטי 53

 אילו פרטים צריך לציין בגוף העבודה? איך מציינים אותם? בגוף העבודה מציינים רק אילו פרטים צריך לציין בגוף העבודה? איך מציינים אותם? בגוף העבודה מציינים רק שני פרטים: שם המשפחה של המחבר ושנת הפרסום. מציינים את הפרטים בסוגריים, ורצוי בסוף משפט, כדי לא לפגוע בשטף הקריאה. במקרה של ציטוט מדויק יש להוסיף את מספר העמוד. עבודה אקדמית - דר' נילי פלטי 63

 כללי הכתיבה של הביבליוגרפיה לפי האגודה הפסיכולוגית האמריקנית ) (APA • מיושמים הן כללי הכתיבה של הביבליוגרפיה לפי האגודה הפסיכולוגית האמריקנית ) (APA • מיושמים הן על ההפניות בטקסט הן על הביבליוגרפיה בסוף העבודה או המחקר. • יש להקפיד הקפדה יתירה על הדברים הבאים: זהות באיות שמות מחברים ובשנת פרסום בין ההפניה בטקסט לבין רשימת המקורות. • יש לוודא שכל הפניה הנזכרת בטקסט מצויה ברשימת המקורות, ולהפך. עבודה אקדמית - דר' נילי פלטי 73

 כללי הכתיבה של הביבליוגרפיה לפי האגודה הפסיכולוגית האמריקנית ) (APA • מידע לקוח כללי הכתיבה של הביבליוגרפיה לפי האגודה הפסיכולוגית האמריקנית ) (APA • מידע לקוח מהאתרים תמצית כללי הכתיבה על פי מדריך ה- . APA מכון הנרייטה סאלד, המכון הארצי למחקר במדעי ההתנהגות , אתר של מכללת גורדון ןקביים אתר למקצועות הבריאות http: //www. szold. org. il/Content/Article 152= (s/Site_Articles. asp? Article http: //www. gordon. ac. il/template/default. a 2= sp? Page. Id=804&cat. Id=83&maincat http: //www. szold. org. il/Content/Articles 152= /Site_Articles. asp? Article • http: //kabayim. com/biblio. htm עבודה אקדמית - דר' נילי פלטי 83

 דוגמאות איך לשלב מאמרים בגוף העבודה • שם של מחבר אחד בעברית לדוגמא דוגמאות איך לשלב מאמרים בגוף העבודה • שם של מחבר אחד בעברית לדוגמא • מחקרו של שנהר )4002( מספק תשובה חלקית. . . או רק מחקר אחד )שנהר, 4002( נערך בנושא זה. . . עבודה אקדמית - דר' נילי פלטי 93

 שם של יותר ממחבר אחד שנהר ופרידמן )5002( מצאו. . . בעברית שם שם של יותר ממחבר אחד שנהר ופרידמן )5002( מצאו. . . בעברית שם של מחבר בלועזית, יופיע מחקרו של ג'ונס )2002 , (Johns מחוץ לסוגריים בתעתיק עברי מספק תשובה חלקית. . . או רק – ההפניות בסוגריים יכתבו מחקר אחד )2002 , (Johns נערך בלועזית בנושא זה עבודה אקדמית - דר' נילי פלטי 04

 כשמוזכרים בסוגריים כמה במחקרים שונים )אגמון, 6002; גדיש מחברים בעברית ו/או בלועזית, ולבנון, כשמוזכרים בסוגריים כמה במחקרים שונים )אגמון, 6002; גדיש מחברים בעברית ו/או בלועזית, ולבנון, 9991; שנהר, 4002; & Admond שמותיהם יופיעו לפי סדר הא"ב 5002 , (Smith, 2000; Brahm )או סדר ה- (abc לפי שם משפחתו של הכותב הראשון של כל מקור ויופרדו בפסיק-נקודה ); ( זה מזה אם להפניה אחת המופיעה במחקרים שונים )נווה ורכלבסקי, 1002; בסוגריים יש כמה מחברים, יש 0002 , (John & Berger להשתמש בסימן & לפני השם האחרון )ולא במילה . (and עבודה אקדמית - דר' נילי פלטי 14

 כאשר יש ציטטה ישירה )מילה )לביא, 0002, עמ' 56( במילה מהטקסט(, יש להוסיף כאשר יש ציטטה ישירה )מילה )לביא, 0002, עמ' 56( במילה מהטקסט(, יש להוסיף את )תירוש, 4991, עמ' 1 – 91( מס' העמוד. ). Johns, 2004, p. 23; Smith, 2000, pp במקור לועזי יש להשתמש ב-. p 93 -43( לעמוד בודד וב-. pp לשני עמודים או יותר. ציטוטים קצרים )מספר, מאמר או "אמרתי. . . 'איני יכולה יותר' ושתקתי! זו מראיונות( יופיעו בין מרכאות, בתוך היתה שתיקה ארוכה. . . " הטקסט )אם הציטוט מתך ספר או מאמר יש לציין עמ' כנ"ל(: עבודה אקדמית - דר' נילי פלטי 24

 ציטוטים ארוכים )מעל 04 מילים( יובאו עבור א' הלימודים מחזקים אותה בהחלטתה. כפסקה ציטוטים ארוכים )מעל 04 מילים( יובאו עבור א' הלימודים מחזקים אותה בהחלטתה. כפסקה נפרדת ומוזחת )מוזזת פנימה( חיזוק נוסף לכך היא מקבלת מאחותה שאת ללא מרכאות הקשר אתה היא מתארת כ"פתיחת עיניים": )אם הציטוט מתך ספר או מאמר יש לציין . . . העיניים וגם לימדה אותי איך אפשר לעזור. . . עמ' כנ"ל( כאשר יש שני מחברים לפריט, יש להזכיר את שניהם בעברית ובלועזית בכל הפנייה בטקסט. )6002 , (Cohen; Levi; Metzer; Sharon; Vardi כאשר יש הפניה למקור שנכתב ע"י שלושה עד )5891 , . (James et al חמישה מחברים, יש להזכיר את כולם בכל פעם שמפנים אליהם בטקסט. אם לפריט מסוים יש שישה מחברים או יותר, ניתן לכתוב את שם המחבר הראשון בתוספת המילה ואחרים, או המילים . , et al כבר בהפניה הראשונה. עבודה אקדמית - דר' נילי פלטי 34

 כאשר יש שני פרסומים או יותר של שנהר, 4002א, 4002ב; (Johns, 2001 a, כאשר יש שני פרסומים או יותר של שנהר, 4002א, 4002ב; (Johns, 2001 a, 2001 b )שנהר, 5002, 6002( אותו מחבר מאותה שנה, יש להוסיף א )בעברית( או ) a באנגלית( לפרסום הראשון, ב או b לפרסום השני, וכך הלאה. כאשר יש שני פרסומים של אותו מחבר משנים שונות, הם יופרדו בפסיק ביניהם. כאשר מקור מצוטט על-פני יותר משורה בניסוי שתואר בפירוט, נמצאו הבדלים אחת שבירת סוגריים נעשית כך: מובהקים סטטיסטית בין. . . ) , James & Smith 5891 , . (1990; Markowits עבודה אקדמית - דר' נילי פלטי 44

 כפי שטוען אברהמסון כאשר משתמשים במקור שצוטט על-ידי )אצל/ בתוך רוזמן, 7002( אחרים כפי שטוען אברהמסון כאשר משתמשים במקור שצוטט על-ידי )אצל/ בתוך רוזמן, 7002( אחרים מבלי להשתמש במקור )ציטוט ממקור שני(, בגוף העבודה יש לציין את בעל הרעיון המקורי עבודה אקדמית - דר' נילי פלטי 54

 ברשימת המקורות 1. רשימת המקורות תמוקם בסוף העבודה לפני פרק הנספחים )אם יש(. ברשימת המקורות 1. רשימת המקורות תמוקם בסוף העבודה לפני פרק הנספחים )אם יש(. 2. מקורות בשפה העברית ייכתבו בנפרד ממקורות בשפה האנגלית ויקדימו אותם. 3. בשפה העברית יש לציין תחילה את שם המשפחה של כל מקור, ולאחריו את האות הראשונה של השם הפרטי בצירוף גרש )ולא נקודה כפי שנהוג באנגלית(. לדוגמה: כספי, מ' עבודה אקדמית - דר' נילי פלטי 64

 4. הפריטים יופיעו בזה אחר זה לפי סדר הא-ב בעברית ולפי סדר ה- 4. הפריטים יופיעו בזה אחר זה לפי סדר הא-ב בעברית ולפי סדר ה- abc באנגלית )של שם המשפחה(. 5. את שמות הפרסומים בעברית ובאנגלית )כתב עת, כולל מספר כרך, ספרים, הרצאות שניתנו בכנסים, כותרת של עבודות גמר ודוקטורט וכד'( יש לכתוב בכתב מוטה ) . (Italic ללא הדגשה או קו תחתון. עבודה אקדמית - דר' נילי פלטי 74

 • 6. כאשר הפריט כולל יותר משורה אחת – השורה השנייה )באנגלית בעברית( • 6. כאשר הפריט כולל יותר משורה אחת – השורה השנייה )באנגלית בעברית( מוזחת פנימה )ההזחה באמצעות מקש ה- . (TAB אין לתת מספרים לפריטים ברשימת המקורות ואין להפריד בשורה ביניהם. 7. אין להשאיר רווחים בין הפריטים, אין לתת מספרים סידוריים לפריטים. 8. יש להקפיד הקפדה יתירה על הדברים הבאים: זהות באיות שמות מחברים ובשנת פרסום בין ההפניה לטקסט ובין רשימת המקורות. יש לוודא שכל הפניה הנזכרת בטקסט מצויה ברשימת המקורות, ולהפך. עבודה אקדמית - דר' נילי פלטי 84

 9. כאשר משתמשים במקור שצוטט על-ידי אחרים מבלי להשתמש במקור )ציטוט ממקור שני(, 9. כאשר משתמשים במקור שצוטט על-ידי אחרים מבלי להשתמש במקור )ציטוט ממקור שני(, ברשימת המקורות, 01. כאשר לאותו מחבר יש יותר מפרסום אחד, יש לסדר לפי סדר השנים מהמוקדם למאוחר. 11. כאשר מופיעים שני פרסומים של אותו מחבר מאותה שנה, ידורגו הפריטים לפי האות הראשונה של הכותר ולצד התאריך תופיע בעברית האות א או ב, ובאנגלית: a או . b 21. פרסום בו מחבר מופיע כיחיד ידורג לפני פרסום בו המחבר מופיע עם כותבים אחרים. 94 עבודה אקדמית - דר' נילי פלטי

 • • • 4. . יש לרשום את שם המשפחה של המחבר במלואו, • • • 4. . יש לרשום את שם המשפחה של המחבר במלואו, אך שמות פרטיים ואמצעיים יש לציין רק בראשי תיבות. יש לרשום נקודה לאחר כל קיצור, ולהפריד בין שני ראשי התיבות באמצעות רווח. למשל, מחבר ששמו , Amara Muhammad Hasan יש לרשום כך: . Amara, M. H בעברית יש לרשום אות ראשונה של השם הפרטי עם דגש במקום נקודה - לדוגמא: צפריר, ח' 5. ברשימת המקורות יש לרשום פריטים שונים של אותו מחבר לפי סדר כרונולוגי עולה – תחילה רשמו את הפריט הישן ביותר. עבודה אקדמית - דר' נילי פלטי 05

 פורמט ה- APA לרישום המקורות בסוף העבודה • • • ספר שם משפחה, פורמט ה- APA לרישום המקורות בסוף העבודה • • • ספר שם משפחה, ראשי תיבות שם פרטי. )שנה(. שם הספר. מקום ההוצאה: שם ההוצאה לאור. דוגמאות: גרוסמן, ד' )תשמ"ז 7891(. הזמן הצהוב. תל- אביב: הקיבוץ המאוחד. עבודה אקדמית - דר' נילי פלטי 15

 ספר ערוך . בלועזית Ed. ) ) • לציין )עורך( לאחר שם המחבר ספר ערוך . בלועזית Ed. ) ) • לציין )עורך( לאחר שם המחבר או • : • דוגמא • • Smeltzer, S. & Bare, B. (Ed. ) (2004). Brunner & Suddarth's Textbook of medical-surgical Nursing (10 th ed. ). Philadelphia; Lippincott, Williams & Wilkins. • 52 עבודה אקדמית - דר' נילי פלטי

 ספר – עד שישה מחברים שם משפחה, שם פרטי, ושם משפחה, שם פרטי. ספר – עד שישה מחברים שם משפחה, שם פרטי, ושם משפחה, שם פרטי. )שנה(. שם הספר. מקום ההוצאה: שם ההוצאה לאור. • • דוגמאות: • שיף, ז', ויערי א' )תש"ן 0991(. אינתיפאדה. ירושלים: שוקן. • Amara, M. H, & Mar'I, A. A. (2002). Language education . policy: the Arab minority in Israel. Dordrecht: Kluwer • שימו לב: • 1. יש להוסיף את ו' החיבור או את הסימן & למחבר האחרון. • 2. יש לרשום את המחבר כאשר שם המשפחה מופיע בתחילה, ולאחר מכן השם הפרטי. יש לנהוג כך לגבי כל המחברים. עבודה אקדמית - דר' נילי פלטי 35

 ספר – יותר משישה מחברים סדר הכתיבה והפיסוק נותרים בעינם, כפי שהם מופיעים ספר – יותר משישה מחברים סדר הכתיבה והפיסוק נותרים בעינם, כפי שהם מופיעים בדוגמא הקודמת. 2. יש לרשום רק את ששת המחברים הראשונים, ולא לרשום את המחבר השביעי ואילך. • יש להוסיף "ואחרים" או ""( et al בלי גרשיים( לאחר שם המחבר האחרון, בדומה לדוגמא באנגלית בסעיף "מאמר מכתב-עת". • • • שימו לב: לא מוסיפים את ו' החיבור או את הסימן & לפני המחבר האחרון. שמות 6 המחברים הראשונים, ואחרים. )שנה(. שם הספר. מקום ההוצאה: שם ההוצאה לאור. דוגמא: מרזאנו, ר', ברנדט, ס', יוז, ק', ג'ונס, פ', פרסייזן, ב'. , רנקין, ס' ואחרים. )2002(. ממדי החשיבה: מסגרת לתוכנית לימודים ולהוראה. ירושלים: מכון ברנקו וייס. עבודה אקדמית - דר' נילי פלטי 45

 • • • מאמר מתוך ספר )קובץ( שם משפחה, שם פרטי. )שנה(. שם • • • מאמר מתוך ספר )קובץ( שם משפחה, שם פרטי. )שנה(. שם המאמר. בתוך: שם העורך )עורך(, שם הספר )עמודים(. מקום ההוצאה: שם ההוצאה לאור. דוגמאות: נאמן, נ' )9891(. גבולות הארץ חזון ומציאות. בתוך: כוגן, מ' )עורך(, בן-גוריון והתנ"ך: עם וארצו )עמ' 44 -92(. באר-שבע: אוניברסיטת בן-גוריון. עבודה אקדמית - דר' נילי פלטי 55

 ספר - תרגום, עריכה ושנת הוצאה • שם משפחה, שם פרטי. )שנה(. שם ספר - תרגום, עריכה ושנת הוצאה • שם משפחה, שם פרטי. )שנה(. שם הספר. )שם העורך )עורך( ושם המתרגם )מתרגם((. מקום ההוצאה: שם ההוצאה לאור. • דוגמאות: פרויד, ז. )3002(. עכבה, סימפטום וחרדה. )ע. רולניק )עורך( וי. אור )מתרגם((. תל- אביב: רסלינג. עבודה אקדמית - דר' נילי פלטי 65

 ספר - פרק מתוך סדרה • • שם משפחה, שם פרטי, ו-שם משפחה, ספר - פרק מתוך סדרה • • שם משפחה, שם פרטי, ו-שם משפחה, שם פרטי. )שנה(. שם הפרק. בתוך: שם העורך )עורך הסדרה( ו שם העורך )עורך הכרך(, שם הסדרה: מספר הכרך. שם הכרך בסדרה. )מהד', עמ'(. מקום ההוצאה: שם ההוצאה לאור. דוגמאות: אופנהיימר, א. )1991(. תפיסת המרחב. בתוך: א. נדלר )עורך הסדרה(, מבוא לפסיכולוגיה: כרך א' יחידה 3. תפיסה. )עמ' 55 -76(. תל-אביב: הוצאת האוניברסיטה הפתוחה. עבודה אקדמית - דר' נילי פלטי 75

 מאמר מכתב-עת • • שם משפחה, שם פרטי. )שנה(. שם המאמר. שם כתב-העת מאמר מכתב-עת • • שם משפחה, שם פרטי. )שנה(. שם המאמר. שם כתב-העת מספר כרך )מספר החוברת(, עמודים. דוגמאות: קניאל, ש. )1002(. העברה בלמידה: תקוות חדשות. מגמות , 14, 3, 103 -123 עבודה אקדמית - דר' נילי פלטי 85

 עבודת מ. א או דוקטוראט • • שם משפחה, שם פרטי )שנה(. כותרת עבודת מ. א או דוקטוראט • • שם משפחה, שם פרטי )שנה(. כותרת העבודה. מסגרת העבודה, אוניברסיטה או מוסד. דוגמא: צפריר, ח' ) 1002(. הכשרת סטודנטים לסיעוד לקביעת עדיפויות בתכנון הטיפול בחולים באמצעות סימולציות קליניות מקוונות. חיבור לשם קבלת התואר מוסמך, אוניברסיטת תל אביב. עבודה אקדמית - דר' נילי פלטי 95

 עיתון יומי • • שם משפחה, שם פרטי. )שנה, יום בחודש, חודש(. שם עיתון יומי • • שם משפחה, שם פרטי. )שנה, יום בחודש, חודש(. שם המאמר. שם העיתון, עמוד/ים. דוגמאות: קים, ח. )6991, 71 דצמבר(. פונדמנטליזם חברתי עכשיו. הארץ , ב 1. עבודה אקדמית - דר' נילי פלטי 06

 ערך מאנציקלופדיה • שם משפחה, שם פרטי. )שנה(. שם הערך. שם האנציקלופדיה )מספר ערך מאנציקלופדיה • שם משפחה, שם פרטי. )שנה(. שם הערך. שם האנציקלופדיה )מספר הכרך, עמודים(. מקום ההוצאה: שם ההוצאה לאור. • דוגמאות: • דאור, ד. )7791(. קונפוציוס והקונפוציניזם. האנציקלופדיה העברית )כ"ט, 324 -024(. ירושלים: חברה להוצאת אנציקלופדיות. עבודה אקדמית - דר' נילי פלטי 16

 מקורות אלקטרונים • • • באופן כללי: אין לכתוב את כתובת אתר בלבד מקורות אלקטרונים • • • באופן כללי: אין לכתוב את כתובת אתר בלבד בתור מקור! מקור מהאינטרנט חייב לכלול לפחות את המרכיבים הבאים: כותרת של הפריט או תיאור, נתונים קיימים של הפריט ותאריך שליפת המידע מן האינטרנט וכתובתו של הפריט. בכל מקרה חובה לספק כתובת שבאמצעותה ניתן להגיע למקור. יש לכוון את הקוראים קרוב ככל שניתן למידע שצוטט – כשניתן, עדיף לכוון למקור עצמו ולא לדף בית של האתר או תפריט. עבודה אקדמית - דר' נילי פלטי 26

 מאמר מעיתונות אלקטרונית מהאינטרנט המבוסס על מקור מודפס • אם מדובר במאמר הקיים מאמר מעיתונות אלקטרונית מהאינטרנט המבוסס על מקור מודפס • אם מדובר במאמר הקיים גם בכתב עת מודפס וגם בכתב עת מקוון ) ) Online יש לציין לאחר שם המאמר שמדובר בגרסה אלקטרונית. • דוגמא: • Cohen, B. (2000). Interest and learning from text. (Electronic version). Scientific Studies of . 021 -511 , 5 , Reading עבודה אקדמית - דר' נילי פלטי 36

 מאמר מתוך כתב עת שמופיע רק באינטרנט • 1 יש להוסיף את תאריך מאמר מתוך כתב עת שמופיע רק באינטרנט • 1 יש להוסיף את תאריך שליפת המידע והכתובת. ) בלעז - , retrieved בעברית - אוחזר( • 2. יש להשתמש בנתוני הפרסום המלאים שמופיעים במאמר. • 3. אין להוסיף את מספרי העמודים. • דוגמא: • Cogen, Z. (2004, March 7). Critical Thinking. Holistic , 6002 , 51 , Nursing, 3. Retrieved June /3 from http: //journals. apa. org/Holistic. Nursing/volume . pre 0030001 a. html עבודה אקדמית - דר' נילי פלטי 46

 כתבה או מאמר מתוך אתר • יש לציין את כל הפרטים הידועים על כתבה או מאמר מתוך אתר • יש לציין את כל הפרטים הידועים על הכתבה ולציין גם את תאריך החיבור )אם ידוע( וגם את תאריך שליפת הכתבה. • דוגמא: • יוגב, א' )א. ת. (. על הקשר בין קידום אתרים והחלפת קישורים, אוחזר ב 6002. 21. 2 מתוך / link_exchange. ahttp: //www. avitalyogev. com sp עבודה אקדמית - דר' נילי פלטי 56

 עותק אלקטרוני של מאמר מתוך מאגר מידע ● ● 66 יש לרשום את עותק אלקטרוני של מאמר מתוך מאגר מידע ● ● 66 יש לרשום את פרטי המאמר במלואם ולהוסיף את . תאריך השליפה ושם המאגר ממנו נשלף : דוגמא Kumrow, D. (2007). Evidence-Based Strategies of Graduate Students to Achieve Success in a Hybrid Web-Based Course. Journal of Nursing Education, 46, 3. Retrieved 16/3/2007, from Proquest Database עבודה אקדמית - דר' נילי פלטי

 מאמר מתוך כנס • גילת, ע' והרץ לזרוביץ, ר' )4002(. הלמידה באוניברסיטה כמשאב מאמר מתוך כנס • גילת, ע' והרץ לזרוביץ, ר' )4002(. הלמידה באוניברסיטה כמשאב להעצמה אישית: פיתוח שאלון, תהליך העבודה והצגת ממצאים ראשונים. מאמר שהוצג בכנס איל"ה – האגודה הישראלית לחקר החינוך, אוניברסיטת בן גוריון, באר שבע, 21 אוקטובר 4002. . עבודה אקדמית - דר' נילי פלטי 76