Скачать презентацию סימפוניה זאת מתארת תמונות מחיי הכפר היות Скачать презентацию סימפוניה זאת מתארת תמונות מחיי הכפר היות

6b5379d798ebf7ab0fc0bf9419a523dd.ppt

  • Количество слайдов: 66

 סימפוניה זאת מתארת תמונות מחיי הכפר. היות שנושא המצגת שלי הוא חורף, וגשם, סימפוניה זאת מתארת תמונות מחיי הכפר. היות שנושא המצגת שלי הוא חורף, וגשם, בחרתי במוסיקת הרקע את הפרק הרביעי מסימפוניה זאת. כדי שנבין את הרקע הריי שבפרק השלישי שאינו מושמע בזאת, מתוארת חגיגה כפרית, יפהפיות הכפר האצות ברגל קלה מתחילות בריקוד, נשמעת להקת נגני כפר המנגנת ריקוד, נשמעות רקיעות רגליים וקריאות שמחה קולניות ולפתע ]הפרק הרביעי - אלגרו[ – הפסקה מפחידה. טרמולו קודר של הבאסים מרמז על רעם, המתגלגל במרחק רב. נבוכים נפרדים הזוגות, נשמעות קריאות פחד חרישיות. שוב הרעם המבעית, התרוצצותם של בני אדם אובדי עצות – והנה כבר מתחוללת הסערה בכל עוצם אימתה. מתוארת סופת רעמים אדירה- המוזיקה מדמה גשם דל ולאט בונה את השיא. במהלך הסופה המוזיקה ממחישה רעמים, ברקים, רוחות עזות וגשם שוטף לבסוף, הסערה שוככת, ומרחוק ניתן לשמוע את שאונו של הרעם הנמוג לאיתו. ישנו חיבור כמעט בלתי מורגש לפרק הבא ]החמישי[, הכולל מוטיב המפורש בדרך כלל בתור תיאורו של בטהובן לקשת. חזרה על שירת ההודיה של הרועה. ניתן להניח בבירור כי האווירה שמחה בשנית וסוג של תפילה.