Скачать презентацию משחקי מחשב כסביבות אמון לפיתוח כישורים מורכבים Скачать презентацию משחקי מחשב כסביבות אמון לפיתוח כישורים מורכבים

729f7b7c0ee1a4875b6b8dfa6a771cce.ppt

  • Количество слайдов: 11

 משחקי מחשב כסביבות אמון לפיתוח כישורים מורכבים פרופסור דניאל גופר מרכז מחקר לבטיחות משחקי מחשב כסביבות אמון לפיתוח כישורים מורכבים פרופסור דניאל גופר מרכז מחקר לבטיחות בעבודה והנדסת אנוש טכניון, חיפה

 מרכז מחקר ויישום בין תחומי העוסק בכל נקודות המפגש שבין אנשים ומערכות טכנולוגיות: מרכז מחקר ויישום בין תחומי העוסק בכל נקודות המפגש שבין אנשים ומערכות טכנולוגיות: הנדסת תעשיה וניהול ארכיטקטורה מדעי המחשב רפואה כימיה הנדסת מזון הנדסה אזרחית הנדסה ביו-רפואית הנדסת מכונות הנדסת אווירונאוטיקה וחלל הנדסת חשמל מרכז מחקר לבטיחות בעבודה והנדסת אנוש, הטכניון

 משחקי מחשב כסביבות אימון • • • משחקי מחשב הם סביבה מורכבת, מעניינת משחקי מחשב כסביבות אימון • • • משחקי מחשב הם סביבה מורכבת, מעניינת ואתגרית. משחקי מחשב מעוררים מוטיבציה גבוהה עד כדי התמכרות. תוך כדי משחק רוכש המשחק מיומנות שונות ומשונות, וכל המרבה הרי זה משובח. האם ניתן להפוך משחק מחשב לסביבת אימון מתוכננת? האם נתן להעביר את המיומנויות הנרכשות לסביבת פעולה אמיתית?

 פרויקט מבצר החלל 7891 -4891 תכנית מחקר רב לאומית שהתרכזה באסטרטגיות מתוכננות לפיתוח פרויקט מבצר החלל 7891 -4891 תכנית מחקר רב לאומית שהתרכזה באסטרטגיות מתוכננות לפיתוח יכולת המשחק במשחק מחשב מורכב – מבצר החלל

 משחק מבצר החלל ושיטת הדגשים המשתנים מחווני ביצוע שליטה בספינה טיפול במוקשים דגש משחק מבצר החלל ושיטת הדגשים המשתנים מחווני ביצוע שליטה בספינה טיפול במוקשים דגש כפול , . Gopher, Weil, Siegel, D. (1989). Fabiani, Buckley, Gratton, G . )9891( , Coles, Donchin, Logie

Emphasis change training in the Space Fortress Game Gopher, Weil, Siegel, (1989). Emphasis change training in the Space Fortress Game Gopher, Weil, Siegel, (1989).

Comparison of the control groups in Technion and Illinois Comparison of the control groups in Technion and Illinois

Transfer from the Space Fortress with emphasis change to actual flight Gopher, Weil, Bareket Transfer from the Space Fortress with emphasis change to actual flight Gopher, Weil, Bareket (1994). Shebilske, Reigan, Winfred, Jordan, (1992). Shebilske, Jordan, Goettl, Day, (1999). Shebilske, Goettl, Corrington, Day, (1999).

Israel Airforce Flight School Gopher, Weil, Bareket (1994) Israel Airforce Flight School Gopher, Weil, Bareket (1994)

 פיתוח מאמן קוגניטיבי לשחקני כדור סל ACE – Applied Cognitive Engineering פיתוח מאמן קוגניטיבי לשחקני כדור סל ACE – Applied Cognitive Engineering