Скачать презентацию מוגז- כאן ועכשיו כל מה שרצית לדעת Скачать презентацию מוגז- כאן ועכשיו כל מה שרצית לדעת

6c63f71decec36c51ab90db978e11bf3.ppt

  • Количество слайдов: 31

 מוגז- כאן ועכשיו כל מה שרצית לדעת על בנזין מכוניות למטוסים ולא העזת מוגז- כאן ועכשיו כל מה שרצית לדעת על בנזין מכוניות למטוסים ולא העזת לשאול חיים זקלד , D. Eng, ME

 מוגז זה לא גזוזז n אימצנו את השם מוגז זה לא גזוזז n אימצנו את השם "מוגז" ) (MOGAS-motor gasoline לציון בנזין תקני למכוניות ללא עופרת, נטול אלכוהול, העומד במערך בקרת איכות עד הספקתו למטוס. ועוד מינוח: STC-Supplemental Type Certificate n תעודה המאפשרת שינוי דגם מהמקור בכלי טיס

 Back to Basics כמה מילים על בנזין n n הבנזין מזוקק בטמפרטורות יותר Back to Basics כמה מילים על בנזין n n הבנזין מזוקק בטמפרטורות יותר נמוכות מאשר, לדוגמה, דס"ל, לכן נדיף יותר : תכונות בנזין למנוע בוכנה תעופתי n n n נדיף - כלומר לחץ אדים גבוהה יחסית בכדי לאפשר הצתה מהירה ע"י ניצוץ מאידך, אם יותר מידי נדיף, נוצר לחץ אדים גבוהה. יכול לגרום לבועת גז ומכאן לנעילת אדים אוקטן מתאים- למניעת דטונציות )פיצוץ/הצתה מוקדמת(, נזק למנוע.

 Back to Basics לחץ אדים n n n בנזין - תערובות של תמיסות Back to Basics לחץ אדים n n n בנזין - תערובות של תמיסות אורגניות נדיפות. לחץ האדים - הלחץ בפזה הגזית על פני הבנזין ) k. Pa קילופסקל =~מיליבר(. גז משתחרר מהבנזין כאשר: טמפרטורה גבוהה, לחץ נמוך נעילת אדים - ואקום )ע"י משאבה( או חימום יתר יגרמו ליציאת )רתיחת( המרכיבים הקלים, תיווצר בועה והדלק יחדל יזרום לחץ אדים בבנזין תקני: n n n בנזין חורף: 08 -05 k. Pa בנזין קיץ: 54 -60 k. Pa 48 k. Pa 38 - : 100 LL

 Back to Basics אוקטן מה הוא n n n n אוקטן - המדד Back to Basics אוקטן מה הוא n n n n אוקטן - המדד להתנגדות הדלק להצתה עצמית מוקדמת רמת אוקטן- ע"י שילוב המרכיבים האליפינים, ארומטים, אוקסיגנטים, ו- עופרת ) ( tetra ethyl lead יחס הדחיסה גבוה- נותן הספק גבוהה למנוע אך נדרש אוקטן גבוהה יותר מנועים עם יחס דחיסה 7: 1 -8: 1 דורשים אוקטן ממוצע של 19 001אוקטן - התקבל כמתאים לכל המנועים התעופתיים בכדי לקבל 001 נדרש להוסיף עופרת ) (0. 5 g/liter ואזי הסימון (LL-low lead) 100 LL במוגז אין עופרת

 דרישות STC למעבר למוגז )לפי ( FAR n n n 501 שעות טיסה, דרישות STC למעבר למוגז )לפי ( FAR n n n 501 שעות טיסה, %001 הספק 54 שעות ב %58 -06 הספק טיסות ב 005, 21 רגל בבנזין-חורף ) : ( worst case n n n מחומם ל ( 43 C) 110 F בדיקות לעמידות הצנרת, דטונציה, זרימת דלק, טמפ' מנוע, נעילת אדים, בלאי שסתומים STC לא מתקבל אם נצפה נפילה בהספק או בלחץ דלק

 להיפרד מ- ? 100 LL זה רק עניין של זמן n n n להיפרד מ- ? 100 LL זה רק עניין של זמן n n n בנזין תעופתי 100 LL מסוכן לבריאות ולסביבה: מכיל עופרת ויוצר רמות גבוהות של 65%. dioxin מכל הזיהום האווירי של עופרת מקורו ב GA EPA מחמיר את התקנות כנגד זיהום עופרת באוויר בשדות תעופה. נותר רק יצרן אחד בעולם, באנגליה, לייצור טטרה אתיל עופרת הצריכה יורדת, המחיר עולה תביעה משפטית גדולה של Friends of the Earth כנגד EPA לביטול מוחלט של תוסף עופרת. 100 LL בדרך החוצה, זה רק שאלה של זמן.

 על מוגז באמריקה n n n 000, 761 מטוסים עם מנועי בוכנה רשומים על מוגז באמריקה n n n 000, 761 מטוסים עם מנועי בוכנה רשומים ב- GA ומהם כ %07 בעלי פוטנציאל לפעול על מוגז 000, 66 STC למוגז הונפקו עד מאי 8002 )כולל הללו שנשלחו לחו"ל( כ %05 מפוטנציאל המטוסים כבר טס על מוגז! מאז 9991 FAA דורש מהיצרנים לייצר מנועים שלא מחייבים עופרת )חיסום שסתומים ותושבות(. לא ניתן להסיע נוסעים בשכר

 על מוגז באמריקה-בעיית האתנול n n n מותר לרכוש בנזין מכוניות בתחנות דלק על מוגז באמריקה-בעיית האתנול n n n מותר לרכוש בנזין מכוניות בתחנות דלק אך יש לבדוק נוכחות אתנול. קידום אתנול כמיהול חובה נובע מלחצי הון-שלטון התנגדויות למיהול חובה מגופים חברתיים, ירוקים, הבנק העולמי, EOPA EAA הקונגרס תקצב ב 8002 סכומים ניכרים למימון מחקרים למתן פיתרון לאוקטן גבוה לתעופה בנזין תעופתי 29 UL בדרך. אבל מתי יהיה זמין?

 ובמדינות אחרות n אוסטרליה n n קנדה n n n FAA STC מקובל. ובמדינות אחרות n אוסטרליה n n קנדה n n n FAA STC מקובל. מרבית המטוסים הזכאים רכשו STC אין מגבלה על סוג מפעיל. ניתן להסיע נוסעים בשכר. אירופה ) (EASA n n FAA STC מקובל. ניתן להסיע נוסעים בשכר. אופנת מיהול באלכוהול יוצרת הנגדות חזקה. בוטל החוק בגרמניה.

 – UK מדוע מגבלות? )בירורים אצל הרשויות ויצרנים( n n n מגבלות מחמירות: – UK מדוע מגבלות? )בירורים אצל הרשויות ויצרנים( n n n מגבלות מחמירות: 0006 רגל, 02 צלסיוס במיכל רקע וסיבות לעמדת ה : CAA n רשימת המטוסים המאושרים הורכבה בשנות ה 08 על בסיס נתוני דלק בריטי המכיל עופרת n ניסויים בשנות ה 08 באנגליה בוצעו בתנאים שאינם worst case )לדוגמה: בדיקות דלק חם במיכל( והביאו לכישלונות. מאז לא בוצעו ניסויים! n לטענתם לא היו נתוני השוואה מהימנים בין תקני דלקים לגבי אוקטן ולחץ אדים )בניגוד ל (Dresden Report n התנגדות חברות הדלק והמנועים לשימוש במוגז ואי שיתוף פעולה n מאידך ה CAA מאפשר רכישה בכל תחנת רחוב )אך לא למוניות אוויר( התוצאה- החלטת "בית שמאי". . . שלא שונתה עד היום

 בכל המדינות הללו ניתן לרכוש דלק בתחנת דלק תוך שמירה על התנאים שב בכל המדינות הללו ניתן לרכוש דלק בתחנת דלק תוך שמירה על התנאים שב STC

 שלשה מספרי אוקטן? n שיטות מדידת אוקטן- MON-Motor Octane Number RON- Research Octane שלשה מספרי אוקטן? n שיטות מדידת אוקטן- MON-Motor Octane Number RON- Research Octane Number n אוקטן מחושב n n 2/) PON =(RON+MON ) (PON-Pump Octane Number n n n בתחנות הדלק בארה"ב השילוט הוא PON בתחנות הדלק בארץ ובאירופה השילוט הוא RON דרישת המינימום ב STC ניתנת ב PON

 מאפיינים למוגז n n n תקן ישראלי –מתאים ל STC אוקטן נכון-למניעת דטונציה מאפיינים למוגז n n n תקן ישראלי –מתאים ל STC אוקטן נכון-למניעת דטונציה לחץ אדים -בתחום המותר בנזין חורף, בנזין קיץ –מיצוי כלכלי של תוצר בתי הזיקוק צפיפות –למעקב איכות בין תעודת משלוח ופריקה אלכוהול -אסור

 תקנים למוגז n n n תקנים זהים: n האמריקני- 4184 ASTM זהה ל תקנים למוגז n n n תקנים זהים: n האמריקני- 4184 ASTM זהה ל -934 - ASTM n האירופאי- 822 - EN n הישראלי-ת"י 29 חייב להיות נטול אלכוהול )אתיל אלכוהול( יכול להכיל אוקסיגנטים: Methyl Tertiary Butyl Ether (MTBE), and Ethyl Tertiary Butyl . ) Ether (ETBE n

 בנזין חורף- קיץ 89 אוקטן )89= (RON חורף קיץ תקופת ייצור 1 דצמבר-13 בנזין חורף- קיץ 89 אוקטן )89= (RON חורף קיץ תקופת ייצור 1 דצמבר-13 מרס 1 מאי-13 אוקטובר צפיפות ) (15 C 577. 0 -27. 0 }47. 0 -17. 0 {avgas לחץ אדים ]84 -83 [avgas 08 -05 5406 -

 אתה בנורווגיה ומביא לתחנה ג'ריקן למילוי 271 C כיצד תבחר את סוג הבנזין אתה בנורווגיה ומביא לתחנה ג'ריקן למילוי 271 C כיצד תבחר את סוג הבנזין ? ב STC נדרש 19= PON אוקטן בתחנה מוצג בנזין 89 ו- 59 2/) (MON+RON MO בתקן N על הצג RON 09 58 59 5. 29 78 89 • לחשב ממוצע לפי טבלת תקן • חובה להצטייד במד אלכוהול. חובה למדוד אלכוהול. • סינון- מסננן עור צבי זה המינימום.

 דרישות ממטוס להסבה למוגז n n n כנף עילית או הזנה בגרביטציה אם דרישות ממטוס להסבה למוגז n n n כנף עילית או הזנה בגרביטציה אם כנף תחתית )82 -(PA נדרשים שינוים בצנרת הדלק ומשאבה ייחודית מנוע עם יחס דחיסה נמוך )7: 1(או בינוני )8: 1( יש FAA STC לדגם ה STC אושר ע"י רת"א

STC דוגמאות למחירי n @$1. 5/HP: n n Cessna 152, 172, 182 PA-15, PA-18, STC דוגמאות למחירי n @$1. 5/HP: n n Cessna 152, 172, 182 PA-15, PA-18, PA-25 Beech (Various), DC 3…Harvard… @ ~$3000: n n Piper PA-28 -160, 161 -180, 181 Cessna 210

 תפעול תפעול

 נעילת אדים / נעילה פניאומאטית Vapor lock / pneumatic lock )גם ב (avgas נעילת אדים / נעילה פניאומאטית Vapor lock / pneumatic lock )גם ב (avgas n n נעילת אדים: לחץ אדים נמוך גורם לבועה בבנזין חם )מתחילה להיווצר ע"י הפרעה בזרימה, רעידות(. התערובת הופכת ענייה- המנוע "רעב". נעילה פניאומאטית: בנזין נכנס לקרבוראטור חם מאד, מתאדה- תערובת עשירה מדי, המנוע נחנק.

 בדיקות למניעת נעילת אדים )גם ב (avgas n בדיקות למניעת תחילתה של היווצרות בדיקות למניעת נעילת אדים )גם ב (avgas n בדיקות למניעת תחילתה של היווצרות בועת אדים: n n אטימות הצנרת לחדירת אוויר, נזילות, קריסה, מגע עם צילנדר חם, עגינה נאותה למניעת רעידות, עטיפת צנרת בבידוד חום לבדוק אם נשם המיכל תקין )מניעת וואקום(

 אמצעי זהירות לפני המראה n n n תדלק לפני טיסה- עדיף בנזין קריר אמצעי זהירות לפני המראה n n n תדלק לפני טיסה- עדיף בנזין קריר אחר הסעה ממושכת הפעל כוח מלא לפני המראה לסילוק הבנזין החם מהצנרת. הפסק המראה אם קיימת נפילה בהספק

 נהלי חרום )נכון גם ל ( avgas n זיהוי נעילת אדים בטיסה: EGT-Exhaust נהלי חרום )נכון גם ל ( avgas n זיהוי נעילת אדים בטיסה: EGT-Exhaust Gas Temperature עולה, מנוע מגמגם n n הורד אף ומצערת למינימום להורדת צריכת דלק עד לחזרה לנורמלי הפעל משאבת בוסטר אם קיימת. אם כבר – ON נתק אותה כוון לתערובת עשירה קרח בקרבורטור: הפעל חימום יותר מוקדם מאשר ב Avgas

 מאידך- קצת עידוד n n הכרת תכונות המוגז ותפעול נכון תביא לבטיחות וברכה מאידך- קצת עידוד n n הכרת תכונות המוגז ותפעול נכון תביא לבטיחות וברכה ל GA עשרות אלפי מטוסים, מעל 00, 66, טסים בבטחה על מוגז אף STC לא בוטל עד היום ההוכחה היא הניסיון, כמו שנקבע בעמדה הרשמית של ה : FAA "The service history for airplanes and engines using autogas has been good and is ”. comparable to avgas

 תדלוק תדלוק

 נהלי בקרת איכות המוגז במגידו n n n לפי דרישת רת נהלי בקרת איכות המוגז במגידו n n n לפי דרישת רת"א ובסיכום עימם הפעלנו מערך בקרת איכות מוגז עד להספקת הדלק למטוס המערך שווה בחומרתו למערך בקרת איכות (100 LL) AVGAS בארץ מערך זה הוא מהמחמירים לעומת הדרישות לבקרת איכות מוגז במדינות המערב.

 נהלי בקרת איכות המוגז במגידו n n n מיכל אספקה מגיע מבז נהלי בקרת איכות המוגז במגידו n n n מיכל אספקה מגיע מבז"ן כשהוא חתום בפלומבה ומלווה בתעודות בקרת איכות של האוצווה לפני הפריקה: משקל סגולי, אלכוהול, מים, תרחיף, צבע בדיקה יומית למים וניקוז המסננים ותקינות בדיקות תקופתיות לאישור תקינות המתקן בעת מילוי מיכל המטוס הבנזין עובר 3 שלבי סינון

 מתדלק במוגז? – עליך לדעת: n n n למטוס יש STC מאושר רת מתדלק במוגז? – עליך לדעת: n n n למטוס יש STC מאושר רת"א סוג המוגז תואם את ה 95) STC או 89 אוקטן( ניתן לערבב מוגז עם 100 LL כל 57 שעות יש למלא מיכל ב 100 LL אחר שיפוץ מנוע יש לטוס 52 שעות ב 100 LL

 האם המאמץ שווה? יוני 9002 פטור לפי חוק: האם המאמץ שווה? יוני 9002 פטור לפי חוק: "צו הבלו על דלק )פטור(, התשס"ה 5002, סעיף 3)2(" שעור בלו: 593. 2 ₪ לליטר )לפני מע"מ( מחיר לליטר כולל מע"מ ₪ 100 LL 25. 7 בנזין 89 )בצובר( 53. 6 בנזין 89 אחר ניכוי בלו 85. 3 חיסכון במעבר למוגז 69. 3

 מוגז במנחת מגידו n n התארגנות משותפת של מגידו תעופה )בי מוגז במנחת מגידו n n התארגנות משותפת של מגידו תעופה )בי"ס לטיסה( ומרכז דאייה מגידו )גרירת דאונים( טיסות ניסוי 271 PA 18 , C בוצעו בהצלחה לפי פרוטוקול המתואם עם רת"א )000, 01 רגל(. המטוסים נמצאו כשירים לטיסה על מוגז אנו מאמינים כי נפתחה הדלת לחיזוק התעופה הספורטיבית אבל אל נשכח: בסופו של יום - האחריות לשימוש נאות במוגז נחה על ברכי הטייס ---------------------------- נחיתות רכות סוף