Скачать презентацию התמודדות עם אתגר האנרגיה של פרות חלב Скачать презентацию התמודדות עם אתגר האנרגיה של פרות חלב

25e07b20456e4c6eee08831075e878e1.ppt

  • Количество слайдов: 44

 התמודדות עם אתגר האנרגיה של פרות חלב בתקופת מעבר ריק ר. גרומר מנהל התמודדות עם אתגר האנרגיה של פרות חלב בתקופת מעבר ריק ר. גרומר מנהל טכני מעלי גרה באלכם ניו המפטון, ניו יורק ופרופסור אמריטוס מחלקת מדעי החלב אוניברסיטת וויסקונסין - מדיסון

 המצגת היום • הביולוגיה של פרת החלב בתקופת מעבר: אתגר האנרגיה • שינוי המצגת היום • הביולוגיה של פרת החלב בתקופת מעבר: אתגר האנרגיה • שינוי התזונה לצורך עמידה באתגר? • כולין: מרכיב תזונתי חסר אשר נדרש לעמידה באתגר!

 פרת השיא Ever-Green-View My 1326 ET וולדו, ויסקונסין ימים 563/ 3 x 563 פרת השיא Ever-Green-View My 1326 ET וולדו, ויסקונסין ימים 563/ 3 x 563 ימים ממוצע יומי חלב, ק"ג 567, 23 4. 48 חלבון, ק"ג 5621 4. 3 שומן, ק"ג 279 7. 2 צריכת חלב עגל )24 ימים( 981 5. 4

 מאזן אנרגיה לפרות מאזן אנרגיה לפרות "טיפוסיות" בתקופת המעבר מאזן אנרגיה נצרכת אנרגיה לצרכי קיום מאזן אנרגיה יום לאחר ההמלטה אנרגיה נטו להנקה )מק"ל ביום( אנרגיה נצרכת אנרגיה לצרכי קיום

 צריכת חומר יבש ורמת NEFA בפלזמה DMI 0001 66 NEFA, u. M 006 צריכת חומר יבש ורמת NEFA בפלזמה DMI 0001 66 NEFA, u. M 006 33 004 22 002 11 02 - 03 02 01 0 יום לאחר ההמלטה גרומר, 3991 01 - DMI, lb/d 008 44

 טריגליצרידים בכבד 41 21 01 8 6 4 2 וסקז-אנון ושות', 4991 03 טריגליצרידים בכבד 41 21 01 8 6 4 2 וסקז-אנון ושות', 4991 03 02 01 0 01 - calving יום לאחר ההמלטה Day relative to 02 - 0 03 - טריגליצרידים בכבד % DM basis

 עומס על הכבד • הכבד שוקל 01 ק עומס על הכבד • הכבד שוקל 01 ק"ג ויכול לצבור יותר מ-5. 0 ק"ג שומן עד ליום שלאחר ההמלטה )דראקלי, 1002(! כבד רגיל • ירידה של נקודה אחת בדירוג מצב הגוף ) (BCS תביא לירידה של 5 ק"ג שומן מהכבד! כבד שומני

 רמת BHBA בפלזמה 21 11 01 9 8 7 וסקז-אנון ושות', 4991 03 רמת BHBA בפלזמה 21 11 01 9 8 7 וסקז-אנון ושות', 4991 03 02 01 0 01 - 02 - יום לאחר ההמלטה 6 03 - BHBA mg/dl

 תפקודי כבד • שלוש הפעולות העיקריות עבור תזונאים – מייצר גלוקוזה – מעבד תפקודי כבד • שלוש הפעולות העיקריות עבור תזונאים – מייצר גלוקוזה – מעבד שומן גוף שעובר דרכו – מסנן אמוניה )משנה לאוריאה( • בנוסף – – מפנה אנדוטוקסינים מפסיק פעילות של הורמונים מיותרים מעודד תגובה חיסונית וכולי

 פתופיזיולוגיה • כבדים עם שומן )%06 -05 מפרות לאחר ההמלטה( – מזיקים למבני פתופיזיולוגיה • כבדים עם שומן )%06 -05 מפרות לאחר ההמלטה( – מזיקים למבני התאים – פוגעים ביכולת • • ליצור גלוקוזה לסנן אמוניה להרכיב חלבונים להגיב להורמונים – מיוחס ל: • ירידה בתנובת החלב • תגובה חיסונית לקויה • יעילות מופחתת בפוריות

 השלכות של קטוזיס תת-קליני • קטוזיס תת קלינית בשיעור הימצאות של %02 )שיעור השלכות של קטוזיס תת-קליני • קטוזיס תת קלינית בשיעור הימצאות של %02 )שיעור היארעות %04( )גייזהאוזר, 1002(. – – – היפוך קיבה )אבומזום( ) ↑ 3 x אוספינה ושות', 0102; דאפילד ושות', 9002( קטוזיס קליני ) ↑ 3 -6 x אוספינה ושות', 0102; דאפילד ושות', 9002( מטריטיס )↑ 1. 5 -3. 4 x אוספינה ושות', 0102; דאפילד ושות', 9002( מסטיטיס ) ↑ 2 x לסלי ושות', 0002( ירידה בחלב ↓ 1. 9 -3. 0 kg/d בביקורת חלב ראשונה ו- ↑ 1. 5 x בפרות ללא ביוץ )דאפילד ושות', 9002(

 המצגת היום • הביולוגיה של פרת החלב בתקופת מעבר: אתגר האנרגיה • שינוי המצגת היום • הביולוגיה של פרת החלב בתקופת מעבר: אתגר האנרגיה • שינוי התזונה לצורך עמידה באתגר? • כולין: מרכיב תזונתי חסר אשר נדרש לעמידה באתגר!

 האם נוכל לסייע לפרה באמצעות תזונה? • המחקר בחן בעיקר את ההשפעות של האם נוכל לסייע לפרה באמצעות תזונה? • המחקר בחן בעיקר את ההשפעות של אנרגיה תזונתית לפני ההמלטה )עלייה בהזנת מזון מרוכז( על ביצועים לאחר ההמלטה להתאים מיקרופלורה להצמיח פאפילה יותר אנרגיה , יותר צריכת חומר יבש העלאת ריכוז האנרגיה ירידה בתנועת השומן

 סיכום התוצאות: מאוד מאכזבות!!! • • 8/6 מהמחקרים מראים עלייה משמעותית ב- DMI סיכום התוצאות: מאוד מאכזבות!!! • • 8/6 מהמחקרים מראים עלייה משמעותית ב- DMI לפני המלטה. אך האם יש השפעה מתגלגלת? 7/0 מהמחקרים הראו השפעה משמעותית על DMI לאחר המלטה. 9/0 מהמחקרים הראו השפעה משמעותית על תפוקת החלב. 5/1 מהמחקרים הראו ירידה משמעותית בשומן הכבד.

 המצגת היום • הביולוגיה של פרת החלב בתקופת מעבר: אתגר האנרגיה • שינוי המצגת היום • הביולוגיה של פרת החלב בתקופת מעבר: אתגר האנרגיה • שינוי התזונה לצורך עמידה באתגר? • כולין: מרכיב תזונתי חסר אשר נדרש לעמידה באתגר!

 תוספים פוטנציאליים לשליטה במאזן אנרגיה הפחתת תנועת – FA לא לדיון • כרומיום תוספים פוטנציאליים לשליטה במאזן אנרגיה הפחתת תנועת – FA לא לדיון • כרומיום • ניאצין • סמני גלוקוזה הגברת יצוא השומן מהכבד • כולין – פרופילן גליקול – גליצרול – קלציום פרופיונט 61

 חיוניות הכולין • נחשב לויטמין, אך איננו ויטמין. – ניתן לסינתזה חיצונית – חיוניות הכולין • נחשב לויטמין, אך איננו ויטמין. – ניתן לסינתזה חיצונית – לא גורם אנזימי – מועשר בכמויות גדולות • מוכח כחומר מזין חיוני לזנים רבים • תסמין קלאסי למחסור בכולין: כבד שומני.

 תפקודי הכולין • מטבוליזם פחמן )מתיל( אחד – מתיונין עודף • נגזרת של תפקודי הכולין • מטבוליזם פחמן )מתיל( אחד – מתיונין עודף • נגזרת של פוספוליפיד – פוספטידילכולין • ממבראנות תאים • ליפופרוטאינים )העברת ליפידים בדם( • אצטילכולין )מוליך עצבי(

 כולין ד כולין ד"ר ר. ארדמן )2991( • • • • האם כולין הוא חומר מגביל עבור בעלי חיים מעלי גרה? צריכת מזון: 03 ג'/יום הימנעות מכשל במסס: 1 ג'/יום יצירת גרה: 0 ג'/יום אספקה למעי: 1 ג'/יום מופרש בחלב: 5 ג'/יום דרישה פוטנציאלית: 05 -03 ג'/יום

 הזנת 06 ג'/יום Rea. Shure החל מ-3 שבועות לפני המלטה עד 6 שבועות הזנת 06 ג'/יום Rea. Shure החל מ-3 שבועות לפני המלטה עד 6 שבועות לאחר ההמלטה מצמצמת את שיעור הטריגליצרידים בכבד , TAG מ"ג/ג רקמה רטובה בקרה שבועות מההמלטה זום ושות', 1102

 הזנת RPC מפחיתה קטוזיס )בכל הפרות( בקרה תת קליני – יום 41 53. הזנת RPC מפחיתה קטוזיס )בכל הפרות( בקרה תת קליני – יום 41 53. סנטוס ושות', 9002 תת קליני – יום 1 70. הידרדרות 50. קטוזיס קליני 10. = P

 הזנת RPC משפרת את הבריאות )בכל הפרות( בקרה מסטיטיס 50. 100. 60. *כולל הזנת RPC משפרת את הבריאות )בכל הפרות( בקרה מסטיטיס 50. 100. 60. *כולל קטוזיס קליני סנטוס ושות', 9002 מטריטיס 77. 33. 27. = P

 שיעור הריון בהפריה ראשונה משפר את אחוז ההתעברות Rea. Shure מהזרעה ראשונה *Journal שיעור הריון בהפריה ראשונה משפר את אחוז ההתעברות Rea. Shure מהזרעה ראשונה *Journal of Dairy Science, Vol 87, (Supl. 1): 334 ** Balchem Technical research Reports: 2004: 3 -5, 2005: 2 *** Lima etal 2006 ADSA Abstract 23

 מחקרים אוניברסיטאיים לפרות בתקופת מעבר 51. < * P מחקרים אוניברסיטאיים לפרות בתקופת מעבר 51. < * P

 , DMI ק , DMI ק"ג/יום עלייה = 47. 0 ק"ג/יום 12. = P =. 0042, SEd

 תפוקת חלב, ק תפוקת חלב, ק"ג/יום עלייה = 12. 2 ק"ג/יום 43. = P <. 0001, SEd

 תפוקת , ECM ק תפוקת , ECM ק"ג/יום עלייה = 86. 2 ק"ג/יום 27. = P =. 0038, SEd

 תוכנית תמריץ תוצאות אמיתיות תוכנית תמריץ תוצאות אמיתיות

 תוכנית תמריץ תוכנית תמריץ "תוצאות אמיתיות" • החזר כספי לחוות מסחריות במהלך 09 ימי התמריץ – ללא שימוש ב- Rea. Shure במשך 6 חודשים לפני התוכנית. • 06 ג'/יום לפרה לפני ואחרי ההמלטה במידת האפשר • מדידת תפוקת החלב ומשתני הבריאות לפני ובמהלך התוכנית – קטוזיס קליני ותת קליני, BHBA , NEFA במידת האפשר – , DA מוות, שיעורי דחייה לא רצויים, מספר פרות ברפת המרפאה – חלב ממוצע ביום הבדיקה הראשון והשני

 תמריץ תוצאות אמיתית – כל העדרים % או ק תמריץ תוצאות אמיתית – כל העדרים % או ק"ג/יום )11( )5( )7( )11( )6( )9(

 סיכום • • פרות בתקופת מעבר חוות שינויים רבים במאזן האנרגיה וכן עליות סיכום • • פרות בתקופת מעבר חוות שינויים רבים במאזן האנרגיה וכן עליות בתנועת החומצה השומנית. הדבר נורמאלי! התהליך תומך בהנבת החלב! לשינוי ההזנה ההמלטה יש השפעה מועטה על בריאות וביצועי פרות לאחר המלטה. לפרות יש מחסור ברור בכולין, כפי שעולה מתוך העלייה בשומן הכבד וביכולת של תוסף כולין למתן את העלייה. תוספת של כולין מוגן reashure משפרת את הביצועים, הבריאות וביצועי הפוריות של הפרה.

 שאלות? ? ? שאלות? ? ?

 שאלות נפוצות: כולין • האם יש להאכיל 06 ג' Reashure ליום? – מחקר שאלות נפוצות: כולין • האם יש להאכיל 06 ג' Reashure ליום? – מחקר שנערך בקורנל ערך השוואה בין 0, 54, 06 ו-87 ג'/יום והצמצום הגדול ביותר בשומן בכבד או העלייה הגבוהה ביותר בגליקוגן בכבד נצפו ב-06 או 57 ג'/יום. 33

 שאלות נפוצות: כולין • מתי להזין ב- ? Rea. Shure – החל מיום שאלות נפוצות: כולין • מתי להזין ב- ? Rea. Shure – החל מיום 12 לפני ההמלטה ועד ליום 12 אחרי ההמלטה. – תיתכן תועלת בהזנה לתקופות ארוכות יותר אחרי ההמלטה, אולם לא נערך מחקר לבדיקת הרעיון הזה. 43

 שאלות נפוצות: כולין • האם ניתן להזין ב- Rea. Shure רק לפני ההמלטה? שאלות נפוצות: כולין • האם ניתן להזין ב- Rea. Shure רק לפני ההמלטה? רק אחרי ההמלטה? 41 21 הזינו לפני ההמלטה כדי למנוע כבד שומני 03 02 6 2 0 01 - ימים ביחס להמלטה 53 8 4 הזינו אחרי ההמלטה כדי להקל על כבד שומני ולמנוע הצטברות נוספת 01 02 - 0 03 - שומן כבד %

 השפעות תיאורטיות של הזנת Rea. Shure לפני, אחרי או לפני ואחרי ההמלטה 41 השפעות תיאורטיות של הזנת Rea. Shure לפני, אחרי או לפני ואחרי ההמלטה 41 21 01 לפני בלבד 8 אחרי בלבד 6 לפני ואחרי שומן כבד % 4 2 03 02 01 0 01 - 02 - 0 03 - ימים ביחס להמלטה 63

 שאלות נפוצות: כולין • האם להשתמש ב- Rea. Shure עם כל הפרות או שאלות נפוצות: כולין • האם להשתמש ב- Rea. Shure עם כל הפרות או רק בעדרים המתקשים? – כל הפרות! • מחקרים רבים מצביעים על שיעור היארעות גבוה של כבד שומני בפרות אחרי המלטה לא רק בפרות מבוגרות או חולות. • כמעט כל הנתונים שנאספו עד כה נלקחו מפרות "נורמאליות" – חלב, /SCK בריאות ו- repro

 שאלות נפוצות: כולין • Rea. Shure יקר מדי? !? ! – התייחסו לזה שאלות נפוצות: כולין • Rea. Shure יקר מדי? !? ! – התייחסו לזה כאל ביטוח לא יקר!! • • עלות ייצור חלב )55/$05. 71 ק"ג – ממוצע בחוות ויסקונסין 8002/7002; 000, 22 חלב(: $058, 3 עלות הזנת 13$ : Rea. Shure 0583/31 = %3. 0 מסך עלות ייצור החלב תשואה להשקעה = 01 -8 83

 שאלות נפוצות: כולין • האם Rea. Shure הוא תוסף או מזון חיוני? – שאלות נפוצות: כולין • האם Rea. Shure הוא תוסף או מזון חיוני? – – זהו מזון חיוני. על בסיס מחקרים שנערכו עד כה, כבד שומני הוא התסמין הקלאסי למחסור אצל בעלי חיים מעלי גרה אין ספק כי פרה סובלת ממחסור בכולין כאשר רמות NEFA מגיעות לשיא וצריכת המזון מדוכאת !! במועדים אחרים? ? 93

 שאלות נפוצות: כולין • האם כל מוצרי הכולין המצופים זהים? ציפוי מטריצה ציפוי שאלות נפוצות: כולין • האם כל מוצרי הכולין המצופים זהים? ציפוי מטריצה ציפוי אמיתי • תרכובת על פני השטח • אין תרכובת על פני השטח • הגנה ויציבות מופחתת • הגנה רבה ויציבות

 פחמימת לפני ההמלטה ללא סיבים? ? פחמימת לפני ההמלטה ללא סיבים? ?

 זרימת דם לכבד ריינולדס ושות', 3002 יום לאחר ההמלטה זרימת דם לכבד ריינולדס ושות', 3002 יום לאחר ההמלטה

 חישוב ספיגת NEFA בכבד במהלך תקופת המעבר )ריינולדס ושות', 3002( יום לאחר ההמלטה חישוב ספיגת NEFA בכבד במהלך תקופת המעבר )ריינולדס ושות', 3002( יום לאחר ההמלטה

 אסטרטגיות למניעת כבד שומני/קטוזיס 1. הפחתת תנועת השומן מהרקמה השומנית 2. הגברת תנועת אסטרטגיות למניעת כבד שומני/קטוזיס 1. הפחתת תנועת השומן מהרקמה השומנית 2. הגברת תנועת השומן ) (VLDL מתוך הכבד רקמה שומנית שומן מועבר Oxid Ketone Ac. Co. A 2 CO NEFA TAG גליקרול חומצה שומנית VLDL Stored TAG כבד EB שלילי שינויים הורמונאליים בהמלטה