Скачать презентацию הומוסקסואליות בריאות נפש ותקינות פוליטית ד ר אבשלום Скачать презентацию הומוסקסואליות בריאות נפש ותקינות פוליטית ד ר אבשלום

b85886431a9c6331df42278a6b2786d5.ppt

  • Количество слайдов: 54

 הומוסקסואליות, בריאות נפש ותקינות פוליטית ד הומוסקסואליות, בריאות נפש ותקינות פוליטית ד"ר אבשלום אליצור 1. המצוקה בקרב ההומוסקסואלים – חיצונית או אינהרנטית? 2. האטיולוגיה: מודלים ביולוגיים מול סביבתיים 3. שינוי האוריינטציה המינית – אפשרי? כדאי?

 התנצלות על ההעדפה הגברית v יש פחות חומר מחקרי על לסביות v הלסביות התנצלות על ההעדפה הגברית v יש פחות חומר מחקרי על לסביות v הלסביות כנראה דיפוזית יותר v הבעייתיות קטנה יותר

 התנצלות על הרושם הפטרוני We hold these truths to be self-evident, that all התנצלות על הרושם הפטרוני We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain undeniable rights, that among these rights are Life, Liberty and the pursuit of Happiness. מגילת העצמאות של ארה"ב

 מה תשיב להורה מציק? מה תשיב להורה מציק? "הרי יש חוקרים שאומרים שאתה יכול להשתנות!" "לא, נכון! כולם אומרים שאי-אפשר לשנות נטייה מינית!" " כן מי שמאוד רוצה יכול להשתנות. אני פשוט לא )לא עומד במבחן הביקורת, מערבב מדע וערכים, לא משרת את רוצה!" המטרה( )תשובה ערכית, בלתי תלויה במחקר, עמידה על זכות האדם לחיות את חייו כרצונו(

 מצוקה נפשית בקרב הומוסקסואלים 1. Herrell, R. , Goldberg, J. , True, W. מצוקה נפשית בקרב הומוסקסואלים 1. Herrell, R. , Goldberg, J. , True, W. R. , Ramakrishnan, V. , Lyons, M. , Eisen, S. , Tsuang, M. T. (1999) Sexual Orientation and Suicidality: A Co twin Control Study in Adult Men. Arch. Gen. Psychiatry, 56: 867 874. Gays prone to suicide 6. 5 times more than co-twins. 2. Remafedi, G. , Farrow, J. , and Deisher, R. (1991). Risk Factors for Attempted Suicide in Gay and Bisexual Youth. Pediatrics, 87(6): 869 875. The risk of suicide decreases by 80% for each year that a young man delays homosexual/bisexual self-labeling. 3. Ross, M. W. (1988): Homosexuality and mental health: A cross cultural review. J. Homosex, 15(1/2): 131 152. Comorbidity unrelated to the culture within which the homosexual person lives. 4. de Graaf, R. , Sandfort, T. G. M. and ten Have, M. (2006): Suicidality and sexual orientation: Differences between men and women in a general population based sample from the Netherlands. Archives of Sexual Behavior, 35: 253 262. Homosexual men differed from their heterosexual counterparts on all four suicide symptoms (Odds Ratio [OR] ranging from 2. 58 to 10. 23, with higher ORs for more severe symptoms), and on the sum total of the four symptoms; homosexual women only differed from heterosexual women on suicide contemplation (OR=2. 12).

 גורמי התאבדות אינהרנטיים 1. Saghir, M. T. , Robins, E. (1973) Male and גורמי התאבדות אינהרנטיים 1. Saghir, M. T. , Robins, E. (1973) Male and Female Homosexuality: A Comprehensive Investigation. Baltimore: Williams & Wilkins. 2/3 suicides due to breakup 2. Bell, A. P. , & Weinberg, M. S. (1978) Homosexualities: A Study of Diversity Among Men and Women. New York: Simon & Shuster. Major reason for suicide attempts was the breakup of relationships. In second place was the inability to accept oneself.

? ? " "עשרה אחוז מהאוכלוסייה 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Reisman, J. A. & Eichel, E. W. (1990). Kinsey, Sex and Fraud: The Indoctrination of a People. An Investigation into the Human Sexuality Research of Alfred C. Kinsey. Lafayette, LA: Huntington House. A study of 5, 514 Canadian college and university students under the age of 25 found 1% who were homosexual and 1% who were bisexual. (King et al. , 1988). A study of 8, 337 British men found that 6. 1% had "any homosexual experience" and 3. 6% had "1+ homosexual partner ever. " (Johnson et al. , 1992). A French study of 20, 055 people found that 4. 1% of the men and 2. 6% of the women had at least one occurrence of intercourse with person of the same sex during their lifetime. (ANRS, 1992). A Danish random survey found that 2. 7% of the 1, 373 men who responded to their questionnaire had homosexual experience (intercourse). (Melbye, 1992). The National Health Interview Survey does household interviews of the civilian non institutionalized population. The results of three of these surveys, done in 1990 1991 and based on over 9, 000 responses each time, found between 2 -3% of the people responding said yes to a set of statements which included "You are a man who has had sex with another man at some time since 1977, even one time. " (Dawson, Hardy, 1990 1992) In a random survey of 6, 300 Norwegians, 3. 5% of the men and 3% of the women reported that they had a homosexual experience sometime in their life. (Sundet et al. , 1988).

" "כך נולדת AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION FACT SHEET [sic!] MAY 2000 Q. Is It Possible To Change One’s Sexual Orientation (“Reparative Therapy”)? A. There is no published scientific evidence supporting the efficacy of “reparative therapy” as a treatment to change one’s sexual orientation, nor is it included in the APA’s Task Force Report, Treatments of Psychiatric Disorders. More importantly, altering sexual orientation is not an appropriate goal of psychiatric treatment. Some may seek conversion to heterosexuality because of the difficulties that they encounter as a member of a stigmatized group. Clinical experience indicates that those who have integrated their sexual orientation into a positive sense of self function are at a healthier psychological level than those who have not.

 כולם מיישרים קו n ASSOCIATION RESOLUTIONS OPPOSING REPARATIVE n n n THERAPY American כולם מיישרים קו n ASSOCIATION RESOLUTIONS OPPOSING REPARATIVE n n n THERAPY American Academy of Pediatrics American Federation of Teachers American Medical Association American Psychiatric Association American Psychological Association The Interfaith Alliance National Association of School Psychologists National Association of Social Workers National Association of Secondary School Principals National Education Association New Ways Ministries People for the American Way

 להשתנות? להשתנות? " v זה נורמאלי" " v אתה כזה ואין מה לעשות" " v הוכח שזה גנטי" " v תלמד לקבל את עצמך" ) v אתה נוירוטי!(

" "הוכח שזה גנטי Xq 28 - Thanks for the genes, Mum The T shirt worn by the San Francisco gay made it clear: A single piece of DNA from the q 28 region of his X chromosome, inherited from his mother was the sole cause of his sexual orientation

 קצת נתונים 1. Bailey, J. M. , & Pillard, R. C. (1991) A קצת נתונים 1. Bailey, J. M. , & Pillard, R. C. (1991) A Genetic Study of Male Sexual Orientation. Archives of General Psychiatry, 48: 1089 1096. (caveat: volunteer bias) Ø MZ twin: 52 % Ø DZ twin: 22 % Ø Brother: 9. 2% Ø Adopted brother: 11 %

 קצת נתונים 2. Bailey, J. M. , Dunne, M. P. , & Martin, קצת נתונים 2. Bailey, J. M. , Dunne, M. P. , & Martin, N. G. (2000): Genetic and Environmental influences on sexual orientation and its correlates in an Australian twin sample. Journal of Personality and Social Psychology 78: 524 536. Ø MZ twin (female) Ø MZ twin (male) 30% 38% (discordant twins viewed family situations differently)

 קצת נתונים 3. Hershberger, S. L. (1997): A twin registry study of male קצת נתונים 3. Hershberger, S. L. (1997): A twin registry study of male and female sexual orientation. Journal of Sex Research 34: 212 222. (caveat: only unmarried) Ø MZ twin (female) Ø MZ twin (male) 48% 0%

 קצת נתונים 1. Kirk, K. M. , Bailey, J. M. , Dunne, M, קצת נתונים 1. Kirk, K. M. , Bailey, J. M. , Dunne, M, P. , & Martin, N. G. (2000) Measurement models for sexual orientation in a community twin sample. Behavior Genetics, 30: 345 356. Ø MZ twin (female) Ø MZ twin (male) 50 -60% 30%

 הסקירות המקיפות ביותר 1: מוטה נגד N. & B. Whitehead (1999) My Genes הסקירות המקיפות ביותר 1: מוטה נגד N. & B. Whitehead (1999) My Genes Made Me Do It !Lafayette, LA: Huntington House. “The average in the population is 10% genetic and 90% environmental. This is not fixed - change is possible. ”

 הסקירות המקיפות ביותר 2: מוטה בעד Mustanski, B. S. , Chivers, M. L. הסקירות המקיפות ביותר 2: מוטה בעד Mustanski, B. S. , Chivers, M. L. , & Bailey, J. M. (2002; ) A critical review of recent biological research on human sexual orientation. Annual Review of Sex Research, 13: 89 140. “Consistent evidence that genes influence sexual orientation, but molecular research has not yet produced compelling evidence for specific genes. ”

 הסקירות המקיפות ביותר 3: מוטה בעד Rahman, K, & Wilson, G. D. (2005) הסקירות המקיפות ביותר 3: מוטה בעד Rahman, K, & Wilson, G. D. (2005) Born gay? The psychobiology of human sexual orientation. London: Peter Owen. “Amidst the conflicting findings, it seems that, whether operationalised in terms of gender atypicality or as a primary trait, sexual orientation has a substantial genetic component, and that this may be located on the X chromosome” (. )הדגשה שלי

 נטייה מינית ומבנה המוח Allen, L. S. , & Gorski, R. A. (1992) נטייה מינית ומבנה המוח Allen, L. S. , & Gorski, R. A. (1992) Sexual orientation and the size of the anterior commissure in the human brain. Proc. Natl Acad. Sci. USA. , 89: 7199 7202.

 נטייה מינית ומבנה המוח Mbugua, K. (2003): Sexual orientation and brain structures: A נטייה מינית ומבנה המוח Mbugua, K. (2003): Sexual orientation and brain structures: A critical review of recent research. Current Science, 84: 173 178. “The available evidence does not support the hypothesis that the brains of male homosexuals are structurally different from those of male heterosexuals. ”

 נטייה מינית ומבנה המוח תזכורת: הומוסקסואלים אינם נטייה מינית ומבנה המוח תזכורת: הומוסקסואלים אינם "גברים נשיים"

 נטייה מינית ומבנה המוח Le. Vay, S. (1991) A Difference in Hypothalamic Structure נטייה מינית ומבנה המוח Le. Vay, S. (1991) A Difference in Hypothalamic Structure Between Heterosexual and Homosexual Men. Science, 258: 1034 -1037 (INAH )גרעינים אינטרסטיציאליים בהיפותלמוס האנטריורי Le. Vay, S. (1994) The Sexual Brain. Mass. : MIT Press. To many people, finding a difference in brain structure between gay and straight men is equivalent to proving that gay men are "born that way. " Time and again I have been described as someone who "proved that homosexuality is genetic" or some such thing. I did not. My observations were made only on adults who had been sexually active for a considerable period of time. It is not possible, purely on the basis of my observations, to say whether the structural differences were present at birth, and later influenced the men to become gay or straight, or whether they arose in adult life, perhaps as a result of the men's sexual behavior. (P. 72 )ההדגשות שלי

 נטייה מינית ומבנה המוח Breedlove, S. M. (1997) Sex on the brain. Nature, נטייה מינית ומבנה המוח Breedlove, S. M. (1997) Sex on the brain. Nature, 389: 801. הצפיפות והגודל של נוירונים מסוימים בגנגליונים . השדרתיים של חולדות תלויים בתדירות ההזדווגויות “These findings give us proof for what we theoretically know to be the case – that sexual experience can alter the structure of the brain, just as genes can alter it. [I]t is possible that differences in sexual behavior cause (rather than are caused by) differences in the brain. ”

 נטייה מינית ומבנה המוח Teicher MH, Andersen SL, Polcari A, Anderson CM, Navalta נטייה מינית ומבנה המוח Teicher MH, Andersen SL, Polcari A, Anderson CM, Navalta CP, Kim DM: The neurobiological consequences of early stress and childhood maltreatment. Neurosci. Biobehav. Rev. 2003; 27(1 2): 33 44 : חלקים במוח שנמצאו שונים אצל אנשים שעברו התעללות או הזנחה בילדותם hypothalamus, amygdala, hippocampus, vermis, corpus callosum

 נטייה מינית ומבנה המוח 9991 , Rogers, L. J. Sexing the Brain. London: נטייה מינית ומבנה המוח 9991 , Rogers, L. J. Sexing the Brain. London: Weidenfeld and Nicolson ליקוק אברי המין של גורי חולדה זכרים ע"י האם: גידול בממדי הגרעין 3 INAH )הגרעין שמצא לה ואי!( והתנהגות זכרית טיפוסית. אנשים מדברים יותר אל תינוקות הלבושים ורוד מאשר אל אלו בכחול.

 עוד תזכורת מהביולוגיה איזה עוד תזכורת מהביולוגיה איזה "גן" גורם לאווזים לנסות להזדווג עם מי שגידל אותם?

 תזכורת מהאנתרופולוגיה איזה תזכורת מהאנתרופולוגיה איזה "גן" גורם לגברים סיניים להתגרות מינית מכפות רגליים שהוטל בהן מום, ולגברים בני מלאווי להימשך אל נשים עם שפתי כף אשפה?

 תקיפה מינית בילדות כגורם ? להומוסקסואליות בבגרות 1 Johnson, R. L. , Shrier, תקיפה מינית בילדות כגורם ? להומוסקסואליות בבגרות 1 Johnson, R. L. , Shrier, D. (1985) Sexual Victimization of Boys: Experience at an Adolescent Medicine Clinic. Journal of Adolescent Health Care 6: 372 376. 300 intercity boys 40 assaulted before puberty Ø Ø 47. 5% homosexual 10% bisexual 260 not assaulted Ø 0% homosexual

 תקיפה מינית בילדות כגורם ? להומוסקסואליות בבגרות 2. Johnson, R. L. , Shrier, תקיפה מינית בילדות כגורם ? להומוסקסואליות בבגרות 2. Johnson, R. L. , Shrier, D (1987) Past sexual victimization by females of male patients in an adolescent medicine clinic population. Am. J. Psychiatry 144: 650 652 Molested boys (mean age 10) 11 female molested 3 (28%) homosexual Ø 14 male molested 8 (57%) homosexual Ø 25 non molested 2 (8%) homosexual Ø

 תקיפה מינית בילדות כגורם ? להומוסקסואליות בבגרות 3. Dimock, P. T. (1988). Adult תקיפה מינית בילדות כגורם ? להומוסקסואליות בבגרות 3. Dimock, P. T. (1988). Adult males sexually abused as children: Characteristics and implications for treatment. Journal of Interpersonal Violence, 3, 203 216. Ø Of 25 men with history of abuse: 16 reported gender identity confusion, 8 bisexual, 2 primarily homosexual, 1 professed heterosexual but was not. 4. Remafedi, G. (1994) Predictors of unprotected intercourse among gay and bisexual youth: Knowledge, belief, and behavior. Pediatrics, 94: 163 165. Ø Ø Ø 239 men aged 13 to 21 self-identified as homosexual or bisexual 42% had been sexually abused or assaulted (30% had attempted suicide; 23% used cocaine; 66% used marijuana regularly; 29% had been arrested; 11% had accepted money for sex)

 תקיפה מינית בילדות כגורם ? להומוסקסואליות בבגרות 5. Tomeo, M. , Templer, D. תקיפה מינית בילדות כגורם ? להומוסקסואליות בבגרות 5. Tomeo, M. , Templer, D. , Anderson, S. , & Kotler, D. (2001) Comparative data on childhood and adolescence molestation in homosexual and heterosexual persons. Archives of Sexual Behavior, 30(3): 535 541. Ø Ø Ø 942 adults. Homosexuals: 46% men (mean age 11), 22% women (mean age 13) reported child molestation by person of same gender Heterosexuals: 7% men, 1% women (Ego syntonic: 97% of the gay men participated in gay pride celebration)

 תקיפה מינית בילדות כגורם ? להומוסקסואליות בבגרות 6. Finkelhor, D (1984) Child Sexual תקיפה מינית בילדות כגורם ? להומוסקסואליות בבגרות 6. Finkelhor, D (1984) Child Sexual Abuse. New York: The Free Press, . "Boys victimized by older men were over four times more likely to be engaged in homosexual activity than were nonvictims“ 7. Sagarin E. (1976) Prison homosexuality and its effect on post prison sexual behavior. Psychiatry 39: 245 257. Ø Of 9 convicts: 5 rapists returned to heterosexuality. 4 victims became homosexual 8. רני לוי: השפעת האונס על הנפגע http: //www. macom. org. il/rape effect on male. asp

 התיאוריה ההורמונאלית Dorner G, Schenk B, et al. (1983) Stressful events in prenatal התיאוריה ההורמונאלית Dorner G, Schenk B, et al. (1983) Stressful events in prenatal life of bi and homosexual men. Experimental and Clinical Endocrinology, 81: 83 87. Mothers of male homosexuals, bisexuals and heterosexuals were to recall stressful episodes they may have experienced during pregnancy (e. g. deaths of close relatives, divorces, separations, traumatic, financial or sexual experiences, feelings of severe anxiety). Nearly two-thirds of the mothers of the male homosexuals, compared to one-third of the mothers of the bisexuals and less than 10% of the mothers of the heterosexuals were able to recall such episodes.

 שאלת תם: האם אובדן האב, אונס האם וכיוצא באלה מרעין בישין שפקדו אותה שאלת תם: האם אובדן האב, אונס האם וכיוצא באלה מרעין בישין שפקדו אותה בזמן ההיריון חדלים להשפיע על התפתחותו הנפשית של הרך הנולד מרגע הגיחו לאוויר העולם?

 אוריינטציה מינית וסדר הלידה 1. Cantor, JM, Blanchard, R, Paterson, AD, Bogaert, AF אוריינטציה מינית וסדר הלידה 1. Cantor, JM, Blanchard, R, Paterson, AD, Bogaert, AF (2002): How many gay men owe their sexual orientation to fraternal birth order? Archives of Sexual Behavior 31: 63 71. Likelihood increases by 33% with every male elder brother

 אוריינטציה מינית וסדר הלידה 2. Bogaert, Anthony F (2000) Birth order and sexual אוריינטציה מינית וסדר הלידה 2. Bogaert, Anthony F (2000) Birth order and sexual orientation in a national probability sample. Journal of Sex Research 37(3): 361 68. “[T]he birth order effect seems to be one of the more robust findings in modern sexology. ” “One of the more impressive elements of the birth order effect is its generalizability. Not only has the effect been demonstrated in samples of men from different eras (see Blanchard & Bogaert, 1996 a, 1996 b), from different countries (see Blanchard & Bogaert, 1996 b; Blanchard, Zucker, Cohen-Kettenis, Gooren, & Bailey, 1996), and with different ethnicities (Bogaert, 1998), but it has also been found to occur in clinical (e. g. , Bogaert et al. , 1997) and nonclinical (e. g. , Blanchard & Bogaert, 1996 b) samples. Recently, we have demonstrated that the birth order difference between homosexual and heterosexual men is primarily the result of homosexual men being born later among their brothers, relative to heterosexual men (Blanchard & Bogaert, 1996 a, 1996 b, 1997; Bogaert et al. , 1997). ”

 עצם ההיוולדות כתאום לא זהה Bearman, PS; Bruckner, H (2002): Opposite sex twins עצם ההיוולדות כתאום לא זהה Bearman, PS; Bruckner, H (2002): Opposite sex twins and adolescent same sex attraction. American Journal of Sociology 107, 1179 1205. Adolescent sibling pairs drawn from a nationally representative sample (N=5, 552). Male adolescents who have a female twin are more likely to report a samesex attraction than any other group in these data (16. 8 %)

 למארק חי וקיים 1. Blanchard, R. , & Klassen, P. (1997) H Y למארק חי וקיים 1. Blanchard, R. , & Klassen, P. (1997) H Y antigen and homosexuality in men. Journal of Theoretical Biology, 185, 373— 378. 2. Pollard, I. (1996) Preconceptual programming and sexual orientation: a hypothesis. Journal of theoretical biology, 179, 269— 273.

 הסביבה המשפחתית כגורם בהתפתחות ההומוסקסואליות Frisch, M. and Hviid, A. (2006) Childhood family הסביבה המשפחתית כגורם בהתפתחות ההומוסקסואליות Frisch, M. and Hviid, A. (2006) Childhood family correlates of heterosexual and homosexual marriages: A national cohort study of two million Danes. Arch. Sex Behav. 35: 533– 547. Men who marry homosexually are more likely to have been raised in a family with unstable parental relationships particularly, absent or unknown fathers and divorced parents. Men who experienced parental death during childhood or adolescence "had significantly lower heterosexual marriage rates than peers whose parents were both alive on their 18 th birthday. The younger the age of the father's death, the lower was the likelihood of heterosexual marriage. " "The shorter the duration of parental marriage, the higher was the likelihood of homosexual marriage. . . homosexual marriage rates were 36% and 26% higher among men and women, respectively, who experienced parental divorce after less than six years of marriage, than among peers whose parents remained married for all 18 years of childhood and adolescence. " "Men whose parents divorced before their 6 th birthday were 39% more likely to marry homosexually than peers from intact parental marriages. " "Men whose cohabitation with both parents ended before age 18 years had significantly (55% 76%) higher rates of homosexual marriage than men who cohabited with both parents until 18 years. "

 הילד הפרה הומוסקסואלי Hamer, D. H. , & and Copeland, P. (1994) The הילד הפרה הומוסקסואלי Hamer, D. H. , & and Copeland, P. (1994) The Science of Desire. New York: Simon and Schuster. “Most sissies will grow up to be homosexuals, and most gay men were sissies as children. . Despite the provocative and politically incorrect nature of that statement, it fits the evidence. In fact, it may be the most consistent, well-documented, and significant finding in the entire field of sexual-orientation research and perhaps in all of human psychology” (p. 166).

 הילד הפרה הומוסקסואלי הילד הפרה הומוסקסואלי "אבא לא אהב אותי" סיבה? תוצאה?

 שיעורי הצלחת הטיפול לרה אוריינטציה Jeffrey Satinover (1996) Homosexuality and the Politics of שיעורי הצלחת הטיפול לרה אוריינטציה Jeffrey Satinover (1996) Homosexuality and the Politics of Truth (survey of reports prior to 1973) Author Method Number Success Treated Rate Ø Ø Ø Ø Ø A. Freud Ovesey Schwartz et al. Mayerson et al. Bieber Ellis Ross et al. Monroe et al. Van den Aardweg Composite Psychoanalysis 8 Psychoanalysis 3 Psychotherapy 54 Psychotherapy 19 Psychoanalysis 106 Psychotherapy 28 Psychotherapy 15 Psychotherapy 7 Psychotherapy 101 341 50% 100% 65% 47% 27% 64% 73% 57% 65% 52%

 שיעורי הצלחת הטיפול לרה אוריינטציה Elizabeth James, Treatment of Homosexuality: A Reanalysis and שיעורי הצלחת הטיפול לרה אוריינטציה Elizabeth James, Treatment of Homosexuality: A Reanalysis and Synthesis of Outcome Studies (1978) (Unpublished Ph. D. dissertation, Brigham Young University) (on file with Brigham Young University Library). Approximately 35% of the homosexual clients “recovered” and 27% “improved. ” Mac. Intosh, H. (1994). Attitudes and experiences of psychoanalysts in analyzing homosexual patients. Journal of the American Psychoanalytic Association, 42(4), 1183 1207. 23% analysts reported shift in sexual orientation.

 שיעורי הצלחת הטיפול לרה אוריינטציה Nicolosi, J. , Byrd, A. D. , & שיעורי הצלחת הטיפול לרה אוריינטציה Nicolosi, J. , Byrd, A. D. , & Potts, R. W. (2000): Retrospective self report of changes in homosexual orientation: A consumer survey of conversion therapy clients. Psych. Rep. 86, 1071 1088 67% exclusively homosexual dropped to 12. 8% – 54. 2% changed.

 מחקרים על הצלחת הטיפול לרה אוריינטציה Throckmorton, W. (1998) Attempts to modify sexual מחקרים על הצלחת הטיפול לרה אוריינטציה Throckmorton, W. (1998) Attempts to modify sexual orientation: A review of outcome literature and ethical issues. Journal of Mental Health Counseling 20, 283 304. Yarhouse, M. A. , and Throckmorton, W. (2002) Ethical issues in attempts to ban reorientation therapies. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 39/1, 66 75. Rosik, C. H. (2003). Motivational, ethical, and epistemological foundations in the clinical treatment of unwanted homoerotic attraction. Journal of Marital and Family Therapy, 29, 13 28. Krueger, R. B. (2003). A positive view of Spitzer's research and an argument for further research. Part of "Peer Commentaries on Spitzer (2003)". Archives of Sexual Behavior, 32(5), 443 444. Nicolosi, Joseph, Byrd, A. Dean & Potts, Richard W. (2002) Retrospective self reports of changes in homosexual orientation: A consumer survey on conversion therapy clients. Psychological Reports, 86: 1071 1088. Socarides, C. W. (1978). Homosexuality. New York: Jason Aronson.

 מחקרים על הצלחת הטיפול ( לרה אוריינטציה )המשך Satinover, J. (1996) Homosexuality and מחקרים על הצלחת הטיפול ( לרה אוריינטציה )המשך Satinover, J. (1996) Homosexuality and the Politics of Truth. Grand Rapids MI: Baker. Nicolosi, J. , Byrd, A. D. , & Potts, R. W. (2000): Retrospective self report of changes in homosexual orientation: A consumer survey of conversion therapy clients. Psych. Rep. 86, 1071 1088 Satinover, J. (2005) The Trojan couch: How the mental health guilds allow medical diagnostics, scientific research and jurisprudence to be subverted in lockstep with the political aims of their gay sub components. National Association for Research and Therapy of Homosexuality Conference Reports, http: //www. narth. com/docs/The. Trojan. Couch. Satinover. pdf

 שיעורי הצלחת הטיפול לרה אוריינטציה Spitzer, R. (2003) Can some gay men and שיעורי הצלחת הטיפול לרה אוריינטציה Spitzer, R. (2003) Can some gay men and lesbians change their sexual orientation? 200 participants reporting a change from homosexual to heterosexual orientation. Archives of Sexual Behavior, 32(5): 403 417. Of 247 respondents, 200 (143 males, 57 females) selected for exclusive or predominant homosexuality prior to therapy. Average age: males 42, females 44 5 years after therapy 41% were openly gay before therapy 34% males and 2% females engaged with > 50 partners

 שיעורי הצלחת הטיפול לרה אוריינטציה Before therapy 21% males married After therapy 76% שיעורי הצלחת הטיפול לרה אוריינטציה Before therapy 21% males married After therapy 76% 18% females married 47% 0% males entirely heterosexual 11% 0% females entirely heterosexual 37%

 שיעורי הצלחת הטיפול לרה אוריינטציה Changes in Average Sexual Attraction (100 = only שיעורי הצלחת הטיפול לרה אוריינטציה Changes in Average Sexual Attraction (100 = only attracted to the same sex, 0 = only attracted to the opposite sex) 12 months before 12 months prior effort to change, to interview Male Subjects 91 23 Female Subjects 88 8

 עקרונות הפסיכותרפיה של האוריינטציה המינית א. עקרונות מנחים: כמו בכל תרפיה אחרת! א עקרונות הפסיכותרפיה של האוריינטציה המינית א. עקרונות מנחים: כמו בכל תרפיה אחרת! א 1. הימנעות מנקיטת עמדה ומשיפוטיות א 2. בירור הרצון האמיתי ב. עקרונות פסיכודינמיים: טיפול במכלול העולם הרגשי תפיסתי ב 1. חשיפת/שלילת רקע טראומטי ב 2. התרת הקיבעון לאם )לא בהכרח מיני( ב 3. בירור מקורות הרתיעה מנשים ג. בירור הזהות הגברית ג 1. דה סקסואליזציה של הצורך באהבת אב ג 2. דה סקסואליזציה של החברות הגברי ג 3. דה סקסואליזציה של התוקפנות והדומיננטיות ד. עקרונות הפסיכולוגיה של העצמי ד 1. שיקום הדימוי העצמי ד 2. התמודדות עם קנאה ה. עקרונות התנהגותיים ה 1. הקהיית פוביות ה 2. למידת דפוסי אינטימיות חדשים

 עקרונות הפסיכותרפיה של האוריינטציה המינית מקורות Volkan, V. D. , & Socarides, C. עקרונות הפסיכותרפיה של האוריינטציה המינית מקורות Volkan, V. D. , & Socarides, C. W. (1990). The Homosexualities: Reality, Fantasy, and the Arts. International Universities Press. Nicolosi, J. (1991) Reparative Therapy of Male Homosexuality. New Jersey: Jason Aronson. Berger, J. (1994) The psychotherapeutic treatment of male homosexuality. American Journal of Psychotherapy. 48, 2: 251 -261. Fitzgibbons, R. (1999) The origins and therapy of same-sex attraction disorder. In Wolfe, C. Homosexuality and American Public Life. Washington: Spense. 85 -97. Friedman, R. (1988) Male Homosexuality: A Contemporary Psychoanalytic Perspective. New Haven: Yale U. Press. Hatterer, L. (1970) Changing Homosexuality in the Male. NY: Mc. Graw-Hill. Hockenberry, S. , Billingham, R. (1987) Sexual orientation and boyhood gender conformity: Development of the boyhood gender conformity scales (BGCS) Archives of Sexual Behavior. 16, 6: 475 - 492. Kaplan, E. (1967) Homosexuality: A search for the ego-ideal. Archives of General Psychology. 16: 355 - 358. Schwartz, M. , Masters, W. (1984) The Masters and Johnson treatment program for dissatisfied homosexual men. American Journal of Psychiatry. 141: 173 - 181.

 מטפלים ישראליים ירושלים: תל-אביב: ראש העין: הרצליה: רעננה: חיפה: חיפה, מצפה הושעיה: בית-לחם מטפלים ישראליים ירושלים: תל-אביב: ראש העין: הרצליה: רעננה: חיפה: חיפה, מצפה הושעיה: בית-לחם הגלילית: תמר פלג חיה שטיינפלד עידן מיליצ'ר מירה אציל איתמר בילו נוחי טל שטרית רפי יעקובי פנינה ויטלי ציון אבוקרט עפרה שלו יפעת יגר 7278248 250 1671715 30 8499996 30 1737506 30 1480592 050 2831336 450 8072109 30 7080886 050 5606313 450 , 2132767 90 5111083 250 6165427 750 1200359 40 1724725 050

 תשובה תשובה "חד משמעית" ) (04. 01. 05 , Y-net "לשאלה 'האם ניתן לשנות את הנטיות המיניות' יש תשובה חד-משמעית: אי אפשר לשנות נטיות הומוסקסואליות". כך אומר הפסיכולוג עופר מאורר, בתגובה לדבריו של ד"ר אבשלום אליצור, מהיחידה ללימודים בין תחומיים באוניברסיטת בר-אילן. דבריו של אליצור שפורסמו ביום ראשון במוסף הבריאות של "ידיעות אחרונות" )ראה מסגרת(, עוררו סערה גדולה בקרב פסיכולוגים, חוקרים וגם בקרב פעילים בקהילה ההומו-לסבית, והורים לילדים הומואים ולסביות. "בקשר לדבריו של ד"ר אליצור, הייתי אומר שיש להיזהר מלקבל דברים שנאמרים על-ידי אנשי רוח ופיזיקאים אשר אינם פסיכולוגים שטיפלו בפועל באנשים, ואשר ככל הידוע לי, לא עברו הכשרה כמטפלים, ואינם מודעים, ככל הנראה, להשלכות הקליניות של אמירותיהם והצעותיהם". )הדגשות שלי – א. א. (

 סיכום )קצת פחות חד משמעי( למד לשונך לומר סיכום )קצת פחות חד משמעי( למד לשונך לומר "איני יודע" שמא תתבדה ותאחז )ברכות ד ע"א(