Скачать презентацию הוועדה לקשרי חוץ יחסי הציבור 1 ודוברות Скачать презентацию הוועדה לקשרי חוץ יחסי הציבור 1 ודוברות

539a33dd2d51cfb0699b4845c8a7e18c.ppt

  • Количество слайдов: 34

 הוועדה לקשרי חוץ, יחסי הציבור 1 ודוברות של רוטרי ישראל הוועדה לקשרי חוץ, יחסי הציבור 1 ודוברות של רוטרי ישראל "שירות לזולת מעל לפרט- מרבה שירות , מרבה שכר"

 חברי הצוות מירית ווקס- יו חברי הצוות מירית ווקס- יו"ר הוועדה פליקס גליק- ראש מערך התפעול עומר כהן- ראש מערך המדיה הדיגיטלית דן מוסקוביץ '-הפורום העסקי כלכלי דני גלבוע- אירועים רז תמיר- אסטרטגיה אהוד ברונשטיין- אסטרטגיה 5102/71/5 2

 אנחנו לא לבד 52 מועדונים כבר הצטרפו 3 102/71/5 אנחנו לא לבד 52 מועדונים כבר הצטרפו 3 102/71/5 "שירות לזולת מעל לפרט- מרבה שירות , מרבה שכר"

 שנה ראשונה-הנחת תשתיות 4 שנה ראשונה-הנחת תשתיות 4 "שירות לזולת מעל לפרט- מרבה שירות , מרבה שכר"

 התקשורת ואנחנו דטרמיניזם טכנולוגי הוא זרם במדעי החברה, הטוען כי התפתחות הטכנולוגיה מעצבת התקשורת ואנחנו דטרמיניזם טכנולוגי הוא זרם במדעי החברה, הטוען כי התפתחות הטכנולוגיה מעצבת ומובילה את התפתחות החברה וצורת המחשבה שלה. 5 "שירות לזולת מעל לפרט- מרבה שירות , מרבה שכר"

 תפקיד הוועדה ומטרותיה מטרות פנים מטרות חיצוניות 6 תפקיד הוועדה ומטרותיה מטרות פנים מטרות חיצוניות 6 "שירות לזולת מעל לפרט- מרבה שירות , מרבה שכר"

 מטרות הפנים 7 5102/71/5 מטרות הפנים 7 5102/71/5

 1. הגברת הזיקה של החברים לארגון באמצעות שיתוף מידע)כולל מידע בינ 1. הגברת הזיקה של החברים לארגון באמצעות שיתוף מידע)כולל מידע בינ"ל( ב: רשתות חברתיות אתר אינטרנט -אזורי ומועדוני 8

 מהי רשת חברתית מקוונת פלטפורמה המתמקדת בבנייה או שיקוף של קשרים חברתיים בין מהי רשת חברתית מקוונת פלטפורמה המתמקדת בבנייה או שיקוף של קשרים חברתיים בין אנשים. היום- מי שלא שם-לא קיים! לעודד תקשורת ברשת! 9 "שירות לזולת מעל לפרט- מרבה שירות , מרבה שכר"

 רשת חברתית בשנות ה 05' 01 רשת חברתית בשנות ה 05' 01

5/17/2015 11 5/17/2015 11

5/17/2015 12 5/17/2015 12

 2. תקשורת פנים ארגונית הבנית תשתית של ערוצי תקשורת פנים ארגונית 635) Rotary 2. תקשורת פנים ארגונית הבנית תשתית של ערוצי תקשורת פנים ארגונית 635) Rotary Israel חברים ב 3 שנים( קבוצה סגורה לפרסום פעילויות המועדונים, העלאת נושאים לדיון, בקשות לעזרה, תאום פעילויות וכו'. רוטרי ישראל- במה לדיונים - קבוצה סגורהאשר נועדה עבורכם ומאפשרת לחברי הארגון לדון בנושאים שונים. )63 חברים( 31 "שירות לזולת מעל לפרט- מרבה שירות , מרבה שכר"

 קבוצות סגורות יעודיות כחלק מהבטחת המותג- ROTARY רוטרי ישראל- קשר מקצועי )421 בחודשיים(– קבוצות סגורות יעודיות כחלק מהבטחת המותג- ROTARY רוטרי ישראל- קשר מקצועי )421 בחודשיים(– קבוצה סגורה אשר תאפשר קשר מקצועי ונועדה לפרסום הצעות למתן שירותים ו/או מכירת מוצרים של חברי רוטרי ישראל בלבד. רוטרי ישראל- השמה לחברי רוטרי ובני ביתם ) 92(קבוצה סגורה אשר תאפשר חשיפה של רוטריונים להזדמנויות מקצועיות המוצעות לשוק ע"י בעלי תפקידי מפתח בארגונים , שהם עצמם חברי רוטרי. כאן המקום לחפש משרות ולהציע משרות עבור חברי רוטרי ובני ביתם. 41 "שירות לזולת מעל לפרט- מרבה שירות , מרבה שכר"

 שפה תקשורתית אחידה יישור קו 51 שפה תקשורתית אחידה יישור קו 51 "שירות לזולת מעל לפרט- מרבה שירות , מרבה שכר"

5/17/2015 16 5/17/2015 16

5/17/2015 17 5/17/2015 17

 ערכה שיווקית באתר רוטרי ישראל תוצב ערכה שיווקית אשר תכלול: 1. מהו רוטרי ערכה שיווקית באתר רוטרי ישראל תוצב ערכה שיווקית אשר תכלול: 1. מהו רוטרי 2. מילון מושגים של רוטרי 3. דוגמאות לעלונים מקומיים של מועדונים 4. תבניות וסמלים 81 "שירות לזולת מעל לפרט- מרבה שירות , מרבה שכר"

 הקניית כלים לשיתוף המידע והידע להעצמת מועדונים- סדנאות 1. מושגי יסוד בשיווק ותקשורת- הקניית כלים לשיתוף המידע והידע להעצמת מועדונים- סדנאות 1. מושגי יסוד בשיווק ותקשורת- הקניית כלים תכניים ויישומיים בתחום השיווק והמיתוג. 6102. 11. 81 2. עבודה מול אמצעי התקשורת ודוברי רשויות- מפגש עם דוברי הרשויות בשת"פ עם אגוד דוברי הרשויות 3. עבודה תקשורתית ברשת האינטרנט סדנה בכיתת מחשבים- התנסות "על רטוב"- דפי פייסבוק, אתרים, MY ROTARY כמות המקומות מוגבלת 91 "שירות לזולת מעל לפרט- מרבה שירות , מרבה שכר"

 מרכוז הפרט-רישום מקוון 02 5102/71/5 מרכוז הפרט-רישום מקוון 02 5102/71/5

 תפקיד הוועדה ומטרותיה מטרות חיצוניות מיתוג רוטרי ישראל בעיני הציבור מיתוג רוטרי כארגון תפקיד הוועדה ומטרותיה מטרות חיצוניות מיתוג רוטרי ישראל בעיני הציבור מיתוג רוטרי כארגון בינ"ל NGO גיוס חברים חדשים גיוס משאבים 12 "שירות לזולת מעל לפרט- מרבה שירות , מרבה שכר"

 חיזוק תשתיות- רשת הפייסבוק רוטרי ישראל )6711(– קבוצה שנועדה למתג את הארגון כלפי חיזוק תשתיות- רשת הפייסבוק רוטרי ישראל )6711(– קבוצה שנועדה למתג את הארגון כלפי חוץ. הקבוצה פתוחה לכולם לפרסום פעילויות המועדונים והאזור. (895) -Friends of Rotary D 2490 קבוצה ציבורית שנועדה למיתוג האזור כלפי שאר העולם. 22 "שירות לזולת מעל לפרט- מרבה שירות , מרבה שכר"

 ניהול תקשורת המונים) עיתונותרדיו(- שת ניהול תקשורת המונים) עיתונותרדיו(- שת"פ עם הרשויות ועורכי העיתונים רשתות חברתיות- מקומיות וארציות יעודיות ) לא רוטריוניות( אתר אינטרנט- מועדונים ואזור תקציב יח"צ- פרוייקטאיזור 32 "שירות לזולת מעל לפרט- מרבה שירות , מרבה שכר"

 אתר אינטרנט - האם צריך ומה מטרתו? 42 5102/71/5 אתר אינטרנט - האם צריך ומה מטרתו? 42 5102/71/5

 שנה ראשונה- חיזוק תשתיות פנים חדשות- אתר תדמיתי / http: //www. rotary. org. שנה ראשונה- חיזוק תשתיות פנים חדשות- אתר תדמיתי / http: //www. rotary. org. il 52 5102/71/5

 לבנות אתר רוטרי על בסיס הפלטפורמה של MY ROTARY ר' גיל אליזוב- מועדון לבנות אתר רוטרי על בסיס הפלטפורמה של MY ROTARY ר' גיל אליזוב- מועדון חדרה אחראי 62 "שירות לזולת מעל לפרט- מרבה שירות , מרבה שכר"

 מי אני. . . גיל אליזוב מהנדס מערכת בגילת רשתות לווין רוטריון במועדון מי אני. . . גיל אליזוב מהנדס מערכת בגילת רשתות לווין רוטריון במועדון רוטרי חדרה )פחות משנה. . . ( 72 "שירות לזולת מעל לפרט- מרבה שירות , מרבה שכר"

 קידום מועדון רוטרי כל מועדון רוטרי זקוק לפלטפורמה על מנת לשווק את פעילותו. קידום מועדון רוטרי כל מועדון רוטרי זקוק לפלטפורמה על מנת לשווק את פעילותו. איפה לשווק: דף פייסבוק או אתר אינטרנט? 82 "שירות לזולת מעל לפרט- מרבה שירות , מרבה שכר"

 קידום מועדון רוטרי דף פייסבוק קורץ יותר. . . זול, פשוט וזמין אבל. קידום מועדון רוטרי דף פייסבוק קורץ יותר. . . זול, פשוט וזמין אבל. . . לעומת אתר אינטרנט, דף פייסבוק מוגבל ביכולות העיצוב שלו השליטה על הדף היא של פייסבוק – החברה יכולה להחליט על שינוי התנהגות ומראה ללא התראה אופן סידור המידע וזמינותו מאד מוגבל לאתר אינטרנט יתרון רב ביכולת השליטה שלנו על התוכן ואופן הנגשתו אבל אתר עולה כסף, וצריך לדעת לעצב אותו. . . 92

 קידום מועדון רוטרי אז מה עושים? גם וגם. . . 03 קידום מועדון רוטרי אז מה עושים? גם וגם. . . 03 "שירות לזולת מעל לפרט- מרבה שירות , מרבה שכר"

 בניית אתר דרך אתר רוטרי העולמי הגעתי לאזור ה brand center שבו חומר בניית אתר דרך אתר רוטרי העולמי הגעתי לאזור ה brand center שבו חומר רב על איך לבנות אתר למועדון רוטרי בשיטוט נוסף באתר הגעתי לאתר - doinggood. io / http: //doinggood. io אתר של שני רוטריונים צעירים המציעים פלטפורמה חינמית ומאד ידידותית לבניית אתר למועדון רוטרי הפלטפורמה מספקת כלים, דומיין ודוגמאות לשם בניית אתר והכל בחינם וגם עזרה )דרך מיילים( והאתר בעברית ו/או באנגלית 13

 בניית אתר 23 בניית אתר 23 "שירות לזולת מעל לפרט- מרבה שירות , מרבה שכר"

 אתר מועדון חדרה למועדון חדרה יש קבוצת פייסבוק: https: //www. facebook. com/Rotary-Club-of-Hadera- /457406990783472 אתר מועדון חדרה למועדון חדרה יש קבוצת פייסבוק: https: //www. facebook. com/Rotary-Club-of-Hadera- /457406990783472 למועדון יש גם אתר )בתהליך בנייה(: http: //rotary-hadera. doinggood. io/ 33 "שירות לזולת מעל לפרט- מרבה שירות , מרבה שכר"

 43 43 "שירות לזולת מעל לפרט- מרבה שירות , מרבה שכר"