Скачать презентацию הגדות ספרדיות מגישה שושנה הררי Скачать презентацию הגדות ספרדיות מגישה שושנה הררי

15191b906f5cb8eaf6bd8f13d98884cb.ppt

  • Количество слайдов: 54

 הגדות ספרדיות מגישה: שושנה הררי הגדות ספרדיות מגישה: שושנה הררי

 מידע הגדות ספרדיות יש שני טיפוסי הגדה ספרדית: הגדות מפוארות בעלות עמודי איור מידע הגדות ספרדיות יש שני טיפוסי הגדה ספרדית: הגדות מפוארות בעלות עמודי איור שלמים בראשיתן, והגדות שבהן רק עמודי הטקסט מצויירים. החלק האמנותי החשוב ביותר בהגדה הספרדית הוא האיורים המשתרעים על- פני עמודים שלמים. המפוארות והידועות ביותר מבין ההגדות הספרדיות הן: “הגדת הזהב “ הגדת סרייבו” “ הגדת קאופמן” ספור יציאת מצרים הוא הנושא הנפוץ ביותר ולעיתים קודמים לו ציורים המתארים את בריאת העולם ועד ברכת משה לפני מותו. )הגדת סרייבו( כתיבה והפקה: הפיקוח על הוראת האמנות מחוז ת”א

 ההגדה הספרדית: מורכבת בדרך כלל משלושה חלקים: קובץ ציורים, טקסט ההגדה, וקובץ פיוטים ההגדה הספרדית: מורכבת בדרך כלל משלושה חלקים: קובץ ציורים, טקסט ההגדה, וקובץ פיוטים הנאמרים במשך החג בבית הכנסת. נושאי הציורים הם מקראיים ברובם, באופן זה מוצגים אירועי יציאת מצרים כחלק מתולדות עם-ישראל. אלו ציורים המצויירים ברוח המדרש המרכזי שבהגדה של פסח. דוגמה להגדה הספרדית היא הגדת סארייבו. בהגדת סרייבו קובץ הציורים מתחיל בבריאת העולם ומסתיים בברכת משה ובמינוי יהושע לתפקיד יורש משה. לאחריהם מופיעים ציורי בית המקדש, ציור הכנות לפסח וציורי משפחה. בהגדות הספרדיות יש לציור ולעיטור תפקיד חשוב. ראשית הן מרשימות מבחינת העיצוב הקריא והברור של הדפים, המבליט את העיקר באמצעות עיטור מילים. למידע נוסף: http: //www. abc. net. au/rn/arts/bwriting/stories/s 474742. htm

 דף הפתיחה הוא דף כפול המתאר את בריאת העולם. הדף בנוי משני פנלים דף הפתיחה הוא דף כפול המתאר את בריאת העולם. הדף בנוי משני פנלים אופקיים בכל עמוד, כל פנל אופקי מתחלק לשניים ובסך הכל שמונה מלבנים אנכיים. בכל אחד מהמלבנים מתואר יום אחד, פרט למלבן הראשון שבו תיאור של התוהו ובוהו שקדם לבריאה. הפנל הימני העליון והפנל השמאלי התחתון מחולקים בחלוקה של שליש ושני שליש, לעומת הפנלים האחרים המחולקים שווה. בשישה מלבנים קיימת מעיין מסגרת פנימית של קשת בצבעי כחול- לבן, המלבן הראשון והאחרון צרים יותר מהאחרים ולא נמצאת בתוכם מסגרת הקשת. המלבן הראשון מימין למעלה המופשט שבכולם מתאר תוהו ובוהו בתנועת גל אופקי לבן למטה, ותנועה גלית אנכית בצבעי זהב על שחור כלפי מעלה.

 הדף מציג דגם מעוטר באות רבתי על רקע של שטיח תפילה מזרחי שבחלקו הדף מציג דגם מעוטר באות רבתי על רקע של שטיח תפילה מזרחי שבחלקו העליון מתוארת ירושלים. האות מוזהבת. ) סגירת האות ה, מרמזת שהצייר אינו יודע עברית( מסגרת הדף מעוטרת בעלים מסוגננים ובעלי חיים קטנים.

 עמוד השער מתאר שער של עיר חומה ימי-ביניימית. במרכז השער, שער כחול, ומעליו עמוד השער מתאר שער של עיר חומה ימי-ביניימית. במרכז השער, שער כחול, ומעליו כרובים היוצרים בכנפיהם משולש בתוך כיפה כחולה הנסגרת על ידי קשת שער החומה. הצייר מסביר שזוהי חזית בית המקדש.

 דף זה מחולק לפנל עליון המתאר את משה לפני הסנה הבוער , ופנל דף זה מחולק לפנל עליון המתאר את משה לפני הסנה הבוער , ופנל תחתון שבו התנין של משה בולע את התנין של חרטומי מצרים. נוסח התיאור שטוח ואופייני לכתבי יד נוצריים של ימי הביניים. המבנה החוזר על עצמו באיור הדפים השלמים: עמוד מחולק לשני פנלים ובהם רקע מתחלף אדום - כחול, המסגרת הכחולה לרקע האדום ומסגרת אדומה לרקע הכחול.

 הפנל העליון מתאר את בני ישראל עוברים ביבשה והמצרים טובעים בים. למטה מרים הפנל העליון מתאר את בני ישראל עוברים ביבשה והמצרים טובעים בים. למטה מרים והנערות יוצאות במחול. דמויות הנערות בהארכה גותית. שער הנערות גולש ואילו ראשה של מרים מכוסה. הנערות אוחזות זו ביד זו ומרים מכה בתוף.

 הדף מתאר את מכות מצרים בחלוקה לשניים: העליון מכת דם ברקע אדום והתחתון הדף מתאר את מכות מצרים בחלוקה לשניים: העליון מכת דם ברקע אדום והתחתון מכת צפרדע ברקע כחול והמסגרת נגדית. הדמויות מתוארות בלבוש ימה"ב ופרעה בדמות קיסר ביזנטי.

 הגדת הזהב מיניאטורות על דפי שלמים הגדה ופיוטים 52*5. 91 ס הגדת הזהב מיניאטורות על דפי שלמים הגדה ופיוטים 52*5. 91 ס"מ ספרד ברצלונה)? ( 0231 הגדת הזהב היא אחת מהמוקדמות ביותר, והמפוארת מבין ההגדות הספרדיות הקיימות מן המאה ה- 41. ההגדה מחולקת ל- 3 חלקים: 1. 41 דפים מלאי ציורים- מיניאטורות. 2. טקסט מעוטר 3. מבחר של 001 פיוטי פסח. המיניאטורות מתארות אפיזודות מבראשית ובמדבר. הרקע של כל פנל זהב משוטח, מעוטר בדוגמאות גיאומטריות. הסגנון גותי- צרפתי בהשפעה איטלקית. אלגנטי מאד ומפותח.

 שער ההגדה מצויר כשער. השער בנוי מזוג עמודים כפולים, העמודים הפנימיים מעוטרים במוטיב שער ההגדה מצויר כשער. השער בנוי מזוג עמודים כפולים, העמודים הפנימיים מעוטרים במוטיב צמחי ומקשרת ביניהם קשת בצבעי אדום לבן וזהב, הקשת מוסיפה מימד של עומק לשער. העמודים החיצוניים מוצבים על בסיס מוגבה והם מורכבים מקריאטידות בדמות בתולות ים, הנשים מרימות את ידן החיצונית ונושאות קשת מעוטרת שבמרכזה פנים מכונפות. במרכז השער כיתוב: סדר ההגדה של פסח עם שירים מיוחדים על כל הנפלאות והניסים שנעשו ביציאתם ממצרים, ובאותיות קטנות יותר הקדשת ההגדה כמתנת נישואים.

 טיפוס אופייני לדף בהגדה. הרקע עלי זהב והסצנות מימין לשמאל מלמעלה למטה: א. טיפוס אופייני לדף בהגדה. הרקע עלי זהב והסצנות מימין לשמאל מלמעלה למטה: א. יעקב נאבק במלאך. ב. חלום יוסף על האלומות ג. יוסף מספר לאביו את חלומו. ד. יוסף בדרך להביא אוכל לאחיו דמותו של המלאך מתארת את הדמות שהורתה לו את דרכו ככתוב "וימצאהו איש והנה תועה בדרכו" בראשית ל"ז 51.

 מכות מצרים צפרדע, כינים, ערוב, דבר מכות מצרים צפרדע, כינים, ערוב, דבר

 לוט ובנותיו בורחים מסדום לוט ובנותיו בורחים מסדום

 יעקב חוצה את היבוק יעקב חוצה את היבוק

 האחים שמים את יוסף בבור האחים שמים את יוסף בבור

 בני ישראל עבדים במצרים בני ישראל עבדים במצרים

 מרים מכה בתוף )למעלה מימין( והכנות לפסח מרים מכה בתוף )למעלה מימין( והכנות לפסח

 מחזור סיפור משה )החל מההתגלות בסנה ועד הפניה לפרעה( מחזור סיפור משה )החל מההתגלות בסנה ועד הפניה לפרעה(

 בסצנה הימנית מתוארים המצרים כאבירי ימה בסצנה הימנית מתוארים המצרים כאבירי ימה"ב על חרבם , מגניהם וקסדותיהם. בצד שמאל ישראל עוברים והמצרים הטובעים נראים מבעד למים השקופים. הרקע המוזהב הוא שנתן להגדה את שמה.

 מצה זו באות רבתי מוזהבת על רקע שטיח תפילה. שריג המצה מניפולציה גיאומטרית מצה זו באות רבתי מוזהבת על רקע שטיח תפילה. שריג המצה מניפולציה גיאומטרית היוצרת עיטור בדגם חוזר בצבעי אדום כחול. הדף מחולק לשניים על ידי איור בדגם צמחי מסוגנן – מופשט. אות רבתי במדליון רשות ועיטור גיאומטרי מתוך: http: //www. tzafonet. org. il/kehil/omanut/pesaha. htm

 הגדת ברצלונה- מאה 41 הגדת ברצלונה- מאה 41

 ההגדה האיטלקית: הגדה שנכתבה בכתב יד. בה אנו מוצאים ציורים לא רק בשולי ההגדה האיטלקית: הגדה שנכתבה בכתב יד. בה אנו מוצאים ציורים לא רק בשולי הדף, אלא גם במרכזו ובתחתיתו. הציורים גדולים כמו בהגדות הספרדיות והם מתייחסים לטקסט כמו בהגדה האשכנזית. בהגדות אלו ישנם מוטיבים רבים של צמחים ובעלי-חיים, לרבות ציפורים. דוגמאות: הגדת פראג: הגדה מצויירת ראשונה שיצאה בדפוס )6251( הגדת מנטובה: יצאה לאור במנטובה שבאיטליה בשנת 0651. הגדת ונציה: )9061(. הגדת אמסטרדם: )5961( חומר על הגדות: . 82 http: //www. library. yale. edu/judaica/exhibits/haggadah/image html

 הגדת פראג: הגדה מצויירת ראשונה שיצאה בדפוס )6251( נקראה כך על שם מקום הגדת פראג: הגדה מצויירת ראשונה שיצאה בדפוס )6251( נקראה כך על שם מקום ההדפסה. הגדה השייכת לטיפוסי ההגדה האשכנזית- כלומר הציור קשור קשר ענייני אל הכתוב בדף. הגדת פראג קבעה למעשה את הנושאים העיקריים שעתידים להופיע באיורי ההגדות הנדפסות, דהיינו, נושאים טקסיים, טקסטואליים ומקראיים ונושא אחרית הימים. קראו עוד הדמויות בהגדה זו: http: //www. daat. ac. il/daat/kitveyet/shana/omanut-4. htm

 הגדת פראג 6251 הגדת פראג מצטיינת בדפים מאוירים שלמים של סיפורי המקרא, באותיות הגדת פראג 6251 הגדת פראג מצטיינת בדפים מאוירים שלמים של סיפורי המקרא, באותיות פתיחה מפוארות ומעוטרות ודפי מסגרת סביב הטקסט. זוהי ההגדה המאוירת המודפסת הראשונה שהגיעה אלינו בשלמותה. יפי ההגדה נובע ממספר היבטים: הטיפול המפואר במכלול, שיווי המשקל של העמודים ושישים חיתוכי עץ המעטרים את הטקסט. המילה הראשונה בפסקה חדשה מעוטרת ומופיעה באות רבתי. בשלושה דפי פתיחה גבולות בסגנון גותי. המעבר מטכניקה של כתבי יד, לטכניקה של הדפוס משנה את אופי המוצר ואת המסר. "המדיה היא המסר" מתייחס לכך שלכל מדיה יש מרחב מסוים שאינו נמצא במדיה אחרת. בכתבי היד כל ציור ודף כתוב הוא חד פעמי ואילו המצאת הדפוס מאפשרת מספר רב של עותקים, תכונה חשובה נוספת בדפוס, שהמרכיבים השונים יכולים להצטרף בצורות מגוונות. מדפיס הגדת פראג השתמש בתכונות אלו בטיפוסים השונים החוזרים מספר פעמים בהגדה ובאופי האותיות שהוא מגדיל ומצמצם וכן בעימוד שיש בו למעשה מגוון של תכונות. נושאי האיורים הם מספורי המקרא וספורים שמופיעים בטקסט ההגדה, נוספו להם תיאורים של אירועים מרכזיים שאין להם תפקיד בהגדה, חלקם לא יהודיים. הגדת פראג מצטיינת בדפים מאוירים שלמים של סיפורי המקרא, באותיות פתיחה מפוארות ומעוטרות ודפי מסגרת סביב הטקסט. מתוך: http: //www. tzafonet. org. il/kehil/omanut/pesah 2. htm

 העמוד משלב טקסט ואיור שוליים. הדמויות מחזיקות בידן פסח מצה ומרור. הכיתוב בגודל העמוד משלב טקסט ואיור שוליים. הדמויות מחזיקות בידן פסח מצה ומרור. הכיתוב בגודל משתנה של האות והדמויות מופיעות במקומות נוספים בהגדה.

 מנחת פירות לכהן הגדת פראג- 6251 ארבעת הבנים החכם מתואר בדמות חכם מזרחי מנחת פירות לכהן הגדת פראג- 6251 ארבעת הבנים החכם מתואר בדמות חכם מזרחי מבוגר. הרשע בהופעה צבאית של המאה בידו כידון , חובש כובע מהודר, עמידה שחצנית. התם לבוש בבגד איכרים של התקופה שקוע בעצמו. ושאינו יודע לשאול - מתואר כילד קטן על יד אביו שמסביר לו.

 האיור למלוא העמוד מתאר הסבה לשולחן הפסח. האיור עשוי בהדפס עץ, טכניקה ששימשה האיור למלוא העמוד מתאר הסבה לשולחן הפסח. האיור עשוי בהדפס עץ, טכניקה ששימשה לאיור ספרים עם המצאת הדפוס. תכונותיו הבולטות של ההדפס הבאות לידי ביטוי גם באיור זה, הן קוויות חזקה, סכמטיזציה של הדמויות ודרמטיזציה של הסצנה בגלל הניגוד בין השחור ללבן.

 דף מהגדת פראג Gershom ben Shelomo ha Kohen : 1526 דף מהגדת פראג Gershom ben Shelomo ha Kohen : 1526

 הגדת מנטובה: Mantua יצחק בן שלמה בסן יצאה לאור במנטובה שבאיטליה בשנת 0651. הגדת מנטובה: Mantua יצחק בן שלמה בסן יצאה לאור במנטובה שבאיטליה בשנת 0651. למעשה הועתקו בה דפי הכתב המודפס של הגדת פראג , ההבדל היחידי נעוץ בקישוט הדפים ובציורים. הקישוט כאן אוורירי של עיטורי זרי פרחים, ופרות ומלאכים קטנים.

 פרט הגדת ונציה: )9061( מהדורה זו מציינת נקודת מפנה בתהליך הוצאת ההגדות. הגדה פרט הגדת ונציה: )9061( מהדורה זו מציינת נקודת מפנה בתהליך הוצאת ההגדות. הגדה שיצאה בפורמט גדול וכל אחד מעמודיה עוצב בסגנון הברוק. במרכז הדף מופיע הטקסט העברי, ובצדדים מובא תרגום הטקסט. ההגדה נדפסה באותיות גדולות ומרובעות ונעלמו ממנו סממני האות הכתובה בכתב יד. הציורים נעשו בטכניקה של חיתוך עץ וכמות האיורים גדולה יחסית להגדות אחרות.

 אותו דף של הגדת ונציה במהדורות שונות, העמוד בנוי כשער שמעליו קשת ובשני אותו דף של הגדת ונציה במהדורות שונות, העמוד בנוי כשער שמעליו קשת ובשני עמודיו הפירושים לטקסט ההגדה. סוגר את העמוד בתחתיתו, תיאור ירושלים עם כיפת הסלע כאפיון לבית המקדש. במרכז העמוד אות ב מברוך מעוטרת בתיאור של ברכת הורים את ילדיהם.

 דף איור מלא המציג את מהלך הסדר ב-31 שלבים. עיצוב החלל ולבוש הדמויות דף איור מלא המציג את מהלך הסדר ב-31 שלבים. עיצוב החלל ולבוש הדמויות בהתאם למאה ה-71 באיטליה.

 נטילת ידיים מימין והכנת המצות הגעלת הכלים לפסח נטילת ידיים מימין והכנת המצות הגעלת הכלים לפסח

 הגדת ונציה Venice: Giovanni da Gara, 1609. הגדת ונציה Venice: Giovanni da Gara, 1609.

 הגדת אמסטרדם: : )5961( Illustrator: Abraham ben Jacob Printer: Solomon ben Joseph 2171 הגדת אמסטרדם: : )5961( Illustrator: Abraham ben Jacob Printer: Solomon ben Joseph 2171 , 5961 כוללת את פירוש אברבנאל, וכל דף בהגדה זו מורכב מן הטקסט המקורי המודפס בדפוס גדול ומרובע, ומן הפירוש המקיף אותו בכתב קטן באותיות רש"י.

 הגדת אמסטרדם-3871 - מפת ארץ ישראל הגדת אמסטרדם-3871 - מפת ארץ ישראל

 עמוד השער של ההגדה מחולק לשלושה חלקים בחלוקה אורכית ורוחבית. במרכז טריפטיכון שבמרכזו עמוד השער של ההגדה מחולק לשלושה חלקים בחלוקה אורכית ורוחבית. במרכז טריפטיכון שבמרכזו הסבר על אופי ההגדה ובשוליו תיאור ארבע דמויות: עומדים - משה עם לוחות הברית בצד ימין ואהרון בצד שמאל, יושב בצד ימין - דוד עם הנבל, ובצד שמאל - שלמה. סוגר את חלקו העליון, פנל למלוא רוחבו של העמוד. במרכזו חלון עגול שבתוכו תיאור העקידה וצמד אריות תומכים את החלון משני צידו. סוגר את העמוד בתחתיתו פנל שעליו תיאור משפחה מסבה לסדר.

 בעמוד זה איור משולב בטקסט , ספור שלושת המלאכים הבאים לביתו של אברהם בעמוד זה איור משולב בטקסט , ספור שלושת המלאכים הבאים לביתו של אברהם מקבל אותם בישיבה ואילו שרה עומדת מוסתרת בפתח הבית. תיאור הנוף כולל אוניות בים ועיר ברקע, כדמותה של אמסטרדם באותה תקופה.

 בדף הכפול בית המדרש של רבי אליעזר ותלמידיו בצידו הימני, התיאור מתייחס לסביבת בדף הכפול בית המדרש של רבי אליעזר ותלמידיו בצידו הימני, התיאור מתייחס לסביבת בית של המאה ה-71 בהולנד, מבחינת עיצוב הפנים, החלון, המנורה, ההסבה לשולחן והכלים. לבושם של התלמידים אף הוא בנוסח המקובל באותה תקופה בהולנד. בעמוד השמאלי מופיע תיאור ארבעת הבנים: החכם מוצג בדמות חכם מזרחי מימה"ב, הרשע בדמות איש צבא עם מגן ורומח אופייני למאה ה 61, התם לבוש כרועה ושאינו כילד קטן.

 הגדת אמסטרדם- 3871 בעמוד זה תיאור ירושלים על מחצית העמוד. המיקוד בבית המקדש הגדת אמסטרדם- 3871 בעמוד זה תיאור ירושלים על מחצית העמוד. המיקוד בבית המקדש ולמרות היותו תיאור דמיוני, במתאר הבסיסי שלו הוא חופף לתגליות הארכיאולוגיות המתארות את מקדש הורדוס. ברקע ירושלים על הגבעות כעיר בעלת אופי מזרחית והשמש המציינת את המזרח ואת אור התורה.

 האיור מציג שתי אפיזודות של משה מול פרעה בתוך סביבה רנסנסית. מימין האיור מציג שתי אפיזודות של משה מול פרעה בתוך סביבה רנסנסית. מימין "וישליכהו ויהי לנחש" ברקע תיאור של עיר אופיינית לרנסנס ומצד שמאל פנים הארמון, גם הוא בעל אופי רנסנסי. הדמויות לבושות בסגנון מזרחי כפי שתואר באותה תקופה.

 הגדת בורדו (Bordeaux ) scribe: Isaac Zoreph Illustrator: Jacob Zoreph 1813 הגדת בורדו (Bordeaux ) scribe: Isaac Zoreph Illustrator: Jacob Zoreph 1813

http: //witcombe. sbc. edu/ARTHmedieval. html#Islamic http: //www. tichon. org. il/tb/stf/isr_stf. html http: //www. amalnet. http: //witcombe. sbc. edu/ARTHmedieval. html#Islamic http: //www. tichon. org. il/tb/stf/isr_stf. html http: //www. amalnet. k 12. il/activities/jerusalem/articles/har 14. htm http: //www. usc. edu/dept/LAS/Art_History/AHIS 220 g/module/christian/1. html http: //lib. cet. ac. il/pages/item. asp? item=5753&kwd=4608 http: //www. tzafonet. org. il/kehil/omanut/pesaha. htm http: //research. yale. edu: 8084/divdl/eikon/subjects. jsp? subjectid=464 http: //www. daat. ac. il/index. htm /http: //www. mikranet. org. il. אביגד נ. )תשל"ב(, בית שערים ג', ירושלים http: //www. tichon. org. il/tb/stf/isr_stf. html /http: //www. yale. edu/religiousstudies/Judaic. Studies

 הגדות באתרים http: //www. historicana. com/judaica/hag. html http: //haggadahsrus. com/images 4 sons/177 -4 הגדות באתרים http: //www. historicana. com/judaica/hag. html http: //haggadahsrus. com/images 4 sons/177 -4 Sheno. big. jpg http: //haggadahsrus. com/y. Art 07 -Amsterdam 1695. htm http: //www. library. yale. edu/judaica/exhibits/ http: //www. us-israel. org/jsource/loc/Haggadot. html http: //www. oldprintshop. com/artists/shahn. html /http: //www. galim. org. il/holidays/haggada על הגדת ראשי הצפורים www. webstazy. com/haggada הגדת ירושלים http: //www. daat. ac. il/daat/kitveyet/shana/omanut-4. htm מאמר על הגדת פראג http: //www. edu-negev. gov. il/mad/marianak/marpadnew/htm/tmunot/shulhanot/page_01. htm#top תערוכה וירטואלית של שולחן פסח ערוך בנוסח אמנים שונים http: //web. macam. ac. il/~carmi/pesach/link. htm http: //www. tzafonet. org. il/kehil/omanut/pesah. htm : מתוך