Скачать презентацию האם חלום או מציאות הביצה השתרעה על Скачать презентацию האם חלום או מציאות הביצה השתרעה על

63fb53d259858b8732016f0ed7af1672.ppt

  • Количество слайдов: 22

 האם חלום או מציאות? הביצה השתרעה על פני 0006 דונם. האם חלום או מציאות? הביצה השתרעה על פני 0006 דונם.

 מעגן מיכאל שטחים מעובדים מעינות התמסח הים התיכון בריכות דגים גבולות הביצה נחל מעגן מיכאל שטחים מעובדים מעינות התמסח הים התיכון בריכות דגים גבולות הביצה נחל תנינים מסילת הברזל נחל עדה שטחים מעובדים אמת המים הגבוהה לקסריה בית חנניה נחל עדה בי"ס אזורי חוף כרמל סכר שרידי אמת המים הנמוכה בריכות דגים נחל תנינים ג'סר א-זרקא

 הנכם מוזמנים לסיור מודרך בביצה, הכל כלול! עדר ג'מוסים רובץ במימי הביצה. הנכם מוזמנים לסיור מודרך בביצה, הכל כלול! עדר ג'מוסים רובץ במימי הביצה.

 שוכני הביצה , האם נסיכים ? צפרדעים ? בדואים משבט הע'וורני, לימים תושבי שוכני הביצה , האם נסיכים ? צפרדעים ? בדואים משבט הע'וורני, לימים תושבי ג'סר א-זרקא.

 ממה הם מתפרנסים ? קליעת סלים מגבעולי סמר, מוצרי חלב ובשר מהג'מוסים. ממה הם מתפרנסים ? קליעת סלים מגבעולי סמר, מוצרי חלב ובשר מהג'מוסים.

 הנסיך מגיע מפאריז !!!! ב-4291 הברון דה-רוטשילד הגיע לביקור, במטרה לבדוק איך ניתן הנסיך מגיע מפאריז !!!! ב-4291 הברון דה-רוטשילד הגיע לביקור, במטרה לבדוק איך ניתן לפתח את האזור.

 אופנת הקיץ האחרונה, היישר לביצה. פמליית הברון. אופנת הקיץ האחרונה, היישר לביצה. פמליית הברון.

 המהנדס קרון, הובא במיוחד על-ידי פיק המהנדס קרון, הובא במיוחד על-ידי פיק"א לארץ.

 אז איך מגשימים חלומות ? החלוצות מבראות אשלים ע אז איך מגשימים חלומות ? החלוצות מבראות אשלים ע"י עקירה ושריפה.

 העמקת התעלות ע העמקת התעלות ע"י הוצאת הבוץ, עבודת הע'ווארנים.

 עבודה עברית!!!! החלוצים מגיעים!! עבודה עברית!!!! החלוצים מגיעים!!

 הפסקה קצרה אנחנו בעד חופים נקיים הפסקה קצרה אנחנו בעד חופים נקיים

 איפה ישנם עוד אנשים כמו. . . ? דב קובלנוב היה מהנדס חקלאי איפה ישנם עוד אנשים כמו. . . ? דב קובלנוב היה מהנדס חקלאי שהתמחה בניקוז, עלה לארץ והצטרף לקבוצת החלוצים.

 שייט מנחל תנינים יוצא בשעה 00. 41 ! שייט מנחל תנינים יוצא בשעה 00. 41 !

 תוכנית קובלנוב אושרה ע תוכנית קובלנוב אושרה ע"י פיק"א ועבודות מדידה וניקוז החלו.

 העמקת נחל עדה ונחל תנינים. העמקת נחל עדה ונחל תנינים.

 מה עשינו? ! לאן הגענו? ! פתיחת הסכר העתיק של נחל תנינים. הקמת מה עשינו? ! לאן הגענו? ! פתיחת הסכר העתיק של נחל תנינים. הקמת סכרים זמניים.

 איתור מעיינות, תפיסתם ותיעולם לרשת ניקוז. איתור מעיינות, תפיסתם ותיעולם לרשת ניקוז.

. . . . . . "כל הנחלים זורמים אל הים

 והים איננו מלא. והים איננו מלא. "

 ארכיון ומרכז-למידה, מעגן-מיכאל. הכנת מצגת- ליאור-ה בצון-לרך. צילומים – התקבלו מארכיון בית דב, ארכיון ומרכז-למידה, מעגן-מיכאל. הכנת מצגת- ליאור-ה בצון-לרך. צילומים – התקבלו מארכיון בית דב, ביה"ס שדה חוף-כרמל. יהודה אלגרנטי. ינואר 7002.