Скачать презентацию דירוג קרנות ומוצרים פיננסיים ענבל פולק מנהלת Скачать презентацию דירוג קרנות ומוצרים פיננסיים ענבל פולק מנהלת

a9f1de2a6c78f96987267cfc5c50f6c9.ppt

  • Количество слайдов: 29

 דירוג קרנות ומוצרים פיננסיים ענבל פולק מנהלת תחום דירוג מוצרים פיננסים UBS Wealth דירוג קרנות ומוצרים פיננסיים ענבל פולק מנהלת תחום דירוג מוצרים פיננסים UBS Wealth Management Israel פברואר 4102

 אלוקציית השקעות פיננסית הגורם החשוב ביותר בהשאת תשואה אלוקציית השקעות פיננסית הגורם החשוב ביותר בהשאת תשואה

 אלוקציית השקעות פיננסיות: ריבוי החלטות ואפיקים אלוקציית השקעות פיננסיות: ריבוי החלטות ואפיקים

 חלק ראשון השקעה במוצר פאסיבי או אקטיבי? חלק ראשון השקעה במוצר פאסיבי או אקטיבי?

 האם ניתן להכות את הבנצ'מרק? האם ניתן להכות את הבנצ'מרק?

 השוואת קרנות ת השוואת קרנות ת"א 001 למדד ת"א 001 במונחי תשואה וסיכון Source: Morningstar Direct

 השוואת קרנות מניות כללי למדד ת השוואת קרנות מניות כללי למדד ת"א 001 במונחי תשואה וסיכון Source: Morningstar Direct

 קרנות עשויות להכות את הבנצ'מרק לאורך זמן בשלוש שנים: Source: Morningstar Direct בחמש קרנות עשויות להכות את הבנצ'מרק לאורך זמן בשלוש שנים: Source: Morningstar Direct בחמש שנים:

 גם בתחום האג גם בתחום האג"ח קרנות המכות את המדד לאורך זמן שנה שלוש שנים חמש שנים Source: Morningstar Direct

 האם ניתן להכות את מדד היחס? בכל שנה נתונה יהיה מנהל שיצליח להכות האם ניתן להכות את מדד היחס? בכל שנה נתונה יהיה מנהל שיצליח להכות את מדד היחס ככל שהקבוצה יותר הטרוגנית, הסיכוי להכות את מדד היחס עולה מדגם קרנות גמישות אל מול מדד ת"א 001 )שחור בגרף( השאלה הנשאלת: איך ניתן לדעת מי מהקרנות תכה בעתיד? האם המנהל ידע לשכפל את ההצלחה וליצור תשואה עודפת )אלפא( לאורך זמן? Source: Morningstar Direct

 חלק שני תהליך בחירת מכשיר השקעה אקטיבי – בחינת ביצועי עבר חלק שני תהליך בחירת מכשיר השקעה אקטיבי – בחינת ביצועי עבר

 האם הקרן האם הקרן "הצהובה" שהשיאה %45 בשנה האחרונה היא הקרן שארצה לבחור להשקיע את חסכונותיי? %35 %14 %42 %91

 התמונה משתנה בטווח זמן של שנתיים- מקרן מצטיינת לקרן מתרסקת. %73 - %36 התמונה משתנה בטווח זמן של שנתיים- מקרן מצטיינת לקרן מתרסקת. %73 - %36 - %86 - %77 -

 עלתה הקרן עלתה הקרן "הצהובה" בצורה חדה. קרן בה הביטא גבוהה מקשה על השקעה לאורך זמן. %331 %842 %04 %431 תשואות מהשפל 31

 האם התשואה הגבוהה מפצה על הסיכון? ביצועי קרנות גמישות למול מדד ת האם התשואה הגבוהה מפצה על הסיכון? ביצועי קרנות גמישות למול מדד ת"א 001 בתקופה של ירידות בבורסה. באפור- ביצועי מדד ת"א 001 שימוש במודלים סטטיסטיים: שארפ אלפא בטא Up / Down Capture Ratio Drawdown Information Ratio Source: Morningstar Direct

 כללים בניתוח ביצועי עבר 1 2 בחינת קרנות הדומות במדיניותן והשוואתן למדד הרלוונטי כללים בניתוח ביצועי עבר 1 2 בחינת קרנות הדומות במדיניותן והשוואתן למדד הרלוונטי נטרול העמלות 3 בחינת ביצועים לאורך זמן 4 בחינת הביצועים ביחס לסיכון באמצעות מודל סטטיסטי הקרן בעלת הביצועים, מנוכי הסיכון, הטובים ביותר

 האם ביצועי עבר מעידים על העתיד? האם ביצועי עבר מעידים על העתיד? "שיטת השקשוקה" בענף הקרנות שינוי מדיניות ביצועי הקרן בעבר שינוי של מנהל הקרן שינוי מבני – מיזוג מכירה של בית ההשקעות

 חלק שלישי תהליך בחירת מכשיר השקעה אקטיבי – בחינה איכותית חלק שלישי תהליך בחירת מכשיר השקעה אקטיבי – בחינה איכותית

 מי מנהל את הקרן בה אתם מושקעים? שמואל לב צבי סטפק דב ילין מי מנהל את הקרן בה אתם מושקעים? שמואל לב צבי סטפק דב ילין גלעד אלטשולר יעקב ויינשטיין אנליסט מיטב ילין לפידות אלטשולר שחם מגדל שוקי הון אילן רוקח שרון חינקיס ערן סטפק אלון אגושוויץ יעקב גבאי דורון שמר שגיא פרידמן דני ירדני רונן גרשון רונן זכריה אורי קרן גיל נויברגר

 מיעוט מנהלים עם ביצועים גבוהים ועקביים מסלול מס' מנהלים עם ביצועים גבוהים ועקביים מיעוט מנהלים עם ביצועים גבוהים ועקביים מסלול מס' מנהלים עם ביצועים גבוהים ועקביים מס' מנהלים אג"ח בארץ 9 68 אג"ח מדינה 4 94 שקלי 4 65 אג"ח בחו"ל 4 13 גמישות 7 82 מניות בארץ 7 15 מניות בחו"ל 5 74 רוב מנהלי ההשקעות אינם מצליחים להשיא ביצועי הקרנות באופן עקבי יש לקשור בין ביצועי קרן למנהל השקעות יש לבחון את התאמת הקרן להתמחות המנהל

 פרמטרים איכותיים שאנחנו בודקים שינויים מבניים ניסיון השפעות שיווקיות ריבוי קרנות שינוי עמלות פרמטרים איכותיים שאנחנו בודקים שינויים מבניים ניסיון השפעות שיווקיות ריבוי קרנות שינוי עמלות איכות המחקר מנהל הקרן יכולות מסחר שינויי מדיניות מיזוג קרנות שינויים בגודל צוות

 שינויי מדיניות מקשה על בחירת קרן מובילה לאורך זמן מיזוגים בין בתי השקעות שינויי מדיניות מקשה על בחירת קרן מובילה לאורך זמן מיזוגים בין בתי השקעות מנהל מיטב פסגות הראל פיא אקסלנס מנורה מגדל איילון אפסילון אי. בי. אי. תמיר פישמן סיגמא אלומות ספרינט אלטשולר שחם רוטשילד אנליסט איילים מודלים מור ילין לפידות סה"כ מס' שינויים 27 86 56 85 64 13 62 31 31 21 7 6 6 5 5 5 2 1 454 מס' קרנות מנוהלות 331 151 961 821 37 351 25 03 65 22 31 22 53 71 43 91 8 21 14

 פרמטרים איכותיים שינויים מבניים ניסיון השפעות שיווקיות ריבוי קרנות איכות המחקר מנהל הקרן פרמטרים איכותיים שינויים מבניים ניסיון השפעות שיווקיות ריבוי קרנות איכות המחקר מנהל הקרן והשפעתו הישירה על ביצועי הקרן יכולות מסחר שינוי עמלות שינויי מדיניות מיזוג קרנות שינויים בגודל צוות

 ריבוי קרנות – תמיד תהיה קרן מצטיינת. סיווג אג ריבוי קרנות – תמיד תהיה קרן מצטיינת. סיווג אג"ח חברות אג"ח כללי שקלי כללי אג"ח מדינה כללי שם מנהל מיטב דש הראל פיא פסגות אקסלנס מנורה הראל פיא פסגות מגדל מיטב דש אקסלנס מנורה ילין לפידות אפסילון מגדל פסגות אקסלנס מיטב הראל פיא אקסלנס הראל פיא מיטב מס' קרנות מנוהלות בקבוצה 91 71 41 31 93 92 22 02 91 41 21 01 31 11 01 01

 פרמטרים איכותיים שינויים מבניים ניסיון השפעות שיווקיות ריבוי קרנות איכות המחקר מנהל הקרן פרמטרים איכותיים שינויים מבניים ניסיון השפעות שיווקיות ריבוי קרנות איכות המחקר מנהל הקרן והשפעתו הישירה על ביצועי הקרן יכולות מסחר שינוי עמלות שינויי מדיניות מיזוג קרנות שינויים בגודל צוות

 ריבוי מוצרים קרנות נאמנות: 0521 קרנות נאמנות 91חברות מנהלות ו 04 מנהלים מתארחים ריבוי מוצרים קרנות נאמנות: 0521 קרנות נאמנות 91חברות מנהלות ו 04 מנהלים מתארחים 081 מנהלי השקעות 06 קטגוריות השקעה תעודות סל: 055 תעודות סל 4 חברות מנהלות עוקבות אחר 001 מדדים בארץ ובעולם

 לסכום - אז איך בוחרים? • ככל שהקבוצה יותר הומוגנית מוצרים פאסיביים • לסכום - אז איך בוחרים? • ככל שהקבוצה יותר הומוגנית מוצרים פאסיביים • בקבוצות הטרוגניות עדיפות למוצרים אקטיביים, בהתחשב בעמלות • לבחון ביצועים בעבר לאורך זמן בהתחשב בשינויי המדיניות • לבחון תשואה ביחס למדד סיכון בהתחשב בתקופות של תנודתיות נמוכה • להכיר מי מנהל את ההשקעות בפועל להתאים מנהל ויכולותיו לסוג הקרן • לעקוב גם אחרי החלטת ההשקעה להיות מודע לשינויים שעשויים לחול

 דוח בחינה של קרן נאמנות דוח בחינה של קרן נאמנות

Disclaimer This publication is intended for information only and is not intended as an Disclaimer This publication is intended for information only and is not intended as an offer to buy or solicitation of an offer. Furthermore, this publication is not intended as an investment advice and/or investment marketing and is not replacing any investment advice and/or investment marketing provided by a relevant licensee which is adjusted to each person needs. Kindly note, that certain products and services are subject to legal restrictions and cannot be offered worldwide on an unrestricted basis. Some figures refer to the past or depict a simulated past performance for the purpose of illustration. Some charts and/or performance figures may not be based on complete 12 -month reporting periods which may reduce their comparability and significance. Some figures may be forecasts only and are not a reliable indicator of future performance. Performance figures refer to the past and past performance is not a reliable indicator of future performance. The source of all information is UBS, unless otherwise stated. UBS specifically prohibits the passing on or reproduction of all or part of this material without prior written permission given by UBS, and accepts no liability whatsoever for actions of third parties in this respect. In particular, this document is not intended for distribution into the US and/or to US persons or in jurisdictions where its distribution by UBS would be restricted. UBS is a premier global financial firm offering wealth management, asset management and investment banking services from its headquarters in Switzerland its authorized operations in over 50 countries worldwide to individual, corporate and institutional investors. In Israel, UBS AG is registered as Foreign Dealer in cooperation with UBS Wealth Management Israel Ltd. , a wholly owned UBS subsidiary. UBS Wealth Management Israel Ltd. is a Portfolio Manager licensee which engages also in Investment Marketing and is regulated by the Israel Securities Authority. © UBS 2014. The key symbol and UBS are registered and/or unregistered trademarks of UBS. All rights reserved.