Қол ұшы флегмоналары Орындаған: Хасенов Н. Қабылдаған:

Скачать презентацию Қол ұшы флегмоналары Орындаған: Хасенов Н. Қабылдаған: Скачать презентацию Қол ұшы флегмоналары Орындаған: Хасенов Н. Қабылдаған:

prezentatsia_microsoft_powerpoint.pptx

 • Размер: 1.8 Мб
 • Автор: Нурсултан Хасенов
 • Количество слайдов: 20

Описание презентации Қол ұшы флегмоналары Орындаған: Хасенов Н. Қабылдаған: по слайдам

Қол ұшы флегмоналары Орындаған: Хасенов Н. Қабылдаған: Раев А. А. «Астана Медицина Университеті»Қол ұшы флегмоналары Орындаған: Хасенов Н. Қабылдаған: Раев А. А. «Астана Медицина Университеті» АҚ Астана 2017 жыл

Флегмона деп май клечаткасыны жедел ірі ді ң ң т рде абынуын айтады. Флегмона деп май клечаткасыны жедел ірі ді ң ң т рде абынуын айтады. ү қ Абсцесспен салыстыр анда ғ ай ын шекаралары қ болмайды.

 • Іріңдеген сүйелдер; • Фурункул; • Күбірткелер; • Қолдың терең • Іріңдеген сүйелдер; • Фурункул; • Күбірткелер; • Қолдың терең жарақаттары; • Тендовагинит; • Тістелінген жарақат; • Терінің іріңді қабыну процестері; • Инемен шаншу, кесіп алу және т. б. ; • Тіндерге енген бөгде заттар; • Күйіктер мен үсіктер. Этиологиясы:

ол шы флегмоналары : Қ ұ 1. Тенарды б лшы етаралы флегмонасы. ң ұол шы флегмоналары : Қ ұ 1. Тенарды б лшы етаралы флегмонасы. ң ұ қ қ 2. Гипотенарды б лшы етаралы флегмонасы. ң ұ қ қ 3. Комиссуральді флегмона (мозольді абсцесс, намин). 4. Орталы ала ан ке істігіні флегмонасы (сі ір стілік жəне қ қ ң ң ң ү астылы , апоневроз асты жəне сті). қ ү 5. То ыс ан /U-тəрізді/ флегмона. ғ қ 6. Сауса сыртыны теріасты (апоневроз сті) флегмонасы. қ ң ү 7. Сауса сыртыны апоневрозасты флегмонасы. қ ң 8. Сауса сыртыны фурункулы (карбункул). қ ң Жіктелуі

Саусақаралық (комиссуральді) флегмона Саусақаралық (комиссуральді) флегмона

Тенар аймағындағы флегмона Тенар аймағындағы флегмона

Гипотенар аймағындағы флегмона Гипотенар аймағындағы флегмона

То ыс ан /U-т різді/ флегмонағ қ ə То ыс ан /U-т різді/ флегмонағ қ ə

Синовиальді апшы флегмонасық қ Синовиальді апшы флегмонасық қ

Клиникалы к рінісі процесті тез пайда болып таралуымен қ ө ң сипатталады.Клиникалы к рінісі процесті тез пайда болып таралуымен қ ө ң сипатталады. Нау аста жалпы ж не жергілікті к ріністер қ ә ө орын алады. Жалпы белгілеріне: дене температурасыны ң жо арылауы, жалпы мазасыздану жатады. ғ

Жергілікті белгілері: • ruber ( ызару), қ • color (жергілікті температураныЖергілікті белгілері: • ruber ( ызару), қ • color (жергілікті температураны жо арылауы), ң ғ • tumor (домбы у), ғ • dolor (ауырсыну), • functiolaesa ( ызметіні б зылуы). қ ң ұ

Негізгі жəне осымша диагностикалы шаралар тізімі: қ қ 1. анны жалпы анализі. ҚНегізгі жəне осымша диагностикалы шаралар тізімі: қ қ 1. анны жалпы анализі. Қ ң 2. Зəрді жалпы анализі. ң 3. Флораны тау жəне оны антибиотиктерге сезімталдылы ын аны тау. қ ң ғ қ 4. ан тобы мен резус факторды аны тау. Қ қ 5. Дифенил сынамасын, тимолсынамасын, глюкозаны тау. қ 6. АЛТ аны тау. қ 7. ЭКГ. 8. кпе рентгенографиясы. Ө 9. Глист ж мырт асына нəжісті зерттеу. ұ қ 10. анда ы антты зерттеу. Қ ғ қ 11. Эндокринолог консультациясы. 12. HBs Ag, anti — HCV ВИЧ.

Флюктуация симптомын тексеру Флюктуация симптомын тексеру

Ем ма саты: қ оперативті ем жəне ірі ді оша тарды санациялау, теріЕм ма саты: қ оперативті ем жəне ірі ді оша тарды санациялау, тері ң қ жабындыларыны жəне олды функциясын алпына келтіру, ң қ рецидивті алдын алу. ң Дəрі дəрмексіз ем: абынуды серозды-инфильтративті фазасында қ ң спирттік ванналар, трипсин, химотрипсин электрофорезі, антибиотикотерапия олданылады, оны ішінде антибиотиктерді қ ң регионарлы венаішілік енгізу, УВЧ-терапия. қ Дəрі дəрмектік ем: операциядан кейін микрофлора сезімталдылы ы ғ ескеріліп, антибиотикотерапия олданылады, антисептиктер, қ сульфаниламидтер, протеолиздік ферменттер, физио- жəне рентгенотерапия.

Тері некрозында жəне шекаралы (демаркациялы ) сызы тар пайда бол анда қ қТері некрозында жəне шекаралы (демаркациялы ) сызы тар пайда бол анда қ қ қ ғ некрэктомия ж ргізеді. Жараны некрозды массалардан жəне ірі нен ү қ ң тазала аннан кейін жа па маймен та ыш салады. Емдеу барысында ғ қ ңғ физиотерапиялы шаралар ж ргізіледі (УФО, УВЧ жəне т. б. ), сонымен атар қ ү қ т йіршіктерді суі мен эпителиленуі консервіленген плацента, фибринді ү ң ө пленка, жараны ультрадыбыспен, лазер сəулесімен деу ар ылы ж зеге өң қ ү асырылады. Жергілікті еммен параллель интенсивті ем ж ргізіледі, оны рамында ү ң құ дезинтоксикациялы , антибактериялы жəне иммуностимулдеуші шаралар қ қ болуы тиіс. за уа ыт массивті антибиотикотерапия олдан анда микоз пайда Ұ қ қ қ ғ болуыны алдын алу жəне емдеу шін итраконазол оралді ерітіндісі 5 ң ү мг\кг\к ніне, 10 к н бойы та айындалады. Жа а туыл ан нəрестелерде ү ү ғ ң ғ флегмонаны болжамы əр ашан ауыр болады. Диагноз не рлым ерте ң қ ғұ ойылып емдеу шаралары ерте басталса, со рлым ауруды болжамы жа сы қ ғұ ң қ болу м мкіндігі жо ары болады. ү ғ

 Саусақ сыртындағы флегмонаны (беткейлік жəне терең) ұзынша сызықпен айқын флюктуация жəне гиперемия жерінде Саусақ сыртындағы флегмонаны (беткейлік жəне терең) ұзынша сызықпен айқын флюктуация жəне гиперемия жерінде ашады. Осындай əдіспен алақан жəне үстіңгі жақ абсцесстері ашылады. Ортаңғы алақан кеңістігінің беткейлік флегмонасын ұзынша кесіп, саусақтың алақан бетіндегі некроздалған апоневрозды кеседі. Ортаңғы алақан кеңістігінің терең флегмонасын осындай əдіспен кеседі. Алақандық апоневрозды кескеннен кейін емшараны алақандық артериалдық доғаны зақымдап алмас үшін, тұйық жолмен жүргізеді. Фасциальді май абат ке істігіні флегмонасын линиялы тілікпен кесіп, əрі қ ң ң қ арай жараны дренаждайды. Тенар флегмонасын ашу кезде орталы нервті қ қ за ымдап алмау ажет. қ қ Комиссуральді флегмонаны тиісті с йекаралы та линиялы тілікпен кеседі. ү қ қ Сауса ты б йірлік бетінде абыну процессіні таралуында ірі ді осымша қ ң ү қ ң ң қ тіліктен дренаждайды.

Алақанның флегмоналары кезінде кесу жүргізу: а —тенар және алақанның ортаңғы кеңістігінің флегмонасы: 1Алақанның флегмоналары кезінде кесу жүргізу: а —тенар және алақанның ортаңғы кеңістігінің флегмонасы: 1 —Iselin бойынша кесу, 2 — Канавел юойынша кесу, 3, 4 — Войно-Ясенецкий бойынша; б — алақанның ортаңғы кеңістігінің флегмонасы: 1 —Iselin бойынша кесу, 2 — Пик бойынша кесу (кеңістік пунктирмен белгіленген); в — Канавел бойынша кесу

Саусақаралық флегмонаны дренирлеу әдісі Саусақаралық флегмонаны дренирлеу әдісі