Скачать презентацию Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Л Н Скачать презентацию Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Л Н

институт.pptx

  • Количество слайдов: 17

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті Экономиканың Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті Экономиканың қызмет атқару ережелері

Ереже – бір жеке тұлғаның (немесе адамдар тобы) басқа адамдармен немесе топпен өзара қатынастардың Ереже – бір жеке тұлғаның (немесе адамдар тобы) басқа адамдармен немесе топпен өзара қатынастардың анықталған түрлеріне тыйым салатын немесе шешуші, жалпы қабылданған және қорғалған жазбалар.

 Мемлекеттік кредиттің ерекшелігі Контрактілер Экономикалық ереже Конституциялық ереже Мемлекеттік кредиттің ерекшелігі Контрактілер Экономикалық ереже Конституциялық ереже

1) Конституциялық ереже Олар мемлекеттің иерархиялық құрылымын орнатады, бұл бірінші кезекте конституциялық ережелерге қатысты. 1) Конституциялық ереже Олар мемлекеттің иерархиялық құрылымын орнатады, бұл бірінші кезекте конституциялық ережелерге қатысты. Сонымен қатар ереже, дауыс беру нәтижесіне әсер ететін шешім қабылдау тәртібін анықтайды. Бұндай ережелер талқылауға және рұқсат етуге сұрақтарды бақылауды жүзеге асыруды ашық түрде тіркейді.

2) Экономикалық ереже, жеке тұлғалар немесе топтар бірлеседі немесе бәсекелестік қатынасқа түсуде шаруашылық қызмет 2) Экономикалық ереже, жеке тұлғалар немесе топтар бірлеседі немесе бәсекелестік қатынасқа түсуде шаруашылық қызмет мүмкін формасын анықтайды. Ереженің аналогиялық түрі, нақты нарықтағы айырбас рамкісіне сәйкес анықтайтын өнімге және ресурсқа шекті бағаны орнатады; импортқа шектеулікті жүргізу (квоталау, кедендік бажды жоғарлату, экологиялық талаптар және т. б. ); патент қызметінің мерзімі болуы мүмкін. Экономикалық ережелер болып меншік және жауапкершілік табылады.

3) Контрактілер екі (немесе одан көп) экономикалық агенттер арасындағы келісімге сәйкес құқық және міндеттемелердің 3) Контрактілер екі (немесе одан көп) экономикалық агенттер арасындағы келісімге сәйкес құқық және міндеттемелердің айырбасталуы ерекшелігі негізінде құрылған ережелерді қаастырады.

институттар екі типке бөледі: Сыртқы Ішкі институттар екі типке бөледі: Сыртқы Ішкі

Сыртқы Ішкі - субъектілер арасындағы мәмілелерге мүмкіндік жасайды, түсініксіздік және тәуекелділік – шаруашылық жүйені Сыртқы Ішкі - субъектілер арасындағы мәмілелерге мүмкіндік жасайды, түсініксіздік және тәуекелділік – шаруашылық жүйені сипаттайтын дәрежесін төмендетеді және негізгі ережелерді орнатады. Мысалы: трансакциялық шығындарды меншік институты. төмендетеді (кәсіпорын, келісім-шарт түрлері, төлем және несие қаражаттары, жинақ қаражаттары ).

Институционалдық құрылым – бұл шаруашылық координациялар жүйесінде қалыптасатын, шаруашылық субъектілерге шектеулілікті анықтайтын, экономикалық тәртіп Институционалдық құрылым – бұл шаруашылық координациялар жүйесінде қалыптасатын, шаруашылық субъектілерге шектеулілікті анықтайтын, экономикалық тәртіп матрицаларын құрайтын, институттардың анықталған реттелген жинағы.

формальды емес формальды емес

Формальды емес институттар әлеуметтік механизмдер құралымен таралған, ақпараттардан туындайды және көптеген жағдайда мәдениет деп Формальды емес институттар әлеуметтік механизмдер құралымен таралған, ақпараттардан туындайды және көптеген жағдайда мәдениет деп аталатын мұраның бөлімі болып табылады. Формальды емес ереже адамдар арасындағы қатынастар формальды (жазылған) заңдармен реттелмеген, адамзат тарихы кезеңінде шешуші мәнге ие болды.

Формальды емес институттар (шектеулер) адамзат іс әрекеттерінің орнықты қайталау формасының координация құралы ретінде: 1) Формальды емес институттар (шектеулер) адамзат іс әрекеттерінің орнықты қайталау формасының координация құралы ретінде: 1) формальды ережелер жалғасуы, дамуы және модификациясы; 2) тәртіптің әлеуметтік санкцияланған нормалары; 3) тәртіптің стандарттарын орындауға ішкі, міндетті; болып табылады.

Формальды шектеулер, ереже және институттар, формальды емес ережелер және механизмдер базасында қалыптасқан. Формальды институттар Формальды шектеулер, ереже және институттар, формальды емес ережелер және механизмдер базасында қалыптасқан. Формальды институттар құрылымында бөлінеді: 1) саяси институттар; 2) экономикалық институттар; 3) контракт жүйелері (құқықтық нормалармен және заңдармен реттелетін, контрактілерді бекіту тәртібі және тәсілдері).

Ғылыми әдебиеттерде формальды экономикалық институттар меншік құқығы аясында қарастырылады, олар меншік құқығын орнатады, яғни Ғылыми әдебиеттерде формальды экономикалық институттар меншік құқығы аясында қарастырылады, олар меншік құқығын орнатады, яғни құқықтың шоғырлануы меншіктен табысты пайдалану және алу бойынша болады.

активтердің ерекшеліктері баға кепілдік (гарантия) активтердің ерекшеліктері баға кепілдік (гарантия)

Шарт жасасу институттары меншік құқықтарының қатарында кез келген экономикалық реттің (экономикалық жүйенің) институционалдық құрылымының Шарт жасасу институттары меншік құқықтарының қатарында кез келген экономикалық реттің (экономикалық жүйенің) институционалдық құрылымының базалық институты болып табылады. Еркін нарықтық экономиканы тиімді қалыптастыруда келісімшарттар бекітудің шешуші мәні бар. Формальды институттар қызметі жүзеге асу үшін арнайы құрылған ұйымдар қажет.