Қазақстан-Ресей Медицина Университеті Кардиоген ді шок:

Скачать презентацию Қазақстан-Ресей Медицина Университеті Кардиоген ді шок: Скачать презентацию Қазақстан-Ресей Медицина Университеті Кардиоген ді шок:

kardiogendi_shok_sebepteri_mekhanizmderi_patofi.ppt

 • Размер: 1.8 Мб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 23

Описание презентации Қазақстан-Ресей Медицина Университеті Кардиоген ді шок: по слайдам

 Қазақстан-Ресей Медицина Университеті Кардиоген ді шок: себептері , механизм дері , Қазақстан-Ресей Медицина Университеті Кардиоген ді шок: себептері , механизм дері , патофизиологи ялы қ сатылары Теипов А. А

I. Кіріспе II. Негізгі б лімө A. Кардиогенді шок себептері B. Кардиогенді шокI. Кіріспе II. Негізгі б лімө A. Кардиогенді шок себептері B. Кардиогенді шок классификациясы; C. Диагностикалы критериялары; қ D. Кардиогенді шок патогенезі; E. Кардиогенді шок емі III. орытынды Қ IV. Пайдаланыл ан дебиеттер тізімі ғ ә

 Кардиогенді шок дегеніміз ағзалар мен тіндерді қанмен қамтамасыз етудің бұзылыстары айқын білінетін артериялық Кардиогенді шок дегеніміз ағзалар мен тіндерді қанмен қамтамасыз етудің бұзылыстары айқын білінетін артериялық гипотония. Систолалық қысым 90 мм с/б төмен және диастолалық қысым 20 мм с/б төмен болады. Шеткілік қанайналымы бұзылыстарының белгілері: өңінің бозарып көгеруі, суық тердің шығуы, шеткілік веналардың солуы, алақан мен табанның суық болуы, қанайналымы жылдамдығының төмендеуі – алақанды немесе тырнақты басып босатқаннан кейінгі ағарудың ұзақтығы 2 секундтан асады, диурездің азаюы – сағатына 20 мл-ден аз, есінің бұзылуы – тежелуінен комаға дейін.

 Бұл патологиялық жағдай, жедел түрде миокард инфаркт кезінде дамып, гемодинамияның дезорганизациясымен, Бұл патологиялық жағдай, жедел түрде миокард инфаркт кезінде дамып, гемодинамияның дезорганизациясымен, сана-сезімнің бұзылысымен, коллапс көрінісіндегі жүрек жеткіліксіздігімен, олигуриямен болуы мүмкін. Қан айдауды атқара алмайтын жүрек бұлшық етінің ұлпалық гипоперфузия жүйесінің жағдайы. Кардиогенді шок

 Ең негізгі себебі болып, жедел миокардит кезіндегі жүрек бұлшықетінің қабынуы. Сепсис Ең негізгі себебі болып, жедел миокардит кезіндегі жүрек бұлшықетінің қабынуы. Сепсис кезіндегі миокард жеткіліксіздігі; Эндокардит кезінде жиырылған хордалар мен қақпақшалардың айырылуы; Жедел миокардит; Қақпақшалар протезының тромбозы; Айқын білінетін, жедел қолқалық және митральді жеткіліксіздік Қарыншалық немесе суправентрикулярлы аритмия;

Кардиогенді шоктың негізінде болатындары: Вазоконстрикция; Қан секвестрі; Гиповолемия; Қан ағуыныңКардиогенді шоктың негізінде болатындары: Вазоконстрикция; Қан секвестрі; Гиповолемия; Қан ағуының баяулауы; Ұлпалық ацидоз; Ұлпалық гипоксия;

 Кардиогенді сілейме созылмалы миокард инфарктімен түскен аурулардың 10 -15 кездеседі. Белгілі бір Кардиогенді сілейме созылмалы миокард инфарктімен түскен аурулардың 10 -15 % кездеседі. Белгілі бір пайызда ол асқынған «механикалық» инфарктың салдарынан болады. Кардиогенді сілейменің басқа да ерекше себептері оң жақ қарыншаның инфаркты, миокардит және кардиомиопатиясын тудырады. Кардиогенді шок көпшілік жағдайларда миокард некрозының салдарынан туындайды

 Кардиогенді шок ж ректі систолалы ү ң қ функциясыны б зылуынан , я Кардиогенді шок ж ректі систолалы ү ң қ функциясыны б зылуынан , я ни сол жа ң ұ ғ қ арыншаны қ ң 40% за ымдалуынан қ туындайды. Сонымен атар митральды ж не қ ә аортальды жетіспеушіліктен анны лкен қ ң ү анайналым ше беріне т спеу н тижесінен де қ ң ү ә туындайды. арыншаларды диастолалы толуынан, я ни Қ ң қ ғ ж ректі ты ындалысы (тампопада) н тижесінен де ү ң ғ ә туындайды. Коронарлы анайналым жетіспеушілігінен миокард қ инфаркты айма ында акинезия ж не периинфаркты ғ ә айма та гипокинезия туындайды. Н тижесінде сол қ ә жа арыншаны к лемі л айып, к мір ыш ыл газын қ қ ң ө ұ ғ ө қ қ т тыну к рсеткіші жо арылайды ұ ө ғ

 Миокард инфарктының асқынуы  Кардиогенді шок 1. Жүректің қан шығарылуының төмендеуі 2. Миокард инфарктының асқынуы Кардиогенді шок 1. Жүректің қан шығарылуының төмендеуі 2. Қан тамырларының жалпы шеткері кедергілік қасиеті жоғарлайды Шеткері қан тамырлар тарылады Артериялық қан қысымы күрт төмендейді

♦ Коронарогенді(миокард инфаркты кезіндегі) ♦ Коронарогенді емес( кпелік артерияны ө ң тромбоэмболиясы, миокардит,♦ Коронарогенді(миокард инфаркты кезіндегі) ♦ Коронарогенді емес( кпелік артерияны ө ң тромбоэмболиясы, миокардит, ж ректі ү ң ты ындалысы кезінде) ғ Ал Виноградов, Попов бен Смегневтер кардиогенді шокты мынадай классификациясын сынды: ң ұ ● салыстырмалы же іл ң ● орта ауырлы та ы( қ ғ II саты) ● аса ауыр( III саты )

1966 жылы И. Г. Ганелина, В. Н. Бриккер, Е. И. Вольперт кардиогенді шокты мынадай1966 жылы И. Г. Ганелина, В. Н. Бриккер, Е. И. Вольперт кардиогенді шокты мынадай ң классификациясын к рсетті: ө ◙ рефлекторлы; ◙ аритмиялы ; қ ◙ шынайы кардиогенді;

 · рефлекторлы шок -рефлекторлы әсер ету, тамырдың тонусы мен қалыпты қан айналым · рефлекторлы шок -рефлекторлы әсер ету, тамырдың тонусы мен қалыпты қан айналым регуляциясын бұзады

 · Нағыз кардиогенді шок - бұл қанның минуттық көлемінің азаюына байланысты сол қарыншаның · Нағыз кардиогенді шок — бұл қанның минуттық көлемінің азаюына байланысты сол қарыншаның жиырылу функциясының бұзылуымен болады, АҚ және перифериялық қан айналым бұзылыстары

 аритмиялық шок - жүрек ритмінің өте ауыр бұзылыстары аритмиялық шок — жүрек ритмінің өте ауыр бұзылыстары

 Компенсация сатысы: ж ректі жиырылу к ші ү ң ү симпатикалы ж Компенсация сатысы: ж ректі жиырылу к ші ү ң ү симпатикалы ж йке ж йесі қ ү ү перифериялы тамырларды қ ң констрикциясын туындатады Тері м здайды, б йрек артериолаларына ұ ү ысым мен фильтрацияны т мендетеді. қ ө н тижесінде н жісті т зілуі т мендейді ә ә ң ү ө

 Декомпенсация сатысы: рефлекторлы перифериялы вазоконстрикция ацидоз бен қ капиллярларда ы ысымны жо арлауы Декомпенсация сатысы: рефлекторлы перифериялы вазоконстрикция ацидоз бен қ капиллярларда ы ысымны жо арлауы ғ қ ң ғ н тижесінен вазодилятация а ауысады ә ғ Стаз туындайды, ан ысымы т мендейді қ қ ө (гипотензия), миокард гипоксиясы туындайды. Сонымен атар естен тану, қ нейрондарды дистрофиялы згерісі ң қ ө туындайды

 бірінші Ж ректі алды ы згерістеріү ң ңғ ө екінші Б лшы бірінші Ж ректі алды ы згерістеріү ң ңғ ө екінші Б лшы еттеріні жиырылу массасы ұ қ ң шінші ү Организмні біріншілік стрессорлы реакциясыны ң ң ж рек за ымдануына жауабы ү қ

 Клиникалық көрінісі науқастың декомпенсация дәрежесіне байланысты. Науқасытың жүректік декомпенсациясының клиникалық көрінісі гипотензиямен, Клиникалық көрінісі науқастың декомпенсация дәрежесіне байланысты. Науқасытың жүректік декомпенсациясының клиникалық көрінісі гипотензиямен, тері жабындыларының суық болуымен, цианозбен, ентігумен, естің тұмандануы, диурездің өзгеруі мен пульстық қысымның төмендеуі 20 -25 мм с. б. , көрінеді.

Кардиогенді шок диагностикасы Систолалық артериялық қысымның 80 мм. с. б. төмендеуі; Пульстық қысымныңКардиогенді шок диагностикасы Систолалық артериялық қысымның 80 мм. с. б. төмендеуі; Пульстық қысымның 20 мм с. б. төмендеуі; ЖЖС минутына 120 жоғары немесе 60 жоғары; Микроциркуляцияның бұзылуы; Естің бұзылуы;

 Миокардты жиырылу ң ызметін алпына келтіру; қ қ мірлік ма ызды органдарды Миокардты жиырылу ң ызметін алпына келтіру; қ қ мірлік ма ызды органдарды Ө ң ң ан айналымы мен ж йелік қ ү перфузия адекваттылы ын ғ са тау; қ Артериялы ысымды қ қ жо арлату; ғ Гиповолемия мен ан айналым қ б зылыстарына арсы к ресу; ұ қ ү ыш ылды Қ қ қ — негіздік жа дайды д рыстау ғ ұ

 Веноздық қан айналымды кеңейту үшін науқастың аяғын 15 ° бұрыш жасап, көтеріп Веноздық қан айналымды кеңейту үшін науқастың аяғын 15 ° бұрыш жасап, көтеріп горизанталды жатқызады; көктамыр ішіне 2 мл 0 , 25% дроперидол енгізеді; 150 -200 мл 5% натрий бикарбонаты ерітіндісін енгізу (көктамыр ішіне); Электрокардиограмманы тіркеу; Қуыққа Фолле катетрін енгізіледі.

 Ж рек аурулары адам шін аса ауіпті ауруларды ү ү қ ң бірі Ж рек аурулары адам шін аса ауіпті ауруларды ү ү қ ң бірі болып есептеледі. Б л кезде ж ректен ан ұ ү қ шы арылуы т мендеп, ан тамырларыны жалпы ғ ө қ ң шеткі кедергілік асиеті жо арлап, а заларды қ ғ ғ ң андануы т мендеп оларды функциясыны қ ө ң ң б зылуына келеді. ан тамырлы ұ ә Қ қ жеткіліксіздігіні н тижесінде лімге алып келеді. ң ә ө Сол себептен ж рек ауруларын алдын алу мен ү емдеу шаралары ма ызды болып табылады. ң

1. Адам физиологиясы . Сәтбаева Х. Қ , Өтепбергенов А. А , Нілдібаева Ж.1. Адам физиологиясы . Сәтбаева Х. Қ , Өтепбергенов А. А , Нілдібаева Ж. Б. Алматы 2008 ж 2. Б. Н. Айтбембет “Ішкі ағза ауруларының пропедевтикасы” Алматы 2007 ж. 3. Ә. Нұрмұханбетұлы * Патофизиология * А -2007 ; 4. Кисманова Г. Н. Жалпы патологиялық процестер нұсқауы. \\ оқу құралы. 2000 ж 5. Web Сайттар: 1. www. google. kz 2. www. ram b ler. ru 3. www. google. ru