Скачать презентацию ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ Скачать презентацию ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

f0715440fe370116a2f40c2f548691ec.ppt

  • Количество слайдов: 15

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ Η ΜΕΣΗ ΛΥΣΗ Ο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ Η ΜΕΣΗ ΛΥΣΗ Ο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΩΤΥΠΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 14000 ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ • Η Εκπόνηση του λειτουργικού σχεδίου αναφέρεται στην ορθολογική διαχείριση των επιχειρηματικών λειτουργιών, ΕΙΣΑΓΩΓΗ • Η Εκπόνηση του λειτουργικού σχεδίου αναφέρεται στην ορθολογική διαχείριση των επιχειρηματικών λειτουργιών, όπου εισροές (οι πρώτες ύλες, το κεφάλαιο, το ανθρώπινο δυναμικό, η εκπαίδευση, ο εξοπλισμός, οι εγκαταστάσεις) μέσω ενός μετασχηματισμού ο οποίος οριοθετείται από τον προγραμματισμό και τον έλεγχο για τη βελτίωση και τον ανασχεδιασμό των διαδικασιών, μετατρέπονται σε εκροές. • Τα κύρια συστατικά επιτυχίας της διαχείρισης των επιχειρησιακών λειτουργιών είναι: Ø η αφοσίωση στους εσωτερικούς και εξωτερικούς καταναλωτές, Øη υψηλή ποιότητα, Øη ευελιξία, η άμεση εξυπηρέτηση, Øτο χαμηλό κόστος, και Øη ενεργός συμμετοχή των εργαζομένων. 2 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ • ΚΟΣΤΟΣ • ΧΡΟΝΟΣ • ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ • ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο λειτουργικός προγραμματισμός αποτελεί την ατμομηχανή της επιχείρησης, αφού την προετοιμάζει για την ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο λειτουργικός προγραμματισμός αποτελεί την ατμομηχανή της επιχείρησης, αφού την προετοιμάζει για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων, συνδυάζοντας τις εισροές, τις οποίες μέσω μιας ατέρμονης διαδικασίας, μετατρέπει σε εκροές. Με τον λειτουργικό προγραμματισμό καθορίζεται και προγραμματίζεται σε μεγάλο βαθμό η παραγωγική δυνατότητα της επιχείρησης. 3

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1. Τεχνική Gantt Chart ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΙΑΝ. 11 ΦΕΒ. 11 ΜΑΡ. 10 ΑΠΡ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1. Τεχνική Gantt Chart ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΙΑΝ. 11 ΦΕΒ. 11 ΜΑΡ. 10 ΑΠΡ. 11 ΜΑΙΟΣ 11 ΙΟΥΝ. 11 ΙΟΥΛ. 11 ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ Β ΕΡΓΑΣΙΕΣ Γ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ε ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤ Με την τεχνική Gantt Chart παρουσιάζεται η χρονολογικά η ροή των διαδικασιών και ο χρονικός προσδιορισμός των δράσεων. Έχει το πλεονέκτημα της άμεσης παρακολούθησης των απαιτουμένων εργασιών σε σχέση με τη χρονολογική τους σειρά. 4 ΑΥΓ. 11

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2. Η μέθοδος CPM (Critical Path Method- Μέθοδος της Κρίσιμης Διαδρομής) Η ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2. Η μέθοδος CPM (Critical Path Method- Μέθοδος της Κρίσιμης Διαδρομής) Η τεχνική CPM (Critical Path Method- Μέθοδος της Κρίσιμης Διαδρομής) είναι μια C F περισσότερο εξειδικευμένη μέθοδος με την οποία αντιμετωπίζονται πολύπλοκα A σχήματα παραγωγής που απαιτούν συντονισμό πολλών E D Β εργασιών. Δραστηριότητες Χαρακτηρισμός Αμέσως προηγούμενος G Χρόνος ολοκλήρωσης της δράσης (σε εβδομάδες) Σχεδιασμός A 21 Κατασκευή πρωτοτύπου B A 4 Κόστος υλικών C A 7 Δοκιμή πρωτοτύπου D B 2 Συγγραφή αναφοράς υλικών E C, D 5 Συγγραφή αναφοράς μεθόδων χρήσης F C, D 8 Συγγραφή τελικής αναφοράς 5 G E, F 2

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο CPM, οι υπεύθυνοι παραγωγής μπορούν να ταξινομήσουν κάθε εργασία ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο CPM, οι υπεύθυνοι παραγωγής μπορούν να ταξινομήσουν κάθε εργασία ή δραστηριότητα κατά χρονική σειρά και να προϋπολογίσουν τον απαραίτητο χρόνο για την ολοκλήρωση της κάθε μιας. Περισσότερο περίπλοκη και επιστημονικά αρτιότερη είναι η μέθοδος PERT (Program Evaluation and Review Technique- Τεχνική αξιολόγησης και επανεξέτασης του Προγράμματος). Η ανάπτυξη και ο σχεδιασμός της τεχνικής CPM και της μεθόδου PERT ακολουθούν τρεις συγκεκριμένες φάσεις: 1. Δοκιμή και ανάλυση του συστήματος στις επιμέρους δραστηριότητες που το συνθέτουν. 2. Χρονική αλληλουχία των επιμέρους δραστηριοτήτων σε σχέση με τη μέθοδο της εκτέλεσής τους. 3. Σχεδιασμός του δικτυώματος. 6

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 3. Διαχείριση αποθεμάτων Για τη διαχείριση των αποθεμάτων έχει καθιερωθεί ο όρος ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 3. Διαχείριση αποθεμάτων Για τη διαχείριση των αποθεμάτων έχει καθιερωθεί ο όρος logistics. Σύμφωνα με τον καθηγητή Κ. Σιφινιώτη « logistics management είναι η λειτουργία της επιχείρησης που ασχολείται με τον σχεδιασμό, τον έλεγχο, και την εκτέλση της ροής των προϊόντων που ξεκινά από τους προμηθευτές, περνά από την παραγωγή και την επιχείρηση και καταλήγει στους τελικούς καταναλω. ές / πελάτες). Οι λειτουργίες του logistics είναι: 1. Η αγορά των πρώτων υλών. 2. Η μεταφορά τους. 3. Η αποθήκευσή τους. 4. Τα αποθέματα των τελικών προϊόντων. 5. Η διανομή τους. Η επιτυχής και αποτελεσματική διαχείριση αποθεμάτων απαιτεί: 1. Εμπιστοσύνη μεταξύ της επιχείρησης και των πελατών της. 2. Ανάπτυξη μακροχρόνιων σχέσεων με τους προμηθευτές. 3. Συνεχή ροή πληροφοριών. 4. Ανάδειξη των δυνατοτήτων της επιχείρησης για την προσέλκυση των καλύτερων προμηθευτών 7

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 4. Η μέση λύση Διαχείριση αποθεμάτων Οι κυριότερες τεχνικές που εξασφαλίζουν μεγάλο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 4. Η μέση λύση Διαχείριση αποθεμάτων Οι κυριότερες τεχνικές που εξασφαλίζουν μεγάλο ποσοστό επιτυχίας, δηλαδή χαμηλό κόστος αποθεμάτων είναι: 1. Το Just – in – Time (JIT). Είναι ένα σύνολο αλληλοεξαρτώμενων δραστηριοτήτων που οδηγεί στη μείωση των αποθεμάτων ταυτόχρονα με τη βελτίωση της ποιότητας των παραγομένων προϊόντων. Η τεχνική αυτή απαιτεί τους προμηθευτές πλησίον των εγκαταστάσεων της επιχείρησης (πχ κονσερβοποιίο) 2. Ο προγραμματισμός των Απαιτούμενων Υλικών (Material Requirements Planning-MRP). Η τεχνική αυτή προγραμματίζει την παραγωγή και υπολογίζει την άριστη ποσότητα αποθεμάτων που χρειάζεται μια αποτελεσματική παραγωγή. Προσδιορίζει την ποσότητα των υλικών και το χρόνο που απαιτείται για την παραγωγή του τελικού προϊόντος. Είναι χρήσιμο για επιχειρήσεις που παράγουν μεγάλη γκάμα προϊόντων. 3. Η ποσότητα Οικονομικής Παραγγελίας (Economic Order Quantity- EOQ). Η μέθοδος αυτή βοηθά στον προσδιορισμό της άριστης ποσότητας των αποθεμάτων με σκοπό την ελαχιστοποίηση του κόστους διατήρησης των αποθεμάτων. Δίνεται από τον τύπο: 8 Q’ = Η άριστη ποσότητα παραγγελίας P= η ετήσια ζήτηση Q= Το κόστος παραγγελίας C= Το κόστος διατήρησης μιας μονάδας αποθέματος ανά συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Η Economic Order Quantity- EOQ έχει ισχύ στην περίπτωση που η ζήτηση είναι σταθερή.

5. Ο στρατηγικός ρόλος της ολικής ποιότητας Οι επιχειρήσεις στην παγκόσμια αγορά έχουν ένα 5. Ο στρατηγικός ρόλος της ολικής ποιότητας Οι επιχειρήσεις στην παγκόσμια αγορά έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: την ποιότητα. Ο Garvin αναφέρεται στις 8 διαστάσεις της ποιότητας: 1. Η λειτουργικότητα του προϊόντος. 2. Η ικανοποίηση που προσφέρει στον καταναλωτή. 3. Η αξιοπιστία του. 4. Η υιοθέτηση υψηλών προτύπων κατασκευής. 5. Η διάρκεια ζωής. 6. Η ευκολία επισκευής. 7. Η αισθητική. 8. Η φήμη της εταιρίας. 9

6. Απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μέσω της εφαρμογής της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Τα οφέλη από 6. Απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μέσω της εφαρμογής της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Τα οφέλη από την εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας Υψηλότερη τιμή Συνεχής βελτίωση της ποιότητας Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης Μείωση των ελαττωματικών προϊόντων 10 Αύξηση Των εσόδων Έμφαση στις ανάγκες της αγοράς Αύξηση του μεριδίου της αγοράς Μείωση του λειτουργικού κόστους Σύμφωνα με τον G. Pall τα μονοπάτια που οδηγούν στο δρόμο της ποιότητας αυξάνοντας παράλληλα τα έσοδα της μονάδος είναι δυο: 1. Κέρδη που προέρχονται από την έμφαση στις ανάγκες της αγοράς. Τα κέρδη αυξάνουν διότι η ποιότητα προσδίδει μια νέα εικόνα στο προϊόν. 2. Κέρδη που προέρχονται από τη μείωση του κόστους μέσω της ελαχιστοποίησης των ελαττωματικών. Αύξηση Των κερδών Μείωση του κόστους

7. Κόστος ποιότητας Η έλλειψη ποιότητας προκαλεί το διορθωτικό κόστος ενώ η εξασφάλιση της 7. Κόστος ποιότητας Η έλλειψη ποιότητας προκαλεί το διορθωτικό κόστος ενώ η εξασφάλιση της είναι αποτέλεσμα του προληπτικού κόστους. Το διορθωτικό κόστος διακρίνεται σε κόστος σε: Ø Κόστος εσωτερικής αποτυχίας, δηλαδή δεν έχει βγει από την επιχείρηση και δεν έχουν φθάσει στον καταναλωτή, άρα δεν υπάρχουν οδυνηρές συνέπειες. Ø Κόστος εξωτερικής αποτυχίας δηλαδή δεν έχει βγει από την επιχείρηση και δεν έχουν φθάσει στον καταναλωτή, άρα υπάρχουν οδυνηρές συνέπειες. Κόστος ποιότητας διορθωτικό κόστος Κόστος εσωτερικής αποτυχίας 11 Κόστος εξωτερικής αποτυχίας προληπτικού κόστους Με το προληπτικό κόστος προστατεύεται η παραγωγή, ελαχιστοποιούνται τα ελαττωματικά προϊόντα, μειώνεται το κόστος που προέρχεται από άστοχες ενέργειες και κρατά το κύρος της εταιρίας.

8. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Τα εργαλεία ποιοτικού ελέγχου αναφέρονται σε επιχειρηματικά σχέδια τα οποία 8. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Τα εργαλεία ποιοτικού ελέγχου αναφέρονται σε επιχειρηματικά σχέδια τα οποία χαρακτηρίζονται από λεπτομερή περιγραφή όλων των κινήσεων της επιχείρησης για ένα δεδομένο χρονικό διάστημα. Πρόκειται για ποσοτικές τεχνικές και βοηθούν στον εντοπισμό παρεκκλίσεων από το αρχικό σχέδιο. Βοηθούν: Ø Στη βελτίωση της ποιότητας των παραγομένων προϊόντων. Ø Στην αύξηση της παραγωγικότητας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας. Ø Στη μείωση των χρονικών υστερήσεων. Ø Στην ελαχιστοποίηση των ελαττωματικών προϊόντων Ø Στη βελτίωση της θέσης της επιχείρησης στην αγορά. Ø Στον εκσυγχρονισμό και αριστοποίηση των διαδικασιών. Τα σημαντικότερα εργαλεία του ποιοτικού ελέγχου είναι: v Το διάγραμμα της δικτυωτής ανάλυσης v Το διάγραμμα της ομαδοποίησης. v Το διάγραμμα αιτίας αποτελέσματος. v Ο έλεγχος εργασιών κλπ 12

9. ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Τα πρότυπα ποιότητας εξασφαλίζουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επιχείρησης. Αυτά είναι: 9. ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Τα πρότυπα ποιότητας εξασφαλίζουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επιχείρησης. Αυτά είναι: ØISO 9000. Καθορίζει τα κριτήρια για την επιλογή και τη χρήση προτύπων διασφάλισης ποιότητας και αποτελεί τη ομπρέλα στην οποία ανήκουν όλα τα υπόλοιπα ISO της σειράς 9000. § ISO 9001 αναφέρεται στη διασφάλιση της ποιότητας, στο σχεδιασμό, στην παραγωγή στη συναρμολόγηση του προϊόντος και ουσιαστικά πιστοποιεί τις θεμελιώδεις ικανότητες μιας επιχείρησης. § ISO 9002 πιστοποιεί την παραγωγή, τη συναρμολόγηση και την εξυπηρέτηση. § ISO 9003 πιστοποιεί τις μεθόδους επιθεώρησης και δοκιμής του προϊόντος. § ISO 9004 δίνει τις γενικές κατευθύνσεις και οδηγίες για τα κριτήρια που πρέπει να υιοθετηθούν για την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος ποιότητας. ØISO 14000 καθορίζει τις ακριβείς προδιαγραφές για ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης. ØHACCP (HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINTS) Είναι ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων το οποίο έχει διεθνή ισχύ. 13

10. ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Τα κριτήρια των οποίων η ικανοποίηση οδηγεί στην επιλογή του άριστου 10. ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Τα κριτήρια των οποίων η ικανοποίηση οδηγεί στην επιλογή του άριστου τόπου εγκατάστασης είναι: 1. Το ευνοϊκό κλίμα. 2. Οι πρώτες ύλες και οι διάφορες άλλες εισροές. 3. Η γειτνίαση με κέντρα κατανάλωσης. 4. Η προσφορά εργατικού δυναμικού. 5. Η επάρκεια γης με χαμηλό κοινωνικό κόστος. 6. Η οικονομική και κοινωνική υποδομή. 7. Τα κίνητρα περιφερειακής ανάπτυξης. 8. Η αποδοχή του σχεδίου επένδυσης από τον τοπικό πληθυσμό. 9. Η προστασία του περιβάλλοντος. 10. Το δίκτυο αποχέτευσης και αποβλήτων. 11. Η αποκέντρωση και η αναδιανομή του εισοδήματος. 12. Το αναπτυξιακό αποτέλεσμα. 11. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η σύγχρονη τεχνολογία έχει εισβάλλει στις επιχειρήσεις σε τέτοιο βαθμό που οποιαδήποτε βλάβη στον μηχανολογικό εξοπλισμό προκαλεί τεράστιες οικονομικές επιβαρύνσεις επειδή η τεχνολογία αποτελεί παράγοντα επιτυχίας ή αποτυχίας 14

12. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Στενότητα οικονομικών πόρων αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες οικονομικές μονάδες. Η 12. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Στενότητα οικονομικών πόρων αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες οικονομικές μονάδες. Η αναγκαιότητα ύπαρξης Τμήματος έρευνας και Ανάπτυξης Έρευνα και Ανάπτυξη Ανταγωνιστικότητα Επιβίωση και ανάπτυξη Η επίτευξη της καινοτομίας σε μια επιχείρηση δημιουργείται από επενδύσεις στην Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D), ενώ τα κίνητρα των επιχειρήσεων για επενδύσεις σε Ε& Α είναι η αύξηση του κέρδους και η δημιουργία στρατηγικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Η καινοτομία θα πρέπει να ταξινομηθεί στις εξής κατηγορίες: • Καινοτομία Προϊόντος. • Καινοτομία διαδικασίας. • Οργανωσιακή καινοτομία. • Διαχειριστική καινοτομία. • Καινοτομία παραγωγής. • Εμπορική καινοτομία. • Καινοτομία Υπηρεσιών. 15 Η ανάλυση των αντικειμενικών στόχων επικεντρώνεται στα εξής: 1. Στη διεύρυνση της αγοράς. 2. Στην ορθολογική χρήση των πληροφοριακών συστημάτων. 3. Στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 4. Στην εδραίωση του ονόματος της εταιρίας. 5. Στην ανάπτυξη συνεργασιών. 6. Στην ταχύτητα εξυπηρέτησης των πελατών. 7. Στην βελτίωση της ποιότητας των αγαθών/ υπηρεσιών