Змістовний модуль 3 Державна податкова служба України Дисципліна

  • Размер: 2.9 Mегабайта
  • Количество слайдов: 16

Описание презентации Змістовний модуль 3 Державна податкова служба України Дисципліна по слайдам

Змістовний модуль 3 Державна податкова служба України Дисципліна “ Податкова система ” Змістовний модуль 3 Державна податкова служба України Дисципліна “ Податкова система ”

1. Структура Державної податкової служби України. 2. Функції Державної податкової адміністрації України. 3. Функції Державних податкових1. Структура Державної податкової служби України. 2. Функції Державної податкової адміністрації України. 3. Функції Державних податкових інспекцій України. 4. Податкова міліція: обов’язки, права, функції. Слайд

1. Структура Державної податкової служби України Слайд 3 1. Структура Державної податкової служби України Слайд

Органи державної податкової служби Слайд 4 Органи державної податкової служби Слайд

Державна податкова адміністрація України може утворювати міжрайонні об'єднані спеціалізовані державні податкові інспекції та у їх складіДержавна податкова адміністрація України може утворювати міжрайонні об’єднані спеціалізовані державні податкові інспекції та у їх складі відповідні підрозділи податкової міліції У Державній податковій адміністрації України та державних податкових адміністраціях в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі утворюються колегії. Слайд

Структура ДПА України затверджується Кабінетом Міністрів України. ДПС України очолює Голова ДПА України,  якого призначаєСтруктура ДПА України затверджується Кабінетом Міністрів України. ДПС України очолює Голова ДПА України, якого призначає на посаду за поданням Прем’єр-міністра України та звільняє з посади Президент України. Заступників Голови ДПА України призначає на посади за поданням Прем’єр-міністра України та звільняє з посад Президент України. Видатки на утримання органів ДПС визначаються Кабінетом Міністрів України і фінансуються з державного бюджету. Слайд

Слайд 7 Слайд

 2. Функції Державної податкової  адміністрації України Слайд 8 2. Функції Державної податкової адміністрації України Слайд

Функції  Державної податкової адміністрації України  виконує безпосередньо та організовує роботу ДПА та ДПІ; видаєФункції Державної податкової адміністрації України виконує безпосередньо та організовує роботу ДПА та ДПІ; видає у випадках, передбачених законом, нормативно-правові акти і методичні рекомендації з питань оподаткування; розробляє проекти законів України та інших нормативно-правових актів щодо форм та методів проведення планових та позапланових виїзних перевірок у рамках контролю за додержанням законодавства; подає Міністерству фінансів України та Головному управлінню Державного казначейства України звіт про надходження податків, інших платежів; вносить пропозиції та розробляє проекти міжнародних договорів стосовно оподаткування; забезпечує виготовлення марок акцизного збору, їх зберігання, продаж; забезпечує безпеку діяльності органів ДПС та їх працівників. Слайд

3. Функції Державних податкових  інспекцій України Слайд 10 3. Функції Державних податкових інспекцій України Слайд

Державні податкові інспекції в районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонні та об'єднані спеціалізованіДержавні податкові інспекції в районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонні та об’єднані спеціалізовані державні податкові інспекції виконують такі функції: здійснюють контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податків та зборів; забезпечують облік платників податків, інших платежів, правильність обчислення і своєчасність їх надходження; контролюють своєчасність подання платниками податків бухгалтерських звітів і балансів, податкових декларацій, розрахунків та інших документів, пов’язаних з обчисленням податків, інших платежів; забезпечують застосування та своєчасне стягнення сум фінансових санкцій, передбачених цим Законом та іншими законодавчими актами України за порушення податкового законодавства; здійснюють контроль за наявністю марок акцизного збору під час їх транспортування, зберігання і реалізації. Слайд

4. Податкова міліція:  обов’язки, права, функції Слайд 12 4. Податкова міліція: обов’язки, права, функції Слайд

Податкова міліція складається із спеціальних підрозділів по боротьбі з податковими правопорушеннями, що діють у складі відповіднихПодаткова міліція складається із спеціальних підрозділів по боротьбі з податковими правопорушеннями, що діють у складі відповідних органів державної податкової служби, і здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, виконує оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну та охоронну функції. Слайд

Податкова міліція відповідно до покладених на неї завдань: Слайд 14 Податкова міліція відповідно до покладених на неї завдань: Слайд

Працівникам податкової міліції для виконання покладених на неї обов’язків надається право:  перевіряти у громадян приПрацівникам податкової міліції для виконання покладених на неї обов’язків надається право: перевіряти у громадян при підозрі у вчиненні правопорушень документи, що посвідчують їх особу, та інші документи, необхідні для з’ясування додержання правил, нагляд і контроль за виконанням яких покладено на податкову міліцію; викликати громадян і службових осіб у справах про злочини та у зв’язку з матеріалами, що знаходяться в її провадженні; складати протоколи про адміністративні правопорушення, провадити особистий огляд, огляд речей, вилучати речі та документи; накладати в межах своєї компетенції адміністративні стягнення; здійснювати в порядку, встановленому законом, гласні та негласні оперативно-розшукові заходи, прослухування телефонних розмов з метою розкриття злочинів; входити безперешкодно в будь-який час доби на територію і в приміщення підприємств, установ і організацій, у тому числі митниць, оглядати їх з метою припинення злочинів. Слайд

Слайд 16 Слайд