Скачать презентацию Змістовий модуль 3 Організація об єднаних націй ООН та Скачать презентацию Змістовий модуль 3 Організація об єднаних націй ООН та

OON_L3.ppt

  • Количество слайдов: 16

Змістовий модуль 3. Організація об’єднаних націй (ООН) та міжнародне економічне співробітництво https: //www. un. Змістовий модуль 3. Організація об’єднаних націй (ООН) та міжнародне економічне співробітництво https: //www. un. org/ru/

План лекції 1. Історія створення, мета та принципи ООН. 2. Головні органи та структура План лекції 1. Історія створення, мета та принципи ООН. 2. Головні органи та структура ООН. 3. Регіональні економічні комісії ООН. 4. Міжурядові установи та спеціалізовані установи пов’язані з ООН.

1. Історія створення, мета та принципи ООН. Хр он ол ог ія ОО ств 1. Історія створення, мета та принципи ООН. Хр он ол ог ія ОО ств Н оре нн я 26 жовтня 1945 р. Статут ООН було ратифіковано Радянським Союзом, Китаєм, Великобританією, Сполученими Штатами Америки та Францією. 26 червня 1945 р. підписання Статуту ООН представниками 50 країн 25 квітня — 26 червня 1945 р. Сан Франциско проходить Конференція Об'єднаних Націй, присвячена створенню міжнародної організації; обговорюється проект Хартії ООН; Серпень — жовтень 1944 р. представники Радянського Союзу, Китаю, Великобританії, Сполучених Штатів Америки готують концепцію та пропозиції щодо створення організації Жовтень 1943 р. у Москві проходить конференція союзних держав (СРСР, США, Великобританії, Китаю)

ООН -глобальна, універсальна, багатофункціональна, міждержавна організація ДЕНЬ ООН – відзначається з 24 жовтня 1945 ООН -глобальна, універсальна, багатофункціональна, міждержавна організація ДЕНЬ ООН – відзначається з 24 жовтня 1945 року Головна мета збереження миру в усьому світі, запобігання військових конфліктів Цілі організації: підтримувати міжнародний мир та безпеку; розвивати дружні відносини між націями на основі поважання принципу рівноправ'я і самовизначення народів; здійснювати співробітництво для розв'язання міжнародних проблем економічного, соціального, культурного і гуманітарного характеру та для заохочення й розвитку поваги до прав людини й основних свобод; організовувати і погоджувати дії націй для досягнення цих спільних цілей. Принципи діяльності суверенна рівність усіх держав членів; вирішення країнами членами своїх міжнародних спірних питань мирними засобами і так, щоб не загрожувати миру, безпеці та справедливості; утримання будь якої держави від загрози силою або застосування сили проти інших держав; надання державами членами допомоги ООН в усіх її діях, які здійснюються відповідно до Статуту, й утримання від допомоги будь якій країні, проти якої ООН вживає заходів превентивного (випереджувального) або примусового характеру; забезпечення дотримання країнами, які не є членами ООН, тих самих принципів, оскільки це необхідно для підтримання міжнародного миру і безпеки; невтручання у справи, які стосуються внутрішньої компетенції будь якої держави.

ООН загальні відомості Миролюбні держави, які беруть на себе зобов'язання згідно зі Статутом ООН. ООН загальні відомості Миролюбні держави, які беруть на себе зобов'язання згідно зі Статутом ООН. Внесок кожної країни відповідає її економічній могутності. Найбільшу частку вносять США (22% усіх коштів), далі йдуть Японія (10, 8), Німеччина (7, 1), Франція (5, 6), Велика Британія (5, 2), Італія (4, 45). Частка України становить 0, 099 %. Члени 193 країни Офіційні мови прийняті: англійська, російська, іспанська, французька, китайська, арабська Робочі мови, що вживаються в повсякденній роботі, є англійська і французька. Країни учасниці повинні вносити щорічні внески в основний (так званий регулярний) бюджет організації до 31 грудня відповідного року.

2. Головні органи та структура ООН Організаційна структура ООН 2. Головні органи та структура ООН Організаційна структура ООН

Генеральна Асамблея (ГА) Вищий орган ООН • • Своєрідний світовий парламент – 193 країни Генеральна Асамблея (ГА) Вищий орган ООН • • Своєрідний світовий парламент – 193 країни Важливі рішення приймаються кваліфікованою більшістю 2/3 голосів, звичайні рішення простою більшістю (50+1). Найдемократичніший орган • • Кожний представник має однин голос Резолюції ГА мають рекомендаційний характер, але практично всі члени їх сприймають до виконання. Функції: • зміцнення міжнародного миру; • пом'якшення міжнародного напруження; • скорочення озброєнь і роззброєння; • створення умов для дружніх відносин між державами. Головні комітети ГА розглядають питання: роззброєння й безпеки; економічні й фінансові; соціальні й гуманітарні; спеціальні політичні й питання деколонізації; адміністративні й бюджетні; правові питання.

Рада Безпеки несе головну відповідальність за підтримку міжнародного миру й безпеки Члени: 5 постійні Рада Безпеки несе головну відповідальність за підтримку міжнародного миру й безпеки Члени: 5 постійні (США, Росія, Китай, Велика Британія, Франція), 10 непостійні члени : обираються на 2 роки за принципом: п'ять від Азії й Африки, два - від Латинської Америки, два - від Західної Європи й один від Східної Європи. Непостійні члени: Австралія (2014) Аргентина (2014) Йорданія (2015) Литва (2015) Люксембург (2014) Нігерія (2015) Республіка Корея (2014) Руанда (2014) Чад (2015) Чилі (2015) Рішення Ради Безпеки обов'язкові для виконання всіма членами ООН і не підлягають оскарженню в інших органах. Особливий механізм РБ система заходів, яка складається з різного рівня дій, залежно від стадії розвитку конфлікту: • превентивна дипломатія; • осуд агресивних дій; • посередництво по врегулюванню конфлікту; • направлення спостерігачів ООН ( «блакитні берети» ) в зону конфлікту; • введення миротворчих сил для роз'єднання сторін, що воюють, або для приборкання агресора; • економічні санкції.

Економічна і соціальна рада (ЕКОСОР) головний координуючий орган ООН в сфері економіки, соціальних відносин, Економічна і соціальна рада (ЕКОСОР) головний координуючий орган ООН в сфері економіки, соціальних відносин, екології, охорони здоров'я, культури, науки й освіти. Члени: 54 держави обираються ГА на 3 роки. Місця розподіляються на основі принципу географічного представництва: 14 місць державам Африки 11 - державам Азії 6 - державам Східної Європи 10 - державам Латинської Америки і Карибського басейну 13 - державам Західної Європи та іншим державам. Діяльність: розгляд міжнародних економічних і соціальних проблем, а також питань в галузі навколишнього середовища; несе відповідальність за використання майже 70 % людських і фінансових ресурсів всієї системи ООН; організовує консультації з провідними науковцями, представниками ділового світу і членами більш ніж 3200 зареєстрованих неурядових організацій. Склад: 9 функціональних комісій охоплюють переважно соціальну сферу діяльності ЕКОСОР, прямо займаються вирішенням актуальних соціальних проблем. 5 регіональних комісій утворені для координації МЕВ на рівні регіонів. 6 постійних комітетів координують співробітництво Ради з іншими організаціями та об'єднанням, а також керують окремими програмами. 18 спеціалізованих закладів є самостійними, досить потужними і авторитетними організаціями. програми центри

Організаційна структура ЕКОСОР Організаційна структура ЕКОСОР

Міжнародний суд головний юридичний орган ООН. Його призначенням є врегулювання будь яких спорів, що Міжнародний суд головний юридичний орган ООН. Його призначенням є врегулювання будь яких спорів, що виникають між країнами. Члени: 15 незалежних суддів на 9 років Місця неформально розподілені по головних регіонах світу: 3 від Африки, 2 від Латинської Америки, 3 члени від Азії, 5 членів від «Західної Європи та інших держав» (включає Канаду, США, Австралію і Нову Зеландію) 2 від Східної Європи. Критерієм для обрання є компетентність, а не належність до конкретної країни. Кандидатами в судді є висококваліфіковані юристи, які проявили себе в своїй країні чи на міжнародній арені компетентними, сумлінними й порядними фахівцями. Функції: вирішення відповідно до міжнародного права юридичних суперечок, переданих йому на розгляд державами; винесення консультативних висновків з юридичних питань (ГА або Рада Безпеки ООН можуть запитувати у Міжнародного Суду консультативні висновки за кожному юридичному питанні).

Секретаріат орган, обслуговуючий інші головні органи Організації Об'єднаних Націй і здійснює прийняті ними програми Секретаріат орган, обслуговуючий інші головні органи Організації Об'єднаних Націй і здійснює прийняті ними програми та політичні установки. Генеральний секретар призначається Генеральною Асамблеєю за рекомендацією Ради Безпеки. Обирається строком на 5 років, після чого він може бути переобраний ще на один строк. З 1. 01. 2007 року Генеральним секретарем є Пан Ги Мун, який став 8 м Генсекретарем ООН. Подовження строку 3 1. 01. 2012 р. по 31. 12. 2016 р. Діяльність: подає ГА щорічні доповіді про роботу ООН, звертає увагу РБ на гострі ситуації в світі, що можуть порушити мир. Основні функції Генерального секретаря: - керівництво Секретаріатом; офіційне представництво ООН в глобальному вимірі; постійні контакти з державами членами; роз'яснення функцій ООН світовій громадськості, неурядовому й приватному секторам; координація в системі ООН; постійне спостереження за розвитком подій у світі; продукування ідей і визначення стратегій; надання добрих послуг конфліктуючим сторонам у критичних міжнародних ситуаціях. Члени: 44 тис. співробітників Персонал поділяється на 4 категорії: - фахівці; - співробітники польової служби (працюють у відрядженнях з місією моніторингу або контролю); співробітники загального обслуговування; господарсько-технічні служби. Функції: • перетворює в життя рішення, що прийняті іншими органами; • здійснює організаційне й технічне забезпечення конференцій і нарад; • виконує практичну роботу щодо миротворчих операцій і санкцій відповідно рішень Ради Безпеки; • готує економічні огляди; • організує дослідження з актуальних проблем людства; • повсякчасна підготовка різноманітної документації, включно переклади з однієї мови на інші.

Рада з Опіки утворена для допомоги деяких колишніх колоній, які вже вийшли з під Рада з Опіки утворена для допомоги деяких колишніх колоній, які вже вийшли з під гніту метрополій, але були ще не в змозі здійснювати цілком самостійне врядування. Таких підопічних територій у системі ООН було 11. • • Складається з 5 постійних членів Ради Безпеки Китаю, Російської Федерації, Сполученого Королівства, Сполучених Штатів і Франції. Цілі системи опіки були досягнуті, коли всі підопічні території досягли самоврядування або незалежності чи в якості самостійних держав, або за допомогою об'єднання з сусідніми незалежними країнами. З 1 жовтня 1994 р. цей орган форум колективної опіки над світовим довкіллям. Функції: уповноважений розглядати і обговорювати звіти керуючої влади, що стосуються політичного, економічного і соціального прогресу народів підопічних територій і прогресу в галузі освіти, у консультації з керуючою владою розглядати петиції, що надходять з підопічних територій, і влаштовувати періодичні та інші спеціальні відвідини підопічних територій.

3. Регіональні економічні комісії ЄЕК — Європейська економічна комісія (1947 p. Штаб квартира Комісії 3. Регіональні економічні комісії ЄЕК — Європейська економічна комісія (1947 p. Штаб квартира Комісії знаходи ться в Женеві (Швейцарія). Налічує 56 держав членів Економічна й соціальна комісія для Азії й Тихого океану - ЕСКАТО (1947 р. Штаб квартира знаходиться в м. Бангкок (Таїланд). Налічує 53 держави +9 асоційованих) Економічна й соціальна комісія для Західної Азії -ЕСКЗА 1973 р. Штаб квартира Комісії міститься в Аммані (Йорданія). Налічує 14 держав Економічна комісія для Африки – ЕКА (1958 р. , Штаб квартира Аддіс Абебі (Ефіопія). Налічує представників 55 держав Економічна комісія для Латинської Америки і Карибського басейну ЕКЛАК (1948 р. Штаб квартира Сантьяго (Чилі). Налічує 44 держави + 9 асоційованих) Головна мета: аналізувати економічну і соціальну ситуацію, що утворилася на просторі Європи й Південної Америки. Головною метою ЕСКАТО є сприяння економічному й соціальному розвитку в регіоні. Головна мета: зміцнення співробітництва між членами ЕСКЗА, оскільки регіон нестабільний в політичному відношенні Головною метою є сприяння економічному й соціальному розвитку в Африці. Головна мета: аналіз соціально економічної ситуації в регіоні та розробка планів розвитку. Провідними напрямами досліджень і обговорень є: сільське господарство й продовольство, довкілля, населенні пункти, промисловість, міжнародна торгівля, демографія, транспорт. Напрями діяльності: обговорення економічних і соціальних проблем континенту; розробка програм соціально економічного розвитку; надання консультативних послуг з питань управління господарством; організація навчальних закладів для підготовки кваліфікованих фахівців. Пріоритетні напрями діяльності: навколишнє середовище, енергетика, транспорт, статистика, торгівля, економічний аналіз. Основні напрями діяльності: регіональне економічне співробітництво; пом'якшення проблем злиденності шляхом економічного й соціального розвитку; навколишнє середовище. Основні напрями діяльності: економічний розвиток, довкілля, продовольство й сільське господарство, міжнародна торгівля, енергетика, транспорт, наука й техніка.

4. Спеціалізовані органи і міжурядові установи, пов'язані з ООН Спеціалізовані установи і міжурядові організації 4. Спеціалізовані органи і міжурядові установи, пов'язані з ООН Спеціалізовані установи і міжурядові організації пов'язані з ООН Програми і робочі органи ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН); Програма ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП); Міжнародна програма ООН з контролю за наркотичними засобами; Всесвітня продовольча програма (ВПП); Конференція ООН з торгівлі і розвитку(ЮНКТАД); Близькосхідне агентство ООН для допомоги палестинським біженцям (БАПОР); Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ); Управління Верховного комісару ООН у справах біженців (УВКБ); Програма добровольців ООН; Університет ООН (УООН); Всесвітня продовольча програма (ВПП); Центр ООН з населених пунктів (ХАБІТАТ); Міжнародний навчальний і науково дослідний інститут поліпшення становища жінок. Міжнародний суд Міжурядові установи Всесвітній поштовий союз ( ВПС) Міжнародна асоціація розвитку (МАР) Міжнародна фінансова корпорація ( МФК) Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) Міжнародний центр з врегулювання інвестиційних спорів ( МЦУІС ) Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій (БАГІ) Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ) Міжнародна морська організація ( ІМО) Міжнародна організація цивільної авіації ( ІКАО) Міжнародна організація праці (МОП) Міжнародний валютний фонд (МВФ) Міжнародний союз електрозв'язку (МСЕ) Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку (МФСР ) Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) Організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО) Продовольча і сільськогосподарська організація Об'єднаних Націй (ФАО) Автономні організації Міжнародне агентство з ядерної енергетики (МАГАТЕ) Всесвітня організація з туризму ( ВТО) Міжнародний торговельний центр (МТЦ) Всесвітня торговельна організація (ВТО/ГАТТ)

Дякую за увагу! Дякую за увагу!