зін- зі тану п нні химиямен Ө ө

Скачать презентацию зін- зі тану п нні химиямен Ө ө Скачать презентацию зін- зі тану п нні химиямен Ө ө

oo_tanu.pptx

  • Размер: 3.1 Мб
  • Автор:
  • Количество слайдов: 11

Описание презентации зін- зі тану п нні химиямен Ө ө по слайдам

зін- зі тану п нні химиямен Ө ө ә ң ы палдасуы қАбылай хан атында ызін- зі тану п нні химиямен Ө ө ә ң ы палдасуы қАбылай хан атында ы аза халы аралы ғ Қ қ қ қ атынастар ж не лем тілдері университеті қ ә ә Орында ан: Аширхатов Нурбол 122 топ ғ Тексерген: Жанс гірова К. ү Алматы

ЖОСПАР:  Кіріспе Негізгі б лімө 1. Екі п нні ма саты ә ң қ 2.ЖОСПАР: Кіріспе Негізгі б лімө 1. Екі п нні ма саты ә ң қ 2. Екі п нні зара ы палдасуы ж не ә ң ө қ ә мысалдар орытынды Қ

 ЗЕКТІЛІГІӨ зін- зі тану п ні адамны жеке Ө ө ә ң басын арастырып зерттейтін ЗЕКТІЛІГІӨ зін- зі тану п ні адамны жеке Ө ө ә ң басын арастырып зерттейтін қ болса, химия адамды оршайтын қ заттарды, оларды асиеттерін, ң қ бас а заттар а айналып т рленуін қ ғ ү арастырады. қ Жалпы екеуні міндеті бір: ң ол – білім беру болып табылады.

Химия п ні мен зін- зі тану п нін ә ө ө ә ы палдастыруда металдардыХимия п ні мен зін- зі тану п нін ә ө ө ә ы палдастыруда металдарды асиеттерін қ ң қ атай отырып, оны адамны ң ң мінез- л ымен байланысы жайлы, құ қ мысалы, «сабыр т бі сары алтын — ү сабырлыны б рі алтын» дей отырып ң ә жа сы мінезді адам болу а о ушыларды қ ғ қ баулу, суды асиетін, адам міріндегі ң қ ө ма ызын, алымдарды суды а паратты ң ғ ң ң қ тасымалда ыш асиеті, я ни, жа ымды ғ қ ғ ғ ойды , с зді суды рамына алай сер ң ө ң ң құ қ ә ететіні, оны адам а сері туралы ылыми ң ғ ә ғ деректерді сыну а болады. Жа анды ұ ғ һ қ м селелерді шешеуді жолын арастыру, ә ң қ ж зеге асыруда о ушылар а ажетті білім, ү қ ғ қ т л алы даярлы , оны ішінде ал ан ұ ғ қ қ ң ғ білімді мірде пайдалану туралы ой ө б лісуге болады. ө

Химия п нні о ытуды ма саты:  орша ан ә ң қ қ ғ лемХимия п нні о ытуды ма саты: орша ан ә ң қ қ ғ лем туралы химиялы білім мен ә қ жаратылыстану ылыми т сініктерді бірт тас ғ ү ң ұ ж йесін алыптастыру, талдау абілеті бар, ү қ қ сауатты ж не шы армашыл о ушы т л асын ә ғ қ ұ ғ дамыту, з денсаулы ына, ту ан лкеге ж не ө ғ ғ ө ә орша ан орта а экологиялы -гуманистік қ ғ ғ қ арым- атынасты т рбиелеу болып табылады. қ қ ә « зін- зі тану Ө ө » п ніні ма саты– балалар мен ә ң қ жеткіншектерді бойына жалпы адамзатты ң қ ж не лтты ндылы тарды дарыту. Балалар ә ұ қ құ қ жеткіншектерді жалпы адамзатты адамгершілік қ а идаттармен таныстыру, оларды бойында қ ғ ң азаматты м дениет алыптастыру ж не дамыту. қ ә

Алтын, к міс ү химиялы реактивтерге т зімділі қ ө гіне байланысты асыл металдар,  солАлтын, к міс ү химиялы реактивтерге т зімділі қ ө гіне байланысты асыл металдар, сол секілді адамны жа сы ң қ асиеттерін алтын мен к міске қ ү те еген дана хал ымыз. Оны ң қ ма ал м телдерден а ару а қ ә ңғ ғ болады: нерліні олы – алтын, Ө ң қ ле шіні с зі алтын. Ө ң ң ө Сабыр т бі – сары алтын. ү Тауып с йлесе — к міссі , ө ң ү ң Таппай с йлесе — мыссы. ө ң ң «А ыл арымас, алтын шірімес» қ Жылтыра анны ғ ң б рі алтын емес ә.

Су — сутегі мен оттегіні  алыпты ң қ жа дайларда т ра тылы ын саСу — сутегі мен оттегіні алыпты ң қ жа дайларда т ра тылы ын са тайтын ғ ұ қ ғ қ арапайым химиялы осылысы. қ қ қ Жер бетінде е к п тарал ан зат – су. ң ө ғ Тірі а заларды 60 -70%-ы, ал ғ ң сімдіктерді 90 %-ы судан т рады. ө ң ұ Жер шарыны 4/1 б лігі к гілдір т ске ң ө ө ү боял ан. Ол — су я ни м хиттар, ғ ғ ұ те іздер, зендер, к лдер. «Таби атты ң ө ө ғ ң к ркін ажарландырып, жер бетін саялы ө ба а айналдыратын байлы к зі — ққ қ ө су» . Хал ымыз ежелден — а суды қ қ астерлеген. «Суды да с рауы бар» қ ң ұ деп ба алай білген. Адам денесі де ғ судан т рады. Адам су ішпей 6 — 7 к н ұ ү ана ж ре алады. Су адам а с лулы ғ ү ғ ұ қ береді. Суды адам міріндегі ң ө ма ызына ба а жетпейді. ң ғ

Адам ж не таби и ә ғ орша ан орта химиялы  қ ғ қ тепе-теАдам ж не таби и ә ғ орша ан орта химиялы қ ғ қ тепе-те дікте болады. ң

Қ ОРЫТЫНДЫ: орыта келе айт ым келетіні жалпы Химия Қ қ п нін о ыту адамҚ ОРЫТЫНДЫ: орыта келе айт ым келетіні жалпы Химия Қ қ п нін о ыту адам мірінде лкен ма ыз а ие. ә қ ө ү ң ғ Себебі бізді к нделікті т рмыста олданып ң ү ұ қ ж рген заттарымызды б рі химия мен ү ң ә байланысты. Ал оны зін зі тану п ні мен ң ө ө ә ы палдастыра отырып біз адамдарды р т рлі қ ң ә ү мінез л ын ажырата аламыз, одан б лек су құ қ ө ж не де та ы да бас а сол сия ты заттарды ә ғ қ қ ң адам мірінде алатын ма ызын, оларды ө ң ң асиетін, бізге берерін т сіне аламыз. қ ү

   ПАЙДАЛАН АН ДЕБИЕТТЕР: Ғ Ә 1.  Демеген А. А. , Мусаев К. ПАЙДАЛАН АН ДЕБИЕТТЕР: Ғ Ә 1. Демеген А. А. , Мусаев К. М. , С лейменова Б. С. , Н рбаева Ф. К. ү ұ “ орша ан ортаны ластайтын улы заттар Қ ғ мен ндіріс ө 2. алды тары” – А тау: КМТж. ИУ, 2010 ж қ қ қ Бозшатаева Г. Т. , Оспанова Г. С. «Экология» . Алматы – 2002 3. https: //kk. wikipedia. org/wiki 4. http: //oqu-zaman. kz/? p=7607 5. rector. kz 6. www. xumuk. ru/encyklopedia

Назарлары ыз а рахмет!ң ғ 010200 Назарлары ыз а рахмет!ң ғ