Жоспар: Кіріспе: 1. 1 Тамақтанудың адам ағзасы үшін

Скачать презентацию Жоспар: Кіріспе: 1. 1 Тамақтанудың адам ағзасы үшін Скачать презентацию Жоспар: Кіріспе: 1. 1 Тамақтанудың адам ағзасы үшін

tamaқtanu.pptx

 • Размер: 436.6 Кб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 11

Описание презентации Жоспар: Кіріспе: 1. 1 Тамақтанудың адам ағзасы үшін по слайдам

Жоспар: Кіріспе: 1. 1 Тамақтанудың адам ағзасы үшін маңызы. 1. 2 Тамақтанудың түрлері. 1. 3 Жоспар: Кіріспе: 1. 1 Тамақтанудың адам ағзасы үшін маңызы. 1. 2 Тамақтанудың түрлері. 1. 3 Тамақтану ережелері. 1. 4 Зондпен тама тандыру. қ Қорытынды: Пайдаланған әдебиеттер:

Кіріспе  Тамақтану организмнің қалыпты жағдайда тіршілік етуін, оның денсаулығын және еңбек ету қабілетін қамтамасызКіріспе Тамақтану организмнің қалыпты жағдайда тіршілік етуін, оның денсаулығын және еңбек ету қабілетін қамтамасыз ететін маңызды фактор. Кез-келген адам тамақтанбай өмір сүре алмайды. Адамзат ғасырлар бойы тамақ табу үшін күресумен келеді. Әрбір адам денсаулығы мықты, жаны, тәні күшті де қайратты болып өсуі, өздерінің жұмыс қабілетін сақтай отырып ұзақ жасауы үшін әрбір адам тамақтану тәртібін, тағамдардың емдік қасиетін білуге тиіс.

 Адам ағзасына сүт, айран, құрттың шипалық әсері күшті. Әсіресе гипертонияға шалдыққандарға. Тибет медицинасының тағылымдары Адам ағзасына сүт, айран, құрттың шипалық әсері күшті. Әсіресе гипертонияға шалдыққандарға. Тибет медицинасының тағылымдары бойынша ет, сүт, май, судың емдік шипасы мен қуаты бар: • Қойдың еті- жылу мен әл ауқатты арттырады, денедегі желді басады. • Сиырдың еті- желдің қызуын қайтарады. • Жылқының еті- іріңді тоқтатады. • Балық- асқазан ауруларына ем.

 • Дәрумен А. Оның бай ортасы: көкөніс, бауыр, сәбіз, томат, шырғанақ, кәді. • Дәрумен А. Оның бай ортасы: көкөніс, бауыр, сәбіз, томат, шырғанақ, кәді. Тәнге шипалық әсері: көздің көру қабілетін, сүйекті қалпына келтіруге көмектеседі, радиациядан қорғайды. • Дәрумен В 6. Тауықтың еті, мал еті, жұмыртқа, бауыр, жержаңғақ, арқан балық, бұршақта кездеседі. Зат алмасуға және майдың сіңірілуіне , тәннің қалыпты өсуін қамтамасыз етеді. • Дәрумен В 12. Ол кездесетін тағамдар: балық, мал өнімдері. Қанның қызыл түйіршіктерін түзілуі үшін қажет. • Дәрумен С. Бұрыш, томат, қойбүлдірген, итмұрын, қарақат, көкөніс. Темірдің сіңірілуіне көмектеседі. Жұқпалы ауруларға тәннің қарсылығын күшейтеді, жараның жазылуын жылдамдатады. • Дәрумен Е. Ол өсімдік майы, көкөніс жапырағы, жұмыртқада бар. Бұлшықеттің қызметін күшейтеді, қан тамырына және эндокриндік жүйеге пайдалы әсер етеді. Тама та ы д румендерді р ліқ ғ ә ң ө

Кальций Сүйекті, тісті нығайтады. Қанның түзілуі үшін қажет. Хром Қанның құрамындағы қанттың қалыпты деңгейде Кальций Сүйекті, тісті нығайтады. Қанның түзілуі үшін қажет. Хром Қанның құрамындағы қанттың қалыпты деңгейде болуына көмектеседі Фосфор Мидың қалыпты жұмыс істеуі үшін зат алмасу процесіне белсенді қатысады Марганец ОЖЖ- мен репродуктивтік Ағзалардың қызметін, сүйектің өсуін жақсартады. Темір Қанның қызыл түйіршіктерінің О 2 қалыпты тіркесуі үшін, бұлшықет тіндеріне тасымалдануы үшін қажет Мыс Тәнге темірдің сіңірілуіне, қанның түзілуіне, иммундық реакцияға қатысады.

Тама тануды негізгі ережелері қ ң К ндік та ам рамына ү ғ құ Белок 100Тама тануды негізгі ережелері қ ң К ндік та ам рамына ү ғ құ Белок 100 гр. К міртегі ө 450 -500 гр Май 100 гр А д румені ә 1, 5 мг В 1 д румені ә 1, 5 -2 мг С д румені ә 70 -100 мг. Кальций т зы ұ 80 -100 мг

 • Негізгі тама тану мезгілі шке б лінеді: қ ү ө • та ерте гі • Негізгі тама тану мезгілі шке б лінеді: қ ү ө • та ерте гі ас ң ң (са ат7. 00 -9. 00 аралы ы)-ас лесі(рацион)ғ ғ ү антқ осыл ан қ ғ бот ақ , с тү то аш, қ сары май т. б. -организмде ант рамынқ құ т ра тандырады, ұ қ т беттіә реткекелтіреді, сонымен атарк нібойық ү тама тышамадантыск пжеуденж не қ ө ә семіруден са тайды; қ • т скі ас ү (са ат13. 00 -14. 00 аралы ы)-ас лесі(рацион) нды- рт рліғ ғ ү құ ә ү та амдаржиынты ы, организмдікеректі нарлызаттармен ғ ғ құ аны тырады; қ қ • кешкі ас (са ат18. 00 -19. 00)-ас лесі(рацион)же ілта амдар- й ы ғ ү ң ғ ұ қ кезіндеадаморганизмінжайландырып, орытылуынак п уаткетпейтін қ ө қ та амдар; ғ • Аралы тама тану: қ қ • та ерте гіаспент скіасортасында-екіншіта етрте гіас(ланч)- ң ң ү ң ң жеміс-жидек немесето аш, қ сусын немесе шырын ; • т скіаспенкешкіасты ортасында-т стік- ү ң ү к мешө немесеашыма, сусыннемесешырын, айран

Нау асты зонд ар ылы тама тандыру. қ қ қ Зондыенгізіпнау астытама тандыру. К рсеткіштері: тілдіНау асты зонд ар ылы тама тандыру. қ қ қ Зондыенгізіпнау астытама тандыру. К рсеткіштері: тілді , ж т ынша ты , ешті , қ қ ө ң ұ қ қ ң өң ң ас азанны жара аттануы, к юі, за ымдануж неісу, ж туменсойлеуді нашарлауы қ ң қ ү қ ә ұ ң (бульбарлыпаралич), ессізжату, ас азанжарасыны жазылмауы, психикалы ауруларда қ ң қ тама ішпеу. . Керекті ралдар(залалсыздандырыл ан): жі ішкеас азанзонды(дм 8 -10 қ құ ғ ң қ мм), оймыш-200 млнемесежа ашприц, глицерин, салфетка, фурациллинерітіндісі 1/2000, ң 3 -4 стаканжылытама (600 -800 мл. )1. Дайынжылытыл анс йы тама ты(38 -40 градуста) қ ғ ұ қ қ Ж нешприцинесорыпалу ажет, ауасыншы арыпалу ажет. 2. Зондтыке сіріктент сті ә қ ғ қ ң ө ң семсер сіндісінедейінолшеп(немесенау асты бойыны зынды ынан 100 смалып), ө қ ң ң ұ ғ белгілейміз. 3. Зонды д гелектенгенбасынфурацилингесалыпалу ажет. 4. Зондтты ң өң қ м рын-ж т ынша уысыар ылыас азан ае гізу ажет. Белгігедейін. 5. Зондты ұ ұ қ қ қ ғ ң қ ң ас азандаекенінек зжеткізгенсо оныбинтпеннау асты басынаайналдырабайлау қ ө ң қ ң керек( оз алыпшы ыпкетпеу шін). 6. Нау астыорташа. Фаулержа дайындаотыр ыз. 7. қ ғ ғ ү қ ғ ғ зірленген. Ж нешприцінзондты басжа ынажал ап, тама тыа ырындапасы пайжібер. Ә ә ң ғ ғ қ қ қ 8. Ж нешприціжо болса, зонд а 200 млоймыштыжал адаонынау асас азанынадейін ә қ қ ғ қ қ т сі, тама тыоймыш а й. 9. Оймыштыжо арык тер, ішіндегітама оймышты мойнына ү қ қ құ ғ ө қ ң келгенше. 10. Осы діпенас азан аоймышар ылыбірнешереттама жібер. 11. Тама ә қ ғ қ қ қ біткенсо зондты уысынтазарту шін айна ансунемесешайжібер. 12. Зондтан ң ң қ ү қ ғ оймыштынемесе. Ж нешприціншы арыпалда, ыс ышпензондты бос шын ысж не ә ғ қ қ ң ұ қ ә бос шыназалалсыздандырыл ансалфетканыбайла. 13. Зондтынау асты басынабинт ұ ғ қ ң ар ылыбекітіп ой. қ қ Зонд ешкенемесеас азан ат ссенау асты жа дайы згермейді. Егер, зондтыныс өң қ ғ ү қ ң ғ ө жолынат ссе, нау аск геріп, ж теліп а алады. Б лжа дайдазондтытезшы арыпал, ү қ ө ө қ қ ұ ғ ғ оттегімендемалдыр

 •   Қорытынды: • Егер денсаулықты қалыптастыратын факторлар: қозғалыс белсенділігі, • Қорытынды: • Егер денсаулықты қалыптастыратын факторлар: қозғалыс белсенділігі, жұмыс арқындылығы, ауруға қарсы тұру, дұрыс тыныс алу, жүрек бұлшық еттерінің жұысы, зат алмасу, еңбек пен демалысты ұштастыру және рационалды тамақтану десек, соңғысы бірден бір маңызды орын алып, жоғарыдағы аталған факторлардың орындалуына себепші болады. • Тамақтану тәртібі дегеніміз – ас қабылдауда белгілі бір уақытқа бағыну, сондай — ақ тамақтану кезінде астың мөлшерін және мәзірін сақтау деген ұғымды білдіреді. Тамақтану режиміне мына төиендегі принциптер енеді. • Бірінші, тамақтану барысында тәуліктік кесте белгілеу. • Екінші, тәулігіне бір — екі рет қана тамақтану дұрыс емес, белгілі мөлшерде үш – немесе төрт рет тамақтану керек. • Үшінші, тамақ құнарлы болғаны жөн. Себебі, адам ағзасы дұрыс қабылдайтын, оны асқазан еш қиындықсыз қорытатын тағам түрлері, яғни белок, майлар, витаминдер, минералды заттарға бай болғанын адам өзі таңдай алуы шарт. Бұл ретте дәрігер — диоьологтың да кеңесі артық болмайды. • Тәуліктік ас мәзірі әртүрлі болуы керек. Тамақтану кезінде адам өзінің ас қабылдау қабілеті, көңіл — күйіне баса назар аударғаны жөн. Кей ретте тамақ жеңіл жүрсе, кей ретте ол керісінше бұл процесті бәсеңдетеді. Мұны мамандар физиологиялық процесс деп те атайды

Назарлары ыз а ң ғ рахмет! Назарлары ыз а ң ғ рахмет!