ЖЕТІСТІК ФИЛОСОФИЯСЫ Рухани рі дене уатыны

Скачать презентацию ЖЕТІСТІК ФИЛОСОФИЯСЫ  Рухани рі дене уатыны Скачать презентацию ЖЕТІСТІК ФИЛОСОФИЯСЫ Рухани рі дене уатыны

ghetіstіk_filosofiyasyy.pptx

 • Размер: 1.5 Мб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 21

Описание презентации ЖЕТІСТІК ФИЛОСОФИЯСЫ Рухани рі дене уатыны по слайдам

ЖЕТІСТІК ФИЛОСОФИЯСЫ ЖЕТІСТІК ФИЛОСОФИЯСЫ

 • Рухани рі дене уатыны бір ма сат а ба ыттау ә қ • Рухани рі дене уатыны бір ма сат а ба ыттау ә қ ң қ қ ғ ж не сол ма сат а жету. андай да бір істі ә қ қ Қ тындырымды рі ты ылы ты істеу де – жетістік. ә ңғ қ • Ойда ыдай істелген іс, жоспарлан андай ғ ғ ат арыл ан ж мыс, м рат етілгендей орындал ан қ ғ ұ ұ ғ арман – жетісстікті на зі. Сонды тан жетістік – ң қ ө қ адам ба ытыны айнар к зі. Б л к зді қ ң қ ө ұ ө аншалы ты аршы ан адам мірде соншалы ты қ қ ғ ө қ ба ыт табады. қ • Ба ыт б ла ы адам а з л ззатын берген сайын қ ұ ғ ғ ө ә кісі бойында ы шатты сезім де арнасынан аса ғ қ т седі. Демек, адамны шатты а оранып, ү ң қ марлана мірден л ззат алатын, уаныш а құ ө ә қ қ б леніп, ра аттана шат-шадыман болатын ба ыт а ө қ қ қ жету бірі – жетістік. Жетістік дегеніміз

Адамгершілігі барлар, бас алар а қ ғ тірек болады, осыны здері де ө алайды,Адамгершілігі барлар, бас алар а қ ғ тірек болады, осыны здері де ө алайды, бас алар а жетістікке қ қ ғ жетуге к мектеседі, зі де сол ө ө жетістікке жетуді алайды қ Конфуций

Жетістік философиясы Тайм-менеджм ент Жасампаз ойлау Спичрайтинг Келіссөз жүргізу 01 0809 0 E 02Жетістік философиясы Тайм-менеджм ент Жасампаз ойлау Спичрайтинг Келіссөз жүргізу

 • бұл уақытты тиімді басқару. Өткен күндер, жылдар қайта келмес, ал келесі жылдың • бұл уақытты тиімді басқару. Өткен күндер, жылдар қайта келмес, ал келесі жылдың қалай өтуі сізге байланысты. Тайм-менеджмент • сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының байланыс– қатынастарының мида жалпылай және жанама түрде сөз арқылы бейнеленуі. Жасампаз ойлау • қарым -қатынас, сөйлесу өнері. Спичрайтинг • нақты бір нәтижеге жетуге бағытталып, мақсаты алдын-ала белгіленетін және диалог арқылы жүзегі асырылатын іскерлік қарым-қатынастың бір түрі. Келіссөз жүргізу

Саясатта белгілі бір жетістікке жету шін ү жынмен де келісімге келуге болады. Біра еСаясатта белгілі бір жетістікке жету шін ү жынмен де келісімге келуге болады. Біра е қ ң со ында жетістікке жын ң емес зі жететіні е ө ң ң сенімді бол Карл Маркс

Ал а мтылуғ ұ Іске дайын болу К ілі ді то стау өңАл а мтылуғ ұ Іске дайын болу К ілі ді то стау өң ң қ ұ Алды а ма сат ою ң қ қ Адымы ды аны басу ң қ Сені жетістік к тіп т р анына міттену ү ұ ғ үЖЕТІСТІККЕ ЖЕТУ ЖОЛЫНДА Ы СТАНЫМДАР Ғ Ұ

Т уелсіз болуә Жа ашыл болу ң Бас алармен ке есу қ ң БіртТ уелсіз болуә Жа ашыл болу ң Бас алармен ке есу қ ң Бірт тасты б лшектеу ұ ө оры пау, к м нданбау Қ қ ү ә Жетістіктері ні айдан келуі мытпау ң ң қ ң ұ

Жетістік – ол энтузиазмді жо алтпай, с тсіздіктен ғ ә с тсіздікке дейін имылдайЖетістік – ол энтузиазмді жо алтпай, с тсіздіктен ғ ә с тсіздікке дейін имылдай ә қ білу Уинстон Черчилль

лемдегі е ата ты бизнесмен, миллиардер Уоррен Ә ң қ Баффетті ережелеріне с йенсеклемдегі е ата ты бизнесмен, миллиардер Уоррен Ә ң қ Баффетті ережелеріне с йенсек ң ү O 1. з- зі ді инвестициялау Ө ө ң O 2. «Жо » деп айтып йрені із! қ ү ң O 3. згеге саудан аула болы ыз. Ө ұқ қ ң O 4. Дер кезінде ойыннан шы а білу. ғ O 5. Алдын-ала келісім ж ргізі із. ү ң O 6. са -т йек назардан тыс алмасын. Ұ қ ү қ O 7. з есебі ізден мір с рі із. Ө ң ө ү ң O 8. рдайым бірбеткей болу. Ә O 9. Тез рі жан-жа ты ойланып шешім абылда ыз. ә қ қ ң O 10. Т уекелге бару, я бармау жа дайларын ба алай білі із. ә ғ ғ ң O 11. Сіз шін «жетістік» деген не? Соны ойланы ыз. ү ң

Жетістікке жетуді ш ң ү ережесі: згелерден ө арты білу, згелерденЖетістікке жетуді ш ң ү ережесі: згелерден ө арты білу, згелерден қ ө к п е бектену, згелер ө ң ө к ткеннен аз а міт ету ү ғ ү Уильям Шекспир

Microsoft. Corporation компаниясыны ң негізін алаушысы. қ Forbes журналы бойынша лемдегі екінші бай адам.Microsoft. Corporation компаниясыны ң негізін алаушысы. қ Forbes журналы бойынша лемдегі екінші бай адам. ә Оны байлы ыны ң ғ ң е биік шы ы 120 млрд. ң ң доллар а дейін жеткен еді. ғ Билл Гейтс

Мен ж мыс а жал ау ұ қ қ адамдарды аламын. Себебі олар кезМен ж мыс а жал ау ұ қ қ адамдарды аламын. Себебі олар кез келген иын қ м селені шешуді о ай ә ң ң жолын тез-а табады. қ Билл Гейтс

 Apple корпорациясыны ң негізін алаушы. қ Apple» интернет технологиялар жа ынан Apple корпорациясыны ң негізін алаушы. қ Apple» интернет технологиялар жа ынан ғ лемдегі е ірі компания а айналып, ә ң ғ Microsoft ты артта алдыр ан. қ ғ «Apple» негізінен зіні ө ң жа а ноутбуктары ж не ң ә «i. Phoneн» смартфондары мен «i. Pad» планшеттері ар ылы қ алы к пшілікке танымал. қ ң ө Стив Джобс

- зім к теріп кете алмайтын компьютерге Ө ө ә сенбеймін. - 12 са— зім к теріп кете алмайтын компьютерге Ө ө ә сенбеймін. — 12 са ат емес, баспен ж мыс істеу керек. ғ ұ — з ж мысы ды жа сарту шін е бастысы Ө ұ ң қ ү ң оны жа сы к ру. Егер с ймесе із, асы па ыз. қ ө ү ң қ ң С йікті ж мысы ызды з ж регі із ү ұ ң ө ү ң к рсетеді. ө — Мен барлы технологиямды тек Сократпен қ кездесу шін ж мсар едім. ү ұ Стив Джобс

Тартыспен т скен, ү бейнетпен келген жа сылы – шын қ қ м ніндеТартыспен т скен, ү бейнетпен келген жа сылы – шын қ қ м нінде ымбат ә қ табыс. М. УЕЗОВ Ә

Өз потенциалынды біл Өзіңе шектеу қойма Сезіміңді сыйла Әдетке айналдыр Құндылықтарынды таны. ЖЕТІСТІККЕ ЖЕТУӨз потенциалынды біл Өзіңе шектеу қойма Сезіміңді сыйла Әдетке айналдыр Құндылықтарынды таны. ЖЕТІСТІККЕ ЖЕТУ ШІНҮ

Жетістікті то сан ң қ пайызы – тер, он пайызы – шабыт. ЭДИСОН 2902Жетістікті то сан ң қ пайызы – тер, он пайызы – шабыт. ЭДИСОН

Жетістік шы ы ң з олында. . . ө қ Жетістік шы ы ң з олында. . . ө қ