Жергілікті жерді ба дарлау. ғ Азимут Азимут

Скачать презентацию Жергілікті жерді ба дарлау. ғ Азимут  Азимут Скачать презентацию Жергілікті жерді ба дарлау. ғ Азимут Азимут

ghergіlіktі_gherdі_baғdarlau.ppt

  • Размер: 69.0 Кб
  • Автор: Ару Утемуратова
  • Количество слайдов: 6

Описание презентации Жергілікті жерді ба дарлау. ғ Азимут Азимут по слайдам

Жергілікті жерді ба дарлау. ғ Азимут Жергілікті жерді ба дарлау. ғ Азимут

Азимут ;  (( арабша ас – симут – жол )) деп ба ылаушыАзимут ; (( арабша ас – симут – жол )) деп ба ылаушы т р ан н кте меридианыны қ ұ ғ ү ң солт стік басынан діттеген ба ыт а дейінгі ү ғ қ аралы та ы б рышты айтады. қ ғ ұ Азимут т сба арды магнит тіліні солт стік ү ғ ң ң ү басынан са ат тіліні айналу ба ыты ғ ң ғ бойынша 0 ºº — тан 360 ºº — а дейін есептелінеді. қ

Толы ше бер 360қ ң ºº - тан т рады. ұ Т сба ардыТолы ше бер 360қ ң ºº — тан т рады. ұ Т сба арды циферблаты 360 ү ғ ңТ сба арды циферблаты 360ү ғ ң ºº — а қ б лінген. ө 00 ºº — солт стік, ү — солт стік, ү 9090 ºº — шы ыс, ғ 180180 ºº — о т стік, ң ү 270270 ºº — батыс ба ыт а сай. ғ қ

Азимут А ріпімен белгіленеді. ә Жанына градус м лшері ойылады. ө қ Мысалы ААзимут А ріпімен белгіленеді. ә Жанына градус м лшері ойылады. ө қ Мысалы А == 3030 ºº . .

Азимут бойынша ж ру шін алдымен ажетті ү ү қ деректер (( азимут пенАзимут бойынша ж ру шін алдымен ажетті ү ү қ деректер (( азимут пен ашы ты ты қ қ азимут пен ашы ты ты қ қ )) алдын ала дайындалынып алады. ойылатын шарт – жергілікті жерде ажетті Қ қ ба ытты таба білу, т сба арды к мегімен ғ ү ғ ң ө сол ба ыттан айнымай ж ріп отыру, соны ғ ү ңсол ба ыттан айнымай ж ріп отыру, соны ғ ү ң н тижесінде белгіленген жерді тура шы ару. ә ғн тижесінде белгіленген жерді тура шы ару. ә ғ

       Тапсырмалар 1. Азимут деген не ? ? Тапсырмалар 1. Азимут деген не ? ? 2. Азимут неше градус аралы ында ғ лшенеді ө ? ? 3. мысал келтіру ? ?